2018. január 20., szombat

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Hajdúsámson hrsz.: 0314/19, 0314/18
  2. Adás-vétel - Cibakháza hrsz.: 058/145
  3. Adás-vétel - Püspökladány hrsz.: 0547/78
  4. Adás-vétel - Sály hrsz.: 064/3 hrsz.
  5. Adás-vétel - Ároktő hrsz.: 0177/8

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: SOPRON MEGYEI JOGŰ VÁROS POLGÁRMSTERI HIVATAL

Osztály: ÉPÍTÉSHATÓSÁG

Címe: 9400 SOPRON, FŐ tér 1..

Telefon: 0699515175

Fax: 0699515280

E-mail cím: novakine.krempels.katalin[kukac]sopron-ph.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: NOVÁKINÉ KREMPELS KATALIN

Telefon: 0699515175

Fax: 0699515280

E-mail cím: novakine.krempels.katalin[kukac]sopron-ph.hu

Eljáró hatóság

Neve: SOPRON MEGEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

Címe: 9400 SOPRON, FŐ tér 5..

Kérelmező

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 15012/2018

Iktatási szám: 15012-5/2018

Kifüggesztés időpontja: 2018. január 08.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. január 22.

Kifüggesztés helye: 9400 SOPRON, FŐ TÉR 5.

A hirdetmény tárgya: 9400 Sopron, 5249/88 hrsz. 17 darab lakást tartalmazó lakóépület építésére

Kategória: Építésügy és területfejlesztés

Cimke: eljárás építéshatósági

Törzsszöveg

9400 Sopron, Fő tér 5. telefon:+3699515171, fax: +3699515280
e-mail: epiteshatosag@sopron-ph.hu, webcím: www.sopron.hu

Kitéve:
Levéve:
Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201700070738
Iratazonosító: IR-000006618/2018
Iktatószám: 15012-5/2018.
Ügyintéző: Novákiné Krempels Katalin
Elérhetősége: +3699515-171,epiteshatosag@sopron-ph.hu

Tárgy: hatósági hirdetmény
2017. évben érkezett építési engedély kérelem
9400 Sopron, 5249/88 hrsz. 17 darab lakást tartalmazó lakóépület építésére
HATÓSÁGI HIRDETMÉNY
Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság, értesítem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80.§. alapján, az ügyben érintett Unger Mihály, Unger Zsuzsanna, Unger Paula ügyfeleket, - tekintettel arra, hogy a lakcímük nem ismert, hogy:
a Sopron, 5249/88 hrsz. ingatlanon tizenhét darab lakást tartalmazó lakóépület építésére vonatkozó építési engedélyezési eljárásban a 2018. január 3-án kelt, 15012-3/2018. számú határozatában függő hatályú döntést hozott.
Tájékoztatom, hogy a fenti ügyben a döntést Ön vagy meghatalmazottja az alábbi címen veheti át:
- Soproni Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályánál Sopron, Fő tér 5. II. emelet címen,
- ügyfélfogadási időben: hétfőn: 13.30-17.00-ig, szerdán: 8.00-12.00-ig és 13.00-16.00-ig, valamint pénteken 8.00- 12.00-ig,
- Novákiné Krempels Katalin ügyintézőnél (II/36. szoba, tel.: 515-175)

Tájékoztatom, hogy a döntés ellen 2018. február 28. napját (a kérelem beérkezését követő két hónap utolsó napja) követő naptól, amennyiben pedig jelen határozatomat ezen időpontot követően vette kézhez, akkor a kézhez vételt követő naptól számított 15. naptól számított 15 napon belül, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal vezetőjének (címe: Győr, Árpád u. 32.) címzett,
- papír alapú kapcsolattartási mód esetén: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályához (címe: Sopron, Fő tér 5.) benyújtandó, 30.000 Ft értékű illetékbélyeggel,
- elektronikus kapcsolattartási mód esetén Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjéhez ÉTDR felületen benyújtandó 30.000 Ft mértékű illeték befizetéséről szóló igazolással (készpénz átutalási megbízással, átutalási megbízással, bankkártyás átutalással vagy - ha erre lehetőség van - elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül. Banki utalás esetén az eljárási illeték megfizetését az átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozattal kell igazolni. Az átutalás közlemény rovatában a kérelemhez kapcsolódó ügyszámot fel kell tüntetni. Sopron M.J.V. Illetékbeszedési számla száma: 11600006-00000000-62368603.)
ellátott fellebbezéssel lehet élni.
Sopron, 2018. január 5.
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző nevében és
felhatalmazása alapján kiadmányozó:
dr. Varga Józsefné sk.
osztályvezető