2018. január 17., szerda

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. CF Pharma Kft. Bp. IX. Kén u. 5. egységes környezethasználati engedély, ötévenkénti környezetvédelmi felülvizsgálat
  2. Budapest Főváros Önkormányzata, Bp. III. Csillaghegyi öblözet árvízvédelmére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás
  3. Adás-vétel - Darnózseli hrsz.: 0137
  4. Ságvár 1927 hrsz-ú ingatlanárverési hirdetménye
  5. Sümeg 6246/5 hrsz megismételt végrehajtási árverése

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal

Osztály: Kormányablak Főosztály Kormányablak Osztály 1.

Címe: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1..

Telefon: 0662561600

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Vincze Krisztina

Telefon: 0662561608

Eljáró hatóság

Neve: Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal

Címe: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: CS-06B/03/37469-3/2017.

Kifüggesztés időpontja: 2017. december 19.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. január 19.

Kifüggesztés helye: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

A hirdetmény tárgya: A(z) MDZ-536 frsz-ú jármű forgalomból kivonása

Kategória: Közlekedés, hírközlés

Cimke: kivonása forgalomból gépjármű

Jogorvoslat

Jogorvoslat: Fellebbezés

Határideje: 2018. január 19.

Törzsszöveg

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA #HIRDETMÉNYE#Értesítem Ármán János András Szeged, településszintű címmel rendelkező lakost, hogy a MDZ-536 forgalmi rendszámú jármű közlekedés igazgatási ügyében a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala a CS-06B/03/37469-2/2017 számon indult eljárásban, mint eljáró hatóság döntést hozott. A döntés az eljáró hatóság ügyintézőjénél, Vincze Krisztinánál megtekinthető. Az ügyintéző hivatali elérhetősége: Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala (6722 Szeged, Rákóczi tér 1.) ügyfélfogadási időben. Tekintettel arra, hogy az adott ügyben a határozat ügyfél címére történő kézbesítése nem vezetne eredményre, mert a nyilvántartás alapján nevezett településszintű címmel rendelkezik, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 80. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel, hirdetményi úton történő közlésnek van helye. A döntést a kifüggesztés napját követő 15. napon közöltnek tekintjük. A döntés ellen a közlést követő 15 napon belül benyújtott, a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz címzett jogorvoslattal lehet élni.#Szeged, 2017. december 19.#Dr. Holubán Csilla járási hivatalvezető nevében és megbízásából#Vincze Krisztina ügyintéző#