2018. március 19., hétfő

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Kiskunlacháza XV.-kavics védnevű bányatelek, környezetvédelmi engedély időbeli hatályának meghosszabbítása, tájékoztatás
  2. EGIS Gyógyszergyár Zrt. Bp. X. Keresztúri út 30-38. tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedély
  3. Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap Bp. IX. Táblás u. 36. raktárépület építése, előzetes vizsgálati eljárás
  4. Győri Előre Halászati Termelőszövetkezet meglévő halfeldolgozó üzem átalakítása-bővítése
  5. Szihalom II kavics védőnevű bánya kapacitásbővítésre vonatkozóan kezdeményezet környezeti hatásvizsgálati eljárás

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Heves Megyei Kormányhivatal Egeri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály

Osztály: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

Csoport: komplex Engedélyezés

Címe: 3300 Eger, Szövetkezet utca 4.

Telefon: 0636795145

Fax: 0636795174

E-mail cím: zoldhatosag[kukac]heves.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Horváth Annamária

Telefon: 0636795148

Fax: 0636795174

E-mail cím: horvath.annamaria[kukac]heves.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osz

Címe: 3300 Eger, Szövetkezet utca 4.

Kérelmező

Neve: B.BRAUN Medical Magyarország Orvostechnológiai Kft.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: HE-02/KVTO/01133/2018

Kifüggesztés időpontja: 2018. február 28.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. április 14.

Kifüggesztés helye: 3300 Eger, Szövetkezet u. 4.

A hirdetmény tárgya: B.Braun Kft. Gyöngyös 4015 hrsz-on létesíteni tervezett műanyag orvosi eszközöket gyártó üzemre vonatkozó előzetes vizsgálati el

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: előzetes bbraun vizsgálati gyöngyös eljárás

Törzsszöveg

KÖZLEMÉNY
A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán indult,
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Khvr.) hatálya alá tartozó
előzetes vizsgálati eljárásról

Ügy száma: HE-02/KVTO/01133/2018.

Kérelmező: B.BRAUN Medical Magyarország Orvostechnológiai Kft. (1023 Budapest, II. kerület, Felhévízi u. 5.)
Ügy tárgya: B.BRAUN Medical Kft. (Budapest) által a Gyöngyös 4015 helyrajzi szám alatti ingatlanon létesíteni tervezett műanyag orvosi eszközöket gyártó fröccsöntő, extrudáló valamint összeszerelő üzemre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás

A tervezett tevékenység célja:
A B.BRAUN Medical Magyarország Orvostechnológiai Kft. gyöngyösi telephelyén, a Déli külhatár utca 2-4. szám, 4014/6 hrsz-ú ingatlanon orvosi egyszer használatos szerelékeket gyárt. A cég termelési kapacitásának növelését tervezi, amit a gyöngyösi gyár ütemezett, több lépcsőben megvalósuló bővítésével kíván elérni. A vizsgált tevékenység célja tehát a B.BRAUN Kft. gyártási tevékenységének bővítése céljából megvalósítandó új „B” jelű üzemépület létesítése.
A „B” jelű üzemépület I. ütemének tervezett termelési kapacitása 60.520.000 db (5140 tonna) termék, a II. ütem további 60.520.000 db (5140 tonna) termék előállítását teszi lehetővé, azaz a tervezett tevékenység 2021-re prognosztizált teljes kiépített volumene 121.040.000 db (10.280 tonna) egyszer használatos orvosi termék. A már meglévő üzemépületben végzett gyártási tevékenység továbbra is folytatódik.

A tervezett beruházással érintett ingatlanok, művelési ág
A B.BRAUN Kft. a tervezett bővítés megvalósítása érdekében megvásárolta a Déli külhatár utca 2. szám, Gyöngyös 4016/4 hrsz. alatti telephelyével szomszédos, Gyöngyös 4015 hrsz-ú, egykori mosoda ingatlanát.
A telekösszevonást követően kialakult, a meglévő és újonnan tervezett tevékenységnek helyet adó ingatlan földhivatali nyilvántartás szerinti adatai:
 helyrajzi szám: Gyöngyös 4015 hrsz.
 művelési ág: kivett telephely és üzemcsarnok, kompresszorház és porta és üzem és textiltisztító üzem, konténer és iroda
 terület nagysága: 6,6703 ha
A tervezett létesítmények:
A „B” jelű üzemépületben az alábbi funkcionális egységek kapnak helyet:
- alapanyag- és termékraktárak
- üzemi tér (tisztateres gyártótér) I. és II. ütem
- gépészeti rendszer
- öltözők
- irodák, tárgyalók
- melegítő konyha.
Az új épület 68 m szerkezeti szélességgel és 3 x 72 m szerkezeti hosszúsággal kerül kialakításra, 16.249 m2 alapterülettel. A tervezett új épület különálló üzemeltetési egység lesz, nem kerül összeépítésre a meglévő üzemegységgel.
A létesítményhez kapcsolódó, a tevékenységet segítő és kiszolgáló új és meglévő létesítmények:
- veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely – újonnan kialakítandó
- portaépületek – meglévők, megmaradók
- kerékpártároló – meglévő, megmaradó
- autóbuszmegállók - 23 db új kialakítása és a régiek bontása
- személygépkocsi parkolók - 174 db új kialakítása és a meglévők bontása
- meglévő közlekedési járdák és utak – megmaradók, a volt mosoda területén részben elbontásra kerülők
- új belső közlekedési járdák és utak
- ingatlanon belüli közműrendszer – a régi üzem területén megmarad, a volt mosoda területén bontásra kerül és új épül
- az ingatlanon végzett kármentesítés 3 db monitoring kútja (legalább 2020. június 30-ig üzemel)
- zöldterület – részben átalakításra kerül.

A használatbavétel tervezett éve: 2021.

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Gyöngyös
Az eljárás megindításának napja: 2018. február 27.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 45 nap
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.
Ügyintéző neve: Horváth Annamária
Elérhetősége (e-mail): horvath.annamaria@heves.gov.hu

Az előzetes vizsgálati eljárás megindításának ténye:
A tervezett létesítmény a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Khvr.)
3. számú melléklete 128. a) pontja [Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen 3 ha területfoglalástól] hatálya alá tartozik és
a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység.
A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni.


A kérelem, a dokumentáció és mellékletei megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóságnál és az érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint a keltezés dátumától számított 30 napig
a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es igazgatasi-feladatok internetes oldalon, HE-02/KVTO/01133/2018. számon

Az eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi Hatóság:
1. Értesítést tesz közzé a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon.
2. Közleményt tesz közzé a Khvr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes vizsgálati eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján.
3. Megküldi a Khvr. 3. § (4) bekezdése szerint a kérelmet és a közleményt a tevékenység telepítési helye szerinti települések részére a közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő közzétételének érdekében.

A kérelem, a dokumentáció és esetleges kiegészítései megtekinthetőek a keltezés dátumától 45 napig a Heves Megyei Kormányhivatal http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalán HE-02/KVTO/01133/2018. számon, illetve előzetes telefonos egyeztetést követően a környezetvédelmi hatóság hivatalos helyiségében ügyfélfogadási időben, továbbá az érintett önkormányzatok Jegyzőinél. A közzététel és a betekintési lehetőség időtartama legalább 21 nap.

A Heves Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:
1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Khvr. 5. számú mellékletének figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások.
2. Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.
3. Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
4. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
5. Amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
- ennek tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
- ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
6. Ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

A közlemény közzétételének időpontja:

Eger, 2018. február 27.

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és megbízásából:dr. Kovács Melinda
állami tisztviselő