2017. december 11., hétfő

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. „Szentantalfa I. – dolomit” védnevű bányatelek kapacitás bővítésének előzetes vizsgálata
  2. „Várkesző I. – agyag védnevű bányatelek előzetes vizsgálata
  3. Haszonbérlet - Sorokpolány hrsz.: 014/6.
  4. Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítására vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás
  5. Ságvár 1562 hrsz-ú ingatlanárverési hirdetmény

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Osztály: Kármentesítési Osztály

Címe: 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

Telefon: 0614784400

Fax: 0614784520

E-mail cím: zoldhatosag[kukac]pest.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Hőnigh Katalin

Telefon: 0614784400

Fax: 0614784520

E-mail cím: zoldhatosag[kukac]pest.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Címe: 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

Kérelmező

Neve: CENTRÁL MOSODÁK ZRT.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: PE-06/KTF/16273/2017.

Kifüggesztés időpontja: 2017. október 10.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. január 10.

Kifüggesztés helye: Budapest

A hirdetmény tárgya: Bp. XIII. Róbert Károly körút 27949/1, 27949/2, 27949/4 és 27949/5 hrsz. ingatlan kármentesítése, beavatkozási terv elbírálása

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: baevatkozási kármentesítés terv ingatlan elbírálás

TörzsszövegH I R D E T M É N YA környezetvédelmi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Járási Hivatal) előtt eljárás indult a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) és (2) bekezdése, 9. § (1) bekezdés d) pontja, 9. §
(2) bekezdése és 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91/A. § (2) bekezdése alapján, továbbá a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése és 30. §
(7) bekezdése alapján, melynek hirdetmény útján történő közléséről a Kormányhivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján döntött.

Az ügy tárgya: Budapest XIII. kerület, Róbert Károly körút 47. szám (27949/1, 27949/2, 27949/4 és 27949/5 hrsz.) alatti ingatlan területének kármentesítése, beavatkozási terv elbírálásának ügye.


-- Lásd melléklet --

Csatolmányok:

16273-39.PDF