2018. február 19., hétfő

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY ISMÉTELT ÁRVERÉSI ELJÁRÁSBAN
  2. Adás-vétel - Halásztelek hrsz.: 054/13
  3. Ingatlanárverés
  4. Adás-vétel - Fadd hrsz.: 073/36
  5. Adás-vétel - Csepreg hrsz.: 0215/5

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Osztály: Jogi és Hatósági Osztály

Címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 58. a épület

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Dr. Schimek Szilvia

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 58. a épület

Kérelmező

Neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.,

Azonosító adatok

Iktatási szám: PE/KTF/79- 78/2017.

Kifüggesztés időpontja: 2017. április 21.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. március 06.

Kifüggesztés helye: http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/

A hirdetmény tárgya: Az M8 gyorsforgalmi út Kecskemét - Szolnok közötti szakasz környezetvédelmi engedély módosítási eljárása – közmeghallgatás

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: közmeghallgatás

Törzsszöveg

Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
(1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.)

Iktatószám: PE/KTF/79- 78/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Az M8 gyorsforgalmi út Kecskemét - Szolnok közötti szakasz környezetvédelmi engedély módosítási eljárása – közmeghallgatás


A közmeghallgatás helye: Kecskeméti Városháza I. emelet 13. sz. tárgyaló helyisége (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.)

A közmeghallgatás időpontja: 2017. április 12. (11.00 – 12.40)

A közmeghallgatáson az építtető NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., a tervező UTIBER Kft., TURA-TERV Kft., Mott MacDonald Kft., a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, továbbá az eljárás során megkeresett hatóságok, az érintett települések önkormányzatának képviselői, valamint az érintett településekről érkezett lakossági érdeklődők jelentek meg.

Dr. Szentmiklóssy Zoltán (PMKH KTF): Köszönti a megjelenteket, tájékoztatást ad a közmeghallgatás tárgyáról, menetéről.

Dr. Schimek Szilvia (PMKH KTF): Ismerteti a folyamatban lévő környezetvédelmi engedély módosítási eljárást, az ügy állását, illetve az eljárásba bevont hatóság körét.

Tóth Pál Mihály (TURA-TERV Kft.): Ismerteti az előzményeket, valamint a módosult nyomvonalat. Az M5 autópálya és Szolnok közötti szakaszra vonatkozóan 2011-ben elindult az építési engedélyezési eljárás, amely során az M5 autópálya és a 441. j. út közötti szakasz építési engedélyt nem kapott. 2016-ban az UTIBER – TURA-TERV Konzorcium kapta meg a feladatot az M8 – M5 autópálya csomópont és csatlakozó szakasza engedélyezési tervének módosítására. Ennek feltétele volt az M5 autópálya és Nagykőrös közötti M8 autópálya közötti nyomvonal módosítása. A módosítást a nyomvonal délre eltolásával lehetett megoldani a megfelelő keresztezési pont miatt az M5 autópályával. A módosítás gyorsúti kategóriára vonatkozik. Az úttervezési rész jelen tervfázisban tanulmányterv szintű.

Tölgyesi Magdolna (Mott MacDonald Kft.): Ismerteti a környezetvédelmi vizsgálatokat. A hatásvizsgálat nem terjed ki a teljes szakaszra, csak a módosított szakaszt vizsgálta. Korábban eltérő volt a szelvényszámozás, változott a csomópont helye és szerkezete, átkerült az egyszerű pihenőhely, szükséges a levegőtisztaság-védelmi előírások módosítása, mert már nem érintett a tanya, amely miatt előírásra került, valamint bővült a javasolt zajvédő falak száma. Korrekció történik a keresztező főutaknál, vízfolyásoknál. Az egyes környezeti elemek vonatkozásában szakterületenkénti vizsgálatok történtek. Hatáscsökkentő intézkedéseket javasoltak: növénytelepítést, nagyvadátjárót és zajárnyékoló falakat.

Dr. Schimek Szilvia: Köszönjük az ismertetőt, várjuk a kérdéseket és észrevételeket. Jelen eljárás során a Kormányhivatalnak – szükség esetén a szakhatóságok bevonásával - a környezeti hatás szempontjából lényeges észrevételek vizsgálatára van jogszabályi lehetősége, ezért az ilyen tárgyú észrevételeket, kérdéseket várjuk. Az észrevételek értékelését az eljárást lezáró döntés fogja tartalmazni.

Kérdések, észrevételek:

Berki Gyula (Nagykőrös): Érinti a telkét az egyik becsatlakozó út, a házától 6 méterre építik meg az utat. Kifogásolja, hogy az önkormányzat nem értesítette a beruházásról.

Dr. Szentmiklóssy Zoltán: Nagykőrös jegyzője részletesen tájékoztatott arról, hogy milyen módon lett közzétéve a közlemény a településen, ez a tájékoztatás megfelelő. Ezt az eljárást a jogszabályok mentén folytatja a hatóság, a jogszabályok részletesen szabályozzák az intézkedéseket, amit meg kell tenni. Ezeknek az előírásoknak megfelelően járt el a hatóság, az önkormányzat is eleget tett ezeknek. Az autópályába becsatlakozó út nem ennek az eljárásnak a tárgya. Ha az autópályához kapcsolódóan valamilyen alsóbbrendű út módosul, akkor arra vonatkozóan is lefolytatnak engedélyezési eljárást.

Czirják Erzsébet (Nagykőrös): Az önkormányzatnál és a földhivatalnál is érdeklődött, nem értesítették a tervekről. A NIF Zrt.-től kapott rajzmásolaton látszott, hogy melyik rész érintett. Kifogásolja, hogy mindenfajta értesítés nélkül hozzányúlnak a tulajdonában lévő területekhez a tervek alapján.

Dr. Szentmiklóssy Zoltán: Ez már a kisajátítást érintő kérdés, a jelen eljárásnak, a környezetvédelmi engedélyezési eljárásnak ez nem tárgya. A környezetvédelmi engedélyezést követni fogja egy útépítési engedélyezési eljárás, ezek a kérdések akkor lesznek relevánsak, időszerűek, azt az eljárást azonban más hatóság folytatja le.

Tóth Pál Mihály: Az útépítési engedélyezési eljárás során személy szerint, levélben értesítik az összes érintett tulajdonost, megtekinthetik a terveket a bejáráson. Ha az M44 csomópont környékén találhatóak a kérdéses ingatlanok, és 2012-2013 környékén nem kaptak értesítést, akkor nagy valószínűséggel nem ezzel a beruházással érintett az ingatlan. Amennyiben a NIF Zrt.-n keresztül elküldik a konkrét helyrajzi számot, megvizsgálják, hogy valóban érintett-e. Ezeken a helyszínrajzokon nem lehet azonosítani a konkrét ingatlant.

Göbölyösné Szalai Krisztina (Lajosmizse): Kérdése, hogy mikorra várható az építési engedély, mikor indul a kisajátítás.

Tóth Pál Mihály: A tervezés a környezetvédelmi engedély kiadása után kezdődik, kb. 4-5 hónapot vesz igénybe, utána kerül elindításra az építési engedélyezési eljárás. A kisajátítás az építési engedély megszerzése után, 2018 körül várható.

Öveges László (Kecskemét MJV főépítésze): Ez egy országos közútfejlesztés, nem az önkormányzat fejleszt utat. A fejlesztő felelőssége, hogy az érintettek értesüljenek róla, az önkormányzat csak figyelemmel kíséri, szükség szerint segít. Kecskemét szempontjából az eljárás jól halad. Addig az építkezést nem indíthatják el, amíg megegyezés, illetve kisajátítás nem történik. A felvetett probléma a korábbi engedélyek, eljárások következménye. Kéri, hogy a folytatást is, a teljes szakaszt lehessen látni, mivel az Kecskemét közigazgatási területét érinti. Kérdése, hogy az érintett 18 ha erdő pótlása hogyan történik meg. Szeretné látni, hogy mit kell a rendezési tervben változtatni egész pontosan, szeretne információt kapni a nyomvonalról. A csomópontnál gazdasági fejlesztésbe fogtak magánvállalkozók, egyelőre szándék van, engedélyt még nincs, ezek a területek azonban érintettek lehetnek.

Bera Andrásné (Kecskemét): A csomópont közelében laknak, mezőgazdasági őstermelők. Nem tudják, hogy mi lesz velük a továbbiakban, érdemes-e fejleszteni.

Dr. Szentmiklóssy Zoltán: Elhangzott a menetrend, illetve az eljárások sora. Ez nem a jelen eljárás tárgyát képezi. A beruházóval, a NIF Zrt.-vel érdemes a kapcsolatot felvenni, ők ütemezik a beruházást, a hatóság erre kevés ráhatással bír. Az útépítési engedélyezési eljárásnál tisztázódnak, pontosításra kerülnek a dolgok.

Hegedűs Emese (Lajosmizse): Szeretne írásban észrevétellel élni, levélben a hatóság részére eljuttatja.

Basky András (Lajosmizse város polgármestere): A dokumentáció megtekinthető az önkormányzatnál, a honlapon is elérhető. A résztvevők a személyes problémájukra szeretnének választ kapni, most azonban a környezetvédelmi kérdésekről van szó. A NIF Zrt.-nél lehet információt szerezni, az önkormányzat is megpróbál segíteni.

Németh Pál (Lajosmizse): A 2 tanyájuk között megy el a nyomvonal, kérdése, hogy hogyan tudják majd megközelíteni.

Tóth Pál Mihály: Nem maradhat megközelíthetetlen ingatlan, keresztező földút átvezetések vannak 2-3 km-enként, ezeket az önkormányzatokkal egyeztetve véglegesítik, továbbá párhuzamos földúthálózat épül.

Kovács Gábor (Lajosmizse város főépítésze): Kérdése, hogy a környezetvédelmi engedély keretében mennyi eltérés lehetséges, mennyi eltérés várható ezekhez a tervekhez képest, illetve hogy az egyedi igények csak a konkrét tervek, kisajátítási tervek rendelkezésre állásánál válhatnak-e világossá.

Tölgyesi Magdolna: Egy fix tengely kerül engedélyezésre, ehhez képest a kisajátítási terület változik. Csak a főpályán, és olyan szakaszon állandó a kisajátított szélesség, ahol nincs egyéb gyorsító, lassító sáv stb. Az ingatlan érintettsége a kisajátítási tervnél lesz egyértelmű.

Öveges László: Hangsúlyozza, hogy szükséges a nyomvonal ismerete, hogy a polgárokat tájékoztatni tudják, és tudjanak tanácsot adni. Véleménye szerint érdemes fejleszteni, mivel valószínűleg 5 éven belül nem épül meg az út, így annyival nagyobb lesz az adott ingatlan értéke.

Tölgyesi Magdolna: Nem ez az az eljárási fázis, a NIF Zrt. tud ebben segíteni. Az erdők kapcsán korábban elhangzott kérdésre válaszolva tájékoztat, hogy az erdők termelésből kivonása külön engedélyezési eljárás, 5000 m2-től csereerdősítés kötelező.

Vörösmarty Dániel (NIF Zrt.): A szakasz kivitelezésére jelenleg nincs elrendelés és forrás, csak a tervezésre. A tervezet szerint 2019. I. negyedévében kezdődne a kivitelezés, de forrás és kormányzati elrendelés hiányában addig még bármi változhat.

Göbölyösné Szalai Krisztina: Kérdése, hogy mikor lesznek zárolva az ingatlanok, amikor azokon már nem lehet építkezni.

Öveges László: Ha a rendezési tervben nem rendelnek el tilalmat, akkor lehet fejleszteni. Fontos tájékozódni az építkezés előtt.

Basky András: Ha a korlátozás elindul, utána már nem szabad építkezni, mert azt már nem veszik figyelembe.

Dr. Szentmiklóssy Zoltán: Az önkormányzatoknál érdemes tájékozódni, mivel az önkormányzatok minden eljárásban valamilyen módon részt vesznek.

Berki Gyula: Kérdése, hogy a szélirányokat megvizsgálták-e, mivel ólomszennyezés várható Nagykőrösön. Az uralkodó szél a port, szennyeződéseket az ott lakókra ráhordja.

Tölgyesi Magdolna: Ólomszennyezésről már nem beszélhetünk, a modern üzemanyagok már nem tartalmaznak ólmot. A légszennyező anyagok terjedése nem várható, hogy az 50 méteres sávon kívül olyan mértékű lenne, ami káros. Az autópálya tengelyétől számított 50 méteres sávon belül pedig nem lehet lakóingatlan a jogszabály szerint.

Dr. Szentmiklóssy Zoltán: Miután több kérdés, észrevétel nem érkezett, köszönjük a tervező és az építtető képviselőinek a tájékoztatást, a megjelenteknek a részvételt, a közmeghallgatást bezárjuk.

A jegyzőkönyv készült: Budapesten 2017. április 20. napján a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály hivatalos helyiségében.


Készítette: Dr. Schimek Szilvia