2017. október 20., péntek

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Balatonederics, kishajó kikötő bővítése tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárás.
  2. Várpalota 0192/4 hrsz.-ú ingatlanon napelem park létesítésére indult előzetes vizsgálati eljárás
  3. Gyulaj, 0185/10 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátására tervezett 22 kV-os légvezeték és transzformátor állomás létesítése
  4. Budapesti Erőmű Zrt. Bp. XI. Budafoki út 52. Kelenföldi Erőmű egységes környezethasználati engedély módosítása
  5. Fővárosi Állat- és Növénykert Bp. XIV. 29753 hrsz. „Hermina Garázsra” előzetes vizsgálati eljárás, kereset felterjesztése

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: BAMKH PJH MEFFF MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI OSZTÁLY

Címe: 7621 Pécs, Király utca 46..

Telefon: 0672896052

E-mail cím: pecs.munkaved.munkaugy[kukac]baranya.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Egri Gábor

Telefon: 0672896048

E-mail cím: egri.gabor[kukac]baranya.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: BAMKH PJH MEFFF MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI OSZTÁLY

Címe: 7621 Pécs, Király utca 46..

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 140619

Iktatási szám: BAN/02/000709-39/2017

Kifüggesztés időpontja: 2017. október 05.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2017. október 20.

Kifüggesztés helye: 7621 Pécs, Király u. 46.

A hirdetmény tárgya: Flyerland Hungary Kft. munkaügyi eljárása

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: értesítő megindításáról végzés eljárás

Törzsszöveg

HIRDETMÉNY DÖNTÉS KÖZLÉSÉRŐL

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Osztálya, mint eljáró hatóság a jelen, 2017. év október hónap 5. napján kifüggesztett hirdetmény útján közli a Flyerland Hungary Kft. (székhelye: 1137 Budapest, Szent István körút 30. 2. em. 2., adószám: 25465891-2-11) ügyféllel, hogy fenti számú ügyben döntést (végzést) hozott, de annak kézbesítése a hirdetményi kézbesítésen kívül igénybe vehető egyéb közlési módok alkalmazásával előre eredménytelennek mutatkozott.
Az ügyfél utolsó ismert székhelye: 1137 Budapest, Szent István körút 30. 2. em. 2.
A hatósági döntés száma: BAN/02/000709-38/2017
A hatósági döntés tárgya: eljárás megindításáról értesítő végzés.
A kézbesítés meghiúsulásának oka: Jelen eljárási cselekményt megelőzően a 2017. június 15-én kelt BAN/02/000709-13/2017 számú ismételt iratbemutatási és nyilatkozattételi felhívás tárgyú végzés tértivevényét a posta „elköltözött” jelzéssel küldte vissza hatóságunkhoz. Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által kezelt, hitelesített adatbázisból 2017. szeptember 29. napján készült cégkivonat tanúsága szerint a Kft. székhelye változatlanul 1137 Budapest, Szent István körút 30. 2. em. 2., a megkeresett illetékes cégbíróság pedig eljárása eredményéről hatóságunkat még nem tájékoztatta.
Az ügyfél vagy meghatalmazottja a hivatkozott számú döntést a hatóságnál megtekintheti.
Tájékoztatom, hogy a hirdetmény – a hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztésével egyidejűleg – a Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkozatás-felügyeleti Főosztályának internetes honlapján (www.ommf.gov.hu), valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal internetes honlapján (www. kormanyhivatal. hu) is közzétételre került.
Tájékoztatom továbbá, hogy a döntést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése alapján a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.
Pécs, 2017. év október hónap 2. napján

Dr. Kollár Ferenc járási hivatalvezető felhatalmazása alapján kiadmányozta:
Dr. Papp Judit
A hirdetmény levételének napja: osztályvezető
2017. év október hónap 20. napja