2017. augusztus 20., vasárnap

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Villány, Deák F. u. 44. sz. ingatlanárverési hirdetménye
  2. Adás-vétel - Körmend hrsz.: 048/16
  3. Adás-vétel - Körmend hrsz.: 048/15
  4. Adás-vétel - Szentkirályszabadja hrsz.: 0149/10
  5. Adás-vétel - Érsekvadkert külterület hrsz.: 0127/5. hrsz.

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Főosztály

Osztály: Építéshatósági Osztály

Címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1..

Telefon: 0696500413

Fax: 0696500459

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Nits Mária

Telefon: 0696500413

Fax: 0696500459

Eljáró hatóság

Neve: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály

Címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1..

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 44993-21/2017

Kifüggesztés időpontja: 2017. augusztus 11.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2017. augusztus 28.

Kifüggesztés helye: Győr, Honvéd liget 1.sz. alatti hirdetőtáblákon

A hirdetmény tárgya: Győr, Zechmeister u. 17.sz. alatti ingatlanon 5 lakásos lakóépület bővítése a tetőtérben 3 lakással, építési engedély

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: engedély építési

Jogorvoslat

Jogorvoslat: Fellebbezés

Határideje: 2017. augusztus 28.

Törzsszöveg


A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 28/A. § (1) bekezdés ag) pontja és 80. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom azon érintetteket, akinek jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti, valamint azon ügyfeleket, akik részére történő kézbesítés elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy alkalmazásuk előre eredménytelennek mutatkozik, hogy az alábbi ügyben Győr Megyei Jogú Város Jegyzője, mint I. fokú építésügyi hatóság döntést hozott.

Kifüggesztés napja: 2017. augusztus 11.
Eljáró hatóság neve: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály
Döntés száma: 44933-20/2017.
A döntés tárgya: Győr, Zechmeister u. 17. szám, 7273/A/6 hrsz. alatti ingatlanon 5 lakásos lakóépület bővítése a tetőtérben 3 lakással, építési engedély
A kérelmező neve: Monolit Immo Kft. 9030 Győr, Kismező u. 1.

Azon ügyfelek, akik részére a kézbesítés előre eredménytelennek mutatkozik:
A Győr, Zechmeister u. 17. számú, 7273 hrsz-ú, a Győr, Bajcsy Zs. u. 7 számú, 7272 hrsz-ú és a Győr, Zechmeister u. 19. számú, 7275 hrsz-ú társasházak közös képviselői.

Az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője a határozatba és az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály Győr, Honvéd liget 1. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:
hétfő 8.30 - 15.00
szerda 12.30 – 15.00
csütörtök 8.00 – 17.30


A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztályán, az integrált ügyfélszolgálaton vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál benyújtott 30.000,- Ft-os eljárási illetékkel ellátott fellebbezésnek van helye. Az illeték leróható illetékbélyegen, vagy az ügyszámra/ÉTDR azonosítóra hivatkozással banki átutalással is teljesíthető az OTP bank által vezetett 11737007-15466004-13010009 számú hatósági eljárási illeték beszedési számlára.
A fellebbezését indokolni kell, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre lehet hivatkozni. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.

Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfelek amennyiben az eljárás során, de legkésőbb a döntés közléséig nyilatkozatot nem tettek, kérelmet nem nyújtottak be, úgy ügyféli jogaikat a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 10. §. (4) bekezdés f) pontja és az 1997. évi LXXVIII. tv. 53/C. §. (7) bekezdése alapján a továbbiakban nem gyakorolhatják.
A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.