2017. május 28., vasárnap

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget a  info@magyarorszag.hu   e-mail címen, telefonos segítséget pedig a 40/200-195 telefonszámon kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Pro-Komposzt Kft., Bp. XXIII. 0196180/4 és 0196154/14 hrsz. környezetvédelmi működési engedélye, módosítás - kijavítás
  2. CHINOIN ZRt.1045 Bp. Tó u.1-5., kármentesítési monitoring végzésére, beavatkozási terv készítésére kötelező határozat kijavítása
  3. RECYCLEN Kft. Bp. XXII. 233114/3 hrsz. nem veszélyes hulladék-hasznosító telep létesítése, előzetes vizsgálati eljárás
  4. Cosinus-Gamma Kft. Apaj–Kiskunlacháza külterület, 330 ha lineár öntözőtelep környezetvédelmi teljesítményértékelési eljárása
  5. Ceglédi Regionális Hulladéklerakó, 0411, 0412 hrsz. egységes környezethasználati engedély módosítása

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Osztály: Jogi és Hatósági Osztály

Címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 58. a épület

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: dr. Varga Viktória Tímea

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 58. a épület

Kérelmező

Neve: Bátonyterenye Város Sportegyesület

Azonosító adatok

Iktatási szám: PE/KTF/4689/2017.

Kifüggesztés időpontja: 2017. május 19.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2017. június 06.

Kifüggesztés helye: http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/

A hirdetmény tárgya: 2017. május 20. napján, várhatóan 190 fő részvételével a „Vidróczki 18/31/46/61” elnevezésű gyalogos teljesítménytúra engedélyez

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: teljesítménytúra gyalogos

TörzsszövegHIRDETMÉNY


A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján a tárgyi ügyben hirdetményi úton történő közlésnek van helye.


Eljáró hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal (1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.; továbbiakban: Kormányhivatal).

Ügyintéző neve, elérhetősége: dr. Varga Viktória Tímea (jho@pest.gov.hu)


Ügyirat száma: PE/KTF/4689/2017.


Ügy tárgya: 2017. május 20. napján, várhatóan 190 fő részvételével a „Vidróczki 18/31/46/61” elnevezésű gyalogos teljesítménytúra engedélyezése.

Kérelmező: Bátonyterenye Város Sportegyesület (3078 Bátonyterenye, Berekgát köz 1.)


Kérelmezett tevékenységgel érintett terület: jelen hirdetményhez csatolt térképen jelölve.

Tájékoztatás döntéshozatalról: A Kormányhivatal Bátonyterenye Város Sportegyesület által 2017. május 20. napján tervezett „Vidróczki 18/31/46/61” elnevezésű gyalogos teljesítménítúra megtartását a benyújtott kérelem alapján a PE/KTF/4689-9/2017. ügyiratszámú határozatában engedélyezte.
A határozat a Kormányhivatal székhelyén megtekinthető.

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségről: A Kormányhivatal PE/KTF/4689-9/2017. ügyiratszámú döntésével szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, annak felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a Kormányhivatalhoz a közléstől számított 30 napon belül, három példányban benyújtott a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Az ügyfél a tárgyalás tartását a keresetlevélben, illetve az alperesi ellenkérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban kérheti. A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

Kifüggesztés napja: 2017. május 19.
Levétel napja: 2017. június 6.

Budapest, 2017. május 19.

Csatolmányok:

pe-ktf-4689-2017-hirdetmeny-melleklet.pdf