2018. január 20., szombat

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Hajdúsámson hrsz.: 0314/19, 0314/18
  2. Adás-vétel - Cibakháza hrsz.: 058/145
  3. Adás-vétel - Püspökladány hrsz.: 0547/78
  4. Adás-vétel - Sály hrsz.: 064/3 hrsz.
  5. Adás-vétel - Ároktő hrsz.: 0177/8

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprém Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

Osztály: Útügyi osztály

Címe: 8200 Veszprém, Kistó út 1.

Telefon: 0688579953

Fax: 0688550847

E-mail cím: veszprem.utugy[kukac]veszprem.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Nagy János

Telefon: 0688579960

Fax: 0688550847

E-mail cím: veszprem.utugy[kukac]veszprem.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: VEMKH Veszprém Járási Hivatala MEFFF, Útügyi osztály

Címe: 8200 Veszprém, Kistó út 1.

Kérelmező

Neve: Márkó Község Önkormányzata

Azonosító adatok

Ügyiratszám: VE/UT/NS/A/5/2/2018.

Iktatási szám: VE/UT/NS/A/5/2/2018.

Kifüggesztés időpontja: 2018. január 04.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. január 20.

Kifüggesztés helye: VEMKH Veszprém Járási Hivatala MEFFF, Útügyi osztály 8200 Veszprém Kistó út 1.

A hirdetmény tárgya: Márkó, Kálvária utcához csatlakozó, Orgona, Viola, Búzavirág, Jázmin, Pipacs és Ibolya utcák forgalomba helyezési ügye

Kategória: Közlekedés, hírközlés

Cimke: veszprém útügy márkó vemkhkf

Törzsszöveg

Veszprémi Járási Hivatala


VE/UT/NS/A/5/2/2018. SZ. HIRDETMÉNY
FORGALOMBA HELYEZÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala (továbbiakban: Veszprémi Járási Hivatal) hivatalvezetőjének útügyi hatáskörében eljárva a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) 29/B. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) és (7) bekezdései alapján az alábbi közigazgatási hatósági eljárás megindításáról értesítem az érintett ügyfeleket:
Ügy tárgya: Márkó, Kálvária utcához csatlakozó, Orgona, Viola, Búzavirág, Jázmin, Pipacs és Ibolya utcák forgalomba helyezési ügye
Építtető: Márkó Község Önkormányzata 8441 Márkó, Padányi Bíró Márton tér 5.
A létesítmény ismertetése: A VE/UT/NS/A/369/15/2017. ügyszámú határozatban engedélyezett közlekedési létesítmény kiépítését követően Építtető kérelmezte a forgalomba helyezési eljárás lefolytatását.
Érintett hatásterület: A tervezési szakaszon lévő azon ingatlanok, melyeket a közlekedési létesítmény terület-igénybevétellel érint, melyek az építés területével közvetlenül határosak, továbbá melyek kapubejárója az útépítéssel közvetlenül érintett szakaszhoz csatlakozik.
Környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó utak esetében a hatásvizsgálattal érintett terület.

Az ügy iratai, illetőleg a létesítmény tervdokumentációja az érintett ügyfelek részére az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben – előzetesen egyeztetett időpontban – megtekinthetők.
Ugyanitt kapható tájékoztatás az egyes ingatlanoknak az eljárásban való érintettségéről:

Ügyintéző neve: Nagy János
Hivatali elérhetősége: Telefon: 88/579-956

Az érintett hatásterületen lévő ingatlanok tulajdonosai, illetőleg az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használói az eljárás során írásban vagy szóban nyilatkozatot tehetnek. Az elsőfokú határozat ellen a Kkt. 29/B. § (5) bekezdése alapján nem nyújthat be fellebbezést az az ügyfél, aki az eljárás megindításáról szóló szabályszerű értesítés ellenére az első fokú eljárásban nem vett rész.

A Kkt. 29/B. § (1) bekezdése alapján a hatósági eljárás elektronikus úton nem intézhető.

Az eljárás során írásban postai úton, hirdetményi úton, szóban tartok kapcsolatot.
Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozó elektronikus tájékoztatás a www.kormanyhivatal.hu honlapon érhető el.

A forgalomba helyezési engedélyezési eljárás keretében az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése, valamint a Ket. 56. § (1) bekezdése alapján

2018. JANUÁR 15-ÉN (HÉTFŐN) 1000 ÓRAKOR
helyszíni szemlét tartok.

Találkozás: Márkón Kálvária utca és Orgona utca csomópontjában.

Az értesítetteknek a helyszíni szemlén való megjelenése a Ket. 49. §-a alapján nem kötelező. Távolmaradásuk a szemle megtartását nem akadályozza.

Észrevételeiket a szemle előtt írásban, a szemle alkalmával szóban, illetőleg írásban előadhatják.

A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.
A döntés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. A döntés csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

A hirdetmény a Veszprémi Járási Hivatal hirdetőtábláján az alábbiak szerint kerül közzétételre:

Kifüggesztés napja: 2018. január 4.
Levétel napja: 2018. január 20.

A Veszprémi Járási Hivatal hatáskörét a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése állapítja meg.


Benczik Zsolt
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából


Nagy János
útügyi szakügyintéző

Csatolmányok:

VEUT522018.pdf