2017. május 01., hétfő

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget a  info@magyarorszag.hu   e-mail címen, telefonos segítséget pedig a 40/200-195 telefonszámon kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Ipolydamásd Község Önkormányzata , Szob és Ipolydamásd közötti kerékpárút létesítése, előzetes vizsgálati eljárás
  2. Tököl Airport Zrt. Tököl, 0317/1 és 0322/6 hrsz. teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás
  3. BRO-KER-BÉT Kft. Újhartyán 083/14, 083/18 és 079/10 hrsz baromfitenyésztés, egységes környezethasználati engedélye
  4. Csepel I. Erőmű létesítményre vonatkozó,egységes környezethasználati engedély ötévenkénti környezetvédelmi felülvizsgálata
  5. MOLTRANS Kft., Csomád - Őrbottyán közötti tartályautó balesethez kapcsolódó kármentesítési monitoring, kötelezés

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Győr MJV Polármesteri Hivatal

Osztály: Hatósági Főosztály

Csoport: Igazgatási Osztály

Címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1..

Telefon: 0696500446

Fax: 0696500443

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Horváth Ernő

Telefon: 0696500446

Fax: 0696500443

Eljáró hatóság

Neve: Győr MJV Jegyzője

Címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1..

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 25400/2017/B

Kifüggesztés időpontja: 2017. április 20.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2017. május 08.

Kifüggesztés helye: Győr, Honvéd liget 1. fszt. hirdetőtábla

A hirdetmény tárgya: Győr, Dózsa György rakpart 45. sz. ingatlan előtt fakivágás.

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: engedély fakivágási

Törzsszöveg

Győr Megyei Jogú Város
Jegyzője
Hatósági Főosztály – Igazgatási Osztály
 9021 Győr, Honvéd liget 1. Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8.30 - 15.00 óráig
Tel: 36/96/500-411 Szerda 12.30 – 15.00 óráig
Fax: 36/96/500-412 E-mail: kozigazgatas@gyor-ph.hu
Csütörtök 8.00 - 17.30 óráig
Ügyiratszám:25.400/2017./B
Ügyintéző: Horváth Ernő
Telefon: 36/96/500-446

H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdés értelmében, a Ket. 15. § (5) bekezdés alapján ügyfélnek minősülő szervezetekkel, továbbá a hatásterületen élő ügyfelekkel jelen hirdetmény útján közlöm, hogy hatóságom a tárgyi ügyben döntést hozott.

A kifüggesztés napja: 2017. 04. 20.

Az eljáró hatóság neve: Győr Megyei Jogú Város Jegyzője megbízásából
Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály

A döntés száma: 25.400-3/2017.

A döntés tárgya: Győr, Dózsa György rakpart 45. sz. ingatlan előtt fakivágás.

A kérelmező ügyfél neve: VARGA és TÁRSA Kft. (9026 Győr, Dózsa György rakpart 9.)


A hatóság döntése az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője számára megtekinthető a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoport Győr, Honvéd liget 1. sz. IV. emelet 403. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:
hétfő 8.30 – 15.00
szerda 12.30 – 15.00
csütörtök 8.00 – 17.30

A fellebbezés illetéke 5.000 Ft, azaz ötezer forint, melyet a jogorvoslati kérelmen illetékbélyeg formájában, vagy a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 11737007-15466004-13010009 számú bankszámlájára történő átutalással (az átutalás közleményrovatában fel kell tüntetni az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, továbbá: Ig.O.) lehet leróni.
A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfél már a döntés meghozatala előtt tudomással bírt, továbbá a fellebbezést indokolni kell. A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtása a 42/2005. (X. 28.) Ök. sz. rendelet alapján kizárt.

Győr, 2017. április 19.

Dr. Lipovits Szilárd jegyző nevében és megbízásából:
Horváth Ernő s.k.
főtanácsos