2017. október 20., péntek

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Balatonederics, kishajó kikötő bővítése tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárás.
  2. Várpalota 0192/4 hrsz.-ú ingatlanon napelem park létesítésére indult előzetes vizsgálati eljárás
  3. Gyulaj, 0185/10 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátására tervezett 22 kV-os légvezeték és transzformátor állomás létesítése
  4. Budapesti Erőmű Zrt. Bp. XI. Budafoki út 52. Kelenföldi Erőmű egységes környezethasználati engedély módosítása
  5. Fővárosi Állat- és Növénykert Bp. XIV. 29753 hrsz. „Hermina Garázsra” előzetes vizsgálati eljárás, kereset felterjesztése

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Osztály: Közlekedési és Útügyi Osztály

Címe: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.

Telefon: 0674415411

Fax: 0674415411

E-mail cím: tolna.mf.vezeto[kukac]tolna.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Farkas Gabriella

Telefon: 0674415411

Fax: 0674415411

E-mail cím: farkas.gabriella[kukac]tolna.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Címe: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3..

Kérelmező

Neve: OBI Hungary Retail Kereskedelmi Kft

Azonosító adatok

Ügyiratszám: KH-T/KF/UT/NS/A/469/2017.

Iktatási szám: KH-T/KF/UT/NS/A/469/2/2017

Kifüggesztés időpontja: 2017. október 09.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2017. október 23.

Kifüggesztés helye: Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

A hirdetmény tárgya: Szekszárd, Tartsay utca OBI áruházhoz 3+17 merőleges par-koló forgalomba helyezési engedélyezése

Kategória: Közlekedés, hírközlés

Cimke: eljárás engedélyezési megindítása forghely helyszíniszemle

Törzsszöveg

KH-T/KF/UT/NS/A/469/2/2017. SZ. HIRDETMÉNY
FORGALOMBA HELYEZÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL ÉS HELYSZÍNI SZEMLÉRŐL
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29/B. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket) 29. § (6) és (7) bekezdései alapján az alábbi közigazgatási hatósági eljárás elindulásáról értesítem az érintett ügyfeleket:
Ügy tárgya: Szekszárd, Tartsay utca OBI áruházhoz 3+17 merőleges par-koló forgalomba helyezési engedélyezése
Iktatási száma: KH-T/KF/UT/NS/A/469/2017.
Építtető megnevezése: OBI Hungary Retail Kereskedelmi Kft
1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14.
Az eljárás megindításának napja: 2017. szeptember 29.
Ügyintézési határidő: 45 nap, melybe nem számítanak bele az alábbi eljárási cse-lekmények:
• a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének idő-tartama,
• a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a nyilvános vagy olyan adatnak, amelyet valamely ható-ság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilván-tartásának tartalmaznia kell, a nyilvántartásból történő beszerzéshez szükséges idő,
• a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
• a szakhatóság eljárásának időtartama,
• az eljárás felfüggesztésének időtartama,
• a bizonyítékok ismertetésének időtartama,
• a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatat-lan esemény időtartama,
• a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
• a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intéz-kedéstől az annak teljesítéséig terjedő idő,
• a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
• a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügy-gondnok útján történő közlés időtartama.
Tárgyi eljárás során KH-T/KF/UT/NS/A/469/1/2017. iktatószámon függőhatályú döntés született, mely az ügy irataival együtt az érintett ügyfelek részére a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztályán az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben, előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthetők.

A létesítmény ismertetése: Szekszárd, Tartsay utca OBI áruházhoz 3+17 merőleges forga-lomba helyezése.
Érintett hatásterület: A tervezési szakaszon lévő azon ingatlanok, melyeket a közlekedési létesítmény terület-igénybevétellel érint, melyek az építés területével közvetlenül határosak, továbbá melyek kapubejárója az útépítéssel közvetlenül érintett szakaszhoz csatlakozik
Környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó utak esetében a hatásvizsgálattal érintett terület.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29/B. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően értesítem az érintett ügyfeleket, hogy a forgalomba helyezési engedélyezési eljárás kereté-ben, az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet 12. § (1) bekezdése alapján
helyszíni szemlét tartok.
A szemle időpontja: 2017. október 17. (kedd) 10 00 óra
A találkozás helyszíne: Szekszárd, Tartsay utca OBI üzletház – az új parkolóknál
A szemlével kapcsolatban a következő tájékoztatást adom:
• Az értesítetteknek a helyszíni szemlén való megjelenése a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 évi CXL. törvény 49. §-a alapján nem kötelező.
• Távolmaradásuk a szemle megtartását nem akadályozza.
• Észrevételeiket a szemle előtt írásban, a szemle alkalmával szóban, illetőleg írásban előadhatják.
Az ügy iratai, illetőleg a létesítmény tervdokumentációja az érintett ügyfelek részére a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Köz-lekedési és Útügyi Osztályán az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben, előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthetők.
Ügyintéző neve: Farkas Gabriella
Hivatali elérhetősége: 74/415-411/133
farkas.gabriella@tolna.gov.hu
Az érintett hatásterületen lévő ingatlanok tulajdonosai, illetőleg ingatlan-nyilvántarásba bejegyzett jogszerű használói az eljárás során írásban, vagy szóban nyilatkozatot tehetnek.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29/B. § (1) bekezdése alapján a hatósági eljárás elektronikus úton nem intézhető.
A hatóság írásban postai úton, hirdetményi úton, szóban, valamint jogszabályban meghatározott esetek-ben elektronikus levélben, vagy telefonon tart kapcsolatot.
Kifüggesztés napja: 2017. október 9.
Levétel napja: 2017. október 23.

Szekszárd, 2017. október 5.

Dr. Ugodi Andrea Járási Hivatalvezető nevében és megbízásából:


Baumann Péter
főosztályvezető