2018. február 21., szerda

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Somogyi-Elektronic Kft. ipari épület bővítés építési engedély kérelme
  2. Szentes, Nagyhegy-széli út 31/A szám árverése
  3. Adás-vétel - Uszka hrsz.: 07/8 hrsz és 04/8
  4. Adás-vétel - Uszka hrsz.: 07/8 és 04/8
  5. Adás-vétel - ajaki hrsz.: 018/18

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala

Osztály: Kormányablak Osztály

Címe: 5900 Orosháza, Szabadság tér 3.

Telefon: 0668414043

Fax: 0668414053

E-mail cím: oroshaza.jaras[kukac]bekes.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Ondrejó Pál Jánosné

Telefon: 0668414043

Fax: 0668414053

E-mail cím: oroshaza.jaras[kukac]bekes.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Orosházi Járási Hivatal

Címe: 5900 Orosháza, Szabadság tér 3.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: BE-06/11/389-4/2018.

Iktatási szám: BE-06/11/389-3/2018.

Kifüggesztés időpontja: 2018. február 14.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. március 02.

Kifüggesztés helye: bekeskh.hu, BMKH Orosházi Járási Hivatala

A hirdetmény tárgya: Hirdetmény

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: hatósági

Jogorvoslat

Jogorvoslat: A döntés közlését követő 15 napon belül

Törzsszöveg

HIRDETMÉNY
A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban. Ákr.) 88. § (1) bekezdés b) pontjaiban meghatározott azon okból, miszerint a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, a Tótkomlós, 2018. év január hó 31. napján kelt BE-06/11/389-3/2018. ügyiratszámú I. fokú (közigazgatási hatósági) végzés hirdetmény útján történő közlését rendelem el.
A kifüggesztés napja: 2018. év február hónap 14. nap
A közzététel napja: 2018. év február hónap 14. nap
Az eljáró hatóság megnevezése: Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala.
Az ügy száma: BE-06/11/389-3/2018. ügyiratszám.
Az ügy tárgya: közigazgatási hatósági ügy.
Az ügyfél neve és utolsó ismert lakcíme (székhelye): Lakatos Róbert 5940 Tótkomlós, Széchenyi u. 13.
Figyelemfelhívás.
Az I. fokú közigazgatási hatóság az ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközött, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Tótkomlósi Kormányablaknál (5940 Tótkomlós, Fő út 1. sz.) ügyfélfogadási időben (hétfő 07.00-17.00, kedd, szerda, péntek 08.00-12.00, csütörtök 08.00-18.00) átveheti.
A hirdetmény útján közölt I. fokú közigazgatási hatósági határozatot a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon közöltnek kell tekinteni.
A határozat hirdetményi úton történő közlése az Ákr. 88. § (1) bekezdés b) pontján alapul, megfelelve a (2) bekezdés a)-e) pontjaiban foglalt tartalmi követelményeknek.
Tótkomlós, 2018. február hónap 09. nap
Lustyikné dr. Papp Anikó
járási hivatalvezető nevében és megbízásából


Ondrejó Pál Jánosné
kormányablak ügyintéző