2017. június 29., csütörtök

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget a  info@magyarorszag.hu   e-mail címen, telefonos segítséget pedig a 40/200-195 telefonszámon kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Ajka, 1961/2 hrsz. alatt levő tüzelőberendezésre vonatk. egységes környezethasználati engedély levegőtisztaság-védelmi felülvizs
  2. Haszonbérlet - Edde hrsz.: 08/3
  3. Adás-vétel - Aszófő hrsz.: 058/6 hrsz
  4. Adás-vétel - Cák hrsz.: 0107
  5. Adás-vétel - Görcsöny hrsz.: 036/63; 036/64;029/30; 029/31

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Osztály: Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály

Címe: 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

Telefon: 0614784400

Fax: 0614784520

E-mail cím: zoldhatosag[kukac]pest.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Hajzsel Mária

Telefon: 0614784400

Fax: 0614784520

E-mail cím: zoldhatosag[kukac]pest.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Címe: 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

Kérelmező

Neve: NHSZ OKÖT NONPROFIT KFT.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: PE-06/KTF/74-21/2017.

Kifüggesztés időpontja: 2017. április 06.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2017. július 06.

Kifüggesztés helye: Budapest

A hirdetmény tárgya: NHSZ OKÖT Nonprofit Kft. Dabasi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedély módosítása

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: környezethasználat egységes engedély hulladékkezeló módosítás

Törzsszöveg


HATÁROZAT

Az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft. (székhely: 2370 Dabas, Szent István út 133. – a továbbiakban: Fellebbező) Dabas, 0108/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő Dabasi Regionális Hulladékkezelő Központ területén folytatott tevékenységére a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: Járási Hivatal) által kiadott
PE-06/KTF/74-18/2017. számú határozatot (a továbbiakban: Határozat) – a határozat egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett – a Fellebbező által benyújtott fellebbezés alapján
az alábbiak szerint
módosítom.

A Határozat rendelkező rész III. A tevékenység folytatásának környezetvédelmi feltételei című fejezet 3. pont, 3.3. alpontjában foglaltakat törlöm, helyébe az alábbi szövegrész kerül:
-- Lásd melléklet --

Csatolmányok:

74-21_2017.pdf