2017. szeptember 21., csütörtök

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Kurd, kg.-i III tr. állomás rekonstrukciója - 22kV-os hálózat + tr. állomás - tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárás
  2. 40/0466/4 azonosítószámú ingatlan-árverési hirdetmény
  3. 1970/0111/33 azonosítószámú ingatlan-árverési hirdetmény
  4. 1871/0195/19 azonosítószámú ingatlan-árverési hirdetmény
  5. 1872/0195/74 azonosítószámú ingatlan-árverési hirdetmény

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Pest Megyei Kormányivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Osztály: Jogi és Hatósági Osztály

Címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: dr. Dunai Lilla

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Címe: 1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.

Kérelmező

Neve: Csúcs Eszter Boglárka

Azonosító adatok

Ügyiratszám: PE/KTF/7269/2017

Kifüggesztés időpontja: 2017. szeptember 14.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2017. szeptember 29.

Kifüggesztés helye: http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/

A hirdetmény tárgya: országos jelentőségű védett természeti területek, valamint európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: emléktúra októberi

TörzsszövegHIRDETMÉNY

A Pest Megyei Kormányhivatal előtt Csúcs Eszter Boglárka (2013 Pomáz, Kartal u.15.; továbbiakban: Kérelmező) kérelmére a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 38. § (1) bekezdés i) pontja, és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés d) pontja alapján


természetvédelmi engedélyezési eljárás indult.


Az ügy tárgya: országos jelentőségű védett természeti területek, valamint európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű (továbbiakban: Natura 2000) területek érintésével 2017. október 21. napján tervezett gyalogos teljesítménytúra engedélyezése.

Az ügy iktatószáma: PE/KTF/7269/2017.
Eljárás megindításának napja: 2017. szeptember 7.

Az eljáró ügyintéző neve és hivatali elérhetősége:
dr. Dunai Lilla, jho@pest.gov.hu

Ügyintézési határidő: A Tvt. 76. § (1) bekezdése alapján az ügyintézési határidő 70 nap.
Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 33. § (3) bekezdésében foglaltak.

Ügy rövid ismertetése:
Csúcs Eszter Boglárka az „Októberi Emléktúra” elnevezésű, 2017. október 21. napján tervezett, Pest és Komárom-Esztergom megye területén országos jelentőségű védett természeti területeket, valamint Natura 2000 területeket érintő, gyalogos teljesítménytúra megtartásához kért engedélyt.

Tájékoztatás
A Ket. 51. § alapján az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja.

A Ket 61. § alapján az ügyfél az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Ez a jog akkor is megilleti az ügyfelet, ha korábban nem vett részt az eljárásban.

Az érintett ügyfelek az iratokba az ügyfélfogadási időben tekinthetnek be a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.).

A Pest Megyei Kormányhivatal a hirdetményt a hivatalában, valamint a központi rendszeren a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/kornyezetvedelmi-hirdetmenyek honlapon közzéteszi.
Kifüggesztés napja: 2017. szeptember 14.
Levétel napja: 2017. szeptember 29.

Budapest, 2017. szeptember 13.Csatolmányok:

PE-KTF-7269-2017-hirdetmény melléklet.pdf

PE-KTF-7269-2017-Hirdetmény megindítás.pdf