2017. október 18., szerda

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. FCC Magyarország Kft. Gyál, Kőrösi út 53. hulladékkezelés és ártalmatlanítás, egységes környezethasználati engedély, módosítás
  2. Readymix Hungária Kft. Kiskunlacháza és Délegyháza , bányatelkek összevonásának környezeti hatásvizsgálati eljárása
  3. VINIL-MIX Kft. 1151 Bp. Károlyi Sándor utca 113. nem veszélyes hulladékhasznosító telep, előzetes vizsgálati eljárás
  4. HOFFER Acélöntő és Szolgáltató Kft. egységes környezethasználati engedélye – hivatalból történő visszavonás
  5. Adás-vétel - Miszla hrsz.: 0200/1

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

Osztály: Önkormányzati és Igazgatási Iroda

Csoport: Általános Igazgatási Csoport

Címe: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Telefon: 0687511153

Fax: 0687511168

E-mail cím: polghiv[kukac]tapolca.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Balogh Tímea Bernadett

Telefon: 0687511153

Fax: 0687511168

E-mail cím: balogh.timea.bernadett[kukac]tapolca.hu

Eljáró hatóság

Neve: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Építéshatósági Iroda

Címe: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 12/609-25/2017.

Iktatási szám: 2/15-270/2017.

Kifüggesztés időpontja: 2017. október 12.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2017. október 27.

Kifüggesztés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája

A hirdetmény tárgya: Horváth József és Horváthné Horváth Melinda fennmaradási és továbbépítési engedély ügye

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: továbbépítési és engedély fennmaradási ügye

TörzsszövegTAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJÉTŐL
Építéshatósági Iroda
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel.: 87/511-155; Fax: 87/511-165
E-mail: epiteshatosag@tapolca.hu


Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201700026026 Tárgy: Horváth József és
Horváthné Horváth Melinda
fennmaradási és továbbépítési engedély ügye
ÉTDR iratazonosító: IR-000378756/2017
Ügyintéző: Kiss Viktória
Iktatószám: 12/609-25/2017.


V É G Z É S


Horváth József és Horvátné Horváth Melinda kérelmére eljárás indult a Gyulakeszi, 431 hrsz-ú ingatlanon szabálytalanul (építési engedélytől részben eltérően) megépített gazdasági épület elkészült szerkezeteire fennmaradási, egyben a gazdasági épület befejező munkáinak elvégzésére továbbépítési engedély ügyével kapcsolatosan, mely ügyben hirdetményi úton történő közlést rendelek el az alábbiak szerint:

Kifüggesztés napja: 2017. szeptember 27.
Eljáró hatóság megnevezése: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Az ügy száma: 12/609/2017.
Az ügy tárgya: Gyulakeszi, 431 hrsz-ú ingatlanon szabálytalanul (építési engedélytől részben eltérően) megépített gazdasági épület elkészült szerkezeteire fennmaradási, egyben a gazdasági épület befejező munkáinak elvégzésére továbbépítési engedély ügye
Ügyfél/ügyfelek neve, utolsó ismert lakcíme (székhelye):

Asbot Róbertné
1151 Budapest, Vácduka tér 29. 1/5.

Hatóságom a fent ismertetett ügyben döntést/döntéseket hozott, de annak kézbesítése fent nevezettek tekintetében meghiúsult, ezért fent nevezettek törvényes örököse/i – vagy meghatalmazottja/i, illetve jogutódja/i a döntést a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Építéshatósági Iroda: A. épület I. emelet 21. számú irodában átveheti/k.

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.


I N D O K O L Á S

Horváth József és Horvátné Horváth Melinda kérelmére a Gyulakeszi, 431 hrsz-ú ingatlanon szabálytalanul (építési engedélytől részben eltérően) megépített gazdasági épület elkészült szerkezeteire fennmaradási, egyben a gazdasági épület befejező munkáinak elvégzésére továbbépítési engedély ügyben eljárás folyik hatóságomnál. Asbot Róbertné részére a hatóság által ismert címre küldött korábbi döntést a posta „nem kereste” megjegyzéssel kézbesítette vissza. Megkerestem nevezett ügyfél tekintetében a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóságot, aki azt a tájékoztatást adta, hogy fent nevezett elhunyt.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. §. (1) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény másként nem rendelkezik, hirdetményi úton történő közlésnek van helye, feltéve, hogy az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik, illetve Ket. 80. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ügyfél jogutódja nem ismert, valamint a Ket. 80. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a hirdetményi kézbesítésen kívül igénybe vehető egyéb közlési módok alkalmazása elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy alkalmazásuk előre eredménytelennek mutatkozik.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.

Az önálló fellebbezést a Ket. 98. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98. § (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a 343/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.


Tapolca, 2017. szeptember 22.


dr. Németh Mária Anita jegyző megbízásából:

Kiss Viktória
építéshatósági irodavezető