2017. július 20., csütörtök

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget a  info@magyarorszag.hu   e-mail címen, telefonos segítséget pedig a 40/200-195 telefonszámon kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Berzék hrsz.: 029/7
  2. Bugyi nagyközséget elkerülő út létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás, közmeghallgatás
  3. Adás-vétel - Pusztazámor hrsz.: 080/18
  4. Adás-vétel - Pusztazámor hrsz.: 052/18
  5. Adás-vétel - Pusztazámor hrsz.: 080/47 080/48 080/49

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Osztály: Komplex Engedélyezés

Címe: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

Telefon: 0646517300

Fax: 0646517399

E-mail cím: kornyezet.fo.miskolc[kukac]borsod.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Vigh Noémi

Telefon: 0646517300

Fax: 0646517399

E-mail cím: kornyezet.fo.miskolc[kukac]borsod.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Címe: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

Kérelmező

Neve: JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: BO-08/KT/7741/2017

Kifüggesztés időpontja: 2017. július 17.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2017. augusztus 17.

Kifüggesztés helye: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

A hirdetmény tárgya: JSR MOL Synthetic Rubber Zrt. által tervezett szintetikus gumi előállító üzem EKHE módosítására irányuló eljárása

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: kopásállóság szintetikusgumi gumiabroncs tiszaújváros előállítás

Törzsszöveg


HIRDETMÉNY


A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult,
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó
egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárásról

Ügy száma: BO-08/KT/7741/2017

Kérelmező: JSR MOL Synthetic Rubber Zrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.)
Ügy tárgya: JSR MOL Synthetic Rubber Zrt. (Budapest) által tervezett szintetikus gumielőállító üzem (Tiszaújváros 2116/13 hrsz) 1081-39/2015 számú egységes környezethasználati enge-délyének módosítására irányuló eljárása

Kérelem tárgya::
A kérelmező engedélyt kapott a TVK-Ipartelepen japán-magyar vegyesvállalati formában létesülő szintetikus gumi (S-SBR) gyártó üzemhez, melynek kapacitása 60.000 tonna/év. Az S-SBR biztosítja az abroncsok jobb menettulajdonságát, alkalmazásával növelhető az abroncsok teljesítménye, csökkenhető a gördülési ellenállás, javítható a kopásállóság és a fékezéskor fellépő tapadás, ezáltal csökkenthető a zajszint.
A kiviteli tervek készítésének és engedélyeztetésének eredményeként a tervezett üzem egyes technológiai folyamatai olyan mértékben módosultak, melyek szükségessé teszik az egységes környezethasználati engedély módosítását, pontosítását.
A létesítés alatt álló üzem főbb módosuló elemeit az alábbiak:
1. az egyes technológiai egységek elrendezése-elhelyezése módosult az üzem területén belül,
2. egyes alapanyagok beszállításának, illetve a késztermék egy részének kiszállításának módja változik, a tervezett iparvágányok nem kerülnek kialakításra,
3. raktározás, anyagtárolás egyes technológiai elemei változtak,
4. a szennyeződhető-, a nem szennyeződhető csapadékvíz csatorna, az ipari- és a kommunális szennyvízcsatorna hálózat nyomvonala, illetve egyes elemei változtak a jogerős vízjogi létesítési engedélyben foglaltaknak megfelelően,
5. a vízkezelő rendszer egyes elemei változtak a jogerős vízjogi létesítési engedélyében foglaltaknak megfelelően,
6. új pontforrás kerül kialakításra az újonnan tervezett direkt tüzelésű oxidációs rendszer (DFTO) telepítése okán,
7. az üzem kisebb technológiai elemei módosultak, változtak (szivattyúk, ventillátorok, stb.).

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Tiszaújváros
A tervezett létesítménnyel feltételezhetően érintett település: -
Az eljárás megindításának napja: 2017. június 16.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 70 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:

• a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
• a szakhatóság eljárásának időtartama,
• az eljárás felfüggesztésének időtartama,
• a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam,
• valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama,
• továbbá a 2004. évi CXL. tv. 33. § (3) bekezdésben foglaltak.

Ügyintéző neve: Vigh Noémi

Elérhetősége (telefon): 46/517-300

Tájékoztatás az eljárásról

A JSR MOL Synthetic Rubber Zrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.) a Tiszaújváros 2116/13 hrsz.-ú ingatlan területén tervezett szintetikus gumi-előállításához a
2015. szeptember 1-én kelt – és 1081-47/2015. számú határozattal módosított - 1081-39/2015. számú,
5 évig érvényes egységes környezethasználati engedéllyel (a továbbiakban: EKHE) rendelkezik.

Az engedélyes meghatalmazásából eljáró ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft. (Budapest, Klapka utca 1-3. 1134) 2017. június 15-én kelt kérelmében az EKHE módosítására irányuló - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: „R”.) 20/A. § (8) bek.-ben foglaltak szerinti felülvizsgálati - kérelmet terjesztett elő, csatolva a felülvizsgálati dokumentációt.

A dokumentáció megtekinthető nyomtatott formában a Környezetvédelmi Hatóságnál és az érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint a http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon, BO-08/KT/7744/2017 számon.

Az eljárás során a Környezetvédelmi Hatóság:

1. A jelen eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban szereplő társadalmi szervezeteket „a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről” szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint eljárva jelen értesítés elektronikus úton történő megküldésével értesíti. A társadalmi szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének Környezetvédelmi Hatóságra történő benyújtásával igazolhatja.
2. Értesítést tesz közzé a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon.
3. Hirdetményt tesz közzé a Rend. 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján.
4. Megküldi a Rend. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint a kérelmet és a hirdetményt a tevékenység telepítési helye szerinti település részére, illetve a hirdetményt a tevékenységgel feltételezetten érintett település(ek) jegyzőinek a közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő közzétételének érdekében.
5. Az érintettek a kérelembe és mellékleteibe betekinthetnek a Környezetvédelmi Hatóságnál és az érintett önkormányzat jegyzőjénél.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:

1. az engedélyt módosítja,
2. az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja és szükség esetén meghatározza a tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.

Miskolc, 2017. július 17.


Dr. Stiber Vivien
járási hivatalvezető nevében és megbízásábólDudás Attila
koordináló ügyintéző