2017. április 28., péntek

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget a  info@magyarorszag.hu   e-mail címen, telefonos segítséget pedig a 40/200-195 telefonszámon kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Ajánlat termőföld vásárlásra - Baj hrsz.: 083
  2. Adás-vétel - Bicske hrsz.: 0234/13
  3. Adás-vétel - Bicske hrsz.: 0102/14
  4. Adás-vétel - Bicske hrsz.: 0102/16
  5. Adás-vétel - Sárszentlőrinc hrsz.: 2178.

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Osztály: Jogi és Hatósági Osztály

Címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 58. a épület

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: dr. Varga Viktória Tímea

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 58. a épület

Kérelmező

Neve: Budai Katolikus Iskola Alapítvány

Azonosító adatok

Iktatási szám: PE/KTF/1340/2017.

Kifüggesztés időpontja: 2017. április 21.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2017. május 08.

Kifüggesztés helye: http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/

A hirdetmény tárgya: 2017. május 5-6. napjain, 250 fő részvételével zajló kerékpáros zarándoklat engedélyezése

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: gyalogostúra

TörzsszövegHIRDETMÉNY


A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján a tárgyi ügyben hirdetményi úton történő közlésnek van helye.


Eljáró hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal (1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.; továbbiakban: Kormányhivatal).

Ügyintéző neve, elérhetősége: dr. Varga Viktória Tímea (jho@pest.gov.hu).


Ügyirat száma: PE/KTF/1340/2017.


Ügy tárgya: 2017. május 5-6. napjain, 250 fő részvételével zajló kerékpáros zarándoklat engedélyezése

Kérelmező: Budai Katolikus Iskola Alapítvány (1122 Budapest, Csaba u. 16.)

Kérelmezett tevékenységgel érintett terület: jelen hirdetményhez csatolt térképen jelölve.

Tájékoztatás döntéshozatalról: a Kormányhivatal a Budai Katolikus Iskola Alapítvány által 2017. május 5-6. napjain, 250 fő részvételével tervezett kerékpáros zarándoklat megtartását a benyújtott kérelem alapján a PE/KTF/1340-9/2017. ügyiratszámú határozatában engedélyezte. A határozat a Kormányhivatal székhelyén megtekinthető.

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségről: A Kormányhivatal PE/KTF/1340-9/2017. ügyiratszámú döntésével szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, annak felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a Kormányhivatalhoz a közléstől számított 30 napon belül, három példányban benyújtott a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Az ügyfél a tárgyalás tartását a keresetlevélben, illetve az alperesi ellenkérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban kérheti.
A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

Kifüggesztés napja: 2017. április 21.
Levétel napja: 2017. május 8.

Budapest, 2017. április 20.


Csatolmányok:

pe_ktf_1340_2017_hirdetmeny_melleklet.pdf