2017. október 18., szerda

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. FCC Magyarország Kft. Gyál, Kőrösi út 53. hulladékkezelés és ártalmatlanítás, egységes környezethasználati engedély, módosítás
  2. Readymix Hungária Kft. Kiskunlacháza és Délegyháza , bányatelkek összevonásának környezeti hatásvizsgálati eljárása
  3. VINIL-MIX Kft. 1151 Bp. Károlyi Sándor utca 113. nem veszélyes hulladékhasznosító telep, előzetes vizsgálati eljárás
  4. HOFFER Acélöntő és Szolgáltató Kft. egységes környezethasználati engedélye – hivatalból történő visszavonás
  5. Adás-vétel - Miszla hrsz.: 0200/1

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA

Osztály: KORMÁNYABLAK FŐOSZTÁLY KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 1.

Címe: 6722 SZEGED, RÁKÓCZI tér 1.

Telefon: 0662561600

Ügyintéző

Ügyintéző neve: FEKETE ÁGNES

Telefon: 0662561608

Eljáró hatóság

Neve: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA

Címe: 6722 SZEGED, RÁKÓCZI tér 1.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: CS-06B/03/27679-3/2017

Iktatási szám: CS-06B/03/27679-3/2017

Kifüggesztés időpontja: 2017. október 02.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2017. november 02.

Kifüggesztés helye: 6722 SZEGED, RÁKÓCZI TÉR 1.

A hirdetmény tárgya: MSF-632 FRSZ-Ú GÉPJÁRMŰ ÜGYE

Kategória: Közlekedés, hírközlés

Cimke: megszünteteése eljárás

Jogorvoslat

Jogorvoslat: FELLEBBEZÉS

Határideje: 2017. november 02.

Törzsszöveg

Értesítem Burcea Mátét (6781 Domaszék, Tátika út 18.), hogy a(z) MSF-632 forgalmi rendszámú gépjármű ügyében a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala CS-06B/03/27679-2/2017. számon indult eljárásban, mint eljáró hatóság döntést hozott.

A döntés az eljáró hatóság ügyintézőjénél, Fekete Ágnesnél megtekinthető. Az ügyintéző hivatali elérhetősége: Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala, ügyfélfogadási időben.

Tekintettel arra, hogy az adott ügyben a határozat ügyfél lakcímére történő kézbesítése nem vezetne eredményre, mert a Személyi- és Lakcímnyilvántartás alapján az ügyfél szabad mozgás és tartozkodási joga visszavonásra került, így a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel hirdetményi úton történő közlésnek van helye.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy az ügyben hozott döntés ellen a kézbesítéstől (a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon) számított 15 napon belül, a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz címzett, hivatalomnál benyújtandó, 3.000,-Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2017. október 02.

A hirdetmény levételének napja: 2017. október 17.

Szeged, 2017. október 02.

dr. Holubán Csilla
járási hivatalvezető nevében és megbízásából

Fekete Ágnes
kormányablak szakügyintéző