2018. február 19., hétfő

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY ISMÉTELT ÁRVERÉSI ELJÁRÁSBAN
  2. Adás-vétel - Halásztelek hrsz.: 054/13
  3. Ingatlanárverés
  4. Adás-vétel - Fadd hrsz.: 073/36
  5. Adás-vétel - Csepreg hrsz.: 0215/5

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Osztály: Igazgatási és Építési Iroda Építési Osztály

Csoport: Ügyfélszolgálati csoport

Címe: 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

Telefon: 0662564364

Fax: 0662564038

E-mail cím: epitesi.iroda[kukac]szeged.eu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Sisák Tímea

Telefon: 0662564130

Fax: 0662564038

E-mail cím: sisak.timea[kukac]szeged.eu

Eljáró hatóság

Neve: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Címe: 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 2473/2018

Kifüggesztés időpontja: 2018. február 08.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. február 23.

Kifüggesztés helye: Szeged MJV Polg.Hiv.Igazgatási és Építési Iroda ügyfélszolgálata

A hirdetmény tárgya: döntés hírdetményi úton való közlése

Kategória: Építésügy és területfejlesztés

Cimke: engedély építési

Törzsszöveg


Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda
Építési Osztály
KÖZLEMÉNYE
Az építésügyi hatósági eljárásban hozott döntésről

Kifüggesztés napja:
Az eljáró hatóság megnevezése: Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője nevében eljáró Igazgatási és Építési iroda
Az ügy száma:
ÉTDR azonosító: 201700008338
Iktatószám: 2473/2018.

Az ügy tárgya:
Építési engedély a Szeged, Tisza Lajos krt 95.  házszámú, 3497/1 helyrajzi számú ingatlanon a határozathoz tartozó - és jóváhagyási záradékkal ellátott – Török Csongor építésztervező által 2017. október hónapban készített és 2018. január hónapban javított építészeti-műszaki tervdokumentációnak megfelelően meglévő pince+földszint+2 emeletes magastetős 12 db lakást, 1 gyógyszertárt, 1 db orvosi rendelőt és 1 db raktárt tartalmazó vegyes rendeltetésű épület átalakítására, felújítására tetőterének beépítésére melynek során 1 db nem fekvő-beteg ellátó rendeltetési egység, 1db kereskedelmi egység és 13 db lakás kerül kialakításra Szirovicza Attila tervező által 2017. március hónapban készített tervdokumentációnak megfelelően 1 db teherfelvonó és 1 db személyfelvonó beépítésére.

Kérelmező ügyfél neve: KABAY-MAD Bt. (címe: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt 95.), dr. Mód Lászlóné (címe: 6722 Szeged, Batthyány utca 3.) dr. Mód László István (címe: 6722 Szeged, Batthyány utca 3.) dr Mód Péter (6722 Szeged, Tisza Lajos krt 95.) dr. Mód László Balázs (címe: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt 95.) Losonci Pálné (címe: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt 95.)

Az ügy jellegétől függő hatásterület: a kérelmező, a tulajdonos, a tervező, az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultak és a közreműködő szakhatóság.

A határozat értesítetti köre megegyezik a 2473-1/2018. számú határozat értesítetti körével.


FIGYELEMFELHÍVÁS


Értesítem a Tisztelt ügyfeleket, hogy az ügyben az építésügyi hatóság közbenső döntést hozott, melyet az ügyfél, vagy meghatalmazottja az Szeged M.J. Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda Ügyfélszolgálatán (Szeged, Széchenyi tér 11.) vagy Sisák Timea ügyintézőnél a 112-es szobában megtekintheti.
Ügyintéző elérhetősége: Hétfőn 8-15,30 h, Szerdán: 8-17,30 h
A hatóság kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége: magyarorszag.hu

A hatóság által nyújtott elektronikus tájékoztatás elérhetősége:www.e-epites.huA döntéssel kapcsolatban - a közlés napjától számított 15 napon belül – a Csongrád Megyei Kormányhivatal Jogi és hatósági Főosztály Hatósági Építésügyi és Oktatási Osztályhoz címzett, de az építésügyi hatóságnál benyújtandó fellebbezésnek van helye. A határozat elleni fellebbezés illetéke 30.000.-Ft.

A fellebbezést a másodfokon eljáró hatósághoz címezve hatóságomnál, az integrált ügyfélszolgálaton vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál lehet benyújtani.
Ha a fellebbező fellebbezése benyújtásakor már rendelkezik az ÉTDR rendszerben elektronikus tárhellyel, akkor a fellebbezésében meg kell jelölnie, hogy az elektronikus tárhelyén tárolt dokumentumok közül melyeket mellékeli fellebbezéséhez, illetőleg hozzáférést kell biztosítania az első- és másodfokon eljáró hatóságnak a megjelölt dokumentumokhoz.

A döntés hirdetményi úton való közléséről az értesítés eljárás megindításáról és helyszíni szemléről tárgyú, ÉTDR azonosító: 201700008338, ÉTDR iratazonosító: IR-000010910/2018 iktatószám: 2473-17/2017. számú határozatomban az érintett ingatlan rendelkezni jogosultját, az építtetőt és az érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos ingatlanok rendelkezni jogosultjait tájékoztattam. A Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló CXL törvény 80.§ (3) bekezdése alapján történt.

Levétel napja: Kifüggesztés napja + 15 nap (a 15. napon közöltnek kell tekinteni.)

Szeged, 2018. február 7.

(Sisák Timea)
ügyintéző
Igazgatási és Építési Iroda
Építési Osztály