2017. április 28., péntek

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget a  info@magyarorszag.hu   e-mail címen, telefonos segítséget pedig a 40/200-195 telefonszámon kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Ajánlat termőföld vásárlásra - Baj hrsz.: 083
  2. Adás-vétel - Bicske hrsz.: 0234/13
  3. Adás-vétel - Bicske hrsz.: 0102/14
  4. Adás-vétel - Bicske hrsz.: 0102/16
  5. Adás-vétel - Sárszentlőrinc hrsz.: 2178.

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Győr MJV Polármesteri Hivatal

Osztály: Hatósági Főosztály

Csoport: Igazgatási Osztály

Címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1..

Telefon: 0696500442

Fax: 0696500412

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Ujhelyi Zoltán

Telefon: 0696500442

Fax: 0696500412

Eljáró hatóság

Neve: Győr MJV Jegyzője

Címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1..

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 25704/2017/B

Kifüggesztés időpontja: 2017. április 20.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2017. május 08.

Kifüggesztés helye: Győr, Honvéd liget 1. fszt. hirdetőtábla

A hirdetmény tárgya: Szebrik Build Kft. „fa” (székhely: 9511 Kemenesmihályfa, Cser u. 24.) zajbírsága végrehajtási eljárásának megszüntetése

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: végrehajtás zajbírság

Törzsszöveg

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Hatósági Főosztály – Igazgatási Osztály
 9021 Győr, Honvéd liget 1. Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8.30 - 15.00 óráig
Tel: 36/96/500-411 Szerda 12.30 – 15.00 óráig
Fax: 36/96/500-412 E-mail: kozigazgatas@gyor-ph.hu
Csütörtök 8.00 - 17.30 óráig
Ügyiratszám: 25704/2017/B
Ügyintéző: Ujhelyi Zoltán
Telefon: 36/96/500-442
H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 80.§ (1) bekezdés b) pontja alapján jelen hirdetmény útján közlöm, hogy hatóságom a tárgyi ügyben döntést hozott.

A kifüggesztés napja: 2017. 04. 20.

Az eljáró hatóság neve: Győr Megyei Jogú Város Jegyzője megbízásából
Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály

A döntés száma: 25704/2017.

A döntés tárgya: Szebrik Build Kft. „fa” (székhely: 9511 Kemenesmihályfa, Cser u. 24.) zajbírsága végrehajtási eljárásának megszüntetése

A hatóság döntése az ügyfél nem ismert jogutódja számára megtekinthető a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoport Győr, Honvéd liget 1. sz. IV. emelet 404. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:
hétfő 8.30 – 15.00
szerda 12.30 – 15.00
csütörtök 8.00 – 17.30

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de az első fokú hatóságnál benyújtott, 3 000 Ft értékű illetékbélyeggel ellátott, vagy a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 11737007-15466004-13010009 számú bankszámlájára átutalt (az átutalás közleményrovatában fel kell tüntetni az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, továbbá: Ig.O.) fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést indokolni kell, továbbá a fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtása a 42/2005. (X. 28.) Ök. sz. rendelet alapján kizárt.

Győr, 2017. április 07.

Dr. Lipovits Szilárd jegyző nevében és megbízásából:
Ujhelyi Zoltán s.k.
főtanácsos