2018. január 17., szerda

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. CF Pharma Kft. Bp. IX. Kén u. 5. egységes környezethasználati engedély, ötévenkénti környezetvédelmi felülvizsgálat
  2. Budapest Főváros Önkormányzata, Bp. III. Csillaghegyi öblözet árvízvédelmére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás
  3. Adás-vétel - Darnózseli hrsz.: 0137
  4. Ságvár 1927 hrsz-ú ingatlanárverési hirdetménye
  5. Sümeg 6246/5 hrsz megismételt végrehajtási árverése

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Baranya Megyei Kormányhivatal Hegyháti Járási Hivatal

Osztály: Kormányablak Osztály

Címe: 7370 Sásd, Dózsa György utca 32..

Telefon: 0672795718

Fax: 0672795720

E-mail cím: hegyhat.kab[kukac]baranya.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Wascher Zoltánné

Telefon: 0672795718

Fax: 0672795720

E-mail cím: hegyhat.kab[kukac]baranya.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Baranya Megyei Kormányhivatal Hegyháti Járási Hivatal

Címe: 7370 Sásd, Dózsa György utca 32..

Kérelmező

Neve: Vincze Mihály

Azonosító adatok

Ügyiratszám: BA-06/KAB/207-8/2017

Iktatási szám: BA-06/KAB/207-7/2017

Kifüggesztés időpontja: 2018. január 08.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. január 23.

Kifüggesztés helye: Baranya Megyei Kormányhivatal Hegyháti Járási Hivatal

A hirdetmény tárgya: AOW533 frszú gépjármű ügy

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: gépjármű

Jogorvoslat

Jogorvoslat: Baranya Megyei Kormányhivatal Hegyháti Járási Hivatalban 15 napon belül

Határideje: 2018. január 23.

Törzsszöveg

Baranya Megyei Kormányhivatal Hegyháti Járási Hivatal a JDH105 forgalmi rendszámú jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása ügyében határozatot hozott, mely határozat visszavonásra került.

A kifüggesztés napja: 2017. december 06.
Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Megyei Kormányhivatal Hegyháti Járási Hivatal Kormányablak Osztály
Az ügyirat száma: BA-06/KAB/76-7/2017.
Az ügy tárgya: JDH105 frszú gépjármű ügy
Az ismeretlen címzett ügyfél utolsó ismert lakcíme: 7345 Alsómocsolád, Petőfi u. 104.

Tekintettel arra, hogy a postai kézbesítés meghiúsult amiatt, mert Horváth István ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik, személyi-adat és lakcím nyilvántartás szerint új lakcímet nem létesített, az ügyfél vagy meghatalmazottja személyazonosságának igazolása mellett a határozatot a Baranya Megyei Kormányhivatal Hegyháti Járási Hivatal Kormányablakban (7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.) ügyfélfogadási időben átveheti.

Ügyfélfogadási idő: hétfő 7-17.00, kedd 8-12.00, szerda 8-16.00, csütörtök 8-18.00, péntek 8-12.00.

Tájékoztatom, hogy a hirdetmény útján közölt döntést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 78. § (10) bekezdése szerint a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon közöltnek kell tekinteni. A hirdetményi közlésről a Ket. 80. § (1) bekezdés a) pontja alapján döntöttem.

A fenti ügyben hozott döntés ellen jelen hirdetmény közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei Kormányhivatal Hegyháti Járási Hivatalnál előterjesztett, a Baranya Megyei Kormányhivatalnak (7623 Pécs, József A. u. 10.) címzett 5.000.- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni
Baranya Megyei Kormányhivatal Hegyháti Járási Hivatal az AOW533 forgalmi rendszámú jármű forgalomból átmeneti időre történő kivonása (visszavonása) ügyében határozatot hozott.

A kifüggesztés napja: 2018. január 08.
Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Megyei Kormányhivatal Hegyháti Járási Hivatal Kormányablak Osztály
Az ügyirat száma: BA-06/KAB/207-7/2017.
Az ügy tárgya: AOW533 frszú gépjármű hivatalból történő forgalomból kivonása
Az ismeretlen címzett ügyfél utolsó ismert lakcíme: Vincze Mihály volt 7342 Mágocs, József Attila u. 59.

Tekintettel arra, hogy az AOW533 frszú gépjármű jogutódlással a Magyar Állam tulajdonába került.

Tájékoztatom, hogy a hirdetmény útján közölt döntést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 78. § (10) bekezdése szerint a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon közöltnek kell tekinteni. A hirdetményi közlésről a Ket. 80. § (1) bekezdés b) pontja alapján döntöttem.

A fenti ügyben hozott döntés ellen jelen hirdetmény közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei Kormányhivatal Hegyháti Járási Hivatalnál előterjesztett, a Baranya Megyei Kormányhivatalnak (7623 Pécs, József A. u. 10.) címzett 5.000.- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

Sásd, 2017. december 29.