2017. november 22., szerda

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Vilonya 041/3,4; 055; 061; 062; 063/2; 064/1,2; 065; 067 hrsz. mélyművelésű dolomitbánya létesítés, működtetés és felhagyás
  2. Budapesti Erőmű Zrt. Bp. IV. Tó utca 7. tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedély kijavítása
  3. Egis Gyógyszergyár Zrt.1106 Bp.Keresztúri út 30-38. beavatkozási terv, kármentesítési monitoring végzése, határozatot módosítása
  4. Adás-vétel - Györköny hrsz.: 0101/56
  5. Adás-vétel - Bárdudvarnok hrsz.: 0484/2 hrsz

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatal

Osztály: Földhivatali Osztály

Címe: 3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos utca 1.

Telefon: 0637311850

Fax: 0637500216

E-mail cím: foldhivatal.gyongyos[kukac]heves.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Mezőné Hajnal Gabriella

Telefon: 0637795193

Fax: 0637500216

E-mail cím: foldhivatal.gyongyos[kukac]heves.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala

Címe: 3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos utca 1.

Kérelmező

Neve: HMKH Egri Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 46492/2017

Iktatási szám: 46492/2017

Kifüggesztés időpontja: 2017. november 14.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2017. november 30.

Kifüggesztés helye: Gyöngyösi Járási Hivatal Földhivatali Osztály ügyfélszolgálata, 3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 1. 1. emelet

A hirdetmény tárgya: „NATURA 2000 terület” jogi jelleg feljegyzése

Kategória: egyéb, (ingatlanügyi)

Cimke: natura

Jogorvoslat

Jogorvoslat: fellebbezés

Törzsszöveg

A Gyöngyösi Járási Hivatal, mint eljáró ingatlanügyi hatóság az alábbi határozatokat az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (továbbiakban Inytv.) 52. § (1) és (2) bekezdés szerinti jogosultak részére hirdetmény útján történő közléssel kézbesíti az 1997. évi CXLI. törvény 52/A. § (4) bekezdésének és a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény 80. § -ának megfelelően.

Az ügy száma: 44706/2017, 44707/2017, 44708/2017, 44709/2017, 44710/2017, 44711/2017, 44712/2017, 44713/2017, 44714/2017, 44715/2017, 44716/2017, 44717/2017, 44718/2017, 44719/2017, 44720/2017, 44721/2017, 44722/2017, 44723/2017, 44724/2017, 44725/2017, 44726/2017, 44727/2017, 44728/2017

Az ügy tárgya: „NATURA 2000 terület” jogi jelleg feljegyzése

A kérelmező ügyfél/Megkereső: Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (cím: 3300, Eger, Szvorényi út 50.)

A döntéssel érintett terület: a gyöngyöspatai külterület 292/11, 292/17, 292/8, 292/9, 293/17, 306/15, 306/16, 306/17, 306/18, 312/42, 312/43, 315/100, 315/101, 315/98, 315/99, 326/44, 326/45, 326/46, 326/47, 344/25, 344/26, 344/27 helyrajzi számú ingatlan(ok)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti ügyben a Gyöngyösi Járási Hivatal, mint eljáró hatóság döntést hozott, mely döntést az ügyfél vagy meghatalmazottja a hatóságnál (Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 1. I. emelet 4. szoba) ügyfélfogadási időben (hétfő 8:00 – 16:30, szerda 8:00 – 18:00, és péntek 8:00 – 14:00 óra között) megtekintheti.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.
Tájékoztatom, hogy a hirdetményi közléshez kapcsolódó határidők számításánál a hirdetménynek a hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztését kell alapul venni.

A döntés ellen az érdekeltek a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Heves Megyei Kormányhivatalhoz címzett, (3301 Eger, Pf. 14.) de a Gyöngyösi Járási Hivatalnál (3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 1. Pf. 112.) benyújtott fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezés díja 10.000.- Ft, amely a Gyöngyösi Járási Hivatal pénztárába (3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 1.) történő készpénz befizetéssel, átutalási megbízással vagy a Heves Megyei Kormányhivatal MÁK 10035003-00302089-00000000. számú bevételi számlája javára történő készpénz-átutalási megbízással teljesíthető. (Befizetéskor hivatkozzon a beadvány iktatószámára és az érintett ingatlanra a település, fekvés és helyrajzi szám megjelölésével.)