2017. április 28., péntek

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget a  info@magyarorszag.hu   e-mail címen, telefonos segítséget pedig a 40/200-195 telefonszámon kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Ajánlat termőföld vásárlásra - Baj hrsz.: 083
  2. Adás-vétel - Bicske hrsz.: 0234/13
  3. Adás-vétel - Bicske hrsz.: 0102/14
  4. Adás-vétel - Bicske hrsz.: 0102/16
  5. Adás-vétel - Sárszentlőrinc hrsz.: 2178.

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Osztály: Jogi és Hatósági Osztály

Címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 58. a épület

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: dr. Bedekovics Letícia

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 58. a épület

Kérelmező

Neve: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt

Azonosító adatok

Iktatási szám: PE-KTF/620/2017.

Kifüggesztés időpontja: 2017. április 21.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2017. május 05.

Kifüggesztés helye: http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/

A hirdetmény tárgya: Védett természeti területen kaszálás, terület helyreállítás, valamint fás legelőn lévő fa kivágás engedélyezése iránti kérelem

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: fakivágás kaszálás

Törzsszöveg


HIRDETMÉNY

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) előtt a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (1031 Budapest, Anikó utca 4.; a továbbiakban: MAVIR Zrt.) kérelmére a védett természeti területen kaszálásra, terület helyreállításra és az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágására irányuló természetvédelmi engedélyezési eljárás indult a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38. § (1) bekezdésének b), c) és e) pontja és a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján.

Az ügy tárgya: védett természeti területen kaszálás, terület helyreállítás, valamint az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágás engedélyezése iránti kérelem elbírálása

Az ügy iktatószáma: PE-KTF/620/2017.

Az eljárás megindításának napja: 2017. január 13.

Az eljáró ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: dr. Bedekovics Letícia (jho@pest.gov.hu)
Ügyintézési határidő: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. § (1) bekezdése és a Tvt. 76. § (1) bekezdése alapján: 70 nap.
Az ügyintézési határidőbe nem számítanak be a Ket. 33. § (3) bekezdésében foglaltak.

Az ügy rövid ismertetése:
A MAVIR Zrt. védett természeti területen kaszálásra, terület helyreállításra és az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágására vonatkozóan kérte a Kormányhivatal engedélyét.

Tájékoztatásul:
A Ket. 51. §-a alapján az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja. A Ket. 68. §-a alapján az ügyfél az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Ez a jog akkor is megilleti az ügyfelet, ha korábban nem vett részt az eljárásban.

A kifüggesztés napja:
A Kormányhivatal a hirdetményt a hivatalában, a honlapján valamint a központi rendszeren közzéteszi:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek

http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2017. április 21.
A hirdetmény levételének napja: 2017. május 5.

Budapest, 2017. április 20.