2017. május 01., hétfő

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget a  info@magyarorszag.hu   e-mail címen, telefonos segítséget pedig a 40/200-195 telefonszámon kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Ipolydamásd Község Önkormányzata , Szob és Ipolydamásd közötti kerékpárút létesítése, előzetes vizsgálati eljárás
  2. Tököl Airport Zrt. Tököl, 0317/1 és 0322/6 hrsz. teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás
  3. BRO-KER-BÉT Kft. Újhartyán 083/14, 083/18 és 079/10 hrsz baromfitenyésztés, egységes környezethasználati engedélye
  4. Csepel I. Erőmű létesítményre vonatkozó,egységes környezethasználati engedély ötévenkénti környezetvédelmi felülvizsgálata
  5. MOLTRANS Kft., Csomád - Őrbottyán közötti tartályautó balesethez kapcsolódó kármentesítési monitoring, kötelezés

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Osztály: Komplex Engedélyezés

Címe: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

Telefon: 0646517300

Fax: 0646517399

E-mail cím: kornyezet.fo.miskolc[kukac]borsod.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Vigh Noémi

Telefon: 0646517300

Fax: 0646517399

E-mail cím: kornyezet.fo.miskolc[kukac]borsod.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Címe: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

Kérelmező

Neve: Biogas-Miskolc

Azonosító adatok

Ügyiratszám: BO-08/KT/4547/2017

Kifüggesztés időpontja: 2017. április 19.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2017. május 19.

Kifüggesztés helye: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

A hirdetmény tárgya: Biogas-Miskolc Kft. által üzemeltetett biogáz üzem módosított EKHE-be foglalandó hulladékgazdálkodási engedély kiadása.

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: ekhe biogázüzem hulladék miskolc engedély

Törzsszöveg

ÉRTESÍTÉS

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult
közigazgatási eljárásról


Ügy száma: BO-08/KT/4547/2017.

Kérelmező: Biogas-Miskolc Kft. (3527 Miskolc 11014/2 hrsz.)

Ügy tárgya:
Biogas-Miskolc Kft. (Miskolc) által üzemeltetett biogázüzem (Miskolc 11014/2 hrsz.) többször módosított 2037-40/2015. számú egységes környezethasználati engedélybe foglalandó hulladékgazdálkodási engedély kiadása

Az eljárás megindításának napja: 2017. április 05.

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:

 a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
 a szakhatóság eljárásának időtartama,
 az eljárás felfüggesztésének időtartama,
 a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama,
 továbbá a 2004. évi CXL. tv. 33. § (3) bekezdésben foglaltak.

Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 70 nap

Ügyintéző neve: Vigh Noémi

Elérhetősége (e-mail): vigh.noemi@borsod.gov.hu


Tájékoztatás az eljárásról:

A Biogas-Miskolc Kft. (3527 Miskolc 11014/2 hrsz.) 2017. április 4-én iktatott 264/2017. számú kérelmében a Miskolc 11014/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő, nem veszélyes hulladékok hasznosítására szolgáló biogázüzem működéséhez kiadott, BO/16/12540-2/2016 és BO/16/14041-2/2016. számú határozatokkal többször módosított 2037-40/2015. számú egységes környezethasználati engedélyébe foglalandó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárást kezdeményezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán. Kérelméhez mellékelte az általa készített engedélyezési dokumentációt két nyomtatott példányban és egy példány elektronikus adathordozón.

Az egységes környezethasználati engedélybe foglalandó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárása során a nyilvánosság tájékoztatásának módja:

A környezetvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló mód. 2004. évi CXL. törvény 29. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eljárva
értesíti ügyfélkapuján keresztül a tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban fellelhető társadalmi szervezeteket a 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bek. szerint eljárva jelen értesítés elektronikus úton történő megküldésével.

A társadalmi szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének környezetvédelmi hatóságra történő benyújtásával igazolhatja.

Fentieken túlmenően a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon és saját honlapján a környezetvédelmi hatóság értesítést tesz közzé.

A kérelem és a dokumentáció megtekinthető a http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon, BO-08/KT/4547/2017. számon, illetve előzetes telefonos egyeztetést követően a környezetvédelmi hatóság hivatalos helyiségében ügyfélfogadási időben.


Miskolc, 2017. április 19.


Dr. Stiber Vivien
járási hivatalvezető nevében és megbízásábólDudás Attila
koordináló ügyintéző