2017. március 25., szombat

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget a  info@magyarorszag.hu   e-mail címen, telefonos segítséget pedig a 40/200-195 telefonszámon kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Várvölgy hrsz.: 2101
  2. Adás-vétel - Nagybakónak hrsz.: 069/2
  3. Adás-vétel - Nagybakónak hrsz.: 069/2, 073/1
  4. Adás-vétel - Nógrádkövesd hrsz.: 060/4 hrsz
  5. Adás-vétel - Nógrádkövesd hrsz.: 079/27 hrsz

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Osztály: Közlekedési és Útügyi

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 101/A.

Telefon: 0692549070

Fax: 0692320607

E-mail cím: utugyiosztaly[kukac]zala.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Mudra Zsuzsanna

Telefon: 0692549076

E-mail cím: mudra.zsuzsanna[kukac]zala.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyv Főo Közlekedési és Útügyi Osztály

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi utca 101/A.

Kérelmező

Neve: Zalaegerszeg MJ Város Önkormányzata

Azonosító adatok

Ügyiratszám: ZA/ÚO/NS/A/266/0/2017

Iktatási szám: ZA/ÚO/NS/A/266/4/2017

Kifüggesztés időpontja: 2017. március 21.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2017. április 05.

A hirdetmény tárgya: „Zalaegerszeg, Posta utca (7410 j. összekötő út) – Hegyi út gyalogos átkelőhely kij és csatl járda” építési engedélyezési elj

Kategória: Közlekedés, hírközlés

Cimke: útépítés

Törzsszöveg

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29/B. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően, a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) és (7) bekezdései alapján értesítem az érintett ügyfeleket, hogy hatóságomnál az alábbi közigazgatási hatósági eljárás indult:
Ügy tárgya: „Zalaegerszeg, Posta utca (7410 j. összekötő út) – Hegyi út kereszteződés déli ágában gyalogos átkelőhely kijelölése és csatlakozó járda” építési engedélyezési eljárása
Iktatási száma: ZA/ÚO/NS/A/266/0/2017.
Építtető megnevezése: Zalaegerszeg MJ Város Önkormányzata /8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19./
Az eljárás megindításának napja: 2017. március 17.
Ügyintézési határidő: 45 nap, melybe nem számítanak bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében részletezett alábbi eljárási cselekmények:
• a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
• a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
• a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
• a szakhatóság eljárásának időtartama,
• az eljárás felfüggesztésének időtartama,
• a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
• a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
• a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
• a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak teljesítéséig terjedő idő,
• a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
• a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama,
• hatósági közvetítő kirendelése esetén a hatósági közvetítés időtartama, de legfeljebb nyolc nap.
A létesítmény ismertetése: Zalaegerszeg Újhegyi úti járda építése a 12. számtól 27051 hrsz-ig
Érintett hatásterület: A tervezési szakaszon lévő azon ingatlanok, melyeket a közlekedési létesítmény terület-igénybevétellel érint, melyek az építés területével közvetlenül határosak, továbbá melyek kapubejárója az útépítéssel közvetlenül érintett szakaszhoz csatlakozik
Környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó utak esetében a hatásvizsgálattal érintett terület.
Az ügy iratai, illetőleg a létesítmény tervdokumentációja az érintett ügyfelek részére a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztályánál /8900. Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 101/a. az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben – előzetesen egyeztetett időpontban –, valamint a helyszíni szemle megtekinthetők.
Az érintett hatásterületen lévő ingatlanok tulajdonosai, illetőleg ingatlan-nyilvántarásba bejegyzett jogszerű használói az eljárás során írásban, vagy szóban nyilatkozatot tehetnek.
Felkérem a helyi jegyzőt, hogy a helyben szokásos módon tegye közhírré az eljárás megindításáról szóló hirdetményemet, s azt visszajelzésében igazolni szíveskedjenek.
A tárgyi engedélyezési eljárás keretében helyszíni szemlét tartok :
A szemle időpontja: 2017. április 4. (kedd) 14.00 óra
Helyszíne: Zalaegerszeg Posta u. Hegyi utca kereszteződésénél a járdán (a létesítendő közlekedési létesítmény helyszíne)
Tájékoztatom az érintett ügyfeleket, hogy a helyszíni szemlén részt vehetnek, de megjelenésük – Építtető kivételével - nem kötelező.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29/B. § (1) bekezdése alapján a hatósági eljárás elektronikus úton nem intézhető.
A hatóság írásban postai úton, hirdetményi úton, szóban, valamint jogszabályban meghatározott esetekben elektronikus levélben, vagy telefonon tart kapcsolatot.
Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozó elektronikus tájékoztatás a www.kormanyhivatal.hu/hu honlapon érhető el.