2018. február 21., szerda

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Somogyi-Elektronic Kft. ipari épület bővítés építési engedély kérelme
  2. Szentes, Nagyhegy-széli út 31/A szám árverése
  3. Adás-vétel - Uszka hrsz.: 07/8 hrsz és 04/8
  4. Adás-vétel - Uszka hrsz.: 07/8 és 04/8
  5. Adás-vétel - ajaki hrsz.: 018/18

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,

Osztály: Jogi és Hatósági Osztály

Címe: 1016 BUDAPEST, MÉSZÁROS utca 58. A épület

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Kavaleczné Dr. Komolai Edina

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Címe: 1016 BUDAPEST, MÉSZÁROS utca 58. A épület

Kérelmező

Neve: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság

Azonosító adatok

Iktatási szám: PE/KTF/1004/2018

Kifüggesztés időpontja: 2018. február 08.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. február 24.

Kifüggesztés helye: http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/

A hirdetmény tárgya: A 2018. évben közfoglalkoztatás keretében tervezett kaszálási,- cserjeírtási- és gaztalanítási munkák elvégzésének természetvéde

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: függőhatályúdöntés engedély természetvédelmi

TörzsszövegKÖZLEMÉNY


Az általános közigazgatási rendtartásáról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján a tárgyi ügyben közhírré tételnek van helye.

Eljáró hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.; továbbiakban: Kormányhivatal); ügyintéző neve, elérhetősége: Kavaleczné Dr. Komolai Edina, jho@pest.gov.hu

Ügyirat száma: PE/KTF/1004/2018.

Ügy tárgya: A 2018. évben közfoglalkoztatás keretében tervezett kaszálási,- cserjeírtási- és gaztalanítási munkák elvégzésének természetvédelmi engedélyezése iránti kérelem elbírálása.

Kérelmező ügyfél: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.)

Kérelmezett tevékenységgel érintett terület: jelen közleményhez csatolt táblázatban szereplő területek.

Tájékoztatás döntéshozatalról: A Kormányhivatal 2018. február 07. napján PE/KTF/1004-6/2018. ügyiratszámon függő hatályú döntést (továbbiakban: döntés) hozott az alábbiak szerint. A döntés a Kormányhivatal székhelyén megtekinthető.

A döntés rendelkező része:

„A Pest Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.; továbbiakban: Kérelmező) kérelmére, a 2018. évben közfoglalkoztatás keretében tervezett kaszálási,- cserjeírtási- és gaztalanítási munkák elvégzésének természetvédelmi engedélyezésére irányuló közigazgatási hatósági eljárásban

függő hatályú döntést hoz az alábbiak szerint.

Amennyiben a Kormányhivatal 2018. május 01. napjáig a tárgyi ügy érdemében nem dönt, vagy nem szünteti meg az eljárást,úgy

- az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek, igazgatási szolgáltatási díjnak megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot a Kormányhivatal a Kérelmező részére megfizet;

- a Kérelmező mentesül az eljárási költségek megfizetése alól;

- a Kérelmezőt a kérelmezett jog gyakorlása megilleti.

Jelen döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha a fenti ügyintézési határidő elteltével a Kormányhivatal az ügy érdemében nem döntött vagy az eljárást nem szüntette meg. Erről a Kormányhivatal külön értesítést küld.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, ellene közigazgatási per indítható, a közlés és az ügyintézési határidő leteltét követő naptól számított harminc napon belül – a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelemre való hivatkozással- a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, a Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel, amennyiben a Kormányhivatal az ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg.
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.”

A döntés indokolásának kivonata:
A Kormányhivatal a kérelmező ügyfél kérelme alapján a fent idézett rendelkező részben foglaltak szerint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38. § (1) bekezdésének b) és c) pontjai, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8. §-a és 15. § (1) bekezdése alapján fent hivatkozott számon függő hatályú döntést hozott, figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 41.§ és 43.§ rendelkezéseire.

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségről: A Kormányhivatal fenti számú döntésével szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, ellene közigazgatási per indítható, a közlés és az ügyintézési határidő leteltét követő naptól számított harminc napon belül – a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelemre való hivatkozással- a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, a Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel, amennyiben a Kormányhivatal az ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A Kormányhivatal a hirdetményt a hivatalában, a honlapján (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/kornyezetvedelmi-hirdetmenyek) valamint a központi rendszeren (http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/) közzéteszi.


A közlemény kifüggesztésének napja: 2018. február

A közlemény levételének napja: 2018. február


Budapest, 2018. február

Csatolmányok:

pe-ktf-1004-2018-kozlemeny_melleklet.pdf