2018. február 19., hétfő

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY ISMÉTELT ÁRVERÉSI ELJÁRÁSBAN
  2. Adás-vétel - Halásztelek hrsz.: 054/13
  3. Ingatlanárverés
  4. Adás-vétel - Fadd hrsz.: 073/36
  5. Adás-vétel - Csepreg hrsz.: 0215/5

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Győr Megyei Jogú Város PH. Hatósági Főosztály

Osztály: Építéshatósági

Címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1.

Telefon: 0696500497

Fax: 0696500459

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Lukács Eszter

Telefon: 0696500497

Fax: 0696500459

Eljáró hatóság

Neve: Győr Megyei Jogú Város PH. Hatósági Főosztály

Címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1..

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 66989-belső1/2017.

Kifüggesztés időpontja: 2017. december 12.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. február 23.

Kifüggesztés helye: Győr, Honvéd liget 1.sz. alatti hirdetőtáblákon

A hirdetmény tárgya: Győr, Dózsa rakpart 45.sz. alatti ingatlanon huszonhárom lakást, teremgarázst, tárolókat és két személyfelvonó építése

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: függő engedély döntés építési

Jogorvoslat

Jogorvoslat: Fellebbezés

Határideje: 2018. február 23.

Törzsszöveg

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 80. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom azon érintetteket, akinek jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti, valamint azon ügyfelet, akinek részére történő kézbesítés nem lehetséges, hogy az alábbi ügyben Győr Megyei Jogú Város Jegyzője, mint I. fokú építésügyi hatóság függő hatályú döntést hozott.
A kifüggesztés napja: 2017. december 12.
Az eljáró hatóság neve: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály
A döntés száma: 66989-2/2017.
A döntés tárgya: a 9026 Győr, Dózsa rakpart 45. 10278. hrsz. alatti ingatlanon A és B épületrészben összesen huszonhárom lakást, teremgarázst, tárolókat és két személyfelvonó berendezést tartalmazó lakóépület építési engedélykérelme – függő döntés
A kérelmező neve: Varga és Társa Kft. (9026 Győr Dózsa rakpart 9.) és Berger és Társai 2003 Kft. (9023 Győr Buda utca 20.)

Azon ügyfél neve és utolsó ismert székhelye, akinek részére a kézbesítés nem lehetséges:
A Győr 10274. hrsz-ú ingatlanon álló Dózsa György rakpart 41-43. szám alatti társasház
A Győr Ady Endre utca 48-50. 10279/2. hrsz-ú ingatlanon álló „Dózsa rakpart- Ady út” nevű társasház
A Győr Dózsa rakpart 47-51. és Ady Endre utca 52. 10279/3. hrsz-ú ingatlanon álló „Dózsa rakpart- Ady út” nevű társasház

Az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője a határozatba és az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek, a döntést átvehetik a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály Győr, Honvéd liget 1. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:
hétfő 8.30 - 15.00
szerda 12.30 – 15.00
csütörtök 8.00 – 17.30

A határozat II. fejezete ellen 2018. február 8. napját követő naptól, amennyiben pedig a határozatomat ezen időpontot követően vette kézhez, akkor a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztályán, az integrált ügyfélszolgálaton vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál benyújtott 30.000,- Ft-os eljárási illetékkel ellátott fellebbezésnek van helye. Az illeték leróható illetékbélyegen, vagy az ügyszámra/ÉTDR azonosítóra hivatkozással banki átutalással is teljesíthető az OTP bank által vezetett 11737007-15466004-13010009 számú hatósági eljárási illeték beszedési számlára.
A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.

Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfelek amennyiben az eljárás során, de legkésőbb a döntés közléséig nyilatkozatot nem tettek, kérelmet nem nyújtottak be, úgy ügyféli jogaikat a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés f) pontja és az 1997. évi LXXVIII. tv. 53/C. § (7) bekezdése alapján a továbbiakban nem gyakorolhatják.

A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.