2018. március 19., hétfő

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Kiskunlacháza XV.-kavics védnevű bányatelek, környezetvédelmi engedély időbeli hatályának meghosszabbítása, tájékoztatás
  2. EGIS Gyógyszergyár Zrt. Bp. X. Keresztúri út 30-38. tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedély
  3. Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap Bp. IX. Táblás u. 36. raktárépület építése, előzetes vizsgálati eljárás
  4. Győri Előre Halászati Termelőszövetkezet meglévő halfeldolgozó üzem átalakítása-bővítése
  5. Szihalom II kavics védőnevű bánya kapacitásbővítésre vonatkozóan kezdeményezet környezeti hatásvizsgálati eljárás

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Sárándi Közös Önkormányzati Hivatal

Címe: 4272 Sáránd, Nagy utca 44..

Telefon: 0652374104

Fax: 0652567209

E-mail cím: sarandph[kukac]t-online.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Szabóné Borbély Emese

Telefon: 0652374104

Fax: 0652567209

E-mail cím: sarandph[kukac]t-online.hu

Eljáró hatóság

Neve: Kövér Ferenc Végrehajtói Irodája

Címe: 4025 Debrecen52, Arany J. utca 52..

Kérelmező

Neve: KDB Bank Zrt.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: Sar/587/2018.

Iktatási szám: Sar/587-1/2017.

Kifüggesztés időpontja: 2018. március 09.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. május 08.

Kifüggesztés helye: Sárándi Közös Önkormányzati Hivatal, Sáránd

A hirdetmény tárgya: Ingatlanárverési hirdetmény ismételt árverési eljárásban

Kategória: egyéb, (végrehajtás)

Cimke: ingatlanárverés

Törzsszöveg

KDB Bank (Magyarország) Zrt. végrehajtást kérő, Urbán Tiborné és Urbán Ákos adósok ellen megindult végrehajtási ügyekben tájékoztatja Kövér Ferenc végrehajtó a feleket és érdekelteket, hogy a követelések behajtása érdekében adósok tulajdonában álló ingatlanra a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 141. § (továbbiakban: Vht.) értelmében árverést tűz ki.
A végrehajtást a Debreceni Járásbíróság vh. záradék számú határozata alapján a Debreceni Járásbíróság 4786/07 számon kiállított végrehajtható okirattal rendelte el, kölcsöntartozás címen fennálló 1.631.844,- Ft főkövetelés és járulékai behajtása iránt.
Mivel (megelőző sikertelen árverés kezdő és befejező időpontja) közötti vételi ajánlattételi időtartamban megtartott ingatlanárverés sikertelenül zárult, illetve a folyamatos árverési eljárás befejezésének feltételei bekövetkeztek, a Vht. vonatkozó rendelkezései alapján, jelen árverési hirdetményben ismételt árverést tűz ki.

További végrehajtási ügyek:
Magyar Telekom Nyrt. 69.970,- Ft
Intrum Justitia Zrt. 210.387,- Ft

Az ingatlan nyilvántartási adatai:
címe: 4272 Sáránd, Bagosi út 42. megnevezése: családi ház
fekvése: Sáránd, belterület, helyrajzi száma: 678/7
tulajdoni hányad: 1/2 + 1/2 = 1/1
jellege: lakóingatlan
Az ingatlan tartozékai és jellemző tulajdonságai: családi ház, szobák száma: 2, 1 konyha, 1 kamra, 1 fürdőszoba, 1 előszoba, állapota: gyenge, fűtése: cserépkályha, az ingatlanról készült képfelvétetel tájékoztató jellegű.
Sáránd belterület 678/7 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 1186 m2 alapterületű lakóház, udvar megjelölésű ingatlan 1/2 + 1/2 = 1/1 része. A valóságban Sáránd, Bagosi u. 40. szám alatti 1/2 +1/2=1/1 tulajdonú ingatlan.

Az ingatlan üres, beköltözhetően tehermentesen kerül árverésre.
Az ingatlan becsértéke/kikiáltási ára beköltözhetően: 5.000.000,- Ft
árverési előleg: 500.000,- Ft
licitküszöb: 100.000,- Ft
A végrehajtói letéti bankszámla száma: OTP Észak-keleti r. Debrecen, 11738008-20287294
Az ingatlanra a kikiáltási ár legalább 50%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat.
Az ingatlant külső szemrevételezéssel bármikor, belülről pedig közvetlenül a tulajdonossal (bentlakóval) előre egyeztetett időpontban lehet megtekinteni.
Vételi ajánlattétel időtartama: 2018.03.09-tól 2018.05.08. 08.00 óráig
Vételi ajánlattétel helye: a https://arveres.mbvk.hu internetcímen a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar által működtetett Elektronikus Árverési Rendszer