2017. december 11., hétfő

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. „Szentantalfa I. – dolomit” védnevű bányatelek kapacitás bővítésének előzetes vizsgálata
  2. „Várkesző I. – agyag védnevű bányatelek előzetes vizsgálata
  3. Haszonbérlet - Sorokpolány hrsz.: 014/6.
  4. Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítására vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás
  5. Ságvár 1562 hrsz-ú ingatlanárverési hirdetmény

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Osztály: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér utca 1.

Telefon: 0622514300

Fax: 0622313564

E-mail cím: kornyezetvedelem[kukac]fejer.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Pauluszné Dolinka Anita, Dr. Majer Andrea

Telefon: 0622514300

Fax: 0622313564

E-mail cím: kornyezetvedelem[kukac]fejer.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér utca 1.

Kérelmező

Neve: Alföldi Tej Kft.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: FE-08/KTF/5677-1/2017

Iktatási szám: FE-08/KTF/5677-7/2017

Kifüggesztés időpontja: 2017. augusztus 02.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. augusztus 01.

Kifüggesztés helye: FMKH SZJH, Székesfehérvár Hosszúsétatér u. 1.

A hirdetmény tárgya: Szfvár., Seregélyesi út 127., 8131/1, 8131/2 hrsz-ú th.-n lévő tejüzemében folyt. tejfeldolg., tejt.gyárt-i tev.IPPC eng.felülv.

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: tejfeldolgozás székesfehérvár ippc fmkh felülvizsgálata

Törzsszöveg

HIRDETMÉNY

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán 2017. július 14-én FE–08/KTF/5677/2017. ügyiratszámon közigazgatási hatósági eljárás indult az Alföldi Tej Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 127. a továbbiakban: Kft.) kérelmére, a Székesfehérvár, Seregélyesi út 127., 8131/1 és 8131/2 hrsz-ú telephelyén lévő tejüzemében folytatott tejfeldolgozás és tejtermékgyártási tevékenységre vonatkozóan kiadott egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata tárgyában.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6)-(7) bekezdései értelmében az alábbi hirdetményt adom ki:

Az eljáró hatóság megnevezése:
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság)

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8.

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Elérhetősége: Levélcím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 137.
Telefon: 06-22-514-300, telefax: 06-22-313-564,
E-mail cím: kornyezetvedelem@fejer.gov.hu
Honlap cím: http://kdtktvf.zoldhatosag.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8.30-12.00
Szerda: 8.30-12.00 és 13.00 – 15.30
Péntek: 8.30 –12.00
Kedd, Csütörtök: nincs ügyfélfogadás!

Az ügy tárgya: egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata

Az ügy rövid ismertetése:

Az Alföldi Tej Kft. részére a Környezetvédelmi Hatóság 12806/2013. ügy- és 52098/2013 iktatószámon módosított 28962/2011. ügy- és 59968/2012. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik a tejüzemében folytatott tejfeldolgozási és tejtermék gyártási tevékenységre. A tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 2. számú mellékletének 9.3 pontja alapján egységes környezethasználati köteles tevékenység. A Környezetvédelmi Hatóságnál 2017. július 14. napján benyújtott kérelem alapján FE-08/KTF/5677/2017. ügyiratszámon egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata tárgyában közigazgatási hatósági eljárás indult.

A vélelmezett hatásterület kiterjedése:

A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció kiegészítése alapján a tevékenység hatásterülete által érintett ingatlanok a melléklet helyszínrajz alapján.
A Székesfehérvár 8129/22, 8130/5, 8130/7-19, 8130/21-30, 8133/4-5, 8133/12, 8133/29-30, 8134/1, 8141/4 hrsz.-ú ingatlanok.

Az alábbiak szerint tájékoztatom a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról:

A kérelem nyomtatott példánya az Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjénél, valamint előzetes egyeztetés alapján a Környezetvédelmi Hatóságnál tekinthető meg, illetve a Környezetvédelmi Hatóságnál érhető el elektronikus formában. A Környezetvédelmi Hatóság intézkedett a kérelemnek a honlapján (http://kdtktvf.zoldhatosag.hu/hirdetmenyek.php) történő közzétételéről.

Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy a kérelem tartalmára vonatkozóan a Környezetvédelmi Hatóság hirdetményének megjelenését követően közvetlenül a Környezetvédelmi Hatóságnál és a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjénél írásbeli észrevételt lehet tenni.

Az eljáró hatóság megnevezését és elérhetőségét a Hirdetmény 1. oldala tartalmazza.

A tájékoztatás módja:

A Ket. 15. § (1) bekezdése értelmében ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.

A Ket. 15. § (3) bekezdés második fordulata alapján az (1) bekezdésben foglaltak vizsgálata nélkül ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

A Ket. 15. § (5) bekezdése szerint, meghatározott ügyekben jogszabály ügyféli jogosultságokat, illetve ügyféli jogállást biztosíthat azoknak a civil szervezeteknek, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul.

A Ket. 15. § (5a) bekezdése szerint, a hatósági eljárásban azokat a civil szervezeteket, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul, az eljárás során megilleti a nyilatkozattételi jog. A nyilatkozat az eljáró hatóságot nem köti.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban szereplő szervezeteket a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint eljárva jelen hirdetmény elektronikus úton történő megküldésével értesítem.

Felhívom a figyelmet, hogy a civil szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének a Környezetvédelmi Hatósághoz történő benyújtásával igazolhatja.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a hatósággal történő kapcsolattartás lehetséges formáit – figyelemmel a Ket. 171/B. §–ra is – a Ket. 28/A. § (1) bekezdése szabályozza, eszerint a hatóság:
a) írásban
aa) postai úton,
ab) írásbelinek minősülő elektronikus úton, ideértve a telefaxot,
ac) személyesen átadott irat útján,
ad) kézbesítési meghatalmazott útján,
ae) a hatóság kézbesítője útján,
af) kézbesítési ügygondnok útján,
ag) hirdetményi úton, vagy
b) szóban
ba) személyesen
bb) hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont, vagy
c) írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton
a Ket.-ben meghatározott feltételekkel tart kapcsolatot az ügyféllel.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen.

Az ügyfél – Pauluszné Dolinka Anita és Dr. Majer Andrea ügyintézőkkel (tel: 06-22-514-300) történő egyeztetés szerinti helyen és időben – az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti. Az iratbetekintésre vonatkozó további, részletes szabályokat a Ket. 68-69/B. §-ai tartalmazzák.

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2017. augusztus 2.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás és a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 27/2016. (XII. 30.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, 2017. augusztus 1.

Dancs Norbert
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából

Kneifel Róbert
környezetvédelmi osztályvezető

A hirdetmény és a mellékletek csatolva találhatók: http://kdtktvf.zoldhatosag.hu/go.php?6be5ed1bef495294 linken.