2017. október 20., péntek

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Balatonederics, kishajó kikötő bővítése tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárás.
  2. Várpalota 0192/4 hrsz.-ú ingatlanon napelem park létesítésére indult előzetes vizsgálati eljárás
  3. Gyulaj, 0185/10 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátására tervezett 22 kV-os légvezeték és transzformátor állomás létesítése
  4. Budapesti Erőmű Zrt. Bp. XI. Budafoki út 52. Kelenföldi Erőmű egységes környezethasználati engedély módosítása
  5. Fővárosi Állat- és Növénykert Bp. XIV. 29753 hrsz. „Hermina Garázsra” előzetes vizsgálati eljárás, kereset felterjesztése

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Osztály: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér utca 1.

Telefon: 0622514300

Fax: 0622313564

E-mail cím: kornyezetvedelem[kukac]fejer.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Csizmadiáné Tóth Ágnes

Telefon: 0622514300

Fax: 0622313564

E-mail cím: kornyezetvedelem[kukac]fejer.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér utca 1.

Kérelmező

Neve: Aranykorona Zrt.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: FE-08/KTF/5970/2017

Iktatási szám: FE-08/KTF/5970-5/2017

Kifüggesztés időpontja: 2017. augusztus 17.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. augusztus 16.

Kifüggesztés helye: FMKH SZJH, Székesfehérvár Hosszúsétatér u. 1.

A hirdetmény tárgya: Székesfehérvár 7899/49, 7899/51 hrsz I.sz.baromfitelep körny.véd.felülvizsg. eljárás indult

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: baromfitelep székesfehérvár környezetvédelmi fmkh felülvizsgálata

Törzsszöveg

HIRDETMÉNY

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) FE-08/KTF/5970/2017. ügyszámon közigazgatási hatósági eljárás indult az Aranykorona Zrt. (8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 53.; KSH szám: 11843009-121-114-07; KÜJ: 100448360) által 2017. augusztus 01. napján benyújtott kérelme és a Sziklai Árpád tervező (8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 1. II/3.) által készített felülvizsgálati dokumentáció alapján a Székesfehérvár, 7899/49 és a 7899/51 hrsz.-ú ingatlanokon található I. sz. baromfitelepen folytatott „nagy létszámú állattartás, létesítmények intenzív baromfitenyésztésre, több mint 40.000 férőhely baromfi számára” tevékenység végzésére vonatkozó 8193/2016. ügy-és 26249/2016. iktatószámú határozattal módosított, 15673/2012. ügy-és 106973/2012. iktatószámú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: egységes környezethasználati engedély) felülvizsgálata tárgyában, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20/A. § (4) bekezdése szerint.

A Kft. által folytatott tevékenység a Rendelet 2. számú melléklet 11.b) pontjának hatálya alá tartozik, így egységes környezethasználati engedélyhez kötött.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (7) bekezdése, valamint a Rendelet 21. § (2) bekezdése értelmében az alábbi hirdetményt adom ki:

Az eljáró hatóság megnevezése:
Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.
Ügyintézés helye: Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Elérhetősége: Levélcím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 137.
Telefon: 06-22-514-300, telefax: 06-22-313-564,
E-mail cím: kozepdunantuli@zoldhatosag.hu
Honlap cím: http://kdtktvf.zoldhatosag.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.30-12.00
Szerda: 8.30-12.00 és 13.00 – 16.00
Péntek: 8.30 – 12.00
Kedd, Csütörtök: nincs ügyfélfogadás!

Az ügy tárgya: Székesfehérvár, 7899/49 és a 7899/51 hrsz.-ú ingatlanon lévő I. sz. baromfitelep környezetvédelmi felülvizsgálata.

Az ügy rövid ismertetése:
A Székesfehérvár, 7899/49 és a 7899/51 hrsz.-ú ingatlanon lévő I. sz. baromfitelep környezetvédelmi felülvizsgálata. Tárgyi ingatlanok Székesfehérvár D-i részén helyezkednek el. A telep környezetében nagyrészt mezőgazdasági és ipari hasznosítású területek vannak, emellett DNy-i irányban lakóépületek találhatóak. A telephelyen folytatott fő tevékenység a baromfitartás, valamint jércenevelés. A 15673/2012.; 106973/2012. ügy- és iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedély a KTF-8193/2016; 26249/2016. számon módosításra került. Létesítményei: 2 db jércenevelő istálló, 4 db használaton kívüli tojóház, szociális épület. A jércenevelés KJN/4 és Big Deutchmann típusú ketreces nevelő istállókban történik.

A vélelmezett hatásterület kiterjedése, védett területek: 7909/2, 7909/1, 7908, 7907/2, 7907/1, 7905/7, 7905/6, 7905/5, 7905/4, 7905/3, 7905/2, 7905/1 hrsz.

A Rendelet 21. § (2) bekezdése alapján, az alábbiak szerint tájékoztatom a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról:

A kérelem, illetve a felülvizsgálati dokumentáció előzetes egyeztetés alapján a környezetvédelmi hatóságnál, valamint a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjénél tekinthető meg, illetve a környezetvédelmi hatóságnál érhető el elektronikus formában. A környezetvédelmi hatóság intézkedett a kérelemnek és mellékleteinek a honlapján történő közzétételéről.

Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy a Rendelet 21. § (4) bekezdésének b) pontja alapján a hirdetmény közzétételét követő 21 napon belül írásbeli észrevételt lehet tenni a kérelem tartalmára vonatkozóan a jegyzőnél vagy a környezetvédelmi hatóságnál.

A Rendelet 21. § (6) bekezdésére figyelemmel a jegyző az észrevételeket legkésőbb a hirdetmény levételét követő öt napon belül megküldi a környezetvédelmi hatóságnak, amely ezeket, továbbá a közvetlenül nála benyújtott észrevételeket eljuttatja a kérelmezőnek, aki ezekre vonatkozó álláspontját a környezetvédelmi hatósághoz továbbítja.

A Rendelet 21. § (7) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a döntéshozatal előtt az észrevételeket a szakhatóságok bevonásával érdemben vizsgálja. Az észrevételek értékelését a környezetvédelmi hatóság határozatának indokolásában ismerteti. Az értékelés magában foglalja az észrevételek ténybeli megítélését, szakterületi elemzését és a jogi következtetéseket. Az eljárást lezáró döntés nyilvánosságra hozatalára a
Rendelet 21. § (8) bekezdése az irányadó, összhangban a Ket. 80. § (3) bekezdésével.

A Ket. 15. § (1) bekezdése értelmében ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz. A Ket. 15. § (3) bekezdés második fordulata alapján az (1) bekezdésben foglaltak vizsgálata nélkül ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

A Ket. 15. § (5) bekezdése szerint, meghatározott ügyekben jogszabály ügyféli jogosultságokat, illetve ügyféli jogállást biztosíthat azoknak a civil szervezeteknek, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul.

A Ket. 15. § (5a) bekezdése szerint, a hatósági eljárásban azokat a civil szervezeteket, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul, az eljárás során megilleti a nyilatkozattételi jog. A nyilatkozat az eljáró hatóságot nem köti.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületeket és más, politikai pártnak, érdekképviseletnek nem minősülő – hatásterületen működő – civil szervezeteket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban szereplő civil szervezeteket a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint eljárva jelen hirdetmény elektronikus úton történő megküldésével értesítem.

Felhívom a figyelmet, hogy a civil szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének Környezetvédelmi Hatósághoz történő benyújtásával igazolhatja.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a hatósággal történő kapcsolattartás lehetséges formáit a Ket. 28/A. § (1) bekezdése szabályozza, eszerint a hatóság:
a) írásban
aa) postai úton,
ab) írásbelinek minősülő elektronikus úton, ideértve a telefaxot,
ac) személyesen átadott irat útján,
ad) kézbesítési meghatalmazott útján,
ae) a hatóság kézbesítője útján,
af) kézbesítési ügygondnok útján,
ag) hirdetményi úton, vagy
b) szóban
ba) személyesen
bb) hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont, vagy
c) írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton a Ket-ben meghatározott feltételekkel tart kapcsolatot az ügyféllel.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy a Környezetvédelmi Hatóságon – Csizmadiáné Tóth Ágnes ügyintézővel (tel: 06-22-514-300) történő egyeztetés szerinti helyen és időben – az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti. Az iratbetekintésre vonatkozó további, részletes szabályokat a Ket. 68-69/B. §-ai tartalmazzák.

A Rendelet 20/A. § (12) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság által hozható döntések:
- kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt, vagy
- az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.

A környezetvédelmi hatóság a határozat meghozatalát követő öt napon belül a hivatalos honlapján is nyilvánosságra hozza az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenyég megkezdéséről, módosításáról vagy felülvizsgálatáról szóló határozatát.

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2017. augusztus 17.

Székesfehérvár, 2017. augusztus 16.

Dancs Norbert
járási hivatalvezető nevében és megbízásából

Kneifel Róbert
környezetvédelmi osztályvezető

A hirdetmény és mellékletei csatolva megtalálható a http://kdtktvf.zoldhatosag.hu/go.php?a9388b8f08062998 linken.