2018. január 17., szerda

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. CF Pharma Kft. Bp. IX. Kén u. 5. egységes környezethasználati engedély, ötévenkénti környezetvédelmi felülvizsgálat
  2. Budapest Főváros Önkormányzata, Bp. III. Csillaghegyi öblözet árvízvédelmére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás
  3. Adás-vétel - Darnózseli hrsz.: 0137
  4. Ságvár 1927 hrsz-ú ingatlanárverési hirdetménye
  5. Sümeg 6246/5 hrsz megismételt végrehajtási árverése

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: BAMKH PJH MEFFF MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI OSZTÁLY

Címe: 7621 Pécs, Király utca 46..

Telefon: 0672896052

E-mail cím: pecs.munkaved.munkaugy[kukac]baranya.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Zala Gábor

Telefon: 0672896057

E-mail cím: zala.gabor[kukac]baranya.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: BAMKH PJH MEFFF MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI OSZTÁLY

Címe: 7621 Pécs, Király utca 46..

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 156261

Iktatási szám: BAN/02/000008-0/2018

Kifüggesztés időpontja: 2018. január 05.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. január 22.

Kifüggesztés helye: 7621 Pécs, Király u. 46.

A hirdetmény tárgya: Passzív Guard Security Kft. munkaügyi eljárása

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: kötelező megszüntetésére határozat szabálytalanság

Törzsszöveg

HIRDETMÉNY DÖNTÉS KÖZLÉSÉRŐL
A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Osztálya, mint eljáró hatóság a jelen, 2018. év január hónap 5. napján kifüggesztett hirdetmény útján közli a Passzív GUARD SECURITY Kft. (adószám: 25731114-2-41) ügyféllel, hogy fenti számú ügyben döntést (határozatot) hozott, de annak kézbesítése meghiúsult.
Az ügyfél utolsó ismert székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 85.
A hatósági döntés száma: BAN/02/001302-9/2017
A hatósági döntés tárgya: szabálytalanság megszüntetésére kötelező, valamint szabálytalanságot megállapító munkaügyi határozat
A kézbesítés meghiúsulásának oka: A 2017. december 7. napján kelt BAN/02/001302-9/2017 számú szabálytalanság megszüntetésére kötelező, valamint szabálytalanságot megállapító munkaügyi határozat tértivevényét a posta „cím nem azonosítható” jelzéssel küldte vissza hatóságunkhoz. Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által kezelt, hitelesített adatbázisból 2017. december 28. napján készült cégkivonat tanúsága szerint a Kft. székhelye változatlanul 1037 Budapest, Bécsi út 85.. A fentiek alapján megállapítható, hogy a Kft. a hivatalos székhelyén nem érhető el.
Az ügyfél vagy meghatalmazottja a hivatkozott számú döntést a hatóságnál megtekintheti.
Tájékoztatom, hogy a hirdetmény – a hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztésével egyidejűleg – a Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkozatás-felügyeleti Főosztályának internetes honlapján (www.ommf.gov.hu), valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal internetes honlapján (www. kormanyhivatal. hu) is közzétételre került.
Tájékoztatom továbbá, hogy a döntést az eljárás megindításakor hatályos közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése alapján a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.


Pécs, 2018. január 03.

Dr. Kollár Ferenc járási hivatalvezető felhatalmazása alapján kiadmányozta:
Dr. Papp Judit
osztályvezető


A hirdetmény levételének napja: 2018. év január hónap 22. napja