2017. július 20., csütörtök

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget a  info@magyarorszag.hu   e-mail címen, telefonos segítséget pedig a 40/200-195 telefonszámon kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Berzék hrsz.: 029/7
  2. Bugyi nagyközséget elkerülő út létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás, közmeghallgatás
  3. Adás-vétel - Pusztazámor hrsz.: 080/18
  4. Adás-vétel - Pusztazámor hrsz.: 052/18
  5. Adás-vétel - Pusztazámor hrsz.: 080/47 080/48 080/49

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

Osztály: Hatósági

Csoport: Ügyfélszolgálat

Címe: 2351 Alsónémedi, Fő út 58..

Telefon: 0629337101

Fax: 0629337250

E-mail cím: alsonemedi[kukac]alsonemedi.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Kovács Szilvia

Telefon: 0629337101

Fax: 0629337250

E-mail cím: alsonemedi[kukac]alsonemedi.hu

Eljáró hatóság

Neve: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

Címe: 2351 Alsónémedi, Fő út 58..

Kérelmező

Neve: Rákosi Eszter

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 2112-4/2017

Kifüggesztés időpontja: 2017. július 17.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2017. augusztus 01.

Kifüggesztés helye: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

A hirdetmény tárgya: Dobai András állandó lakcímének rendezési ügye

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: lakcímrendezésiügy

Jogorvoslat

Jogorvoslat: van

Határideje: 2017. augusztus 01.

Törzsszöveg

Szám:2112-4/2017 Tárgy: Dobai András állandó lakcím érvénytelenítési ügye

VÉGZÉS

Dobai András 2351 Alsónémedi, Róna u.8. szám alatti állandó lakos lakcímének érvénytelenítési ügyében hirdetményi úton történő közlést rendelek el az alábbiak szerint:
Eljáró hatóság megnevezése: Polgármesteri Hivatal Alsónémedi
Az ügy száma: 2112-4/2017
Az ügy tárgya: Dobai András állandó lakóhelyének érvénytelenítése
Ismeretlen helyre költözött ügyfél neve, utolsó ismert lakcíme: Dobai András
2351 Alsónémedi, Róna u.8.
Hivatalom a fenti ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése nevezett tekintetében meghiúsult, ezért kérem a döntést az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán a 2351 Alsónémedi, Fő út 58. szám alatt, ügyfélfogadási időben /hétfőn: 08:00-12:00 13:00-17:30, szerda: 08:00-16:00, péntek 08:00-12:00/ átveheti.
Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemben hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

INDOKLÁS
Dobai András 2351 Alsónémedi, Róna u.8.szám alatti állandó lakóhelyének érvénytelenítési ügyében eljárást folytattam. Az eljárást határozattal bíráltam el, levélben történt megkereséskor a „címzett ismeretlen helyre költözött” megjelöléssel érkezett vissza.
A fentiekre való tekintettel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvény /továbbiakban: Ket./ 80. § (1) bek. a) pontja értelmében a megkeresés nem járt eredménnyel, így a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Döntésemet a hivatkozott jogszabály hely alapján hoztam.
Az önálló fellebbezést a Ket. 98.§ (2) bekezdésre figyelemmel adtam tájékoztatást.
Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.
Hatóságom Hatáskörét a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtására kiadott 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet 35. § (3) bekezdése, illetékességem a Ket. 21.§ (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.
A jelen hirdetmény a fenti hatóság hirdetőlapján, az Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának honlapján /www.alsonemedi.hu/ és a központi elektronikus szolgáltató rendszeren /www.magyarország.hu/ került közzétételre.

Alsónémedi, 2017.július 17.

Tisztelettel dr. Percze Tünde jegyző nevében és megbízásából
Nagy Ibolya
hatósági csoportvezető
A kifüggesztés napja: Alsónémedi, 2017.07.17.
A levétel napja: Alsónémedi, 2017.08.02.