2017. április 28., péntek

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget a  info@magyarorszag.hu   e-mail címen, telefonos segítséget pedig a 40/200-195 telefonszámon kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Ajánlat termőföld vásárlásra - Baj hrsz.: 083
  2. Adás-vétel - Bicske hrsz.: 0234/13
  3. Adás-vétel - Bicske hrsz.: 0102/14
  4. Adás-vétel - Bicske hrsz.: 0102/16
  5. Adás-vétel - Sárszentlőrinc hrsz.: 2178.

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal

Osztály: Kormányablak Főosztály Kormányablak Osztály 1.

Címe: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Telefon: 0662561600

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Vincze Krisztina

Telefon: 0662561608

Eljáró hatóság

Neve: Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal

Címe: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1..

Azonosító adatok

Ügyiratszám: CS-06B/03/11978-2/2017.

Kifüggesztés időpontja: 2017. április 12.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2017. május 12.

Kifüggesztés helye: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

A hirdetmény tárgya: Az MHE-647 frsz-ú gépjármű forgalomból kivonása

Kategória: Közlekedés, hírközlés

Cimke: kivonása forgalomból gépjármű

Jogorvoslat

Jogorvoslat: Fellebbezés

Határideje: 2017. május 12.

Törzsszöveg

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA #HIRDETMÉNYE#Értesítem Magyar László 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 85. I/4. szám alatti lakost/céget, hogy a MHE-647 forgalmi rendszámú jármű közlekedés igazgatási ügyében a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala a CS-06B/03/11978-2/2017. számon indult eljárásban, mint eljáró hatóság döntést hozott. A döntés az eljáró hatóság ügyintézőjénél, Vincze Krisztinánál megtekinthető. Az ügyintéző hivatali elérhetősége: Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala (6722 Szeged, Rákóczi tér 1.) ügyfélfogadási időben. Tekintettel arra, hogy az adott ügyben a határozat ügyfél címére történő kézbesítése nem vezetne eredményre, mert a nyilvántartás szerint a bejelentett lakcímén nem lakik, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 80. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel, hirdetményi úton történő közlésnek van helye. A döntést a kifüggesztés napját követő 15. napon közöltnek tekintjük. A döntés ellen a közlést követő 15 napon belül benyújtott, a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz címzett jogorvoslattal lehet élni.#Szeged, 2016. április 12.#Dr. Holubán Csilla járási hivatalvezető nevében és megbízásából#Vincze Krisztina ügyintéző#