2018. február 19., hétfő

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY ISMÉTELT ÁRVERÉSI ELJÁRÁSBAN
  2. Adás-vétel - Halásztelek hrsz.: 054/13
  3. Ingatlanárverés
  4. Adás-vétel - Fadd hrsz.: 073/36
  5. Adás-vétel - Csepreg hrsz.: 0215/5

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala

Osztály: Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Címe: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3..

Telefon: 0674415411

E-mail cím: tolna.mf.ut[kukac]tolna.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Zeller Márta

Telefon: 0674415411

Fax: 0674415411

E-mail cím: tolna.mf.ut[kukac]tolna.gov..hu

Eljáró hatóság

Neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Műszaki Engedélyézesi és Fogyasztóvédelmi Főosztálya

Címe: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3..

Kérelmező

Neve: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata

Azonosító adatok

Ügyiratszám: KH-T/KF/UT/NS/A/103/2018.

Iktatási szám: KH-T/KF/UT/NS/A/103/1/2018

Kifüggesztés időpontja: 2018. február 09.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. február 24.

Kifüggesztés helye: TMKH SZJH Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főoszt. Szekszárd, Kiskorzó tér 3.

A hirdetmény tárgya: Nagydorog, Termelői piac 20+1+4 férőhelyes közforgalmú parkolóinak építése és autóbuszöböl áthelyezése

Kategória: Közlekedés, hírközlés

Cimke: eljárás engedélyezési megindítása közlekedésépítési

Törzsszöveg

KH-T/KF/UT/NS/A/103/1/2018. SZ. HIRDETMÉNY
KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: 1988. évi I. törvény) 29/B. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbi közigazgatási hatósági eljárás elindulásáról értesítem az érintett ügyfeleket:
Ügy tárgya: Nagydorog, Termelői piac 20+1+4 férőhelyes közforgalmú parkolóinak építése és autóbuszöböl áthelyezése
Ügy iktatási száma: KH-T/KF/UT/NS/A/103/2018.
Építtető megnevezése: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata
7044 Nagydorog, Kossuth u. 81.
Az eljárás megindításának napja: 2018.02.06.
Ügyintézési határidő: 55 nap, melybe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.
A tervezett létesítmény ismertetése: Nagydorog, Termelői piac kiszolgáló közlekedési létesítményeként épül 474 hrsz. alatti ingatlanon
1./ 20 db 2,5x5m-es merőleges,
2./ 1 db 3,6x5,0m-es merőleges mozgáskorlátozott,
3./ 4 db 2,0x5,0m-es párhuzamos várakozóhely, valamint
4./ Ʃ93,4m-es, merőleges állásoknál 6,0m, párhuzamos állásoknál 2,75 m széles kiszolgálóút épül térkő burkolattal.
Az építés szükségessé teszi
5./ a meglévő autóbusz megállóhely elbontását és öbölben történő elhelyezését a gyógyszertár előtt,
6./ elektromos légvezeték tartóoszlopának áthelyezését, valamint
7./ 2 db közterületi fa kivágását.
Az új, szabványos öböl ugyancsak térkő burkolattal készül (de beton alapon!), felszálló szigete aszfaltburkolatot kap, déli oldali kialakítása – 8%-os rámpa által – lehetővé tesz mozgásukban korlátozottak zavartalan, biztonságos közlekedését.
Az építéssel érintett kapubejárók változatlanul megmaradnak.
Érintett hatásterület: A tervezési szakaszon lévő azon ingatlanok, melyeket a közlekedési létesítmény terület-igénybevétellel érint, melyek az építés területével közvetlenül határosak, továbbá melyek kapubejárója az útépítéssel közvetlenül érintett szakaszhoz csatlakozik.
Környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó utak esetében a hatásvizsgálattal érintett terület.
Tárgyi eljárás során KH-T/KF/UT/NS/A/103/2/2018. iktatószámon függő hatályú döntés született, amely az ügy irataival, a létesítmény tervdokumentációjával együtt az érintett ügyfelek számára a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztályán (a továbbiakban: közlekedési hatóság) az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben, előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető.
Ügyintéző neve: Zeller Márta
Hivatali elérhetősége: 74/415-411/134
e-mail cím: tolna.mf.ut@tolna.gov.hu
Az érintett hatásterületen lévő ingatlanok tulajdonosai, illetőleg ingatlan-nyilvántarásba bejegyzett jogszerű használói az eljárás során írásban, vagy szóban nyilatkozatot tehetnek.
A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (együtt: szóban) tart kapcsolatot.
Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozó elektronikus tájékoztatás a www.kormanyhivatal.hu honlapon érhető el.Szekszárd, 2018. február 07.
Kifüggesztés napja: 2018. február 09.
Levétel napja: 2018. február 24.


Dr. Ugodi Andrea Járási Hivatalvezető nevében és megbízásából:
Baumann Péter
főosztályvezető