2018. február 21., szerda

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Somogyi-Elektronic Kft. ipari épület bővítés építési engedély kérelme
  2. Szentes, Nagyhegy-széli út 31/A szám árverése
  3. Adás-vétel - Uszka hrsz.: 07/8 hrsz és 04/8
  4. Adás-vétel - Uszka hrsz.: 07/8 és 04/8
  5. Adás-vétel - ajaki hrsz.: 018/18

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: HBMKH Debreceni Járási Hivatala Kormányablak Főosztály

Osztály: Kormányablak Osztály 1.

Címe: 4024 Debrecen, Piac utca 42-48.

Telefon: 0652550356

Fax: 0652516141

E-mail cím: kab1.debrecen.jh[kukac]hajdu.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Vadnay Tibor Péter

Telefon: 0652550356

Fax: 0652516141

E-mail cím: kab1.debrecen.jh[kukac]hajdu.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: HBMKH Debreceni Járási Hivatala Kormányablak Főosztály

Címe: 4024 Debrecen, Piac utca 42-48.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: HB-03/KAB-I/01284-6/2018

Kifüggesztés időpontja: 2018. február 14.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. március 01.

Kifüggesztés helye: Debrecen, Piac u. 42-48

A hirdetmény tárgya: BUA-009 frsz-ú gépjármű ügye

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: jármű

Törzsszöveg


H I R D E T M É N Y

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdése b) pontja alapján, a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik.

Az eljáró hatóság: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatala Kormányablak Főosztály
Kormányablak Osztály 1.

Az ügy száma: HB-03/KAB-I/01284-5/2018

Az ügy tárgya: a BUA-009 frsz-ú gépjármű ügye

Az ügyfél neve: ismeretlen

Az ügyfél utolsó ismert lakcíme/székhelye: ismeretlen

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2018. február 14.

A hirdetmény levételének napja: 2018. március 2.

A BUA-009 forgalmi rendszámú, Autobianchi gyártmányú, A 112 típusú gépjármű forgalomból történő kivonása ügyében a Debreceni Járási Hivatal döntést hozott, de annak kézbesítése meghiúsult, ezért az ügyfél vagy képviselője a hatóságnál átveheti.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

A hirdetményt a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala hirdetőtábláján kell kifüggeszteni és az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján, ha a törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.


Debrecen, 2018. február 05.
Dr. Hajdu Sándor
járási hivatalvezető nevében és megbízásából


Katkóné dr. Varga Enikő
osztályvezető