2018. március 19., hétfő

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Kiskunlacháza XV.-kavics védnevű bányatelek, környezetvédelmi engedély időbeli hatályának meghosszabbítása, tájékoztatás
  2. EGIS Gyógyszergyár Zrt. Bp. X. Keresztúri út 30-38. tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedély
  3. Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap Bp. IX. Táblás u. 36. raktárépület építése, előzetes vizsgálati eljárás
  4. Győri Előre Halászati Termelőszövetkezet meglévő halfeldolgozó üzem átalakítása-bővítése
  5. Szihalom II kavics védőnevű bánya kapacitásbővítésre vonatkozóan kezdeményezet környezeti hatásvizsgálati eljárás

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

Osztály: ÉPÍTÉSHATÓSÁG

Címe: 9400 SOPRON, FŐ tér 1..

Telefon: 0699515422

Fax: 0699515280

E-mail cím: tokodi-mate.andrea[kukac]sopron-ph.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: TOKODI-MÁTÉ ANDREA

Telefon: 0699515422

Fax: 0699515280

E-mail cím: tokod-mate.andrea[kukac]sopron-ph.hu

Eljáró hatóság

Neve: SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

Címe: 9400 SOPRON, FŐ tér 5..

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 15190/2018

Iktatási szám: 15190-9/2018

Kifüggesztés időpontja: 2018. március 06.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. március 21.

Kifüggesztés helye: 9400 SOPRON, FŐ TÉR 5.

A hirdetmény tárgya: 9400 Sopron, Újteleki u. 13. sz., hrsz: 398 padlástérben történt bővítése ügy

Kategória: Építésügy és területfejlesztés

Cimke: eljárás építéshatósági

Törzsszöveg

9400Sopron, Főtér5.• telefon +3699515171• fax: +3699515280
e-mail:epiteshatosag@sopron-ph.hu• webcím:www.sopron.hu

Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201800002672
Iratazonosító: IR-000089225/2018
Iktatószám: 15190-9/2018
Ügyintéző: Tokodi-Máté Andrea
Elérhetősége: +3699515422, tokodi-mate.andrea@sopron-ph.hu
Tárgy: hatósági hirdetmény
9400 Sopron, Újteleki u. 13. sz., hrsz: 398 padlástérben történt bővítése ügy
HIRDETMÉNY
Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság, értesítem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88.§ alapján, az ügyben szomszédként érintett
Klikovits Gabriellát (utolsó ismert, magyarországi lakcíme: 9400 Sopron, Újteleki u. 13.)

mint ügyfelet - tekintettel arra, hogyismeretlen helyen tartózkodik(külföldre költözött) -, hogy:
Orbán Istvánné (címe: 9400 Sopron, Újteleki u. 13.) kérelmére a Sopron, Újteleki u. 13. sz. alatti,398hrsz-ú ingatlanon meglévő,398/A/2 hrsz-ú lakásnak a 398/A/7 hrsz-ú padlástérben történt bővítése ügyében a 2018.02.15-én kelt, 15190-8/2018. számú határozatában döntést hozott.
Tájékoztatom, hogy a fenti ügyben a döntést az alábbi címen veheti át:
- Soproni Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályánál Sopron, Fő tér 5. II. emelet címen,
- ügyfélfogadási időben: hétfőn: 13.30-17.00-ig, szerdán: 8.00-12.00-ig és 13.00-15.00-ig, pénteken 8.00-12.00-ig
- Tokodi-Máté Andrea ügyintézőnél (II/27. szoba, tel.: 515-422)
Tájékoztatom, hogy a fenti ügyben hozott döntés ellen a hirdetmény kihelyezésétől számított 30 napon belül, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal vezetőjének címzett, de Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjéhez ÉTDR rendszeren keresztül vagy személyesen, elektronikus adathordozón lehet fellebbezést előterjeszteni. A fellebbezési illeték mértéke 30.000 Ft, mely megfizetésének igazolását a fellebbezéshez az előzőekben leírt módon kell csatolni. (Az illeték megfizetésének lehetőségei: készpénz átutalási megbízással, átutalási megbízással, bankkártyás átutalással; ÉTDR felületen: elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül. Banki utalás esetén az eljárási illeték megfizetését az átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozattal kell igazolni. Az átutalás közlemény rovatában a kérelemhez kapcsolódó ügyszámot fel kell tüntetni. Sopron M.J.V. Illetékbeszedési számla száma: 11600006-00000000-62368603.)
Sopron, 2018.03.05.
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző nevében és
felhatalmazása alapján kiadmányozó:
dr. Varga Józsefné sk.
építéshatósági osztályvezető