2017. szeptember 21., csütörtök

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Kurd, kg.-i III tr. állomás rekonstrukciója - 22kV-os hálózat + tr. állomás - tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárás
  2. 40/0466/4 azonosítószámú ingatlan-árverési hirdetmény
  3. 1970/0111/33 azonosítószámú ingatlan-árverési hirdetmény
  4. 1871/0195/19 azonosítószámú ingatlan-árverési hirdetmény
  5. 1872/0195/74 azonosítószámú ingatlan-árverési hirdetmény

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Pest Megyei Kormányivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Osztály: Jogi és Hatósági Osztály

Címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Kavaleczné dr. Komolai Edina

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.

Kérelmező

Neve: Kárpátok Vándorai Természetjáró Egyesület

Azonosító adatok

Ügyiratszám: PE/KTF6564/2017

Kifüggesztés időpontja: 2017. szeptember 14.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2017. szeptember 30.

Kifüggesztés helye: http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/

A hirdetmény tárgya: Az szeptember 16. napjára a Pilis és a Visegrádi-hegység érintésével tervezett gyalogos teljesítménytúrák megrendezésének engedé

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: pilis vándorai kárpátok

Törzsszöveg
HIRDETMÉNY

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján a tárgyi ügyben hirdetményi úton történő közlésnek van helye.

Kifüggesztés napja: 2017. szeptember 14.
Levétel napja: 2017. szeptember 30.

Eljáró hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.; továbbiakban: Kormányhivatal) ügyintéző neve, elérhetősége: Kavaleczné Dr. Komolai Edina, jho@pest.gov.hu

Az ügy száma: PE-KTF/6564/2017.

Az ügy tárgya:
Az szeptember 16. napjára a Pilis és a Visegrádi-hegység érintésével tervezett gyalogos teljesítménytúrák megrendezésének engedélyezése iránti kérelem elbírálása.

Kérelmező: Kárpátok Vándorai Természetjáró Egyesület (1114 Budapest, Ulászló u. 22 I/3.)

A kérelmezett tevékenységgel érintett terület: jelen hirdetményhez csatolt térképeken jelölve.

Tájékoztatás a döntéshozatalról: A Kárpátok Vándorai Természetjáró Egyesület által a 2017. szeptember 16. napjára tervezett gyalogos teljesítménytúrák megtartását a benyújtott kérelem alapján a PE-KTF/6564-9/2017. számú határozatában engedélyezte. Az erről szóló döntés a Kormányhivatal székhelyén megtekinthető.

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségről: A Kormányhivatal fenti számú döntésével szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak nincs helye, annak felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a Kormányhivatalhoz a közléstől számított (A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni) 30 napon belül 3 példányban benyújtott, és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Az ügyfél a tárgyalás tartását a keresetlevélben, illetve az alperesi ellenkérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban kérheti.

A Kormányhivatal a hirdetményt a hivatalában, a honlapján (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/kornyezetvedelmi-hirdetmenyek) valamint a központi rendszeren (http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/) közzéteszi.


Budapest, 2017. szeptember 13.
Csatolmányok:

6564-döntés hirdetménye.pdf

PE-KTF-6564-9-2017.Komolai melléklet.pdf