2017. október 20., péntek

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Balatonederics, kishajó kikötő bővítése tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárás.
  2. Várpalota 0192/4 hrsz.-ú ingatlanon napelem park létesítésére indult előzetes vizsgálati eljárás
  3. Gyulaj, 0185/10 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátására tervezett 22 kV-os légvezeték és transzformátor állomás létesítése
  4. Budapesti Erőmű Zrt. Bp. XI. Budafoki út 52. Kelenföldi Erőmű egységes környezethasználati engedély módosítása
  5. Fővárosi Állat- és Növénykert Bp. XIV. 29753 hrsz. „Hermina Garázsra” előzetes vizsgálati eljárás, kereset felterjesztése

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Sárándi Közös Önkormányzati Hivatal

Címe: 4272 Sáránd, Nagy utca 44..

Telefon: 0652374104

Fax: 0652567209

E-mail cím: sarandph[kukac]t-online.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Szabóné Borbély Emese

Telefon: 0652374104

Fax: 0652567209

E-mail cím: sarandp[kukac]t-online.hu

Eljáró hatóság

Neve: Kövér Ferenc Végrehajtói Irodája

Címe: 4025 Debrecen, Arany J. utca 52..

Kérelmező

Neve: Intrum Justitia Zrt.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 884/2017.

Iktatási szám: 884/2017.

Kifüggesztés időpontja: 2017. szeptember 29.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2017. november 28.

Kifüggesztés helye: Sárándi Közös Önkormányzati Hivatal, Sáránd

A hirdetmény tárgya: Ingatlanárverési hirdetmény ismételt árverési eljárásban

Kategória: egyéb, (végrehajtás)

Cimke: ingatlanárverés

Törzsszöveg

Intrum Justitia Zrt. végrehajtást kérő (hivatkozási szám: 69000700095200) Tóthné Kiss Andrea és Tóth Attila adósok ellen megindult végrehajtási ügy(ek)ben tájékoztatja Kövér Ferenc bírósági végrehajtó a feleket és érdekelteket, hogy a követelés(ek) behajtása érdekében adósok tulajdonában álló ingatlanra a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) 141. § értelmében árverést tűz ki.
A végrehajtást dr. Joóné dr. Molnár Zita közjegyző 32025/Ü/491/2011. számú határozata alapján dr. Joóné dr. Molnár Zita közjegyző a 32025/Ü/491/2011. számon kiállított végrehajtó okirattal rendelte el, KÖLCSÖNTARTOZÁS címen fennálló 5.734.669,- Ft főkövetelés és járulékai behajtása iránt.
Mivel (megelőző sikertelen árverés kezdő és bejező időpontja) közötti vételi ajánlattételi időtartamban megartott ingatlanárverés sikertelenül zárult, illetve a folyamatos árverési eljárás befejezésének feltételei bekövetkeztek, a Vht. vonatkozó rendelkezései alapján, jelen árverési hirdetményben ismételt árverést tűz ki.

Az ingatlan nyilvántartási adatai:
címe: 4272 Sáránd, József A. u. 11., megnevezése: lakóház, udvar, gazdasági épület
fekvése: Sáránd, belterült, helyrajzi száma: 681/177
tulajdoni hányad: 1/2 + 1/2 = 1/1
jellege: lakóingatlan
Az ingatlan tartozékai és jellemző tulajdonságai: A lakóépület 50 éves, 96 m2 nagyságú, állapota közepes. Alapozása beton, falazata tégla és vályog. Tetőzete ondoline lemez, állapota közepes. Helyiségei: 3 szoba, 1 konyha, kamra, fürdőszoba, előszoba.
Fűtése gáz-központi, vezetékes víz, villany, csatorna van. Melléképületei: szerszámos, mely bontásra érett.
Sáránd, belterület 681/177 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 1055 m2 nagyságú lakóház, udvar és gazdasági épület megnevezésű 1/2 + 1/2 = 1/1 tulajdonú ingatlan.
Az ingatlan közérdekű használati jog kerül árverésre (E.ON vezetékjog)

Az ingatlan becsértéke/kikiáltási ára beköltözhetően: 6.600.000,- Ft
Árverési előleg: 660.000,- Ft
Licitküszöb: 132.000,- Ft
Az ingatlanra a kikiáltási ár legalább 100%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat.
A végrehajtói letéti bankszámla száma: OTP Észak-keleti r. Debrecen, 11738008-20287294
Az ingatlant külső szemrevételezéssel bármikor, belülről pedig közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban lehet megtekinteni.

Vételi ajánlattétel időtartama: 2017.09.29-től 2017.11.28. 08:00 óráig.
Vételi ajánlattétel helye: a https://arveres.mbvk.hu internetcímen a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar által működtetett Elektronikus Árverési Rendszer