2017. szeptember 21., csütörtök

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Kurd, kg.-i III tr. állomás rekonstrukciója - 22kV-os hálózat + tr. állomás - tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárás
  2. 40/0466/4 azonosítószámú ingatlan-árverési hirdetmény
  3. 1970/0111/33 azonosítószámú ingatlan-árverési hirdetmény
  4. 1871/0195/19 azonosítószámú ingatlan-árverési hirdetmény
  5. 1872/0195/74 azonosítószámú ingatlan-árverési hirdetmény

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala

Osztály: Kormányablak Osztály

Címe: 5900 Orosháza, Szabadság tér 3.

Telefon: 0668414043

Fax: 0668414053

E-mail cím: oroshaza.jaras[kukac]bekes.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Hudákné Orbán Krisztina

Telefon: 0668414043

Fax: 0668414053

E-mail cím: oroshaza.jaras[kukac]bekes.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Orosházi Járási Hivatal

Címe: 5900 Orosháza, Szabadság tér 3.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: BE-06/11/2701-5/2017

Iktatási szám: BE-06/11/2701-4/2017

Kifüggesztés időpontja: 2017. szeptember 14.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2017. október 02.

Kifüggesztés helye: bekeskh.hu, BMKH Orosházi Járási Hivatala

A hirdetmény tárgya: Hirdetmény

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: hatósági

Jogorvoslat

Jogorvoslat: A döntés közlését követő 15 napon belül

Törzsszöveg

HIRDETMÉNY
A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Tótkomlósi Kormányablak azon okból, hogy a döntés kézbesítése meghiúsult, mivel az ügyfél érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, ezért a 2017. szeptember 06. napján kelt BE-06/11/2701-4/2017. ügyiratszámú I. fokú közigazgatási hatósági határozat hirdetmény útján történő közlését rendelem el.
A kifüggesztés napja: 2017. év szeptember hónap 14.
Az eljáró hatóság megnevezése: Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala
Az ügyirat száma: BE-06/11/2701-4/2017 ügyiratszám
Az ügyirat tárgya: közigazgatási hatósági ügy.
Az ügyfél neve és utolsó ismert lakcíme: Csjernyik Melinda 5940 Tótkomlós, Áchim András u. 25. szám
Figyelemfelhívás
Az I. fokú közigazgatási hatósági határozat kézbesítése meghiúsult, ezért az ügyfél vagy meghatalmazottja a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Kormányablakában (5940 Tótkomlós, Fő út 1.) ügyfélfogadási időben átveheti.
A hirdetmény útján közölt I. fokú közigazgatási hatósági határozat a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon közöltnek kell tekinteni.
Az I. fokú közigazgatási hatósági határozat ellen a jelen hirdetmény útján történt közlés időpontjától számított 15 napon belül a Békés Megyei Kormányhivatalhoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) címzett fellebbezést a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Kormányablak Osztályához (5940 Tótkomlós, Fő út 1.), mint I. fokú hatósághoz lehet előterjeszteni.
A hirdetményi úton történő közlés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. § (1) bekezdés a) pontján alapul, megfelelve a (2) bekezdés a)-e) pontjaiban foglalt tartalmi követelményeknek.
Tótkomlós, 2017. szeptember 12.
Lustyikné dr. Papp Anikó
hivatalvezető nevében és megbízásából

Hudákné Orbán Krisztina
ügyintéző