2017. április 28., péntek

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget a  info@magyarorszag.hu   e-mail címen, telefonos segítséget pedig a 40/200-195 telefonszámon kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Ajánlat termőföld vásárlásra - Baj hrsz.: 083
  2. Adás-vétel - Bicske hrsz.: 0234/13
  3. Adás-vétel - Bicske hrsz.: 0102/14
  4. Adás-vétel - Bicske hrsz.: 0102/16
  5. Adás-vétel - Sárszentlőrinc hrsz.: 2178.

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Osztály: Hatósági Főosztál Építéshatósági Osztály

Címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1.

Telefon: 0696500494

Fax: 0696500459

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Áder Gábor

Telefon: 0696500494

Fax: 0696500459

Eljáró hatóság

Neve: Győr Megyei Jogú Város PH. Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály

Címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 24499-3/2017.

Kifüggesztés időpontja: 2017. április 13.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2017. április 28.

Kifüggesztés helye: Győr, Honvéd liget 1.szám alatti hirdetőtáblákon

A hirdetmény tárgya: Mosonszentmiklós, külterület 013/8hrsz. alatti mezőgazdasági tároló épület építése

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: indítás eljárás

TörzsszövegA közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 28/A. § (1) bekezdés ag) pontja és (3) 29. § (6) bekezdése 80. §. (1) bek. alapján tájékoztatom azon érintetteket, akinek jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti, az ügyfél jogaival felruházott érdekvédelmi és társadalmi szervezeteket, hogy az alábbi ügyben Győr Megyei Jogú Város jegyzőjénél, mint I. fokú építésügyi hatóságnál kérelemre eljárás indult:
A kifüggesztés napja: 2017. április 13.
Eljárás megindításának napja: 2017. április 10.
Ügyintézési határidő: 2 hónap
Az eljáró hatóság neve: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály
Az eljárás tárgya: mezőgazdasági tároló épület építése – építési engedélyezési eljárás
Kérelemmel érintett ingatlan: Mosonszentmiklós, külterület 013/8 hrsz.
A kérelmező neve: Mosonszentmiklósi Agrár Kft.
Az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője, továbbá az ügyfél jogaival felruházott érdekvédelmi és társadalmi szervezetek az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály Győr, Honvéd liget 1. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:
hétfő 8.30 - 15.00
szerda 12.30 – 15.00
csütörtök 8.00 – 17.30
Az ügyiratba való betekintési igényt kérem az ügyintézőnek telefonon jelezni.

Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfelek amennyiben az eljárás során, de legkésőbb a döntés közléséig nyilatkozatot nem tesznek, kérelmet nem nyújtanak be, úgy ügyféli jogaikat a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 10. §. (4) bekezdés f) pontja és az 1997. évi LXXVIII. tv. 53/C. §. (7) bekezdése alapján nem gyakorolhatják.
A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.