2018. március 19., hétfő

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Kiskunlacháza XV.-kavics védnevű bányatelek, környezetvédelmi engedély időbeli hatályának meghosszabbítása, tájékoztatás
  2. EGIS Gyógyszergyár Zrt. Bp. X. Keresztúri út 30-38. tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedély
  3. Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap Bp. IX. Táblás u. 36. raktárépület építése, előzetes vizsgálati eljárás
  4. Győri Előre Halászati Termelőszövetkezet meglévő halfeldolgozó üzem átalakítása-bővítése
  5. Szihalom II kavics védőnevű bánya kapacitásbővítésre vonatkozóan kezdeményezet környezeti hatásvizsgálati eljárás

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,

Osztály: Jogi és Hatósági Osztály

Címe: 1016 BUDAPEST, MÉSZÁROS utca 58. A épület

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Dr. Schimek Szilvia

Telefon: 0612249103

Fax: 0612249163

E-mail cím: jho[kukac]pest.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Címe: 1016 BUDAPEST, MÉSZÁROS utca 58. A épület

Kérelmező

Neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Azonosító adatok

Iktatási szám: PE/KTF/444-10/2018.

Kifüggesztés időpontja: 2018. március 08.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. április 08.

Kifüggesztés helye: http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/

A hirdetmény tárgya: M2 gyorsforgalmi út Vác – országhatár közötti szakasz környezetvédelmi engedélye

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: gyorsforgalmi

TörzsszövegHATÁROZAT


A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út. 45.) részére, a Vibrocomp – Bokút-Terv Konzorcium által 2015. október 30. napján készített, 1/2015. tervszámú környezeti hatástanulmány, és a 2017 januárjában készített, a nyomvonal 49+500 – 51+637,7 km sz. közötti korrekciójára vonatkozó, 1/2015. tervszámú kiegészítő anyag, továbbá a közreműködő szakhatóságok állásfoglalása és az eljárásba bevont hatóságok nyilatkozata alapján, az alábbi előírások megtartásának kötelezettsége mellett

környezetvédelmi engedélyt


adok az M2 gyorsforgalmi út Vác – országhatár közötti szakaszának megvalósítására.


I.

A tervezett tevékenység jellemzőiA beruházó adatai:

Neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Címe: 1134 Budapest, Váci út 45.
Cégjegyzékszám: 01-10-044180
KÜJ szám: 100365788


A tevékenység célja:

M2 gyorsforgalmi út Vác – országhatár közötti szakasz megvalósítása.


A létesítmény helye:

Vác – országhatár között.
A tervezett tevékenység nyomvonala, főbb műszaki jellemzői:

A nyomvonal által érintett települések:

Vác, Szendehely, Berkenye, Nőtincs, Nógrád, Rétság, Bánk, Borsosberény, Tereske, Pusztaberki, Horpács, Nagyoroszi, Patak, Drégelypalánk, Hont.

Vízszintes és magassági vonalvezetés:

Vác és Rétság (47+000 - 65+041,4 km sz.) közötti nyomvonal szakasz:

Vízszintes vonalvezetés:

A tervezett M2 gyorsforgalmi út Vác és Rétság közötti szakasza a meglévő M2 gyorsforgalmi út 47+000 km szelvényétől kezdődik, majd jobb ívvel fordul észak felé és vezet be az egyenesben fekvő, 1083,50 m hosszú A1 jelű tervezett alagútba.

A nyomvonal a 49+500 km szelvénytől bal ívvel fordul északnyugat felé és a 12101. j. utat külön szintben keresztezve halad át az A1-2 j. hídon (50+080 - 50+480 km sz. között). A völgyhíd után egyenesben halad tovább, majd eléri a 634 m hosszú A1/2 jelű alagutat (50+594 - 51+228 km sz. között). Az 50+700 km szelvénytől a nyomvonal enyhén jobb ívvel visszafordul észak felé és a 175 m hosszú A1-3 j. híddal (51+292 - 51+467 km sz. között) átível a Katalinpuszta belterületébe futó Hármas-árok felett. Az A1-3 j. hidat elhagyva egyenesen vezet be az 51+635 és 52+290 km szelvények közötti, 655 m hosszú A2 jelű alagútba, amely elválasztja egymástól a Katalinpusztát elkerülő szakaszt és a Szendehelyet elkerülő szakaszt.
A nyomvonal korrekciója miatt az 51+637,7 km szelvényt követően a hibaszelvény 0+044 km.

Az alagút után a nyomvonal keresztezi a Keskenybükki-patak völgyét, majd egy jobb ív után egy közel 700 m hosszú egyenes szakasz következik. Ezt követően két bal ív következik, a kettő között egy alig 300 m hosszú egyenessel, majd egyenesben érkezik el a nőtincsi csomópontig.

A nőtincsi csomópontot követően a nyomvonal egy ellenívpárral folytatódik, mely keresztezi a 2. sz. főútvonalat, annak korrigált szakaszán. Az ellenívpárt követően a nyomvonal egy 300 méternél rövidebb egyenesben folytatódik, amely végén egy hosszú, másfél kilométeres, jobb ív következik. Az ív elején található a Lókos-patak keresztezése, az ív végén pedig a Rétság-dél csomópont következik. Ezt követően a nyomvonal keresztezi a Jenői-patak völgyét, amelyben a vízfolyással párhuzamosan vezet a 76. sz. Diósjenő - Romhány vasútvonal. A Vác - Rétság közötti nyomvonal szakasz végpontja, a Rétság-északi csomópont az ezt követő egyenes szakaszon kerül kialakításra. A 2115. j. összekötő utat külön szintben keresztezi a nyomvonal a csomópont előtt közvetlenül, majd a 22. sz. főút korrekciója fölött is áthalad az új út. A két keresztezés között található még a Bánki-patak fölötti híd is.

A Vác - Rétság közötti nyomvonal szakasz a 65+041,4 km szelvényben csatlakozik a Rétság - országhatár közötti nyomvonalhoz. A Vác - Rétság nyomvonal szakasz hossza 17,997 km.

Magassági vonalvezetés:

A tervezési szakasz elején csatlakozik a meglévő M2 gyorsforgalmi út magassági vonalvezetéséhez. A nyomvonal szakasz erősen tagolt terepfelszínnel bíró tájrészleten halad át. A szakaszon 3 db alagút kiépítése szükséges. A magassági vonalvezetés vt=110 km/h tervezési sebesség szerinti. A nyomvonalon található alagutak hosszesése 1,30, illetve 2,20%.

Rétság és országhatár (0+000 - 23+363 km sz.) közötti nyomvonal szakasz:

Vízszintes vonalvezetés:

A tervezett M2 gyorsforgalmi út Rétság és országhatár közötti szakasza a Rétság szakaszoló ponttól, vagyis a Rétság-északi csomóponttól indul önálló szelvényezéssel 0+000 kezdőszelvénytől, amely az előző szakaszhoz a 65+041,40 km szelvényben csatlakozik. A közös, észak-déli tájolású egyenest követően egy bal ívvel követi a nyomvonal a 2. sz. főút vezetését, majd egy jobb ívvel eltávolodik attól. Az ív utolsó harmadában keresztezi a nyomvonal a Derék-patakot, majd az Almáspusztai-patakot és a 22102. j. utat. A nyomvonal Horpácsot keletről kerüli meg, majd külön szintben keresztezi a 2202. j. összekötő utat és a Nagyoroszi-patakot, aztán a nagyoroszi csomópontban kapcsolódik a 2201. j. összekötő úthoz. Ezt követően 900 méter hosszú egyenes következik, majd az út balra fordul és keresztezi a Haraszti-árkot. Egy 800 méteres egyenes, majd egy jobb ív következik, ahol a tervezett nyomvonal keresztezi a 2. sz. főutat. Innen a meglévő és a tervezett út vonala gyakorlatilag párhuzamosan vezet.

A nyomvonal keresztezi a 75. sz. Vác - Balassagyarmat vasútvonalat, majd közvetlenül utána a Hévíz-patakot. Innen következik a Drégelypalánk elkerülő szakasz, amely elég közel vezet a településhez, akár 200 méterre is megközelítve lakóingatlanokat.

Az egyenes után jobbra fordul a nyomvonal, és következik a drégelypalánki csomópont, ahol keresztezi a 2. sz. főutat, majd bal ívvel fordul a nyomvonal nyugat felé. Egy 700 méteres egyenest egy jobb ív követ, majd a következő egyenes már átvezet Szlovákiába, kapcsolatot teremtve az R3 gyorsforgalmi út és az M2 között. A terv szerint az egyenest még egy bal ív zárja el, majd az ívből kivezető egyenes csatlakozik ténylegesen az R3 tervezett nyomvonalához. A Rétság - országhatár közötti nyomvonal szakasz hossza 23,363 km.

Magassági vonalvezetés:

A tervezési szakasz elején csatlakozik a Vác - Rétság tervezett nyomvonal magassági vonalvezetéséhez. A magassági vonalvezetés vt=110 km/h tervezési sebesség szerinti.


Az engedélyezett nyomvonalak összes hossza: 41,36 km.

Tervezési osztály, tervezési sebesség és környezeti körülmény:

Tervezési sebesség: 110 km/h.
Tervezési osztály: K.II.
Környezeti körülmény: A

Főbb geometriai adatok, keresztmetszeti kialakítás:

Forgalmi sávok száma: 2x2
Burkolat szélessége: 2x9,75 m
Forgalmi sáv szélessége: 3,50 m
Leállósáv szélessége: 2,50 m
Padka szélessége: 1,00 m
Koronaszélesség: 24,60 m

Csomópontok:

Vác - Rétság szakasz:
 47+559 km szelvény: Vác-északi csomópont
 55+615 km szelvény: Nőtincsi csomópont
 58+913 km szelvény: Rétság-déli csomópont
 64+813 km szelvény: Rétság-északi csomópont

Rétság - országhatár szakasz:
 8+663 km szelvény: Nagyoroszi csomópont
 18+486 km szelvény: Drégelypalánki csomópontKeresztezett vízfolyások:

Vác-Rétság közötti szakasz:
 Lósi-patak (50+246,10 km sz.),
 Keskenybükki-patak (52+392,8 km sz.),
 Lókos-patak mellékága (57+793,4 km sz.),
 Lókos-patak (57+892,7 km sz.),
 Jenői-patak mellékág (62+512,74 km sz.),
 Jenői-patak (62+484,17 km sz.),
 Pusztaszántói-patak (60+498,6 km sz.),
 Bánki-patak (64+705,4 km sz.),

Rétság - országhatár közötti nyomvonal szakasz:
 Derék-patak (2+960,31 km sz.),
 Almáspusztai-patak (5+185,92 km sz.),
 névtelen vízfolyás (6+613,17 km sz.)
 Nagyoroszi-patak (7+833,76 km sz.),
 Haraszti-árok (10+329,10 km sz.),
 Hévíz-patak (15+457,2 km sz.),
 Csitári-patak (18+148,8 km sz.),
 István-patak (22+353,5 km sz.).

Műtárgyak:

Hidak:

Vác és Rétság közötti szakasz:

Indító szelvény (km sz.) Zárószelvény (km sz.)
47+440 48+170
50+080 50+480
51+292 51+467
52+340 53+250
53+910 54+110
55+015 55+220
56+260 56+590
57+475 58+680
60+235 60+680
62+250 62+700
64+470 64+890

Rétság és országhatár közötti szakasz:

Indító szelvény (km sz.) Zárószelvény (km sz.)
0+610 0+720
1+125 1+265
1+370 1+470
1+740 1+995
2+670 3+220
4+930 5+350
6+500 6+665
7+690 8+010
10+175 10+655
12+680 12+725
15+085 15+580

Alagutak:

Vác és Rétság közötti szakasz:

Indító szelvény (km sz.) Zárószelvény (km sz.)
48+428 49+511,5
50+594 51+228
51+635 52+290

Aluljárók, ökológiai átjárók:

Vác és Rétság közötti szakasz:

Helye (km sz.) Elnevezés
55+992 aluljáró 2. sz. főút alatt
58+870 aluljáró Rétság-déli forgalmi csomópont alatt

Rétság és országhatár közötti szakasz:

Helye (km sz.) Elnevezés
5+859 aluljáró 22102.j út alatt
7+224 aluljáró 2202. j. út alatt
8+662 aluljáró Nagyoroszi forgalmi csp. alatt
13+750 13+900 vadátjáró közút felett
19+850 kisemlős átjáró
20+000 békaátjáró
20+125 békaátjáró
20+250 kisemlős átjáró
20+500 békaátjáró
20+850 21+150 lábakra emelés (min. 2 m belmagasság)
21+300 22+200 lábakra emelés (min. 4 m belmagasság)


Pihenők:

Vác és Rétság közötti szakasz:
 61+681 km sz. - egyszerű pihenő.

Rétság és országhatár közötti szakasz:
 18+486 km sz. - komplex pihenő

Keresztezett közművek:

Vác - Rétság közötti szakasz:
 47+457 km sz. 20 kV szabadvezeték
 47+498 km sz. vízvezeték
 47+601 km sz. 20 kV szabadvezeték
 47+619 km sz. gázvezeték
 48+144 km sz. 20 kV szabadvezeték
 48+888 km sz. gázvezeték
 49+162 km sz. távközlési kábel
 49+210 km sz. gázvezeték
 49+393 km sz. 20 kV szabadvezeték
 53+696 km sz. 20 kV szabadvezeték
 55+528 km sz. gázvezeték
 55+937 km sz. távközlési kábel
 56+113 km sz. távközlési kábel
 56+184 km sz. vízvezeték
 57+755 km sz. 20 kV szabadvezeték
 61+146 km sz. Barátság I. DN 450 kőolajvezeték
 61+153 km sz. Barátság I. DN 400 kőolajvezeték
 61+893 km sz. 20 kV szabadvezeték
 62+033 km sz. elektromos távvezeték 400 kV
 62+504 km sz. gázvezeték
 64+073 km sz. 20 kV szabadvezeték
 64+359 km sz. vízvezeték
 64+369 km sz. távközlési kábel
 64+908 km sz. távközlési kábel

Rétság - országhatár közötti szakasz:
 3+933 km sz. 20 kV szabadvezeték
 4+310 km sz. gázvezeték
 7+215 km sz. gázvezeték
 7+319 km sz. távközlési kábel
 7+385 km sz. 20 kV szabadvezeték
 8+764 km sz. távközlési kábel
 8+771 km sz. gázvezeték
 10+953 km sz. elektromos távvezeték 400 kV
 11+115 km sz. elektromos távvezeték 220 kV
 12+800 km sz. Barátság I. DN 400 kőolajvezeték
 12+809 km sz. Barátság I. DN 450 kőolajvezeték
 12+882 km sz. gázvezeték
 15+011 km sz. Barátság I. DN 450 kőolajvezeték
 15+028 km sz. Barátság I. DN 400 kőolajvezeték
 15+943 km sz. Barátság I. DN 400 kőolajvezeték
 15+960 km sz. Barátság I. DN 450 kőolajvezeték
 18+174 km sz. távközlési kábel
 18+216 km sz. gázvezeték
 22+097 km sz. gázvezeték
 22+202 km sz. gázvezeték

Vadvédő kerítés: a teljes külterületi hosszon 2,4 méter magas.

Madárvédelmi fal:

Rétság - országhatár közötti szakasz:
 20+000-20+500 km sz.
 20+800-21+800 km sz.
II.

Környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi előírások


A) Továbbtervezésre vonatkozó részletes előírások:

1. Zaj- és rezgésvédelem:

1.1 A kiviteli tervezés során környezetvédelmi tervet kell készíteni az építési zajból és rezgésből eredő kedvezőtlen hatások minimális értéken tartása, illetve a zaj- és rezgésterhelési határértékek betartása érdekében. A környezetvédelmi tervben meg kell adni a pontos szállítási útvonalakat, a szállítással érintett területet, a védendő épületeket.

1.2 Az építési engedélyezési dokumentáció környezetvédelmi munkarészében számításokkal kell bizonyítani, hogy az építési kivitelezési tevékenységből származó zajkibocsátás nem haladja meg a környezeti zaj-és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: 27/2008. együttes rendelet) 2. sz. mellékletében előírt zajterhelési határértéket. Amennyiben az előzetes számítások alapján zajterhelési határérték túllépés várható, akkor a zajcsökkentés érdekében meg kell határozni a szükséges intézkedéseket, és ismertetni kell azok várható eredményeit.

1.3 Az építési engedélyezési dokumentáció környezetvédelmi munkarészében a közvetett hatásterületen lévő utak jelenlegi közlekedésből származó és a távlati referencia állapotban várható zajterhelését zajszintmérésekkel vizsgálni és minősíteni kell. A vonalas közlekedési zajforrás zajkibocsátását, az ebből származó terhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 25/2004. KvVM rendelet) 2. és 3. sz. mellékletében megadott mérési számítási módszerrel kell meghatározni.

1.4 Ahol a zajterhelési határértékek műszaki beavatkozás nélkül nem teljesülnek, ott a zajvédelmi szempontú intézkedésekre javaslatot kell tenni. A javasolt műszaki védelem (zajvédő fal) hatásosságát, a zajterhelési határértékek teljesülését műszaki számításokkal kell bizonyítani.

1.5 A kivitelezés végrehajtásának a létesítmény környezetére is kiterjedő, a megvalósítás műszaki feltételrendszerére, műveleteire vonatkozó környezetvédelmi tervet az országos környezetvédelmi hatóság részére az építkezés megkezdése előtt meg kell küldeni. Ezen dokumentációban ki kell térni a határértékek betartására irányuló intézkedésekre, ezt a teljes építkezés időtartama alatt biztosítani kell.


2. Földtani közeg védelme:

2.1 A gyorsforgalmi út létesítményeit úgy kell megtervezni - megfelelő műszaki védelemmel - hogy azok kivitelezése és üzemeltetése során a földtani közegbe szennyező anyag ne kerüljön.


3. Levegőtisztaság-védelem:

3.1 Környezetvédelmi terv készítésénél a következőket kell figyelembe venni:

a) A kivitelezési munkálatok során törekedni kell a diffúz levegőterhelés csökkentésére. A munkavégzés során fellépő kiporzás csökkentéséről gondoskodni kell, szükség szerint locsolással. Az építés során csak olyan gépjárművek, munkagépek vehetnek részt, amelyek megfelelnek a mozgó pontforrásokra vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak. A munkagépek, szállítójárművek motorjai feleslegesen nem terhelhetik a környezeti levegőt kipufogógázukkal.

b) Az anyagnyerő-helyek kiválasztásánál a szállítási távolságok csökkentése érdekében előnyben kell részesíteni az építési területhez közelebb eső anyagnyerő-helyet. Az anyagnyerő-helyekről, az építési területről a szállítójárművek kihajtásánál meg kell előzni a közutakra való sár- és porfelhordást.

c) A szállításhoz kapcsolódó diffúz kiporzást a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani. Anyagszállítás olyan műszaki megoldással történhet (például ponyvával való lefedés), ami megakadályozza a szállítójármű rakteréről történő diffúz kiporzást.

d) A szállítási útvonalak kijelölésénél törekedni kell arra, hogy azok minél kisebb mértékben érintsenek lakott területeket. Szállításra a forgalomban lévő útszakaszokat kell igénybe venni.

e) El kell készíteni az üzemeltetés időszakára vonatkozó immisszió vizsgálati mérőhely kialakításának tervét. A monitoring hálózatot úgy kell kialakítani, hogy a levegőterheltségi adatokat a gyorsforgalmi úthoz legközelebb eső lakóépületek környezetéből szolgáltassák.

f) Meg kell jelölni az útépítéshez használt aszfaltot gyártó telephelyet, amelynek a kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy rendelkezik-e jogerős, a környezetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulását is tartalmazó telepengedéllyel, valamint jogerős, a környezetvédelmi hatóság által kiadott légszennyező pontforrásokra vonatkozó működési engedéllyel.

g) Levegőtisztaság-védelem szempontjából, ahol lakott terület van az építendő gyorsforgalmi út mellett, és az érvényben lévő egészségügyi határérték védelem nélkül nem tartható be, a légszennyezés hatásának csökkentését erdő, vagy erdősáv telepítésével kell elérni.


4. Hulladékgazdálkodás:

4.1 A keletkező hulladékok tervezett kezelése során a hasznosítást előnyben kell részesíteni az ártalmatlanítással szemben.

4.2 A hulladékok engedélyesnek történő átadásakor törekedni kell arra, hogy a hulladékok a célnak megfelelő legközelebbi hulladékgazdálkodási létesítménybe kerüljenek.


5. Tájvédelem, természetvédelem:

5.1 Bevágások és földművek tereprendezésének tervezésénél törekedni kell az alacsony hajlásszögű (enyhe lejtésű) rézsűképzésekre, a korona és körömvonalak lekerített keresztmetszeti kialakítására, a természetszerű terepplasztikai megoldásokra.

5.2 A létesítmény tájbaillesztése céljából annak teljes hosszán megfelelő esztétikai, védelmi célú és ökológiai kiegyenlítő növénytelepítésről kell gondoskodni. Az esztétikai célú növénytelepítéseknél a csoportos, ligetes, védelmi növénytelepítésnél a többszintes védőerdő kiültetési formát kell alkalmazni. A növénykiültetések megtervezése során a növényanyag fajösszetételét úgy kell megválasztani, hogy az a tájrészletnek megfelelő, de változatos legyen, egyben vegye figyelembe az út menti területek sajátos élőhelyi adottságait (élőhelyek és extrém adottságú felületek). Az útpálya közvetlen közelében lévő növények fajösszetételének megválasztásánál kerülni kell azokat a fajokat, illetve fajtákat, amelyek kedvelt tápláléknövényei a madaraknak és a ragadozók által vadászott fajoknak (pillangósok, lédús bogyótermésűek, stb.). Magas élőhelyi értékű, természetszerű és Natura 2000 területek mellett kizárólag az élőhely jellegének megfelelő, honos fajok egyedei tervezhetők.

5.3 A vadon élő állatok úton való átjutásának biztosítása érdekében vadátjárók, kisemlős átjárók, békaátjárók tervezése szükséges a jelen határozat rendelkező rész I. „A tervezett tevékenység jellemzői” c. fejezetében megadott kilométer szelvényekben. A vadátjárókat az ÚT 2-1.304 útügyi műszaki előírás szerint kell megtervezni.

5.4 Azokat nagyvadátjárókat, amelyek fátlan élőhelyen létesülnek, mindkét oldalon vizuálisan rávezető fa- es cserjesorokkal kell ellátni, az érintett élőhelyek jellemző fa- és cserjefaj összetétele szerint.

5.5 A vízfolyások átvezetését biztosító átereszeket úgy szükséges méretezni, hogy azok a kistestű állatok (emlősök, hüllők, kétéltűek) átjutását is lehetővé tegyék, és ökológiai folyosóként működhessenek.

5.6 Az ökológiai átjárhatóságot biztosító műtárgyak tervezésénél figyelembe kell venni, hogy az átjárók a vonulási időszakokban ne kerülhessenek tartósan víz alá, még belvizes években sem.

5.7 Az ökológiai átjárhatóságot biztosító műtárgyak tervezésénél a fényviszonyok, anyaghasználat és viszonylag nedvesebb közeg biztosításával szükséges kialakítani az átkelést elősegítő/ösztönző tényezőket (szükség esetén az útpályák közötti megvilágítás biztosításával). Az átjárókat úgy kell megtervezni, hogy azok megfelelő fenntartása (pl. hordalék eltávolítás) biztosítható legyen.

5.8 Természetközeli állapotú vízfolyások természetes és természetközeli állapotú partjait – a vizes élőhelyek védelme érdekében – meg kell őrizni. A vízépítési munkálatok tervezése során a természetkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni.

5.9 A teljes külterületi tervezési szakaszon 2,4 méter magas, gímszarvasra méretezett vadvédelmi kerítés létesítése szükséges. A védőkerítést 30 cm mélyen a talajszint alá is kell süllyeszteni, a kerítés alatti átjutás megakadályozása céljából. A vadbejutás szempontjából kockázatos helyeken (bekötő utak, csomópontok) 200 – 500 méter távolságon belül vadkiugró rámpa elhelyezése szükséges.

5.10 Madárvédelmi és denevérvédelmi szempontból kiemelkedő jelentőségű élőhelyeket keresztező szakaszokon a fény és a zaj zavaró hatásának mérséklésére, valamint a madarak röppályájának megemelésére megfelelő védelmi berendezéseket kell elhelyezni, vagy növénytelepítéssel szükséges az állatok védelmét biztosítani:

a) Kétoldali madárvédelmi fal elhelyezése szükséges
Rétság - országhatár közötti szakasz:
- 20+000 – 20+500 km sz.
- 20+800 – 21+800 km sz.

b) A nyílt élőhely miatt az útpálya két oldalán kialakuló rézsű felületeken 3-5 méter magas és kb. 5 méter széles, őshonos cserje és fafajokból álló, szórt elrendezésű növényállomány telepítése szükséges:
Vác - Rétság közötti szakasz:
- 56+000 – 58+000 km szelvények közötti szakaszon.
- 59+000 – 60+500, 60+500 – 61+400 és 62+400 – 65+000 km szelvények között.
Rétság - országhatár közötti szakasz:
- 0+000 – 1+000, 2+500 – 3+000, 3+000 – 6+500, 6+500 – 7+900, 7+900 – 10+000, 10+200 – 15+000, 15+500 – 16+800, 17+000 – 17+300, 17+800 – 19+000 km szelvények között.
- 20+000 – 20+500 km sz.
- 20+800 – 21+800 km sz.

c) A kivitelezést megelőző állapotokhoz hasonló növényállomány rehabilitációja szükséges:
Vác - Rétság közötti szakasz:
- a 48+450 – 49+450 km sz. közötti szakaszon építendő alagút környezetében, a kivitelezés befejeztével, a Lósi-patak völgyének északi oldaláig,
- 50+200 km szelvénynél található Lósi-patak medrének környezetében,
- 50+200 – 51+660 km szelvények közötti szakaszon belül – tervezett A2 alagútig,
- 52+280 – 52+404,7 km szelvények között – a tervezett A2 alagúton túl,
- Az 52+404,7 km szelvénynél található a Keskenybükki-patak átfolyásánál,
- 58+200 – 59+000 km szelvények közötti szakaszon,
- 61+400 – 62+000 km szelvények között összefüggő erdőterület, a 62+000 – 63+000 km szelvények között mozaikos erdőterületek területén.

5.11 Az éjszakai életmódot folytató, fényre repülő rovarok, madarak (pl. baglyok), kisemlősök (pl. denevérek) védelme érdekében az útügyi műszaki előírások mellett természetvédelmi szempontokat is figyelembe vevő világítás tervezése szükséges. Azokon a helyeken, ahol gyorsforgalmi út megvilágítása feltétlenül szükséges (pl. egyszerű pihenőhelyek), olyan síküvegburás és terelőlapokkal irányított fényű lámpatestek elhelyezéséről kell gondoskodni, amelyeknek üzemi hőmérséklete nem haladja meg az 50-60 °C-ot, és amelynek emissziós spektruma a kék színnél csúcsosodik, emiatt kevésbé vonzza a fényre repülő rovarokat. Lámpatestek csak a legszükségesebb helyszínek megvilágítására alkalmazhatók (pl. vizes blokk, parkoló). A lámpákat lehetőség szerint 5 méternél alacsonyabban kell elhelyezni. A pihenőhely megvilágítását úgy kell megoldani, hogy az egyes lámpák fénye lehetőség szerint ne keresztezze egymást.

5.12 Az út hatásterületén lévő elektromos szabadvezetékek föld feletti létesítményeit madárvédelmi szempontból (áramütés, ütközés elleni védelem) a lehető legnagyobb mértékben biztonságossá kell tenni, madárvédelmi kereszttartók, burkolt leesés gátlók, szigetelt átkötések, madárvédő kiülő helyek alkalmazásával.

5.13 A pályatestről lefolyó csapadékvizek élővizekbe közvetlenül nem vezethetőek.

5.14 Zajvédő falak felületképzésének megtervezésénél figyelemmel kell lenni azok esztétikai tájbaillesztésére is.


B) Az építés időszakára vonatkozó részletes előírások:

1. Zaj- és rezgésvédelem:

1.1 Az építést végző gépek és berendezések telephelyeit a nyomvonalhoz minél közelebb (lehetőség szerint a lakott területektől távol) kell kijelölni, kerülve a felesleges mozgásokat a környező úthálózaton.

1.2 A szállítási útvonalakat úgy kell kijelölni, hogy a szállítás lehetőleg lakott terület érintése nélkül történjen, illetve minél kisebb környezeti zavarást okozzon.

1.3 Anyagszállításra lehetőség szerint az építendő út nyomvonalát kell használni. Kerülni kell az éjszakai szállítást és építést.

1.4 Alapállapot mérést az építés megkezdése előtt az alábbi zajmérési monitorpontokon kell végezni:
 Szendehely-Katalinpuszta, Nagydomb u. 2.
 Szendehely-Katalinpuszta, Dózsa György út 34.
 Hont, Ipoly utca 8.
 Drégelypalánk, Táncsics u. 30.
 Rétság, Rákóczi út 21.
 Vác, külterület, 057/53 hrsz.

1.5 Az építés alatt az alábbi zajmérési monitorpontokon kell mérést végezni:

 Szendehely-Katalinpuszta, Nagydomb u. 6.
 Szendehely-Katalinpuszta, Dózsa György út 34.
 Hont, Ipoly utca 8.
 Drégelypalánk, Táncsics u. 30.
 Rétság, Rákóczi út 21.
 Vác, külterület, 057/53 hrsz.

1.6 Az anyagbeszerzést lehetőleg a meglévő út, és az új út nyomvonala által érintett települések vonzáskörzetében található anyagnyerő-helyekből kell lebonyolítani


2. Földtani közeg védelme:

2.1 Az építés során a környezetben csak a szükséges mértékű beavatkozás végezhető. A kivitelezéshez olyan technológiákat kell alkalmazni, amelyek egyértelműen kizárják a környezet (földtani közeg) szennyeződésének lehetőségét.

2.2 A kivitelezés során minden olyan jellegű üzemzavar esetében, rendkívüli esemény bekövetkeztekor, amely a földtani közegre veszélyforrást jelent, a szennyezőanyagok környezetbe jutását meg kell akadályozni.

2.3 Az építés során esetlegesen bekövetkező káresemények kezeléséről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. központi havaria terve szerint kell gondoskodni.


3. Levegőtisztaság-védelem:

3.1 Anyagszállításra lehetőség szerint az építendő út nyomvonalát kell használni, melynek rendszeres karbantartásáról (tisztítás, locsolás) gondoskodni kell a diffúz porszennyezés megelőzése érdekében.

3.2 Az út építéséhez felhasznált alapanyagok szállítására alkalmas járművek tisztántartásáról gondoskodni kell.

3.3 Az anyagszállítás közben előforduló diffúz légszennyezés (porszennyezés) megakadályozásáról gondoskodni kell.

3.4 Az anyagbeszerzést lehetőleg a meglévő út, és az új út nyomvonala által érintett települések vonzáskörzetében található anyagnyerő-helyekből kell lebonyolítani.

3.5 A deponált földanyagot újrafelhasználásig kiporzás elleni védelem érdekében rendszeres időközökben locsolni kell.

3.6 Alapállapoti és építés alatti levegőterheltség méréseket kell végezni az alábbi monitoring pontokon:
 Szendehely-Katalinpuszta, Nagydomb u. 2.
 Vác, külterület, 057/53 hrsz.

Az építés során a legintenzívebb földmunkák idején ellenőrző mérések szükségesek a szénmonoxid (CO), nitrogén-dioxid (NO2), szálló por (PM10) komponensekre.

3.7 A közlekedési létesítmény tengelyétől számított 50 méteren belül nem lehet és nem helyezhető el lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve a gyorsforgalmi út működtetésével kapcsolatos építmény. Ennek megfelelően az 50 méteren belül elhelyezkedő épületekben a lakófunkciót meg kell szüntetni.

3.8 Az építkezéskor keletkező hulladékok nyílt téri égetése tilos.


4. Hulladékgazdálkodás:

4.1 A kivitelezés során keletkező hulladékokat elkülönítetten, a környezet veszélyeztetését kizáró módon kell gyűjteni.

4.2 Veszélyes hulladékot a települési hulladék közé juttatni tilos. A keletkező veszélyes hulladékokról a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 225/2015. Korm. rendelet) előírásainak megfelelően kell gondoskodni.

4.3 A veszélyes hulladékok gyűjtését a környezet szennyezését kizáró módon, megfelelő edényzetben, illetve a legközelebbi mérnökségi telephelyen kialakított üzemi gyűjtőhelyen kell végezni, majd azokat a környezetvédelmi hatóság érvényes engedélyével rendelkező szervezetnek át kell adni. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely kialakításának meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 246/2014. Korm. rendelet) foglaltaknak.

4.4 A települési szilárd hulladékot megfelelő gyűjtőedényzetben kell gyűjteni, és a hulladékra vonatkozó érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szakcégnek átadni.

4.5 Az építési-bontási hulladékok gyűjtéséről, megfelelő kezelésről az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: 45/2004. együttes rendelet) szerint kell gondoskodni.

4.6 A munkálatok során kitermelt, építési-bontási hulladékkal kevert, vagy egyéb módon szennyezett földet a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: 72/2013. VM rendelet) alapján be kell sorolni és hulladékként kell kezelni.

4.7 A munkálatok során kitermelt és a kitermelés helyén fel nem használt szennyezetlen talajjal végzett tevékenységek során tekintettel kell lenni a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (4) bekezdésében foglaltakra.

4.8 Tereprendezésre, feltöltésre csak szennyezetlen, inert anyagot szabad alkalmazni.

4.9 A hulladékok szállítását csak arra jogosult, hulladékszállítási engedéllyel rendelkező végezheti.

4.10 Hulladék a további megfelelő kezelés érdekében csak az adott típusú hulladékra vonatkozó környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezőnek adható át. A hulladék engedélyesnek történő átadása esetén - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével - meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról.

4.11 Az engedélyesnek történő átadáskor törekedni kell arra, hogy a hulladékok a célnak megfelelő legközelebbi hulladékgazdálkodási létesítménybe kerüljenek.

4.12 A hulladékok megfelelő kezelése érdekében tett intézkedések során a hasznosítást előnyben kell részesíteni az ártalmatlanítással szemben.

4.13 A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeknek (építési-bontási hulladékok esetén a 45/2004. együttes rendeletben foglaltakon túlmenően) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 309/2014. Korm. rendelet) alapján kell eleget tenni.

4.14 A tevékenység során keletkezett bontási hulladékok mennyiségét, elszállítását, további kezelését igazoló, a 45/2004. együttes rendelet 10. § (3) bekezdése szerinti dokumentum másolatokat (kísérőjegy, szállítójegy, mérlegjegy, vételi jegy, esetleg számla, bontási hulladék nyilvántartó lap stb.) a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell nyújtani.

4.15 A munkagépek meghibásodása, üzemzavara esetén kifolyt üzemanyag, olaj felitatásáról haladéktalanul gondoskodni kell. Havária jellegű szénhidrogén szennyezés esetén a kitermelt szennyezett földet, szennyezett felitató anyagot a 72/2013. VM rendelet alapján veszélyes hulladékként kell besorolni, melyekről az esetenként keletkező veszélyes hulladékokhoz hasonlóan a 225/2015. Korm. rendelet előírásai szerint kell gondoskodni, különös tekintettel a környezetszennyezést kizáró módon történő szelektív gyűjtésre és az erre érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezőnek való átadásra.


5. Tájvédelem, természetvédelem:

5.1 A környezetvédelmi terv kidolgozása előtt és a kivitelezés megkezdése előtti időszakban ellenőrizni szükséges a vizsgálati dokumentációban beazonosított természetközeli állapotú élőhelyeket a védett és Natura 2000 jelölő fajok aktuális előfordulásának pontosítása céljából. A terület átvizsgálásának időpontjáról a természetvédelmi kezelő nemzeti park igazgatóságot annak megkezdése előtt legalább 8 munkanappal korábban értesíteni kell. A terület átvizsgálásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, a környezetvédelmi tervet a védett és Natura 2000 jelölő fajok aktuális előfordulásának figyelembe vételével kell kidolgozni.

5.2 Felvonulási utak és építési felvonulási területek kijelölésénél a természetközeli állapotú területek igénybevételét el kell kerülni. A természetközeli állapotú élőhelyek védelme érdekében szükséges az építési időszakot követően a depóniákat, ideiglenesen kialakított szállítási útvonalakat, illetve a munkaterületet a lehető legrövidebb időn belül rendezni (eredeti területhasználat visszaállítása vagy gyepesítés és rendszeres kaszálás).

5.3 Madárvédelmi szempontból a földmunkavégzést és töltéskialakítást, illetve egyéb nagy zajjal, tehergépjármű forgalommal járó munkavégzéseket lehetőség szerint szeptember 1. és március 1. közötti időszakra kell ütemezni az alábbi szakaszokon:

Vác-Rétság közötti szakasz:
 49+450 – 50+200 km szelvények között,
 50+200 km szelvénynél található Lósi-patak medrének környezetében,
 50+200 – 51+660 km szelvények közötti szakaszon belül – tervezett A2 alagútig,
 52+280 – 52+404,7 km szelvények között – a tervezett A2 alagúton túl,
 52+404,7 km szelvénynél található a Keskenybükki-patak átfolyásánál,
 52+404,7 – 54+000 km szelvények közötti szakaszon,
 54+000 – 52+200 km szelvények között szakaszon,
 54+200 km szelvény és a nőtincsi csomópont között,
 58+000 km szelvénynél a Lókos-patak medrének környezetében,
 58+200 – 59+000 km szelvények közötti szakaszon (Rétság D-i csomópontig),
 60+500 km szelvénynél a Pusztaszántói-patak, 62+400 km szelvénynél pedig a Jenői-patak keresztezésénél,
 61+400 – 62+000 km szelvények között,
 62+000 – 63+000 km szelvények között,

Rétság - országhatár közötti szakasz:
 2+500 – 3+000 km szelvények között,
 1+000 – 2+500, 16+800 – 17+000, 17+300 – 17+800 km szelvények között,
 3+000 km szelvénynél található a Száraz-patak – Derék-patak összefolyásánál,
 6+500 km szelvénynél lévő kisvízfolyás keresztezésénél,
 7+900 km szelvénynél a Nagyoroszi-patak medrének környezetében,
 10+000 – 10+200, valamint 15+000 – 15+500 km szelvények között,
 12+000 – 14+000 km szelvények között,
 19+000 – 23+000 km szelvények között az Ipoly-völgy SPA (HUDI10008) területén.

5.4 A védett fajok egyedeinek védelme érdekében az építkezés időszaka alatt ideiglenes terelőrendszerek kiépítése szükséges az alábbi szakaszokon:
a) Vác - Rétság között:
 49+250 – 50+250 km szelvények között,
 50+200 – 51+660 km szelvények között,
 57+875 – 58+810 km szelvények között.

b) Rétság - országhatár között:
 15+450 km szelvény mentén,
 19+600 - 22+700 km szelvények között.

5.5 A kivitelezés előtti időszakban fel kell mérni az invazív fajok előfordulását és állománynagyságát a nyomvonal kisajátítási területén belülre eső, a környezeti hatástanulmányban feltérképezett élőhelyeken és a térképezett élőhelyektől számított 500 - 500 méteres kisajátítási szakaszon. A felmérést szükséges megismételni az üzembe helyezés után 1, illetve 2 évvel.

5.6 Az élővilág védelme érdekében cserjeirtás, fakitermelés, gyephántás tenyészidőszakon (vegetációs idő) kívül szeptember 1. és március 1. között végezhető. Amennyiben a kiviteli munkák ütemezése elkerülhetetlenné teszi, a természetvédelmi kezelő nemzeti park igazgatóság helyszíni ellenőrzése után fakivágás, cserjeirtás, gyephántás kivételes esetben ettől eltérő időben is végezhető. A helyszíni ellenőrzésről, illetve egyeztetésről jegyzőkönyvet kell felvenni és azt a természetvédelmi hatóság részére 8 napon belül meg kell küldeni.

5.7 Vizes élőhelyeken és belvizeken, élővízfolyások medrében a kétéltűek védelme érdekében március 1. és június 15. között nem lehet földmunkát végezni. Amennyiben a kiviteli munkák ütemezése elkerülhetetlenné teszi, a természetvédelmi kezelő nemzeti park igazgatóság helyszíni ellenőrzése alapján, a védett fajok egyedeinek és élettevékenységeinek veszélyeztetése nélkül építési tevékenység ettől eltérő időben is végezhető. A helyszíni ellenőrzésről, illetve egyeztetésről jegyzőkönyvet kell felvenni és azt a természetvédelmi hatóság részére 8 napon belül meg kell küldeni.

5.8 Az időjárás függvényében kialakuló tartósan belvizes területeket érintettség esetén a kivitelezés megkezdése előtt élővilágvédelmi szempontból (a kétéltűek előfordulására vonatkozóan) a természetvédelmi kezelő nemzeti park igazgatóság bevonásával ellenőrizni szükséges. Kétéltűek előfordulása esetén azok védelméről gondoskodni kell.

5.9 A pályatestről lefolyó csapadékvizek élővizekbe közvetlenül nem vezethetők.

5.10 A munkaárkokat, munkagödröket napi rendszerességgel át kell vizsgálni, az ezekbe esett állatok sérülésmentes kiszabadításáról folyamatosan gondoskodni kell. E mélyedések betöltése, földmunkái során meg kell arról győződni, hogy nincsenek-e beléjük hullott állatok, és a munkát csak ezek kimentése után szabad folytatni. Az állatok kimentéséhez - szükséges esetben - a természetvédelmi kezelő nemzeti park igazgatóság közreműködését kell igénybe venni.

5.11 A beruházással érintett területen lévő védett és közösségi jelentőségű növényfajok egyedeinek építés előtti áttelepítéséről gondoskodni kell (különös tekintettel a Lósi-patakot keresztező nyomvonalszakasz környezetében előforduló ligeti csillagvirág, turbánliliom és kikeleti hóvirág egyedekre). Az áttelepítéshez a természetvédelmi hatóság engedélyét meg kell kérni. Az áttelepítés kizárólag jogerős természetvédelmi engedély birtokában végezhető.

5.12 A kivitelezés alatt gondoskodni kell az átmenetileg igénybe vett területeken a rendszeres kaszálásról a gyomosodás és az inváziós fajok terjedésének megakadályozása érdekében.

5.13 Az építkezés befejezését követően a felvonulási területeket rendezetten, a talaj helyreállításával és növénytelepítéssel kell hátrahagyni.

5.14 Natura 2000 területen a kisajátítási terület szélességénél nagyobb terület ideiglenes jelleggel sem vehető igénybe. A tervezett nyomvonalra eső vagy annak környezetében lévő védett természeti és Natura 2000 területeken még időlegesen sem alakítható ki szerelőtér, depónia, építési terület, ideiglenes eszköztárolására alkalmas terület.

5.15 A kivitelezési terület által közvetlenül érintett egyedi tájértékeket a munkálatok idejére védőkerítéssel kell körülhatárolni (Vác - Rétság közötti szakasz: 3., 4., 6. számú, Rétság - országhatár között: 12., 14. számú egyedi tájérték).


C) Az üzemelés időszakára vonatkozó részletes előírások:

1. Zaj- és rezgésvédelem:

1.1 Az ideiglenes forgalomba helyezést követően, a kialakult, szokásos gépjármű forgalom nagyság mellett (90-120 nap közötti intervallumon belül), zajszintmérések alapján készült szakvéleményben kell bizonyítani, hogy a közlekedésből származó zajterhelés a nyomvonalhoz legközelebbi, zajtól védendő építmények homlokzatai előtt 2 méterre nem haladja meg a 27/2008. együttes rendelet 3. sz. mellékletében előírt zajterhelési határértéket.

1.2 A szakvéleményt a mérést követően 30 napon belül be kell nyújtani az országos környezetvédelmi hatóság részére. A közlekedési zaj mérését, a mértékadó zajterhelés meghatározását „A környezeti zaj vizsgálata és értékelése” c. MSZ 18150-1:1998. sz. szabvány, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, a 25/2004. KvVM rendelet 3. számú melléklet előírásainak, valamint a helyi adottságok és forgalmi viszonyok figyelembe vételével kell elvégezni. Minden esetben szükséges a forgalmi adatok rögzítése is.

1.3 Az ideiglenes forgalomba helyezést követően a zajszintmérést az alábbi monitorponton kell végezni:
 Szendehely-Katalinpuszta, Nagydomb u. 2.
 Vác, külterület, 057/53 hrsz.

1.4 Amennyiben kiegészítő zajmérési monitorpont kijelölése indokolt, annak helyét a környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell.

1.5 Amennyiben a zajszintmérések eredményei alapján a közvetett hatásterületen lévő utak közlekedéséből származó zaj meghaladja az útépítés előtt mért megítélési A-hangnyomásszintet, akkor a szakvéleményben a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit is ismertetni kell.


2. Földtani közeg védelme:

2.1 A gyorsforgalmi út létesítményeinek üzemeltetése nem okozhat a földtani közegben a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.

2.2 Az üzemeltetés során a szennyezőanyagok környezetbe jutását meg kell akadályozni.

2.3 Az üzemelés során esetlegesen bekövetkező káresemények kezeléséről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. központi havaria terve szerint kell gondoskodni.


3. Levegőtisztaság-védelem:

3.1 Az ideiglenes forgalomba helyezést követően, a kialakult szokásos gépjárműforgalom nagysága mellett (90-120 nap közötti intervallumon belül) az alábbi monitoring pontokon levegőterheltség (immisszió) mérést kell végezni:
 Szendehely-Katalinpuszta, Nagydomb u. 2.
 Vác, külterület, 057/53 hrsz.

3.2 Az immisszió mérések alapján készült szakvéleményben kell bizonyítani, hogy a közlekedésből származó levegőterheltség nem haladja meg az egészségügyi határértékeket. A szakvéleményt a méréseket követően 30 napon belül be kell nyújtani az országos környezetvédelmi hatóság részére.

3.3 Amennyiben kiegészítő immisszió mérési monitoringpont(ok) kijelölése indokolt, annak helyét a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell.

3.4 A telepítésre kerülő mérőhelyen (mérőhelyeken) a levegő szennyezettségének vizsgálatát el kell végezni. A vizsgálandó paraméterek:
 kén-dioxid (SO2)
 nitrogén-dioxid (NO2)
 szén-monoxid (CO)
 szálló por (PM10)
 talajközeli ózon (O3)

3.5 A levegővédelmi vizsgálatokat a megvalósításra kerülő nyomvonal azon részein kell elvégezni, ahol a forgalom a legközelebb halad a lakott területek határához.


4. Hulladékgazdálkodás:

4.1 Üzemelés során a pihenőhelyekről összegyűjtött hulladékok, a növényzet gondozásából eredően keletkezett hulladékok nyílt téri égetése tilos.

4.2 A pályaszakaszon – beleértve a pihenőket – keletkező hulladékok folyamatos, a környezet veszélyeztetését kizáró módon történő gyűjtéséről és megfelelő kezeléséről gondoskodni kell.

4.3 Az összegyűjtött veszélyes hulladékok gyűjtését a legközelebbi mérnökségi telephelyen kialakított üzemi gyűjtőhelyen kell végezni, és azok érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadásáról gondoskodni kell.

4.4 A keletkező hulladékok engedélyesnek történő átadása során törekedni kell arra, hogy a hulladékok a célnak megfelelő legközelebbi hulladékgazdálkodási létesítménybe kerüljenek.

4.5 Az esetlegesen kifolyt üzemanyag, olaj felitatásáról haladéktalanul gondoskodni kell, a kitermelt szennyezett talajt, a szennyezett felitató anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni.


5. Tájvédelem, természetvédelem:

5.1 A nem kívánt gyomosodás és az inváziós fajok terjedésének megakadályozása érdekében az építéssel érintett területek gyepfelületein a kaszálásról 5 éven keresztül, évente legalább két alkalommal - az évi időjárás függvénye alapján természetvédelmi szempont szerint meghatározott időben - gondoskodni kell.

5.2 A védőkerítések rendszeres karbantartása során a védőhálók állapotának és a csatlakozásainak ellenőrzését évente legalább kétszer (március, szeptember) el kell végezni. Az átjárók bejáratát a növényzet tisztításával, az esetleges hulladékok eltávolításával az állatok számára akadálymentessé kell tenni. A terelő növények pótlását rendszeresen el kell végezni.

5.3 A kisemlős és a közepes termetű emlős átjárókat, a terelő elemeket, csatlakozásokat rendszeresen, évenként legalább négy alkalommal (évszakonként) ellenőrizni kell, szükség esetén azok karbantartását, épített elemeinek cseréjét el kell végezni. Gondoskodni kell arról, hogy az állatok közlekedősávját a tervezett állapot szerint kialakított „természetes” anyag (föld, homok, kavics) borítsa, különösen, ha valamilyen okból tartós vízborítás, kimosódás következett be.

5.4 A létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódóan biológiai monitoring vizsgálatokat szükséges végezni. A monitoring vizsgálatokat – a vizsgálati dokumentáció vizsgálati eredményeinek és ajánlásainak figyelembe vételével – a későbbi tervfázisban készülő környezetvédelmi tervben kell megtervezni. A biológiai monitoringnak a legnagyobb hatásviselő élőlénycsoportokra kell kiterjednie. A monitoring vizsgálatokat a kivitelezés megkezdése előtti alapállapot rögzítéssel, a kivitelezés alatti ellenőrző vizsgálatokkal és az üzemelés alatt legalább 3 éven keresztül tartó vizsgálatokkal kell végezni.
A monitoring célja:
 kétéltű, hüllő és kisemlős monitoring esetén: a vízfolyások keresztezésénél kialakított ökológiai átjárók, valamint a vadátjárók használhatóságának vizsgálata;
 ornitológiai monitoring esetén: a nyomvonal mentén a kijelölt szakaszokon a magas természeti értékű fészkelő és vonuló madárállomány mennyiségi és térbeli elrendeződésének vizsgálata, valamint a madárvédő falak eredményességének ellenőrzése;
 nagyvadállomány monitoring esetén: a nyomvonalon kialakított vadátjárók használhatóságának vizsgálata;
 növényzeti- és védett növény monitoring esetén: a nyomvonal melletti magas természeti értékű növényzet változásának vizsgálata;
 gyomosodási vizsgálat esetén: a beruházással érintett területen és környezetében az inváziós és egyéb jövevényfajok terjedésének vizsgálata;
 elütések vizsgálatánál: a nyomvonal természetvédelmi szempontból legkritikusabb szakaszainak felderítése.
III.

Szakhatóságok rendelkezései


1. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1.1 35100-5295-1/2016. számon:

„SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a; a továbbiakban: Kérelmező hatóság) szakhatósági megkeresésére, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45. ) részére M2 gyorsforgalmi út - Vác - országhatár közötti szakasz vonatkozásában környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatásához és környezetvédelmi engedély megadásához

az alábbi kikötésekkel hozzájárulok:

1. Az építési tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást.
2. A megvalósítás során a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani.
3. A csapadékvíz elvezetés megvalósítása csak jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg.
4. A csapadékvíz elvezető rendszer azon elemeinek megvalósításához, amelyek nem tartoznak bele a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. Törvény 47. § 9. pontja szerinti „út műtárgy” fogalomba, viszont a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint vízilétesítménynek minősülnek, vízjogi létesítési engedélyt kell kérni a vízügyi hatóságtól.
5. A vízjogi létesítési engedély kiadása iránti kérelmet és mellékletét képező engedélyes tervet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet [a továbbiakban: 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet] 2. §-ában és 2. sz. mellékletében előírtak betartásával, megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező tervezővel kell elkészíttetni és a Vízügyi Hatósághoz benyújtani.
6. A megvalósult vízilétesítmények használatbavételéhez vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kémi a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6 §-ában foglaltaknak megfelelően.
7. A megvalósítás során a vízfolyásba a szabad áramlást akadályozó-, illetve szennyező anyag nem kerülhet.
8. A vízfolyás 3 m-es part menti sávját szabadon kell hagyni.
9. A kivitelezés befejezését követően - szükség esetén - a medret az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani.
A használatbavételi eljáráshoz hatóságom csak a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását követően járulhat hozzá.
10. A befogadóba vezetendő csapadékvíz minőségének meg kell felelni a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004 (XII.25.) KvVM rendeletben foglaltaknak.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”


1.2 35100-12320-1/2017.ált. számon:

„SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (1016 Budapest; Mészáros utca 58/a.; a továbbiakban: Kérelmező hatóság) szakhatósági megkeresésére, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45. ) részére M2 gyorsforgalmi út¬ - Vác - országhatár közötti szakasz módosított nyomvonalának vonatkozásában környezeti hatásvizsgálati eljárás lezárásához és környezetvédelmi engedély megadásához a 35100-5295¬1/2016. (FKI-KHO: 4617-1/2017.) számú szakhatósági állásfoglalásban foglaltak fenntartása melett

az alábbi kikötésekkel hozzájárulok:

l. Az építés (különösen az alagútépítés) során csak kifogástalan műszaki állapotú, karbantartott gépek használhatók. A területen a gépek javítása, karbantartása, valamint tisztítása nem végezhető.
2. Az építési munkálatok végzése során kivitelezőnek felelős műszaki vezető folyamatos jelenlétét kell biztosítani a helyszínen. A felelős műszaki vezető felelősségi körének az esetleges kárelhárítási munkák koordinálására, illetve a kárelhárításhoz szükséges felszerelés biztosítására is ki kell terjednie.
3. Az építés befejezését követően a potenciális szennyezőanyagok jogszabályok szerinti környezetkímélő elhelyezéséről gondoskodni kell.
4. Az építési munkálatok során a keletkezett hulladékok felszíni- és felszín alatti vízszennyezést megelőző, károsítást kizáró szelektív gyűjtéséről, zárt tárolásáról és rendszeres elszállításáról Engedélyesnek gondoskodnia kell.
5. Az építés illetve a használat során esetlegesen bekövetkező havária esemény esetén, a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007, (IV. 26.) Korm. rendelet és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint havária terv előírásait követve kell elvégezni. A havária eseményt telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon be kell jelenteni a vízügyi hatóságra.
6. A tereprendezéshez, csak bizonyítottan szennyeződésmentes, a fedőképződménnyel megegyező szemcseméretű föld használható, építési törmelék használata tilos!
7. Az ideiglenes talajdepóniákat és az átmeneti veszélyes hulladéktárolókat megfelelő műszaki védelem mellett, vízzáró aljzaton (beton, fólia, stb.) kell kialakítani, és gondoskodni kell róla; hogy a belőle esetlegesen kimosódó szennyezőanyagok a földtani közeg, valamint a felszíni- és felszín alatti víz szennyeződését ne okozzák.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”


2. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal

„VÉGZÉS

Az Országos Tisztiföorvosi Hivatal előtt KEF-7556/2016. számon, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség OKTF-KP/57-19/2016. számú megkeresésére megindított szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló eljárást

megszüntetem

Végzésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye.”3. Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

„Szakhatósági állásfoglalás

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.; a továbbiakban NIF Zrt.) M2 gyorsforgalmi út Vác - országhatár közötti szakaszának környezeti hatásvizsgálati eljárása ügyében az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom:
az M2 gyorsforgalmi út Vác országhatár közötti szakaszának megvalósításához közegészségügyi szempontból
hozzájárulok.

Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”


4. Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

„S Z A K H A T Ó S Á G I Á L L Á S F O G L A L Á S

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából az M2 gyorsforgalmi út Vác-országhatár közötti szakasz környezeti hatásvizsgálati eljárásához a benyújtott dokumentációk alapján közegészségügyi szempontból az alábbi kikötésekkel járulok hozzá:

– A kivitelezésből és az üzemelésből származó zaj kibocsátás nem eredményezheti a védendő homlokzatoknál a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben rögzített határértékek feletti zajszintek alakulását. A vonatkozó határértékek teljesülését szükség esetén megfelelő műszaki védelem (aktív, passzív) kiépítése mellett kell biztosítani.

– Autópálya, autóút vonalforrás létesítése esetén – az autóút és autópálya működésével összefüggő építmény kivételével – a közlekedési létesítmény tengelyétől számított 50 méteren belül nem lehet és nem helyezhető el lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület.

– A tevékenység során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni és felszín alatti víz ne szennyeződjön.

– A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok (olajfogó műtárgyban összegyűlt iszap) gyűjtését a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten kell végezni.

– A kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell, hogy a keletkező szennyvizek (kommunális, esetlegesen ipari), valamint hulladékok (veszélyes, nem veszélyes) gyűjtése, kezelése és ártalmatlanítása a vonatkozó előírásoknak megfelelően történjen.

– A kivitelezési tevékenység során az érintett víziközművek védelméről gondoskodni kell.

Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs.”


5. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

„SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a) hatóságomhoz érkezett megkeresésére a környezeti hatásvizsgálati eljárás és környezetvédelmi engedélyezési eljárás feltételeként előírt

kulturális örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulást az alábbi kikötésekkel adom meg:

- A tárgyi beruházáshoz elkészített előzetes régészeti dokumentációt (a továbbiakban: ERD) ki kell egészíteni a vizsgálati terület rendelkezésre állását követően elvégzett próbafeltáráson alapuló feltárási projekttervvel. A feltárási projektterv elkészítésére a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.; a továbbiakban: Központ) jogosult. A beruházónak a Központtal szerződést kell kötnie.

A szakhatóság állásfoglalása ellen jogorvoslattal csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel lehet élni”


6. Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

„A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI törvény 3. § (2) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala – a továbbiakban: hivatal – meghozta az alábbi döntést:

V É G Z É S

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a) (a továbbiakban: Hatóság) megkeresésére a Hivatal a tárgyi ügyben szükséges

kulturális örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulást az alábbi kikötésekkel adja meg:

- A tárgyi beruházáshoz elkészített előzetes régészeti dokumentációt (a továbbiakban: ERD) ki kell egészíteni a vizsgálati terület rendelkezésre állását követően elvégzett próbafeltáráson alapuló feltárási projekttervvel. A feltárási projektterv elkészítésére a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.) (a továbbiakban: Központ) jogosult. A beruházónak a Központtal szerződést kell kötnie.

A szakhatóság állásfoglalása ellen jogorvoslattal csak az ügy érdemében hozott határozat, vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel lehet élni.”


7. Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény-és Talajvédelmi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztály

„Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség kérelmére a PE/TV/397-2/2016 számú

TALAJVÉDELMI SZAKHATÓSÁGI
ÁLLÁSFOGLALÁST-t

megadom az M2 gyorsforgalmi út Vác – országhatár közötti szakasz környezeti hatásvizsgálatának eljárásához az alábbiak szerint:

1. A benyújtott tervdokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az csak az érdemi határozat elleni fellebbezésben támadható meg.”


8. Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztály

„A Nógrád Megyei Kormányhivatal, mint elsőfokú talajvédelmi hatóság az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség megkeresésére

TALAJVÉDELMI SZAKHATÓSÁGI
ÁLLÁSFOGLALÁST-t

ad, az M2 gyorsforgalmi út Vác – országhatár közötti szakasz környezeti hatásvizsgálatának eljárásához az alábbiak szerint:

A benyújtott tervdokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az csak az érdemi határozat elleni fellebbezésben támadható meg.”


9. Heves Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály

„A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III.30.) Kormány rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) alapján, a Heves Megyei Kormányhivatal erdészeti feladatkörében/hatáskörében szakhatósági állásfoglalás eljárásban meghoztam az alábbi

Végzést:

 Az M2 gyorsforgalmi út Vác - országhatár közötti szakasz megépítéséhez ott, ahol erdőterület igénybevétele, termelésből való kivonása válik szükségessé a kivitelezés megkezdése előtt kérelmezni kell hatóságomtól az erdőterület igénybevételének engedélyezését.
 Az igénybevétellel érintett erdőterületen a fakitermelés csak jogerős erdőterv módosító határozat alapján, a fakitermelés előzetes bejelentésének erdészeti hatóság általi tudomásul vétele után végezhető.
 Amennyiben a kivitelezési munkálatok során nem erdőtervezett, Országos Erdőállomány Adattárban nem szereplő külterületi ingatlanon található fa vagy faállomány kitermelése szükséges, akkor a fakitermelés az erdészeti hatósághoz előzetesen bejelentett fásításban tervezett fakitermelés hatóság általi tudomásul vétel után végezhető.
 Az építési munkálatok végzésekor a szomszédos erdőkben tilos hulladékot elhelyezni.
 Az erdők talaját ért károsító hatások megszüntetéséről és következményeinek felszámolásáról a kivitelezőnek gondoskodnia kell.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”


10. Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Földhivatali Osztály

„SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS


Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség OKTF-KP/57-19/2016. számú megkeresésére a Vác külterületén fekvő 054/14, 054/15, 054/16, 057/43, 057/45, 057/47, 057/49, 057/50, 059/157, 059/161, 059/164, 059/170, 20700/7, 20700/5, 20700/6, 20700/1, 20698/5, 20698/6, 20697/2, 20696/1, 20695/2, 20694/3, 20694/4, 20693, 20692/2, 20692/1, 20691, 20690/1, 20689, 20687/5, 20687/4, 20687/3, 20687/1, 20686, 20685, 20684, 20682, 20607/4, 20607/17, 20607/16, 20607/15, 20608/1, 20608/2, 20612/8, 027/16, 033/1, 036/4, 036/5, 036/7, 038/4, 041/2, 041/3, 041/4, 041/5, 041/6, 041/7, 041/8, 041/9 hrsz-ú földrészletet érintő M2 gyorsforgalmi út Vác - országhatár közötti szakasz tervezéshez kapcsolódó környezeti hatásvizsgálati eljárásban a környezeti hatástanulmányban foglaltakhoz a termőföld mennyiségi védelme szempontjából az alábbi feltételekkel:

- a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza

hozzájárulok.

A megkereséshez mellékelt dokumentáció és a rendelkezésemre álló iratok alapján megállapítottam, hogy a Vác 056/4, 20699/2, 043 hrsz. országos közút, a Vác 058/2, 058/4, 20698/4, 20697/1, 20694/2, 027/7, 035, 037 hrsz., a Vác 042 hrsz. „b” alrészlete saját használatú út, a Vác 20700/4, 20607/3 hrsz. zártkerti művelés alól kivett terület, a Vác 054/41, 054/42, 20699/1, 030, 039 hrsz. közút, a Vác 027/2, 036/6 hrsz., a Vác 042 hrsz. „a” alrészlete erdő művelési ágban nyilvántartott földrészlet, valamint a Vác 044/1 hrsz. törölt ingatlan, melyekre vonatkozóan hatáskör hiányában a környezeti hatásvizsgálati eljárásban szakhatósági állásfoglalást kiadni nem tudok.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”


11. Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Földhivatali Osztály

„V é g z é s


A folyó év április 05.-én hivatalunkhoz érkezett fenti számú megkeresésükre, az M2 gyorsforgalmi út Vác – országhatár közötti szakasz környezeti hatásvizsgálati engedélyezési eljárása ügyében a következőket nyilatkozom:

A mellékelt dokumentációk alapján a tárgyi engedélyezési eljáráshoz szükséges szakhatósági hozzájárulásomat

m e g a d o m.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a tervezett munkálatok mezőgazdasági művelés alatt álló termőföldeket is érintenek, és a beruházással érintett termőföldeken a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény 14. §-a alapján meghatározott időleges vagy végleges termőföld igénybevételre kerül sor, a termőföld más célú hasznosításának engedélyezését előzetesen kérelmezni kell a Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Földhivatalától.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”


12. Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály

„SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya (a továbbiakban Bányafelügyelet) a tárgyban indított eljárás során bányafelügyeleti hatáskörben a következő szakhatósági állásfoglalást adja:
A Bányafelügyelet a tárgyi környezeti hatásvizsgálat eredményét, megállapításait

elfogadja.

A szakhatóság szakhatósági állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”


13. Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály

„A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva a PE/AF/94-2/2016. számú szakhatósági állásfoglalást visszavonom, és az alábbi döntést hozom:

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

Az M2 gyorsforgalmi út Vác-Hont - országhatár közötti szakasz környezeti hatásvizsgálati eljárásában a Vác Város közigazgatási területére vonatkozóan a szakhatósági hozzájárulásomat kikötés nélkül megadom.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, a kérelmet érdemben elbíráló határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható.”


14. Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály

„SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a) fenti számú megkeresésére a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) kérelme alapján az M2 gyorsforgalmi út Vác-országhatár közötti szakasz vonatkozásában a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatásához és a környezetvédelmi engedély megadásához a Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály állami főépítészi feladatkörében eljárva

a szakhatósági hozzájárulását megadja.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni fellebbezésben támadható meg.”IV.

A településrendezési eszközökkel való összhangra vonatkozó megállapítás


Az érintett települések jegyzői (Vác, Szendehely, Berkenye, Nőtincs, Nógrád, Rétság, Bánk, Borsosberény, Tereske, Pusztaberki, Horpács, Nagyoroszi, Patak, Drégelypalánk, Hont) által belföldi jogsegély keretében megküldött nyilatkozatok alapján a tervezett tevékenység

 Berkenye
 Nógrád

települések esetében nincs összhangban a településrendezési eszközökkel.

A településrendezési eszközökkel való összhangot az építési engedély kiadásáig meg kell teremteni.

V.

Az engedély érvényességi ideje


Az engedély a jogerőre emelkedésétől számított 10 évig érvényes.


VI.

Az eljárás során felmerült eljárási költségek


A környezeti hatásvizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díja gyorsforgalmi út esetén 2.500.000,- Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint, amelyet a Vibrocomp Kft. (1118 Budapest, Bozókvár u. 12.) megfizetett.

Az eljárás során megkeresett szakhatóságok eljárásának igazgatási szolgáltatási díja összesen 226.900 Ft, azaz kettőszázhuszonhatezer-kilencszáz forint, amelyet a Vibrocomp Kft. (1118 Budapest, Bozókvár u. 12.) megfizetett.

Az eljárás során további eljárási költség nem merült fel.


VII.

A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás


E határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, ellene - az okozott jogsérelemre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Pest Megyei Kormányhivatalhoz írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel közigazgatási per indítható. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.


I N D O K O L Á S


A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45., a továbbiakban: NIF Zrt.) az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségre (a továbbiakban: Főfelügyelőség) 2015. december 12. napján benyújtott kérelmében (a továbbiakban: Alapkérelem) az M2 gyorsforgalmi út Vác - országhatár közötti szakaszra vonatkozóan környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását és környezetvédelmi engedély megadását kérte.

Kérelméhez csatolta a Vibrocomp – Bokút-Terv Konzorcium (konzorciumvezető: Vibrocomp Kft., 1118 Budapest, Bozókvár u. 12.) által 2015. október 30. napján készített, 1/2015. tervszámú környezeti hatástanulmányt.


ELJÁRÁS AZ ALAPKÉRELEM ALAPJÁN

A környezeti hatástanulmány alapján a tervezett létesítmény Vác - országhatár közötti teljes tervezési szakaszon 2x2 forgalmi sávos, leállósávval és padkával mindkét oldalon, középen vezetett fizikai elválasztó sávval rendelkező 110 km/h tervezési sebességű M2 autóút kialakítása a csatlakozó területek megközelíthetőségének biztosításával.

A gyorsforgalmi úthoz kapcsolódó tervezett fejlesztésként Vác - Rétság közötti szakasz 64+813 km szelvénynél mérnökségi telep kialakítása tervezett.

A nyomvonal által érintett települések: Vác, Szendehely, Berkenye, Nőtincs, Nógrád, Rétság, Bánk, Borsosberény, Tereske, Pusztaberki, Horpács, Nagyoroszi, Patak, Drégelypalánk, Hont.

*

A gyorsforgalmi út építése a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. Korm. rendelet) 1. számú melléklet 37. a) pontja alapján környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység, amelynek megkezdéséhez a 314/2005. Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja alapján környezetvédelmi engedély szükséges.

Jelen ügy az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 345/2012. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, továbbá 1. § (2) bekezdése alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházással összefüggő ügy.

A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Autópálya tv.) a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos 2. §-a és 9. § (1) bekezdése szerint:

2. § E törvény rendelkezéseit az e törvény melléklete szerinti autópályák, autóutak és azok csomóponti elemei, valamint a gyorsforgalmivá fejleszthető országos főutak (a továbbiakban együtt: gyorsforgalmi utak) tervezésével, előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos feladatokra, valamint tevékenységekre kell alkalmazni.

9. § (1) A gyorsforgalmi út építése során a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) szerinti környezeti hatásvizsgálati eljárásokban első fokon a környezetvédelmi hatóságnak a Kormány által rendeletben kijelölt országos illetékességű szerve (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

Tárgyi szakasz szerepel az Autópálya tv. 1. számú mellékletében, amely a törvény hatálya alá tartozó gyorsforgalmi utakat tartalmazza.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. Korm. rendelet) a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos 10. § a) pontja alapján a Főfelügyelőség jár el elsőfokon országos illetékességgel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt környezetvédelmi hatóságként gyorsforgalmi út építése esetén.

Fentiek alapján a Főfelügyelőség megállapította a tárgyi ügyben hatáskörét és illetékességét, ezért a kérelem alapján a Főfelügyelőség előtt PE/KTF/15484/2015. számon környezetvédelmi engedély megszerzésére irányuló környezeti hatásvizsgálati eljárás indult, amely 2016. január 1. napjától OKTF-KP/57/2016. számon volt folyamatban.

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 378/2016. Korm. rendelet) 22. § (1) bekezdés alapján a Főfelügyelőség 2016. december 31. napjával – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3b) bekezdés b) pontja alapján – beolvadásos különválás útján jogutódlással megszűnik.

A 378/2016. Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése értelmében az OKTF általános jogutódja – a (3) és (4) bekezdésben foglalt feladatok kivételével – a Pest Megyei Kormányhivatal.

Tárgyi eljárást a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2017. január 1. napjától PE/KTF/1482/2017. számon, majd 2018. január 1. napjától PE/KTF/444/2018. számon folytatta.

*

A Vibrocomp Kft. (1118 Budapest, Bozókvár u. 12.) megfizette a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése, és a 2. számú melléklet 9.2. pontja szerinti 2.500.000,- Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint igazgatási szolgáltatási díjat, mint a környezeti hatásvizsgálati eljárás díját.

Az eljárás során megkeresett szakhatóságok eljárására vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj összege az alábbiakra tekintettel került megállapításra:

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdése, és 1. számú melléklet XI. 16. pontja alapján környezeti hatásvizsgálati eljárásban szakhatósági közreműködés igazgatási szolgáltatási díja 29. 700,- Ft.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet (a továbbiakban: 63/2012. VM rendelet) 1. § (1) bekezdése és 1. számú melléklet 12.9.5. pontja alapján környezeti hatásvizsgálati eljárásban a talajvédelmi igazgatási díj mértéke 50.000 Ft.

A 63/2012. VM rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. számú melléklet 15.7. pontja alapján az erdészeti hatóság más hatóságnál, kérelemre indult eljárásban folytatott szakhatósági eljárásának díja 7.500,- Ft.

A földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet 2. § (3) bekezdése alapján a termőföldvédelmi szakhatósági közreműködés igazgatási szolgáltatási díja 1 földrészlet esetén 30.000 Ft.

Mindezek alapján a Vibrocomp Kft. a Főfelügyelőség OKTF-KP/15484-3/2015. számú felhívására a szakhatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díját, összesen 226.900 Ft-ot, azaz kettőszázhuszonhatezer-kilencszáz forintot megfizetett.


A benyújtott dokumentáció – többszöri hiánypótlást követően - a 314/2005. Korm. rendelet 6. számú mellékletében meghatározott tartalmi követelményeket kielégíti.

*

A környezeti hatástanulmány a gyorsforgalmi út által keresztezett közművek, valamint a közműkeresztezések kiváltásának környezeti hatásait bemutatta, amely alapján a Kormányhivatal azok környezeti hatásait megvizsgálta, ennek megfelelően a gyorsforgalmi út által keresztezett közműveket a jelen határozat rendelkező rész I. „A tervezett tevékenység jellemzői” c. fejezetében feltüntette.

*

Közlemény

A Főfelügyelőség a kérelem és a hiánypótlással kiegészített, egységes szerkezetbe foglalt dokumentáció benyújtását követően a 314/2005. Korm. rendelet 8. § (1)-(3) bekezdésének megfelelően a hivatalában, honlapján és a hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon közzétette az eljárás megindításától szóló közleményt (hirdetmény), továbbá azt a kérelemmel és a dokumentáció elektronikus példányával együtt – közhírré tétel céljából – 2016. március 31. napján OKTF/KP/57-21/2016. számon megküldte a 314/2005. Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésének megfelelően a létesítmény által érintett települések jegyzőinek (Vác, Szendehely, Berkenye, Nőtincs, Nógrád, Rétság, Bánk, Borsosberény, Tereske, Pusztaberki, Horpács, Nagyoroszi, Patak, Drégelypalánk, Hont) kérve, hogy a kifüggesztés alatt érkezett lakossági észrevételekről a Főfelügyelőséget tájékoztatni szíveskedjenek.

A Főfelügyelőség fenti megkeresésére

 a Váci Polgármesteri Hivatal jegyzője 15/38-3/2016. számon 2016. április 19. napján
 a Szendehelyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 289-3/2016. számon 2016. április 20. napján,
 a Berkenyei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője Berkenye és Nógrád községek vonatkozásában elektronikus úton 2016. április 7. napján,
 a Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 1-14/2/2016. számon 2016. május 24. napján
 Rétság város jegyzője elektronikus úton 2016. április 13. napján,
 Tereske község jegyzője elektronikus úton 2016. április 7. napján,
 Pusztaberki község jegyzője 288/5/2016. számon 2016. április 15. napján,
 Horpács község jegyzője 288/4/2016. számon 2016. április 15. napján,
 Nagyoroszi község jegyzője 288/3/2016. számon 2016. április 15. napján

érkezett levelében értesítette a Főfelügyelőséget, hogy a közlemény közzétételéről gondoskodott, és tájékoztatta az érintetteket a kérelembe és mellékleteibe való betekintés módjáról.

A közlemény kifüggesztését követően

 a Berkenyei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője Berkenye község vonatkozásában elektronikus úton 2016. május 3. napján,
 a Berkenyei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője Nógrád községek vonatkozásában elektronikus úton 2016. május 10. napján,
 Rétság város jegyzője 30/2016/113. számon 2016. május 6.. napján,
 Tereske község jegyzője elektronikus úton 2016. május 4. napján,

érkezett levelében tájékoztatott, hogy a közlemény 25 napra kifüggesztésre került és a hirdetményben foglaltakkal kapcsolatban kifogás, észrevétel nem érkezett.


*
Közmeghallgatás

Jelen eljárás során a 314/2005. Korm. rendelet 9. §-a alapján a Főfelügyelőség a Váci Polgármesteri Hivatal 101-es termében (2600 Vác, Március 15. tér 11.) közmeghallgatást tartott 2016. május 12. napján.

A közmeghallgatás helyéről és idejéről a Főfelügyelőség az érdekelteknek a 314/2005. Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése alapján értesítést küldött, a lakosság pedig a közmeghallgatásra vonatkozó adatokról – a 314/2005. Korm. rendelet 8. § (1a) bekezdésében, valamint a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) és (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - az érintett önkormányzatok jegyzői által közterületen és helyben szokásos egyéb módon, valamint a Főfelügyelőség által a hivatalában, honlapján és a hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon közhírré tett közleményéből szerezhetett tudomást.

A közmeghallgatásról OKTF-KP/57-99/2016. számon jegyzőkönyv készült, amelyet a Főfelügyelőség a 314/2005. Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése alapján elektronikus úton közzétett a honlapján és a hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon.

*

Belföldi jogsegély keretében adott jegyzői nyilatkozatok

A Főfelügyelőség OKTF-KP/57-22/2016. számú végzésével 2016. március 31. napján a 314/2005. Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján belföldi jogsegély keretében kérte az érintett települések jegyzőinek nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a tevékenység összhangban van-e a helyi környezet-és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel.

A 314/2005. Korm. rendelet 1. § (6c) bekezdése alapján a jegyző a jogsegélyéhez mellékelheti a tervezett tevékenységgel kapcsolatos véleményét is.

A fenti megkeresésre az érintett települések jegyzői nyilatkozatukat az alábbiak szerint adták meg:

1. Vác Város Jegyzője 15/38-4/2016. számon:

„Az OKTF-KP/57-22/2016.. számú belföldi jogsegély kérésükre hivatkozva az alábbi tájékoztatást adom:

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.; a továbbiakban: NIF Zrt.) által tervezett M2 gyorsforgalmi út Vác – országhatár közötti szakaszának nyomvonala helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint, az itt tervezett tevékenység a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással nem ellentétes.

Felhívom a figyelmet, hogy a jelenleg hatályban lévő Vác Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló többször módosított 15/2003. (IV. 29.) számú rendelethez képest a környezeti hatástanulmány részét képező helyszínrajzok alapján a tervezett út nyomvonala 100 méterrel eltolódott.
Azonban tekintettel arra, hogy a Helyi Építési Szabályzat módosítása jelenleg folyamatban van, a NIF Zrt. hivatalos levélben megfogalmazandó kérelmére a módosítás során az összhang megteremthető a településrendezési eszközökkel.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.”


2. A Szendehelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 289-4/2016. számon:

„Hivatkozással OKTF-KP/57-22/2016. számú belföldi jogsegély kérelmében foglaltakra, az alábbi nyilatkozatot teszem:
 A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt (1134 Budapest, Váci út 45.) által benyújtott kérelme (az M2 gyorsforgalmi út Vác- országhatár közötti szakasz) nem ellentétes a jelenleg hatályos községi településrendezési eszközökkel, valamint a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással.”


3. A Berkenyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Berkenye község vonatkozásában 25-3/2016/7. számon:

„Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség belföldi jogsegély kérésével kapcsolatban nyilatkozom, hogy a tevékenységgel érintett területre vonatkozóan az önkormányzatnak nincs olyan rendelete, amely helyi környezet- é természetvédelemmel kapcsolatos szabályozást tartalmazna.

A terület megvizsgálása után megállapítottam, hogy a tevékenység az erdő E és mezőgazdasági M jelű területeket érint Berkenye Közigazgatási területének vonatkozásában.

Mellékelten csatolom a jelenleg hatályos HÉSZ-t, amelynek 30.§. és 32.§.-ai rendelkeznek az érintett területek használatáról.”


4. A Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 561-2/2017. számon:

„SZAKHATÓGI ÁLLÁSFOGLALÁS

Hivatkozással tárggyal kapcsolatos megkeresésükre a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 1016 Budapest, Mészáros utca 58/b. részére M2 gyorsforgalmi út Vác-országhatár közötti szakasz környezeti hatásvizsgálati eljárás és környezetvédelmi engedély megadása ügyben indult eljárásokhoz
Szakhatósági hozzájárulásomat az alábbiak figyelembevételével megadom.
A tervezett nyomvonal közelében található a Nőtincsi víztározó10 hektáros kiterjedésű helyi jelentőségű védett természeti területe.
GPS koordináták: 47.890000° 18.126000°
Az M2 gyorsforgalmi út érintett szakasz végleges nyomvonal kijelölése előtt Nőtincs Községi Önkormányzat Képviselő-testületével további egyeztetést javasolok.
Szakhatósági állásfoglalásomat 314/2005.(XII.25.) Kormányrendelet l.§ (6b,6c) bekezdés pontjában biztosított jogkörömben eljárva adtam.

INDOKOLÁS

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 1016 Budapest, Mészáros utca 58/a. szám fenti tárgyú megkeresésére M2 gyorsforgalmi út Vác-országhatár közötti szakasz környezeti hatásvizsgálati eljárás és környezetvédelmi engedély megadása ügyben indult eljárásokhoz a Vibrocomp Kft (1118 Budapest, Bozóvár utca 12.) - Bokút-Terv Kft (1033 Budapest, Bogdáni út 5. III/7.) Konzorcium által 2015.október 30.napján készített 1/2015. tervszámú környezeti hatástanulmányt és dokumentációt megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tervezett M2 gyorsforgalmi út nyomvonal helyi jelentőségű természetvédelmi területet nem érint a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel továbbá a tervezett beruházás Nőtincs település HÉSZ-ben illetve Településfejlesztési koncepciójában foglaltakkal nem ellentétes ezért a környezeti hatásvizsgálati eljárás és környezetvédelmi engedély megadása ügyben indult eljárásokhoz szakhatósági hozzájárulásomat megadtam. Viszont felhívom a figyelmet, hogy az M2 gyorsforgalmi út érintett szakaszának közelében található a helyi jelentőségű védett Nőtincsi Víztározó 10 hektáros területe, ezért célszerű lenne az engedélyezés előtt az érintett helyi Önkormányzattal egyeztetni.”


5. A Berkenyei Közös Önkormányzati Hivatal Nógrádi Kirendeltségének Jegyzője 29-2/2016/E. számon:

„Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség belföldi jogsegély kérésével kapcsolatban nyilatkozom, hogy a tevékenységgel érintett területre vonatkozóan az önkormányzatnak nincs olyan rendelete, amely helyi környezet- é természetvédelemmel kapcsolatos szabályozást tartalmazna.

A terület megvizsgálása után megállapítottam, hogy a tevékenység gazdasági erdő Eg és mezőgazdasági terület építmény nélkül M jelű területeket érint Nógrád Közigazgatási területének vonatkozásában.

Mellékelten csatolom a jelenleg hatályos HÉSZ-t, amelynek 32.§. és 35.§.-ai rendelkeznek az érintett területek használatáról.”


6. Rétság Város Jegyzője 396-2/2016. számon:

„Hivatkozott számú megkeresésére a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) az M2 gyorsforgalmi út Vác-Országhatár közötti szakasz környezeti hatásvizsgálati eljárása ügyében - a mellékelten benyújtott, Vibrocomp Kft. Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Kft. Konzorcium által készített tervdokumentáció alapján -az alábbi nyilatkozatot adom:

A tevékenység Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről szóló 7/2003 (III. 21.) számú rendeletében foglaltakkal nem ellentétes, a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással összhangban van.

A tervezett nyomvonal a településrendezési eszközökben meghatározottak szerint beépítésre nem szánt általános mezőgazdasági, valamint gazdasági erdő besorolású területeket érint. Védelemre tervezett területeket nem érint.

A 2. sz. főközlekedési útnak jelenlegi és - egy korábbi nyomvonal szerinti - tervezett elkerülő szakaszát a Szabályozási Terv feltünteti. A Szabályozási terven feltűntetett nyomvonal a jelenlegi tervezettel nem egyezik, azonban az OTÉK 32. § (1) bekezdése alapján a nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik, a külön jogszabályok keretei között valamennyi építési övezetben, illetve övezetben - ha a helyi építési szabályzat, szabályozási terv másként nem rendelkezik - elhelyezhetők.

Fentiek alapján az M2 gyorsforgalmi út Vác-Országhatár közötti szakaszának tervezett nyomvonala Rétság város közigazgatási területe vonatkozásában a településrendezési eszközöknek megfelel.

Fenti nyilatkozatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. § (1) bekezdése alapján belföldi jogsegély keretében tettem, az nem minősül szakhatósági állásfoglalásnak.”


7. Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Bánki Kirendeltség Jegyzője 168-5/2016/B. számon:

„Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Bánki Kirendeltsége részére megküldött környezeti hatástanulmány alapján az M2 gyorsforgalmi út Vác – országhatár közötti szakasz környezeti hatásvizsgálati eljárása ügyében – Rétság Város Jegyzője, mint I. fokú építésügyi hatóság szakmai véleménye alapján – nyilatkozom, hogy a tevékenység a településrendezési eszközöknek megfelel.
Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos külön önkormányzati rendeletet nem alkotott.
A tervezett tevékenységnek táj- és természetvédelem, valamint környezetvédelem szempontjából meg kell felelnie Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 7/2003.(IV.24.) önkormányzati rendeletének e témájú fejezeteiben, illetve 53-55.§-aiban foglaltaknak.”


8. Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 191-4/2016/Bb. számon:

„Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal részére megküldött környezeti hatástanulmány alapján az M2 gyorsforgalmi út Vác – országhatár közötti szakasz környezeti hatásvizsgálati eljárása ügyében – Rétság Város Jegyzője, mint I. fokú építésügyi hatóság szakmai véleménye alapján – nyilatkozom, hogy a tevékenység a településrendezési eszközöknek megfelel.
Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos külön önkormányzati rendeletet nem alkotott.
A tervezett tevékenységnek táj- és természetvédelem, valamint környezetvédelem szempontjából meg kell felelnie Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 2/2004.(I-31.) önkormányzati rendeletének e témájú fejezeteiben, illetve 47-49.§-aiban foglaltaknak.”


9. Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Tereskei Kirendeltség Jegyzője 222-3/2016/I. számon:

„NYILATKOZAT

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség belföldi jogsegély kérésével kapcsolatban nyilatkozom, hogy a „M2 gyorsforgalmi út Vác-országhatár közötti szakasz ” környezeti hatástanulmány dokumentációja szerint az új gyorsforgalmi út nyomvonala Tereske külterületi részét délnyugaton, a zártkertek alatti részen beépítésre nem szánt , általános mezőgazdasági területen érinti, természetvédelmi szempontból jelentős területet nem érint.

Tereske Község településrendezési eszközei a gyorsforgalmi út kialakításával illetve annak tervezett nyomvonalával kapcsolatban adatot ill. rendelkezést nem tartalmaznak, ezért a helyi építésügyi szabályozás tekintetében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20. ) Kormányrendelet (továbbiakban OTÉK) előírásai az irányadók.
Az OTÉK 32§ (1) bekezdése alapján a nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik, a külön jogszabályok keretei között valamennyi építési övezetben – ha a helyi építési szabályzat , szabályozási terv másképp nem rendelkezik – elhelyezhetők. Az OTÉK 26§ (2) bekezdés a) pontja alapján gyorsforgalmi út kialakításához legalább 60 m szélességű építési területet kell biztosítani a vonalvezetési jellemzők figyelembe vételével.

Fentiek alapján az M2 gyorsforgalmi út Vác- Országhatár közötti szakaszának tervezett nyomvonala Tereske község közigazgatási területe vonatkozásában a településrendezési eszközöknek megfelel.”


10. Nagyoroszi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Nagyoroszi, Horpács és Pusztaberki községek vonatkozásában 288/2/2016. számon:

„Fenti számú megkeresésük alapján az M2 gyorsforgalmi út Vác – országhatár közötti szakasz környezeti hatásvizsgálat ügyében Nagyoroszi, Horpács és Pusztaberki települések tekintetében az alábbi

nyilatkozatot

teszem: a tevékenység összhangban van a helyi településrendezési tervekkel, azaz a település rendezési tervekkel és a helyi építési szabályzatokkal, valamint a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, a nyomvonal nem érint helyi jelentőségű védett területet. Nyilatkozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. 33. § /8/ bek. és 44. § /6/ bek. alapján, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati eljárásról szóló 314/2005 (XII.25.) Korm.r. 1 § 6b és 6/c bekezdése alapján adtam ki.”


11. Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Patak község vonatkozásában 79-2/2016. számon:

„V É G Z É S

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt ( 1134 Budapest Váci út 45.) által benyújtott kérelmére indult az M2 gyorsforgalmi út Vác -országhatár közötti szakasz környezeti hatásvizsgálati és környezetvédelmi engedélyezési eljárás ügyében a 314/2005.(XIl.25.) Kormányrendelet 1.§. (6b) bekezdése szerinti előzetes szakhatósági állásfoglalás kérdésben

A dokumentáció szerint tervezett és megvalósuló M2 gyorsforgalmi út Vác -országhatár közötti szakasz környezeti hatásvizsgálati és környezetvédelmi engedélyezés

 megfelel Patak helyi építésügyi követelményeknek, a helyi településrendezési tervekkel összhangban van.
 az építmény a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a dokumentációban foglaltak szerint megfelel.
A végzés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az ügy érdemi részében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

INDOKOLÁS


Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség OKTF-KP/57-22/2016 számú levelében kereste meg szakhatóságomat, M2 gyorsforgalmi út Vác -országhatár közötti szakasz környezeti hatásvizsgálati és környezetvédelmi engedélyezési eljárás előkészítésének eljárásban előzetes szakhatósági hozzájárulás kiadására vonatkozó 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 1.§. ( 6b) bekezdésben megjelölt szakhatóságot az eljárás során felmerült - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint településrendezési eszközzel összhangban van. - hatáskörömbe tartozó szakkérdés jogszabályi következményeinek érvényre juttatása érdekében.

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség megkeresésére mellékelte az előírt dokumentumokat. Ezen dokumentációt átvizsgálva megállapítottam, hogy a beruházás nyomvonala nem érint helyi jelentőségű védett természetvédelmi területet, a védelem alá tartozó környezeti elem a dokumentációnak megfelelő kivitelezés esetén káros hatással nincs, ezért a rendelkező részben megfelelő szakhatósági állásfoglalást tettem.

A fellebbezés jogról rendelkezés a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL törvény 98.§. (3) bekezdésén alapul. Végzésemet a 314/2005.(XII.25. ) Korm. rendelet 1. §. 6b bekezdése által biztosított jogkörömben eljárva hoztam meg.”


12. Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Drégelypalánk község vonatkozásában 141-2/2016. számon:

„V É G Z É S

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt ( 1134 Budapest Váci út 45.) által benyújtott kérelmére indult az M2 gyorsforgalmi út Vác -országhatár közötti szakasz környezeti hatásvizsgálati és környezetvédelmi engedélyezési eljárás ügyében a 314/2005.(XIl.25.) Kormányrendelet 1.§. (6b) bekezdése szerinti előzetes szakhatósági állásfoglalás kérdésben

A dokumentáció szerint tervezett és megvalósuló M2 gyorsforgalmi út Vác -országhatár közötti szakasz környezeti hatásvizsgálati és környezetvédelmi engedélyezés

 megfelel Drégelypalánk helyi építésügyi követelményeknek, a helyi településrendezési tervekkel összhangban van.
 az építmény a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a dokumentációban foglaltak szerint megfelel.

A végzés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az ügy érdemi részében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

INDOKOLÁS


Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség OKTF-KP/57-22/2016 számú levelében kereste meg szakhatóságomat, M2 gyorsforgalmi út Vác -országhatár közötti szakasz környezeti hatásvizsgálati és környezetvédelmi engedélyezési eljárás előkészítésének eljárásban előzetes szakhatósági hozzájárulás kiadására vonatkozó 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 1.§. ( 6b) bekezdésben megjelölt szakhatóságot az eljárás során felmerült - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint településrendezési eszközzel összhangban van. - hatáskörömbe tartozó szakkérdés jogszabályi következményeinek érvényre juttatása érdekében.

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség megkeresésére mellékelte az előírt dokumentumokat. Ezen dokumentációt átvizsgálva megállapítottam, hogy a beruházás nyomvonala nem érint helyi jelentőségű védett természetvédelmi területet, a védelem alá tartozó környezeti elem a dokumentációnak megfelelő kivitelezés esetén káros hatással nincs, ezért a rendelkező részben megfelelő szakhatósági állásfoglalást tettem.

A fellebbezés jogról rendelkezés a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL törvény 98.§. (3) bekezdésén alapul. Végzésemet a 314/2005.(XII.25. ) Korm. rendelet 1. §. 6b bekezdése által biztosított jogkörömben eljárva hoztam meg.”
13. Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Hont község vonatkozásában 91/2016. számon:

„V É G Z É S

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt ( 1134 Budapest Váci út 45.) által benyújtott kérelmére indult az M2 gyorsforgalmi út Vác -országhatár közötti szakasz környezeti hatásvizsgálati és környezetvédelmi engedélyezési eljárás ügyében a 314/2005.(XIl.25.) Kormányrendelet 1.§. (6b) bekezdése szerinti előzetes szakhatósági állásfoglalás kérdésben

A dokumentáció szerint tervezett és megvalósuló M2 gyorsforgalmi út Vác -országhatár közötti szakasz környezeti hatásvizsgálati és környezetvédelmi engedélyezés

 megfelel Hont helyi építésügyi követelményeknek, a helyi településrendezési tervekkel összhangban van.
 az építmény a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a dokumentációban foglaltak szerint megfelel.

A végzés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az ügy érdemi részében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

INDOKOLÁS


Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség OKTF-KP/57-22/2016 számú levelében kereste meg szakhatóságomat, M2 gyorsforgalmi út Vác -országhatár közötti szakasz környezeti hatásvizsgálati és környezetvédelmi engedélyezési eljárás előkészítésének eljárásban előzetes szakhatósági hozzájárulás kiadására vonatkozó 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 1.§. ( 6b) bekezdésben megjelölt szakhatóságot az eljárás során felmerült - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint településrendezési eszközzel összhangban van. - hatáskörömbe tartozó szakkérdés jogszabályi következményeinek érvényre juttatása érdekében.

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség megkeresésére mellékelte az előírt dokumentumokat. Ezen dokumentációt átvizsgálva megállapítottam, hogy a beruházás nyomvonala nem érint helyi jelentőségű védett természetvédelmi területet, a védelem alá tartozó környezeti elem a dokumentációnak megfelelő kivitelezés esetén káros hatással nincs, ezért a rendelkező részben megfelelő szakhatósági állásfoglalást tettem.

A fellebbezés jogról rendelkezés a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL törvény 98.§. (3) bekezdésén alapul. Végzésemet a 314/2005.(XII.25. ) Korm. rendelet 1. §. 6b bekezdése által biztosított jogkörömben eljárva hoztam meg.”A Kormányhivatal fenti nyilatkozatok alapján tett megállapításait jelen határozat rendelkező rész IV. pontja tartalmazza.

Tekintettel arra, hogy a települési önkormányzat jegyzője jelen eljárás során szakhatósági hatáskörrel nem rendelkezik, a jegyző által tévesen szakhatósági állásfoglalásként megküldött nyilatkozatot a Kormányhivatal a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően belföldi jogsegély keretében adott tájékoztatásként vette figyelembe.

*
A közlekedési hatóság szakvéleménye

Az eljárás során a Főfelügyelőség OKTF-KP/57-23/2016. számon 2016. március 31. napján az Autópálya tv. 9. § (2) bekezdése alapján szakvélemény megadása végett megkereste a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalt.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal a megkeresésre UVH/UH/645/1/2016. számon a következő szakvéleményt adta:

„Az OKTF-KP/57-23/2016. ügyiratszámú, 2016. március 31-én kelt levelükkel szakvéleményünket kérték az M2 gyorsforgalmi út Vác - országhatár közötti szakasz környezetvédelmi engedélyezési eljárásában. A http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/mukodes/hirdetotabla/2016-2/ oldalon elektronikusan közzétett tervdokumentációban – a környezeti hatástanulmányt a Vibrocomp Kft. (1118 Budapest, Bozókvár u. 12.) – Bokút-Terv Kft. (1033 Budapest, Bogdáni út 5. III/7.) Konzorcium készítette el 2015 októberében – foglaltak alapján az alábbi szakvéleményt adom:

A tárgyi útszakasz szerepel:
- a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 1. sz. mellékletében / M0 - országhatár (új út építése, kapacitásbővítés) / és
- az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 1/1. melléklet 1. táblázat 8. pont / Budapest (M0) - Vác - Rétság - Hont - (Szlovákia) alatt.

A környezetvédelmi engedélyben foglaltak figyelembevételével készítendő útépítési engedélyezési tervdokumentációnak ki kell elégítenie a hatályos útügyi műszaki előírásokban foglalt előírásokat.

A gyorsforgalmi út, illetve a szakági tervei készítése során meg kell oldani az út területére hulló, valamint a környező területről az út felé gravitáló csapadékvizek biztonságos elvezetését. A csapadékvizet össze kell gyűjteni és megfelelő kezelés után befogadóba kell vezetni.

Az útárkok öntöző csatornaként, vagy víztározóként történő felhasználása tilos, a belvízcsatorna szerepét nem töltheti be.

A gyorsforgalmi úton a forgalom biztonsága érdekében meg kell akadályozni minden olyan átjárást, amely a járművezetőket váratlanul, felkészületlenül éri. Védőkerítés létesítésével meg kell akadályozni a vad- és háziállatok útpályára kerülését, illetve a fő migrációs útvonalakon megfelelő átvezetésükről gondoskodni kell.

Az M2 gyorsforgalmi út Vác-országhatár „A” és „C” jelű nyomvonal-változatai útügyi szakmai, gazdaságossági, területfejlesztési szempontok, valamint a fentiek figyelembevételével támogathatók.

Fentiek alapján a tárgyi gyorsforgalmi útszakasz környezetvédelmi engedélyének kiadását támogatom.

Szakvéleményemet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. §. (2) bekezdése a) pontjában biztosított hatáskörömben és a 2. § (6) bekezdésben meghatározott illetékességi körömben, a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdésében foglalt jogköröm alapján adtam ki.”


*

Szakhatóságok részvétele az eljárásban

A Főfelügyelőség a Ket. 44. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel OKTF-KP/57-19/2016. és OKTF-KP/57-20/2016. számon 2016. március 31. napján megkereste a 71/2015. Korm. rendelet a megkeresés időpontjában hatályos 28. § (3) bekezdése és 5. számú melléklet II. pontja alapján az ügyben érdekelt szakhatóságokat.

A megkeresett szakhatóságok közül

 a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35100-5295-1/2016. számon kikötésekkel,
 Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály BP/BNEF-KSO/00428-4/2016. számon kikötés nélkül,
 a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály NO/NFO/00084-3/2016. számon kikötésekkel,
 a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály PE-06/OR/663-2/2016. számon kikötéssel,
 a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály NO-05/EOVO/442-2/2016. számon kikötéssel,
 a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény-és Talajvédelmi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztály PE/TV/397-2/2016. számon kikötés nélkül,
 a Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztály NO/NTO/600-2/2016. számon kikötés nélkül,
 a Heves Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály HE/ERDO/4390-2/2016. számon kikötésekkel,
 a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10.182-3/2016. számon kikötéssel,
 a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10.088-2/2016. számon kikötés nélkül,
 a Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály BBK/761-2/2016. számon kikötés nélkül,
 a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály PE/AF/94-4/2016. számon kikötés nélkül,
 a Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály NO/EPO/87-2/2016. számon kikötés nélkül

adta meg szakhatósági hozzájárulását.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal KEF-7556-2/2016. számú végzésével szakhatósági eljárását hatáskör hiányában megszüntette.


Az eljárás során megkeresett szakhatóságok jelen határozat rendelkező részében szereplő szakhatósági állásfoglalásaikat, döntéseiket az alábbiakkal indokolták:

1. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

„Kérelmező hatóság a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. sz. mellékletének II. pontja alapján szakhatósági állásfoglalást kért a Vízügyi Hatóságtól.

A megkereséshez csatolt dokumentáció, valamint a rendelkezésemre álló adatok alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A rendelkezésemre bocsátott dokumentumok alapján megállapítom, hogy a tárgyi létesítmény építése kikötéseim betartása mellett a felszíni vizek, a felszín alatti vizek védelme és a vízbázis védelem jogszabályi követelményeinek megfelel.

Tárgyi útszakaszok (Lósi-patak, Keskenybükki-patak, Lókos-patak és mellékága, Pusztaszántói-patak, Jenői-patak és mellékágai, Bánki-patak, Derék-patak, Almáspusztai¬-patak, Névtelen vízfolyás Horpács, Nagyoroszi-patak, Haraszti-árok, Névtelen vízfolyás Drégelypalánk) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott parti sávot érintenek.

Tárgyi terület a vízbázisok; a távlati vízbázisok; valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint érvényes és jogerős határozattal kijelölt vízbázist nem érint.

A benyújtott dokumentáció alapján a csapadékvíz elvezetésének tervezett megoldása a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 23. § (1) bekezdése alapján vízjogi létesítési engedély köteles.

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletet és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet figyelembe vételével történt.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a Ket. 44. § figyelembevételével adtam ki.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés 1ehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2 pontja, a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdése és 3. mellékletének 3.1 pontja 5. sor, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”


2. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal

„A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) kérelmet nyújtott be az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (a továbbiakban: Főfelügyelőség) az M2 gyorsforgalmi út Vác - országhatár közötti szakaszának megépítése kapcsán, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása, valamint környezetvédelmi engedély megadása érdekében.

A Főfelügyelőség az eljárásba szakhatóságként bevonta az Országos Tisztifőorvosi Hivatalt a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. számú melléklet II. pontjában meghatározott szakkérdés tekintetében.

A Rendelet 5. számú mellékletének 4. pontja szerint a bevonás és közreműködés feltétele, hogy „a tevékenység gyógyhelyen vagy gyógyhelyre, természetes gyógytényezőre hatást gyakorló módon valósul meg.”

A Felügyelőség által közzétett dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam, hogy a gyorsforgalmi út megépítése és használata természetes gyógytényezőt nem érint, ezért szakhatósági állásfoglalás kiadására nem rendelkezem hatáskörrel.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) szerint:
„45/A. § (2) A szakhatóság a megkeresés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy van-e hatásköre és illetékessége az ügy elbírálására.
(3) Ha a szakhatóság megállapítja hatásköre hiányát, erről a megkeresés megérkezésétől számított nyolc napon belül tájékoztatja a hatóságot, és megszünteti a szakhatósági eljárást. "

Fentiekre tekintettel a Ket. 45/A. § (3) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatóság végzése elleni jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 44. § (9) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.”


3. Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

„A NIF Zrt. környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását és környezetvédelmi engedély megadását kérelmezte az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnél (a továbbiakban: Főfelügyelőség).
A Főfelügyelőség OKTF-KP/57-19/2016. iktatószámú megkeresésében szakhatósági állásfoglalásomat kérte az eljárásban.

Az ügy az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, továbbá az 1. § (1a) bekezdése alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházással összefüggő ügy.

A Főfelügyelőség honlapjáról letöltött elektronikus dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a NIF Zrt. megbízásában a Vibrocomp Kft. (1118 Budapest, Bozókvár utca 12.) - Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Kft. (1033 Budapest, Bogdáni út 5. III/7.) alkotta Konzorcium 2015. október 30-ai dátummal és A002.02 Projekt számmal összeállította az M2 gyorsforgalmi út Vác–országhatár közötti szakaszának környezeti hatástanulmányát.

A dokumentációt áttanulmányoztam, és az alábbiakat állapítottam meg:

A Fővárostól északra, a Pesti oldalon Szlovákia irányába vezető meglévő útvonalak nyomvonala lakóterületeket érint, ott számottevő környezeti hatást okoz, a bővítésük nem racionális megoldás.
A tervezett M2 gyorsforgalmi út Vác országhatár közötti szakaszának jelen környezeti hatástanulmány során vizsgált nyomvonal kialakítását a dél-szlovákiai R3 gyorsforgalmi út folytatása, az észak-déli közlekedési folyosó forgalmának gyors, településeket elkerülő vezetése indokolja. A nyomvonalak megépülését követően csökkenni fog a településeken átmenő tranzit teherforgalom, ami a zaj- és levegőszennyezés csökkenését eredményezi a településen élő emberek számára. A gyorsforgalmi út megépítésével ugyanakkor gazdaságélénkítő hatás is várható. A vizsgált változatok közül a Tervzsűri kiválasztotta az „A” és „C” változatokat, ezekre vonatkozóan készült el jelen környezeti hatástanulmány.
A tervezett nyomvonal hosszak:
- Vác és Rétság közötti szakasz: 18 041 m – „A” jelű szakasz,
- Rétság és országhatár közötti szakasz: 23 363 m – „C” jelű szakasz.

Az útszakaszon 6 db különszintű csomópont kialakítása tervezett. Számos műtárgy (felüljáró, völgyhíd, aluljáró, vad- és egyéb ökológiai átjáró, hidak, csomóponti hidak, támfalak, rézsűk) kiépítése fog megtörténni, valamint Egyszerű pihenőhely, Komplex pihenőhely és Mérnökségi telephely létesül.

Az építés főbb munkafolyamatai: ingatlan kisajátítás, területfoglalás, telephelyek ideiglenes keverők depóniák létrehozása, esetleges régészeti munkálatok, közműkiváltások, hídépítési munkálatok, magasépítési munkák, földmunkák, tereprendezés, útalapok építése, új út és kapcsolódó műtárgyak építése, vízelvezető és víztelenítő rendszer építése, közlekedési csomópontok és műtárgyak építése, növények telepítése, környezetvédelmi létesítmények építése.
Az üzemelés főbb munkafolyamatai: működőképesség fenntartása (útkarbantartás), kapcsolódó létesítmények működése.

Az építési területen többféle közműérintettséggel kell számolni, ezek: távközlési kábel, vízvezeték, szénhidrogén vezetékek, 20-120-400 kV-os elektromos hálózat elemei. Ezeknél, a tervezett gyorsforgalmi út mentén fellelhető vagy nyomvonalát keresztező közműveknél szükségessé válhat védelembe helyezés, áthelyezés vagy kiváltás, illetve más járulékos létesítmények kialakítása, melyek létesítési terveinek készítésénél környezetvédelmi-közegészségügyi vonatkozású vizsgálat és tervezés indokolt.

A földművek tervezésénél tekintettel kell lenni az árvízi öblözetekre, a felszíni csapadékvíz-elvezetés kialakításra, a keresztező vízfolyásokra, a létesítendő hidak vízelvezetésére, az útmenti csapadékvíz kezelésére. A KDV Vízügyi Igazgatóság – a résztervek engedélyezési kötelezése és a vonatkozó határértékek betartása feltételek állításával – a területen lévő 5 patakot csapadékvíz befogadónak előzetesen engedélyezte. A nyomvonal összesen 16 helyen keresztez vízfolyást. A keresztezett vízfolyások mentén várhatóan mederkorrekciókra kerül sor. A nyomvonal keresztezi az Ipoly nagyvízi medrét. A felszíni vízfolyásokba vezetés előtt tisztító-, illetve hordalékfogó műtárgy került betervezésre. A terv szerint az ismertetett vízelvezetési megoldásoknak köszönhetően a felszíni vízfolyások szennyeződése elkerülhető.

A nyomvonal vízbázis védőterületet nem érint, az érintett kiemelten, illetve fokozottan védett területek mentén az út felületéről esetlegesen szennyezett csapadékvizek beszivárgás megelőzésére vízzáróan burkolt árok került betervezésre, zárt vízelvezetés kiépítése szükséges. A számítások, valamint a terv szerinti vízelvezetési megoldások alapján a lefolyó csapadékvízzel csekély mennyiségű szennyező anyag tud elszikkadni, illetve szivárog át közvetve a vízfolyásokba, tehát nem valószínű a felszín alatti víz minőségének romlása a gyorsforgalmi út és műtárgyai üzemeltetése alatt.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a dokumentáció alapján általánosságban megállapítható, hogy a közlekedésből származó átlagos napi forgalomra számított levegőminőségi értékek egyik komponensnél sem érik el – még 10 méternél sem – az egészségügyi határértékeket a jelenlegi és a távlati állapotban sem.

A létesítmények építése és üzemeltetése során különféle hulladék típusok keletkezésével kell számolni, a kiviteli és üzemelési terveknek külön fejezeteiben kell a probléma kezelésével foglalkozni.

Összefoglalva, a felszín alatti vízvédelmi szempontból, felszíni vízvédelmi szempontból, levegőtisztaság-védelmi szempontból és hulladékgazdálkodási szempontból a tervezett beruházás megvalósíthatónak minősíthető. A rendelkezésre álló dokumentációt a hatáskörömbe utalt kérdések tekintetében elbírálva megállapítottam, hogy a létesítmény környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok nem merült fel, az
M2 gyorsforgalmi út Vác–országhatár közötti szakaszának megépítése közegészségügyi érdeket nem sért, ezért szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (9) bekezdése zárja ki.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdésében biztosított hatósági jogkörömben, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése, illetve az 5. melléklet II. pontja szerinti hatáskörömben, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességem alapján alakítottam ki.”


4. Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

„A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) kérelmet nyújtott be az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (a továbbiakban: Főfelügyelőség) az M2 gyorsforgalmi út Vác-országhatár közötti szakaszának megépítése kapcsán környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása, valamint környezetvédelmi engedély megadása érdekében.
A Főfelügyelőség eljárásában a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet alapján – 2016. március 31-én kelt OKTF-KP/57-19/2016. iktatási számú kérelmében – megkereste a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát, mint szakhatósági hatáskörrel rendelkező hatóságot.
A Vibrocomp Kft. (1118 Budapest, Bozókvár u. 12.) – Bokút-Terv Kft. (1033 Budapest, Bogdáni út 5. III/7.) Konzorcium által 2015. október 30. napján készített, 1/2015. tervszámú dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy az a rendelkező részben foglaltak teljesítése mellett megfelel a közegészségügyi és egészségvédelmi követelményeknek.

Döntésemnél a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. számú és 3. számú mellékletének, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésének, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet, valamint a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének előírásait vettem figyelembe.

Szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdése alapján adtam meg.

A fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben megállapított hatósági jogkörömben, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 5. sz. melléklet II. táblázatának 6. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint meghatározott illetékességemben eljárva hoztam meg.”


5. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

„Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség az M2 gyorsforgalmi út Vác – országhatár közötti szakasz környezeti hatásvizsgálati és környezetvédelmi engedélyezési eljárásában, 2016. április 6-án érkezett megkeresésével szakhatósági állásfoglalást kért hatóságomtól. A szakhatósági hozzájárulást a következőkre tekintettel adtam meg:

A tárgyi ügy az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. melléklet 1.176. pontja és az 1/a. melléklet 1.9. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházásnak minősül. A nagyberuházás esetén készítendő ERD első, munkaközi változatát (adatgyűjtés, terepbejárás) a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megrendelésére a Központ elkészítette, és azt hatóságomnak 2015. október 5-én megküldte.

A megküldött ERD a nyomvonal-tervek régészeti érintettségét egyértelműen tisztázta Pest megye területén (az A-tengely mellett a B- C-, C1- és A2-tengely vonatkozásában is), a régészeti örökség elemeire vonatkozó ismereteket rögzítette és pontosította. A részemre megküldött 1/2015. tervszámú hatástanulmány szerint az A-tengely lett a végleges nyomvonal, amely az ERD alapján közvetlenül csak a 12126. azonosító számú, Vác – „Kis-Hermány” nevű nyilvántartott régészeti lelőhelyet érinti. A tervezett nyomvonal 250 méteres környezetében helyezkednek el a 12123., 12124. és 12125. azonosító számú, „Vác – Kis-Hermány” nevű, a 12125. azonosító számú, a 12133. és a 12138. azonosító számú, „Vác – Vaskapu alja” nevű nyilvántartott régészeti lelőhelyek.

Fentiek miatt jelen eljárásban a beruházás kivitelezését megelőzően elvégzendő régészeti szakfeladatok, valamint az érintett lelőhelyek kiterjedésének pontos meghatározása végett az ERD próbafeltáráson alapuló feltárási projekttervvel történő kiegészítését írtam elő.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 23/D. § (1) bekezdése szerint az ERD záródokumentuma a feltárási projektterv. A próbafeltáráson alapuló feltárási projektterv meghatározza a nagyberuházáshoz kapcsolódó valamennyi régészeti feladatellátást, annak módját, az érintett területet és annak régészeti jellemzőit, valamint a várható kockázatokat. A feltárási projektterv meghatározza továbbá a Kötv. 23/E. § (2) bekezdése alapján a régészeti feladatellátást végző feltárásra jogosult intézményt.

A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 21. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az előzetes régészeti dokumentáció keretében a próbafeltárást az akadályozó körülmény megszűnését követően kell elvégezni, ha az érintett ingatlannal a beruházó nem jogosult rendelkezni, és az ingatlannal rendelkezni jogosult nem járul hozzá a próbafeltárás elvégzéséhez.

A szakhatóság eljárását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. §-a szabályozza.

Hatáskörömet a Korm. rendelet 3. § a) pontja, illetékességemet az 1. sz. melléklet 13. sora állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőségről a Ket. 44. § (9) bekezdése rendelkezik.”


6. Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

„A Hatóság megkeresésében szakhatósági állásfoglalást kért a tárgyi üggyel kapcsolatban a Hivataltól.
A szakhatósági hozzájárulást a Hivatal a következőkre tekintettel adja meg:

A tárgyi ügy az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. melléklet 1.176. pontja és az 1/a. melléklet 1.9. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházásnak minősül. A nagyberuházás esetén készítendő ERD első, munkaközi változatát (adatgyűjtés, terepbejárás) a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megrendelésére a Központ elkészítette, és azt a Hatóságnak megküldte.

Jelen eljárásban a beruházás kivitelezését megelőzően elvégzendő régészeti szakfeladatok, valamint az érintett lelőhelyek kiterjedésének pontos meghatározása végett a Hivatal az ERD próbafeltáráson alapuló feltárási projekttervvel történő kiegészítését

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 23/D. § (1) bekezdése szerint az ERD záródokumentuma a feltárási projektterv. A próbafeltáráson alapuló feltárási projektterv meghatározza a nagyberuházáshoz kapcsolódó valamennyi régészeti feladatellátást, annak módját, az érintett területet és annak régészeti jellemzőit, valamint a várható kockázatokat. A feltárási projektterv meghatározza továbbá a Kötv. 23/E. § (2) bekezdése alapján a régészeti feladatellátást végző feltárásra jogosult intézményt.

A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 21. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az előzetes régészeti dokumentáció keretében a próbafeltárást az akadályozó körülmény megszűnését követően kell elvégezni, ha az érintett ingatlannal a beruházó nem jogosult rendelkezni, és az ingatlannal rendelkezni jogosult nem járul hozzá a próbafeltárás elvégzéséhez.

A szakhatóság eljárását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. §-a szabályozza.

A Hivatal hatáskörét a Korm. rendelet 3. § a) pontja, illetékességét az 1. sz. melléklet 13. sora állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőségről a Ket. 44. § (9) bekezdése rendelkezik.”


7. Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény-és Talajvédelmi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztály

„Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség a Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Kft. (1033 Budapest, Bogdáni út 5. III/7.) dokumentációja alapján az M2 gyorsforgalmi út Vác – országhatár közötti szakasz környezeti hatásvizsgálatának eljárásához kérte Osztályunk állásfoglalását. Tekintettel arra, hogy a benyújtott tervdokumentáció tartalmazza a fontosabb talajvédelmi kérdések körét a fenti feltételekkel megadom a talajvédelmi szakhatósági állásfoglalást.
Szakhatósági állásfoglalásomat a 71/2015 (III. 30.) Korm. rendelet alapján adtam ki.”


8. Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztály

„Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség a Vibrocomp Kft. (1118 Budapest, Bozókvár út 12.)-Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Kft. (1033 Budapest, Bogdáni út 5. III/7.) konzorcium dokumentációja alapján az M2 gyorsforgalmi út Vác – országhatár közötti szakasz környezeti hatásvizsgálatának eljárásához kérte Osztályunk állásfoglalását. Tekintettel arra, hogy a benyújtott tervdokumentáció tartalmazza a fontosabb talajvédelmi kérdések körét a fenti feltételekkel megadom a talajvédelmi szakhatósági állásfoglalást.
Szakhatósági állásfoglalásomat a 71/2015 (III. 30.) Korm. rendelet alapján adtam ki.”


9. Heves Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály

„A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. - 1134 Budapest, Váci út 45. - kérelmezte az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségtől (továbbiakban OKTF) az M2 gyorsforgalmi út Vác - országhatár közötti szakasz vonatkozásában környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását és környezetvédelmi engedély megadását.
OKTF megkereste a Heves Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályát, hogy az ügyben erdőt érintően szakhatósági állásfoglalását megadja.
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban Evt.) 78. § (2) bekezdése alapján erdő igénybevételéhez az erdészeti hatóság előzetes engedélye szükséges.
Az Evt. 78. § (4) bekezdése szerint a „nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás esetén a közérdekkel való összhangot vélelmezni kell” ezért az erdőterület igénybevételi engedély kiadásának erdészeti hatósági szempontból nincs kizáró oka.

A szakhatósági állásfoglalásban közölt feltételeket
 az erdőterület igénybevételével eljárásra vonatkozóan az Evt. 77. § b) pontja és a 78. § (2) bekezdése,
 erdőterv módosítására vonatkozóan az Evt 40. § (3) bekezdése,
 a fakitermelés előzetes bejelentésére az Evt. 41. §(1) bekezdése
 a fásításból való fakitermelés bejelentésére az Evt 4. § , 12. § 70. § (2) bekezdése és az Evt. végrehajtására kiadott 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (továbbiakban Vhr.) 41. (1), (7) bekezdése
 a káros tevékenységek elleni védelemre vonatkozóan az Evt. 61. § (1) bekezdés b) pontja 12. § (2) bekezdése
 a talajvédelemre vonatkozóan az Evt 62. § (3) bekezdése és a 12. § (2) bekezdése
jogszabályok alapján írtam elő.
Kérelmező, NIF Zrt. a szakhatósági állásfoglalás eljárási díját megfizette.
Szakhatósági állásfoglalásomat a 7112015. (111.30.) Korm. rend. 5. számú melléklete 6. pontja és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (1)-(2), illetve (6) bekezdése alapján hoztam meg.

A döntést a 2004. évi CXL tv. 72. § szerint hoztam meg.

Az önálló fellebbezést a Ket. 98. § (3) bekezdése szerint zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98. § (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.

A szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási eljárás díját a 63/2012.(VI1.2.) VM rendelet 1. melléklet 15.7 pontja írja elő.

A hatóság hatáskörét a Korm. rend. 12.§ (1) bekezdés, illetékességét a Korm. rend. 2. számú melléklete állapítja meg.”

A Főfelügyelőség álláspontja szerint a Heves Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály HE/ERDO/4390-2/2016. számú szakhatósági állásfoglalása a Ket. 44. § (6) bekezdésében foglaltakkal ellentétes, mivel rendelkező része nem tartalmazza az engedély megadásához adott szakhatósági hozzájárulást, vagy annak megtagadását, ezért a Főfelügyelőség OKTF-KP/57-113/2016. számon szakhatósági egyeztetés céljából a Ket. 45. § (3) bekezdése alapján megkereste a Heves Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályt, és kérte a szakhatósági állásfoglalás felülvizsgálatát, és annak visszavonása mellett a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakhatósági állásfoglalás megadását.

A megkeresést a KÉR rendszer munkatársa a tértivevény tanúsága szerint 2016. június 3. napján átvette, a szakhatóság válasza azonban a Főfelügyelőség részére nem érkezett meg. A megkeresés szakhatósághoz érkezése a rendelkezésre álló iratok alapján igazolt, mivel a megkereséssel egyidejűleg, OKTF-KP/57-114/2016. számon küldött levélre a szakhatóság válasza a Főfelügyelőségre megérkezett.

Tekintettel a 2017. január 1. napjától hatályos jogszabályváltozásokra, valamint a hatáskörök módosulására, a szakhatósági állásfoglalással kapcsolatos további intézkedésre lehetőség nem volt. Mivel a szakhatósági állásfoglalás tartalma alapján az engedély kiadásával kapcsolatos kizáró ok nem állapítható meg, a Kormányhivatal a szakhatósági állásfoglalást az engedély megadásához – kikötésekkel – történő hozzájárulásként vette figyelembe.


10. Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Földhivatali Osztály

„Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség szahatósági megkeresést nyújtott be a Váci Járási Hivatal Földhivatali Osztályhoz a Vác 054/14, 054/15, 054/16, 054/41, 054/42, 056/4, 057/43, 057/45, 057/47, 057/49, 057/50, 058/2, 058/4, 059/157, 059/161, 059/164, 059/170, 20700/7, 20700/5, 20700/6, 20700/4, 20700/1, 20699/2, 20699/1, 20698/4, 20698/5, 20698/6, 20697/2, 20697/1, 20696/1, 20695/2, 20694/2, 20694/3, 20694/4, 20693, 20692/2, 20692/1, 20691, 20690/1, 20689, 20687/5, 20687/4, 20687/3, 20687/1, 20686, 20685, 20684, 20682, 20607/3, 20607/4, 20607/17, 20607/16, 20607/15, 20608/1, 20608/2, 20612/8, 027/2, 027/7, 027/16, 030, 033/1, 035, 036/4, 036/5, 036/6, 036/7, 037, 038/4, 039, 042, 041/1, 041/2, 041/3, 041/4, 041/5, 041/6, 041/7, 041/8, 041/9, 043, 044/1 hrsz-ú földrészletet érintő, az M2 gyorsforgalmi út Vác - országhatár közötti szakasz tervezéshez kapcsolódó környezeti hatásvizsgálati eljárás keretében. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. számú mellékletének II. pontja alapján a járási hivatalt a termőföld mennyiségi védelme követelményeinek való megfelelés kérdésében szakhatóságként be kell vonni.

A rendelkezésemre álló iratok és a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott 4. minőségi osztályú Vác 054/16 hrsz., 5. minőségi osztályú Vác 027/16, 041/1, 041/2, 041/4, 041/5, 041/8, 041/9 hrsz., a 6. minőségi osztályú Vác 054/16, 20698/5, 20698/6, 20697/2, 20696/1, 20695/2, 20693, 20692/1, 20692/2, 20691, 20689, 20686, 20685, 20684, 20682, 20607/15 hrsz., a kert művelési ágban nyilvántartott 6. minőségi osztályú Vác 20694/3, 20694/4, 20691, 20689, 20686, 20682, 20607/4, 20607/16, 20607/17 hrsz., a szántó művelési ágban nyilvántartott 3. minőségi osztályú Vác 059/157, 059/164 hrsz., a 4. minőségi osztályú Vác 054/14, 054/15 hrsz., a szőlő művelési ágban nyilvántartott 4. minőségi osztályú Vác 059/161 hrsz. átlag feletti termőképességű földterületeket érint.

A szántó művelési ágban nyilvántartott 5. minőségi osztályú Vác 20690/1, 036/4, 036/5, 036/7, 038/4, 041/3, 041/6, 041/7 hrsz., a 6. minőségi osztályú Vác 054/14, 054/15, 057/43, 057/45, 057/47, 057/49, 057/50, 20700/1, 20700/6, 20700/7, 20692/1, 20692/2, 20687/1, 20687/3, 20687/4, 20687/5, 20608/1, 20608/2, 033/1 hrsz., a 7. minőségi osztályú Vác 20682, 20612/8 hrsz., a legelő művelési ágban nyilvántartott 4. minőségi osztályú Vác 059/170 hrsz., a szőlő művelési ágban nyilvántartott 6. minőségi osztályú Vác 20700/5, 20686, 20684 hrsz. átlag alatti termőképességű földterületeket érint.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 8. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen, továbbá az eljárás tárgyát képező földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazgadsági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az M2 gyorsforgalmi út fejlesztése nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, továbbá 1. § (1a) bekezdése alapján nemzetgazgadsági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházással összefüggő ügy.

Jelen eljárás keretei között földvédelmi szempontból kifogást nem emeltem. Szakhatósági állásfoglalásomat a fentebb leírtak alapján hoztam meg.

Tájékoztatom továbbá, hogy a Tfvt. 10. § (1) bekezdése alapján ingatlanügyi hatósági engedéllyel lehet termőföldet más célra hasznosítani. A Tfvt. 7. § (1) bekezdése értelmében a földvédelmi eljárást az ingatlanügyi hatóság folytatja le. A Tfvt. 24. § (1) bekezdés (f) pontja értelmében földvédelmi bírságot köteles fizetni az, aki a termőföldet engedély nélkül hasznosítja más célra.

A Vác 056/4, 20699/2, 043 hrsz. országos közút, a Vác 058/2, 058/4, 20698/4, 20697/1, 20694/2, 027/7, 035, 037 hrsz., a Vác 042 hrsz. „b” alrészlete saját használatú út, a Vác 20700/4, 20607/3 hrsz. zártkerti művelés alól kivett terület, a Vác 054/41, 054/42, 20699/1, 030, 039 hrsz. közút, a Vác 027/2, 036/6 hrsz., a Vác 042 hrsz. „a” alrészlete erdő művelési ágban szerepel, valamint a Vác 044/1 hrsz. törölt földrészlet nyilvántartásunkban, így hatáskör hiányában szakhatósági állásfoglalást kiadni nem tudtam.

Szakhatósági állásfoglalásom a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. számú mellékletének II. pontja, a Tfvt. 7. § (1), (2), 8. § (1), (2) bekezdései és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § alapján adtam meg.”


11. Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Földhivatali Osztály

„Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség – a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kérelmére – az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) Korm. rendeletben valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. sz. mellékletének II. pontjában foglaltak alapján – az M2 gyorsforgalmi út Vác – országhatár közötti szakasz környezeti hatásvizsgálati engedélyezési eljárása ügyében – szakhatóságként kereste meg hivatalomat, a termőföld mennyiségi védelme szakkérdés tekintetében.

A szakhatósági nyilatkozat kiadásához szükséges dokumentumok becsatolásra kerültek, a szakhatósági közreműködés díját a kérelmező befizette.

A csatolt dokumentációk alapján megállapítást nyert, hogy a tervezett munkálatok mezőgazdasági művelés alatt álló termőföldeket is érintenek.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 9. § (1) bekezdése alapján ingatlanügyi hatósági engedéllyel lehet termőföldet más célra hasznosítani, ezért előzetesen szükséges az engedélyezési eljárás lefolytatása.

A termőföld más célú hasznosítása időleges vagy végleges lehet.

Termőföld más célú hasznosításának minősül a termőföld olyan időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik.

A Tfvt.-ben foglaltak alapján termőföldet más célra csak kivételesen - elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével - lehet felhasználni. Az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni. A községi átlagosnál jobb minőségű termőföldek végleges más célú hasznosítása csak helyhez kötött beruházás céljára illetőleg meglévő létesítmény bővítése céljára engedélyezhető.

A Tvt. 14. §-a alapján a termőföld-igénybevétel akkor minősül időleges más célú hasznosításnak, ha az érintett területen:
a.) a lábon álló termény megsemmisül,
b.) terméskiesés következik be,
c.) az időszerű mezőgazdasági munkák akadályozására kerül sor, vagy
d.) a talajszerkezet károsul.

Az időlegesen más célra hasznosított termőföldön - az engedélyező határozatban megállapított határidő lejártáig - az igénybevevő köteles az ingatlan-nyilvántartásban rögzített előző állapotot helyreállítani, és a termőföldet mező- vagy erdőgazdasági termelés céljára alkalmassá tenni. Az időleges más célú hasznosítás akkor engedélyezhető, ha mellékelik a terület eredeti állapotának helyreállítására készített tervet, mely előirányozza a helyreállításhoz szükséges munkák elvégzését.

A Tfvt. 9. § (2) bekezdése szerint más hatóságok a termőföldet érintő engedélyezési eljárásuk során kötelesek meggyőződni arról, hogy rendelkezésre áll-e a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló ingatlanügyi hatósági határozat. Termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló ingatlanügyi hatósági határozat hiánya esetén a hatóságnak - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 32. § (1) bekezdése alapján - az eljárást fel kell függesztenie.

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) Korm. rendeletben, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. sz. mellékletének II. pontjában biztosított jogkörömben, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § foglaltak alapján adtam ki.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 7. § (1) bekezdése, illetékességét a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 13.4 pontja határozza meg.”


12. Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály

„A címzett megküldte a fenti, ez év március 31-én kelt, április 6-án érkezett megkeresést a Bányafelügyeletnek.

A jogelőd Budapesti, illetve Miskolci Bányakapitányság az előzetes környezeti vizsgálati eljárás során a BBK/4013/2/2010, illetve a 4588-2/2010 számú előzetes véleményében a tárgyi nyomvonalat elfogadta. Az azokban foglalt megállapításokat a Bányafelügyelet fönntartja. A tárgyi útépítési munkálatok, illetve a gyorsforgalmi út üzemelése a földtani közeget nem fogja szennyezni.

A Bányafelügyelet hatáskörét a Bt. 43. § (1) bekezdés biztosítja, illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. §-a, bevonásának feltételeit a 71/2015 (III. 30.) Korm.rendelet 28. § (3) bekezdése és az 5. sz. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati tájékoztató a Ket. 44. § (9) bekezdésén alapul.

Kérem a T. Címet, hogy határozatát, amely tartalmazza a Ket. 72. § (1) bekezdés db) pontja szerinti állásfoglalást, a Ket. 72. § (1) bekezdés ed) pontja szerint az indoklással együtt, a Ket. 78. § (1) bekezdése értelmében szíveskedjék megküldeni a Bányafelügyeletnek.”


13. Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály

A Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály PE/AF/94-2/2016. számú szakhatósági állásfoglalásában megállapította, hogy a gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala a hatályos területrendezési tervekkel összhangban van.

A Főfelügyelőség álláspontja szerint a fenti szakhatósági állásfoglalás a Ket. 44. § (6) bekezdésében foglaltakkal ellentétes, mivel rendelkező része nem tartalmazza az engedély megadásához adott szakhatósági hozzájárulást, vagy annak megtagadását, ezért a Főfelügyelőség OKTF-KP/57-49/2016. számon szakhatósági egyeztetést kezdeményezett a Ket. 45. § (3) bekezdése alapján, és kérte a szakhatósági állásfoglalás felülvizsgálatát, és annak visszavonása mellett a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakhatósági állásfoglalás megadását.

A Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály válaszul megküldött PE/AF/94-4/2016. számú szakhatósági állásfoglalásával – amelynek rendelkező részét jelen határozat rendelkező része tartalmazza – a PE/AF/94-2/2016. számú szakhatósági állásfoglalását visszavonta, és a tárgyi környezetvédelmi engedély megadásához kikötés nélkül hozzájárult.

A Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály PE/AF/94-4/2016. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását és környezetvédelmi engedély megadását kérelmezte az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségtől.

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség OKTF-KP/57-19/2016. számú, a KÉR rendszerben beérkezett és 2016. 04.13-án iktatott levelében szakhatósági állásfoglalást kért Hivatalomtól. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28.§ (3) bekezdése, valamint az 5. számú melléklet II. fejezet 12. pont alapján Hivatalom - állami főépítészi feladatkörében - tárgyi eljárásban szakhatóságként vesz részt, és a Pest megye közigazgatási területét érintően a területrendezési tervekkel való összhang tekintetében nyilatkozik.

Az M2 gyorsforgalmi út Vác-Hont, Parassapuszta, országhatár közötti szakasz megvalósítása nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás a 345/2012.(XII.6.) Kormányrendelet alapján. A tervezett útvonal Vác-Hont - országhatár közötti szakasza Pest megyében Vác Város közigazgatási területén halad át, így a Vác Város településrendezési eszközeivel való összhangot szükséges vizsgálnom:

Vác Város hatályos Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási terve a többször módosított 15/2003.(IV.29.) számú önk. rendelettel került elfogadásra. A rendelet mellékletében szereplő SZT/6.-5; SZT/6.-10 és SZT/6.-15 számú tervlapokon a M2 gyorsforgalmi út tervezett szakasza „továbbtervezést igénylő szabályozási vonal”-Ial, és annak 100-100 méteres védősávjával ábrázolva van.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a tervezett M2-es gyorsforgalmi út Vác helyi építési szabályzat előírásaival nem ellentétes. A gyorsforgalmi út terveinek elkészítését követően szükséges lesz a szabályozási tervek módosítása, és az út kiszabályozása, és a PE/AF/94-2/2016 számú szakhatósági állásfoglalásomban megállapítottam, hogy tervezett gyorsforgalmi út Vác hatályos településrendezési eszközével összhangban van.

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség az OKTF-KP/57-49/2016. számú megkeresésében a Ket. 45.§ (3) bekezdésére hivatkozva kérte Hivatalom PE/AF/94-2/2016. számú szakhatósági állásfoglalásának felülvizsgálatát.

A Ket. 81/B. § (1) bekezdése szerint ha döntésből jogszabály által előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az ügy érdeméhez tartozó kérdésben nem született döntés, a hatóság a döntést kiegészíti.

A Ket. 81/B. § (3) bekezdés kimondja: A kiegészítést a hatóság
a) önálló kiegészítő döntéssel és - lehetőség szerint - e ténynek a döntés eredeti példányára és kiadmányaira történő feljegyzésével vagy
b) a hiányos döntés bevonása mellett az eredeti döntést és a kiegészítő döntést egységes döntésbe foglalva a döntés kicserélésével teljesíti.
(4) A kiegészítés ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti döntés ellen volt.

Megállapítottam, hogy a PE/AF/94-2/2016 számú szakhatósági állásfoglalásom rendelkező része hiányos, nem tartalmazta egyértelműen a Ket. 44.§ (6) b) pontban foglaltakat, ezért a Ket. 81/B.§ (3) b) pontja alapján jelen döntésemmel kiegészítettem.

A Ket. 44.§ (9) és a 81/B.§ (4) bekezdések értelmében önálló jogorvoslatot nem biztosítottam.

Hatáskörömet a területrendezésről és területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI. törvény 19.§ (2) bekezdés valamint a 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 28.§ (3) bekezdése, valamint az 5. számú melléklet II. fejezet 12. pont, illetékességemet a fővárosi, megyei kormányhivatalokról szóló 66/2015 (III.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7.§ e) pontja állapítja meg.”


14. Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály

„A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) kérelmére indult eljárásban az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a) megkereste a Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztályát, – a továbbiakban Kormányhivatal – mint állami főépítészi feladatkörében eljáró elsőfokú szakhatóságot, szakhatósági állásfoglalás beszerzésének céljából.

Az 1/2015. tervszámú környezeti hatástanulmányt a Vibrocomp Kft. (1118 Budapest, Bozókvár u. 12.) – Bokút-Terv Kft. (1033 Budapest, Bogdáni út 5. III/7.) konzorcium készítette 2015. október hónapban.

A környezetvédelmi hatóság a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésére hivatkozva kizárólag elektronikus úton bocsátotta a szakhatóságok rendelkezésére, az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletek elérési helyének megadásával.

Tárgyi ügy az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, továbbá 1. § (1a) bekezdése alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházással összefüggő ügy.

A Kormányhivatal beszerezte a beruházással érintett települések településrendezési terveit, illetve a tervezett létesítmény nyomvonalát összehasonlította a Nógrád megyei Területrendezési Terv és az Országos Területrendezési Terv – OTrT - Szerkezeti Tervlapjaival és az alábbiakat állapította meg:

A létesítmény tervezett nyomvonala nem egyezik meg az M2 gyorsforgalmi út megyei rendezési tervében, ill. az OTrT-ben szereplő nyomvonallal.

Ugyanakkor Nógrád Megye Területrendezési Tervének vonatkozó Szerkezeti Tervlapja sincs összhangban az Országos Területrendezési Terv Szerkezeti Tervlapjával.

Az érintett települések településrendezési tervei többnyire 2002. és 2006. között készültek, amelyek még nem tartalmazzák tárgyi beruházást. Egyedül Hont község Külterületi Szabályozási Terve jelöli az „M2 autóút lehetséges nyomvonalát”, ami szintén nem egyezik meg a fentebb említett tervekkel.

A Kormányhivatal az M2 gyorsforgalmi út Vác-országhatár közötti szakaszának vonatkozásában a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatásához és a környezetvédelmi engedély megadásához területrendezési szempontból hozzájárul, egyben felhívja a figyelmet, hogy a nyomvonal megváltoztatását az érintett területrendezési és településrendezési tervekben át kell vezetni, illetve az illetékes hatóságokkal, és szervekkel jóvá kell hagyatni a létesítési engedélyezési eljárás lefolytatását megelőzően.

Jelen szakhatósági állásfoglalás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény – a továbbiakban Ket. – 44. § (1) bekezdésén alapul.

A Kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi, kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. sz. melléklet II. pontjának 12. sora állapítja meg.

Az önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.”


*

Nemzetközi eljárás

Tekintettel arra, hogy a tárgyi szakasz az országhatárnál ér véget, a Főfelügyelőség OKTF-KP/15484-3/2015. számú végzésével – a kérelem mellékleteként benyújtott dokumentáció hiányossága miatt – hiánypótlásra hívta fel a kérelmező NIF Zrt.-t, és kérte, hogy nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a gyorsforgalmi út megvalósulása esetén, abban az esetben, ha a csatlakozó szlovák oldali gyorsforgalmi útszakasz nem valósul meg, az országhatáron átnyúló, a szlovák oldal levezető útszakaszait érintő zajterhelés, valamint a levegőterhelés jelentős-e.

Amennyiben fenti hatásokat - vagy annak valamely részét - jelentősnek ítéli, úgy a jelentősnek ítélt hatás tekintetében a Főfelügyelőség kérte a környezeti hatástanulmány nemzetközi fejezetének a 314/2005. Korm. rendelet 6. melléklet 5. pontjában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelő kiegészítését, valamint a kiegészítéssel egységes szerkezetbe foglalt nemzetközi fejezet és a közérthető összefoglaló angol vagy szlovák nyelvű fordításának megküldését.

A kérelem mellékleteként, valamint a Főfelügyelőség hiánypótlási felhívására benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a beruházás megvalósulását eredményező tevékenységnek országhatáron átnyúló jelentős környezeti hatása nem feltételezhető.

A NIF Zrt. K-2453/2016/1, NIF-6147-1/2016. számú beadványában úgy nyilatkozott, hogy annak ellenére, hogy a tervező nem tartotta valószínűnek a beruházás országhatáron átnyúló káros környezeti hatásainak jelentőségét, kéri a 314/2005. Korm. rendeletben meghatározott, a nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárásra vonatkozó szabályok szerint Szlovákia véleményének kikérését a gyorsforgalmi út megvalósíthatóságával kapcsolatban. Kérelmét azzal indokolta, hogy „a szomszédos ország környezetvédelmi terveiről, problémáiról, illetve a fejlesztési elképzeléseiről, a területek természetvédelmi oltalmának változtatási szándékairól azonban nem rendelkezünk pontos információkkal, ezért nem zárható ki teljes mértékben az általunk tervezett beruházás Szlovákiában megjelenő káros környezeti hatása.”

A 314/2005. Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése alapján:

12. § (4) Az egyezmény és e rendelet 12-16. §-a rendelkezéseinek végrehajtásához szükséges koordináció és az egyezmény 1. cikk (iv) pontja szerinti érdekelt felekkel való kapcsolattartás a környezetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium, illetve az általa kijelölt szerv (a továbbiakban együtt: Minisztérium) feladata.

Mindezekre tekintettel a Főfelügyelőség 2016. március 31. napján, OKTF-KP/57-25/2016. számon a kérelem, a környezeti hatástanulmány nemzetközi fejezetét és a közérthető összefoglaló angol nyelvű fordítását tartalmazó dokumentáció, valamint a közlemény megküldésével megkereste a Földművelésügyi Minisztériumot (a továbbiakban: Minisztérium), és kérte, hogy a 314/2005. Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése, valamint az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 1991. február 26-án, Espooban (Finnország) aláírt és a 148/1999. (X. 13.) Korm. rendelettel kihirdetett egyezmény 3. cikk alapján szíveskedjen értesíteni a hatásviselő szlovák felet a tervezett beruházásról.

*

Ügyféli jogállás megállapítása iránti kérelmek elbírálása

Az eljárás során Kis Nikoletta (2640 Szendehely, Kölcsey u. 5.), a Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület (1085 Budapest, Üllői út 18.), valamint a Védegylet Egyesület (1088 Budapest, Szentkirályi u. 6. fsz. 3.) terjesztett elő a Főfelügyelőségen ügyféli jogállás iránti kérelmet.

1. Kis Nikoletta

Kis Nikoletta mint a Szendehely 492/4 hrsz. ingatlan tulajdonosa a Vácon 2016. május 12. napján tartott közmeghallgatáson átadott beadványában kérte ügyféli jogállásának megállapítását. Kérelmét azzal indokolta, hogy életébe járulékosan és jelentősen szól bele a tervezett beruházás tárgya.

A kérelemben megjelölt Szendehely 492/4 hrsz.-ú ingatlan a beruházás hatásterületén kívül helyezkedik el.

A kérelem alapján nem volt megállapítható, hogy Kis Nikoletta ügyféli jogállásának megállapítását mely jogának, vagy jogos érdekének érintettsége alapján kéri, emiatt a Főfelügyelőség OKTF-KP/57-112/2016. számú végzésével hiánypótlásra hívta fel azzal, hogy nyilatkozzon, és igazolja, hogy a tárgyi ügy mely jogát, vagy jogos érdekét érinti.

A válaszul megküldött beadványban Kis Nikoletta nem igazolta arra vonatkozó közvetlen és nyilvánvaló érdekeltségét, hogy a Főfelügyelőség a tárgyi, M2 gyorsforgalmi út Vác – országhatár közötti szakaszára vonatkozóan környezetvédelmi engedélyt ad-e, erre tekintettel a Főfelügyelőség ügyféli jogállás megállapítása iránti kérelmét 2016. június 28. napján kelt, OKTF-KP/57-126/2016. számú végzésével elutasította.

2. Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület

A Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület a Főfelügyelőségre 2016. május 20. napján érkezett beadványában kérte ügyféli jogállásának megállapítását. Kérelméhez csatolta alapszabálya másolatát, a Fővárosi Törvényszék által Pk.61078/1995. számon kiadott kivonatot a társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól, valamint a Fővárosi Törvényszék 12.Pk.61.078/1995/53. számú végzését.

Az egyesület alapszabálya, valamint civil szervezetek közhiteles bírósági nyilvántartása alapján a Főfelügyelőség megállapította, hogy az egyesület környezetvédelmi közfeladatot lát el. Az egyesület nyilatkozata alapján tevékenységét országos működési területen végzi, erre tekintettel a Főfelügyelőség 2016. június 1. napján kelt, OKTF-KP/57-116/2016. számú végzésével ügyféli jogállását megállapította.

3. Védegylet Egyesület

A Védegylet Egyesület a Főfelügyelőségre 2016. július 25. napján érkezett beadványában kérte ügyféli jogállásának megállapítását. Kérelmében utalt rá, hogy az egyesület alapszabályát, és a kapcsolódó bírósági végzést a Főfelügyelőség előtt folyamatban lévő M2 Budapest – Vác közötti szakasz környezetvédelmi engedélyének módosítására vonatkozó eljárásban előterjesztett kérelme mellékleteként megküldte. A hivatkozott, elektronikus úton megküldött kérelemhez az egyesület az alábbi iratokat csatolta: az egyesület alapszabályát, az aláírási címpéldányt, a Budapest Környéki Törvényszék 46.Pk.60.382/2001/74. számú, valamint 46.Pk.60.382/2001/75. számú végzéseit, továbbá Újszászi Györgyi főtitkár jelezte, hogy a taggyűlés pozíciójában megerősítette, amelyre vonatkozóan a jegyzőkönyv hitelesítése folyamatban van. Az egyesület továbbá 2016. július 25. napján – szintén az M2 Budapest – Vác közötti szakasz környezetvédelmi engedély módosítási eljárása során – előterjesztett kérelméhez csatolta Boda Zsolt aláírási címpéldányát.

Az egyesület alapszabálya, valamint civil szervezetek közhiteles bírósági nyilvántartása alapján a Főfelügyelőség megállapította, hogy az egyesület környezetvédelmi közfeladatot lát el. Az egyesület tevékenységét országos működési területen végzi, erre tekintettel a Főfelügyelőség 2016. július 26. napján kelt, OKTF-KP/57-135/2016. számú végzésével ügyféli jogállását megállapította.

*

A nemzeti park igazgatóság megkeresése

A Főfelügyelőség 2016. november 15. napján OKTF-KP/57-142/2016. számon belföldi jogsegély keretében kérte a terület természetvédelmi kezelője, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) tájékoztatását, hogy a dokumentációban foglalt adatoktól eltérő adatokkal rendelkezik-e, illetve azt kívánja-e saját biotikai adataival kiegészíteni.

Az Igazgatóság a fenti megkeresésre válaszát 69841/2016. számon az alábbiak szerint adta meg:

„Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (továbbiakban OKTF) OKTF-KP/57-142/2016. ügyiratszámon, az M2 gyorsforgalmi út Vác - országhatár közötti szakaszának környezetvédelmi engedélyezési eljárásának ügyében belföldi jogsegélykérelemmel kereste meg Igazgatóságunkat. A tárgyi ügyben mellékelten megküldte digitális formában a tárgyi ügy Natura 2000 hatásbecslési dokumentációját, valamint tájékoztatott, hogy a teljes hatásvizsgálati dokumentáció elérhető az OKTF honlapján.

A Natura 2000 hatásbecslési dokumentációban szereplő biotikai adatok az alábbi néhány eltéréssel megegyeznek az Igazgatóságunk nyilvántartásában szereplő adatokkal:

Igazgatóságunk az Ipoly-völgy (HUDI20026) Natura 2000 területen tervezett nyomvonal közvetlen közelében dokumentált adattal rendelkezik a site területén jelölő faj vöröshasú unka (Bombina bombina) előfordulásáról. Ez a faj a hatásbecslés 2.3. és 2.4. fejezetében nem szerepel, mint hatásviselő. A vöröshasú unka és más kétéltű fajok számára az Ipoly folyó ártere fontos élő- és szaporodóhelyet jelent. A tervezett út a kétéltűek számára több szempontból is káros, egyrészt közvetlen területfoglalása révén a szaporodóhelyet részben megsemmisíti, másrészt vonulásukat akadályozza. A hatásmérséklő intézkedések között szereplő hídszerkezet, illetve ökológiai átjárók megfelelő kivitelezés és fenntartás eseten mérséklik a káros hatásokat, de nem szüntetik meg azokat.

A 19+750 km szelvénytől kezdődően a nyomvonal kb. 120 méter hosszúságban égerlápon halad keresztül, mely beletartozik a (91E0*) - enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) kiemelt jelentőségű közösségi élőhelytípusba. A nyomvonal a 21 km szelvény közelében rövid szakaszon 3150 - természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel közösségi jelentőségű élőhelyet keresztez. Ezek az élőhelyek nem kerültek feltüntetésre hatásviselőként.

A jelölő élőhelyek kiterjedésére vonatkozóan korábbi adatok szerepelnek a dokumentációban, melyek az Ipoly-völgy (HUDI20026) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területre vonatkozó fenntartási terv készítése során pontosításra kerültek. A site területén a 6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjeinek kiterjedése 869,47 ha, a 91E0* - Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 264ha, a 6260* - Pannon homoki gyepek 36,42 ha területet foglalnak el.

A terület természetvédelmi kezelőjeként a megküldött és. hivatkozott dokumentumokra vonatkozóan az alábbi észrevételeket tesszük:

Igazgatóságunk a korábbi egyeztetések során jelezte, hogy Hont területén az országos jelentőségű védett természeti területen és Natura 2000 területen áthaladó útszakasz vasúti töltéshez való igazításával tartja garantáltnak a természetvédelmi érdekek érvényesülését. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel történt egyeztetésen elhangzottakról készült emlékeztetőt az OKTF részére 1237/8/2015. számú ügyiratunk mellékleteként eljuttattuk. Sajnálatosnak tartjuk, hogy ezt a véleményünket nem vették figyelembe a tervezés során.

A Környezeti Hatástanulmány és a Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció kidolgozása természet- és tájvédelmi szempontból alapos, a természetvédelmi problémák, az útépítés várható káros hatásai megfelelően feltárásra kerültek. A hatások mérséklésére tett intézkedési javaslatokkal egyetértünk, de véleményünk szerint a káros hatásokat - melyek jelentős része a területfoglalásból adódik – nem szűntetik meg.

A Környezeti Hatástanulmány és a Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció nem tartalmaz adatot, információt, becslést arra vonatkozóan, hogy a tervezett beruházás milyen módon fogja befolyásolni az Ipoly menti terület vízháztartását, a vízháztartás esetleges változása milyen hatást gyakorolhat a terület élő- és szaporodóhelyeire. Véleményünk szerint a töltésépítés, burkolt felületek megjelenése, csapadékvíz elvezetés megbolygatja a terület vízháztartását, mely esetlegesen kedvezőtlen irányba befolyásolhatja az élőhelyek vízellátását, így azok megváltozásához vezethet.

Az Ipoly-völgy Natura 2000 területet érintő szakasz vízelvezetésére vonatkozóan ellentétes adatok találhatóak a két dokumentációban. A hatásvizsgálat szerint a Natura 2000 területen zárt vízelvezető rendszer kialakítását tervezik, a Natura 2000 hatásbecslés szerint a nyílt árkokat gyepesíteni kell. Nyílt árok esetén problémát jelenthet a területfoglalás, a terület vízháztartásának megváltozása, valamint a bemosódó szennyezőanyagok. Véleményünk szerint kedvezőbb a zárt csapadékvíz-elvezetés.

A Környezeti Hatástanulmány Tájvédelmi javaslatok helyszínrajzán a Rétság - Országhatár szakasz 20 km szelvényénél szerepel egy 500 méter hosszúságú útszakasz lábakra emelése, amely a Natura 2000 hatásbecslésben nem szerepel, így megépítésének esetleges hatásai sem kerülnek vizsgálatra.

Igazgatóságunk állásfoglalását a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm.r. 37.§ alapján adta ki.”


A fenti nyilatkozatban foglaltak alapján megállapítást nyert, hogy az Igazgatóság által felvetett kérdésekre vonatkozóan a tényállás további tisztázása, és a vizsgálati dokumentáció kiegészítése szükséges.

* * *

A NIF Zrt. a Főfelügyelőség jogutódja, a Kormányhivatal részére megküldött, 2017. január 31. napján érkezett, K-1492/2017/1., NIF-5814-1/2017. számú beadványában nyilatkozott, hogy az Alapkérelem mellékleteként benyújtott dokumentációban szereplő nyomvonalat lakossági panaszra felülvizsgáltatta a tervezővel, mely során felmerült, hogy Szendehely és Katalinpuszta térségében a nyomvonal korrekciójára lesz szükség. A korrekciós nyomvonalszakasz a 49+500 – 51+637,7 km szelvények közé esik.

A NIF Zrt. a beadvány mellékleteként megküldte a Vibrocomp Kft. – Bokút-Terv Kft. Konzorcium által 2017 januárjában készített, 1/2015. tervszámú kiegészítő anyagot.


A fenti beadványban a NIF Zrt. kifejezett kérelme a korábbi kérelem módosítására, vagy kiegészítésére vonatkozóan nem szerepelt, továbbá a beadvány tartalma alapján sem volt egyértelműen megállapítható, hogy a NIF Zrt. a korábbi kérelmét módosítani kívánja, és ez alapján csak a kiegészítő anyagban szereplő változat vizsgálatát kéri a korrekcióval érintett szakaszon, vagy beadványa a korábbi kérelem kiegészítésére irányul, amely alapján az alapdokumentációban, és a kiegészítő dokumentációban szereplő változatok vizsgálatát, és a két változat közül a hatóság általi választást kéri.

Erre tekintettel a Kormányhivatal a tényállás tisztázása érdekében 2017. február 22. napján kelt PE/KTF/1482-4/2017. számú végzésével nyilatkozattételre hívta fel a NIF Zrt.-t arra vonatkozóan, hogy a fenti, K-1492/2017/1., NIF-5814-1/2017. számú beadványát az Alapkérelem módosításának, vagy kiegészítésének kéri tekinteni.

A NIF Zrt. 2017. március 17. napján érkezett, K-4548/2017/1., NIF-14749-1/2017. számú válaszában nyilatkozott, hogy az Alapkérelem módosításának kéri tekinteni a fenti beadványát (a továbbiakban: Módosított kérelem), és ez alapján a korrekcióval érintett szakaszon csak a kiegészítő anyagban szereplő nyomvonal vizsgálatát kéri.


A benyújtott dokumentáció alapján a módosítás a nyomvonal vízszintes és magassági vonalvezetésének megváltoztatását jelenti a Vác – Rétság közötti szakasz 49+500 – 51+637,7 km szelvények között. A korrekcióval a gyorsforgalmi út tengelye távolabb kerül Szendehelytől, ezáltal az út üzemelésének várható környezeti hatásai mérséklődnek, javul az gyorsforgalmi út tájba illesztése.

A módosított nyomvonal az eredeti nyomvonalszakaszhoz képest 44 méterrel rövidebb, ezért az eredeti nyomvonalszakaszba való visszacsatlakozás a módosított nyomvonalszakasz szerinti 51 + 593,7 km szelvényben történik (hibaszelvény: 0+044 km).

A nyomvonal korrekcióval a korábban benyújtott tervekhez képest a két völgyhíd paramétereiben történt módosítás, továbbá 2 db támfal helyett egy alagút kerül kiépítésre.

Az útszakasz osztályba sorolása, tervezési sebessége és keresztmetszeti kialakítása nem változik, a tervezett beruházás kapcsán szükséges egyéb létesítmények (pihenők és mérnökségi telepek, közműkeresztezések) elhelyezkedésében és kialakításban nem történik módosítás.

A módosítás által érintett települések: Vác, Szendehely.


ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK A MÓDOSÍTOTT KÉRELEMRE TEKINTETTEL

Az Igazgatóság 69841/2016. számú tájékoztatásában, valamint a Módosított kérelem mellékleteként benyújtott dokumentációban foglaltakra tekintettel a Kormányhivatal 2017. február 22. napján kelt, PE/KTF/1482-5/2017. számú végzésével hiánypótlásra hívta fel a NIF Zrt.-t, aki a felhívást 2017. május 31. napján teljesítette.

A felhívás alapján megküldött kiegészítő dokumentációban tételesen bemutatásra kerültek az Igazgatóság által felvetett kérdésekkel kapcsolatos vizsgálatok.

Az Igazgatóság megkeresése

A Kormányhivatal 2017. június 12. napján kelt, PE/KTF/1482-15/2017. számú végzésével belföldi jogsegély keretében kérte az Igazgatóság természetvédelmi kezelői véleményének megadását a Módosított kérelem mellékleteként, továbbá a Kormányhivatal PE/KTF/1482-5/2017. számú végzése alapján benyújtott dokumentációkban foglaltakra vonatkozóan.

Az Igazgatóság válaszát 3956/1/2017. számon az alábbiak szerint adta meg:

„Az Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya PE¬-/KTF/l482-15/2017. ügyiratszámon belföldi jogsegély kérelemmel kereste meg Igazgatóságunkat az M2 gyorsforgalmi út Vác - országhatár közötti szakaszának környezeti hatásvizsgálatának hiánypótlása ügyében.

A megküldött dokumentáció és a rendelkezésünkre álló adatok alapján az alábbiakat állapítottuk meg:

A tervezett út nyomvonalának megváltoztatása Vác - Szendehely térségében a DINPI működési területét csak kis mértékben, Vác közigazgatási területén érinti. A tervezett nyomvonal változtatott szakasza országos jelentőségű védett természeti területet, ex lege védett természeti területet és Natura 2000 hálózathoz tartozó területet nem érint, a Nyugat-Cserhát kiemelt jelentőségű természetrnegőrzési terület közelében hajad el. A tervezett nyomvonal érinti az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetét. A nyomvonal a Cserhát és a Börzsöny hegység találkozásánál tájképi szempontból érzékeny területen halad keresztül. Igazgatóságunk véleménye szerint a tervezett módosítás táj- és természetvédelmi hatásai várhatóan nem különböznek lényegesen a korábbi nyomvonal hatásaitól, illetve az alagút kiépítése miatt a fragmentáló hatás kisebb lesz, mint az eredeti nyomvonal esetében.

A fenti terület vonatkozásában a hiánypótlásban szereplő élőhely leírás megfelelő, azzal a kiegészítéssel, hogy a területen védett növények találhatóak. Nyilvántartásunk szerint az érintett nyomvonalszakasz környezetében az alábbi védett növények fordulnak elő:

• tavaszi hérics (Adonis vernalis
• dunai szegfű (Dianthus collinus)
• kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis)
• turbánliliom (Lilium martagon)
• ligeti csillagvirág (Scilla vindobonensis)

A védett növények előfordulási adatait mellékelten térképi formában megküldjük.

Az Ipoly-völgy (HUDI20026) kiemelt jelentőségű természetmegőrzesi területre vonatkozó élőhelytérképezési adatok megfelelnek az Igazgatóságunk rendelkezésére álló adatoknak.

Az Ipoly-völgy (HUDI20026) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület jelölő élőhelyeinek kiterjedésére vonatkozóan korábbi adat szerepelnek a vizsgálatban. Az adatok fenntartási terv készítése során pontosításra kerültek, a site területén a 91E0* - Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) kiterjedése 264 ha.

Egyetértünk a Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció azon kijelentésével, hogy a (91E0*) - ¬enyves éger (Alnus glutinosa), és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) és a 3150 - természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel élőhelytípusok, valamint a jelölő faj vöröshasú unka (Bombina bombina) és más védett kétéltű fajok hatásviselőnek tekinthetőek.

Véleményünk szerint a dokumentációban szereplő hatásmérséklő intézkedések alkalmasok a negatív hatások csökkentésére, de nem szüntetik meg azokat.

Az Ipoly hullámterében vezetett szakaszon tervezett kétéltű- és kisemlős átjárókra vonatkozóan műszaki paramétereket nem tartalmaz az anyag. Az útpálya és kapcsolódó létesítményei csaknem 50 méter szélességben kerülnek kiépítésre, tapasztalataink szerint ilyen hosszúságú átjárók megépítése úgy, hogy azt az állatok valóban használják, rendkívül nehéz. Szükséges gondoskodni a megfelelő fény- és nedvességviszonyokról, valamint arról, hogy az átjárók megfelelő fenntartása biztosított legyen (pl. áradásokat követően a hordalék eltávolítása).

Igazgatóságunk a korábbi egyeztetések során, valamint a PMKH KTF jogelődje felé 6984/1/2016. számú levelében jelezte. hogy Hont területén az országos jelentőségű védett természeti területen és Natura 2000 területen áthaladó útszakasz régi vasúti töltéshez való igazításával tartja garantáltnak a természetvédelmi érdekek érvényesülését. Abban az esetben az út degradáItabb területrészeken haladna keresztül, valamint nagyobb lenne az a terület, mely az Ipoly folyó medrével közvetlen, zavarásoktól mentes kapcsolatban áll. Sajnálatosnak tartjuk, hogy ezen véleményünket a tervezés során nem vették figyelembe, valamint a hatásvizsgálati eljárás során nem került sor alternatív megoldások vizsgálatára.

Igazgatóságunk a belföldi jogsegélyt a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm.r. 39.§ alapján adta ki.”


Az Igazgatóság adatszolgáltatásának, valamint természetvédelmi kezelői véleményének figyelembe vételével kerültek meghatározásra az ökológiai átjárhatóságot biztosító műtárgyak tervezésével, üzemeltetésével kapcsolatos előírások, valamint a természetvédelmi oltalom alatt álló növényfajok egyedeinek áttelepítési kötelezettsége.


*

Közlemény

A Kormányhivatal a Módosított kérelem és a hiánypótlás benyújtását követően a 314/2005. Korm. rendelet 8. § (1)-(3) bekezdésének megfelelően a hivatalában, honlapján és a hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon közzétette a Módosított kérelemről szóló közleményt (hirdetmény), továbbá azt a Módosított kérelemmel és a dokumentációval együtt – közhírré tétel céljából – 2017. augusztus 8. napján PE/KTF/1482-19/2017. számon megküldte a 314/2005. Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésének megfelelően a módosítás által érintett települések jegyzőinek (Vác, Szendehely) kérve, hogy a kifüggesztés alatt érkezett lakossági észrevételekről a Kormányhivatalt tájékoztatni szíveskedjenek.

A Kormányhivatal fenti megkeresésére

- a Váci Polgármesteri Hivatal Jegyzője 15/230-4/2017. számon, 2017. augusztus 22. napján,
- a Szendehelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 504-4/2017. számon 2017. augusztus 22. napján

érkezett levelében értesítette a Kormányhivatalt, hogy a közlemény közzétételéről gondoskodott, és tájékoztatta az érintetteket a kérelembe és mellékleteibe való betekintés módjáról.


*

A módosítás által nem, de a nyomvonal által érintett további települések jegyzői (Berkenye, Nőtincs, Nógrád, Rétság, Bánk, Borsosberény, Tereske, Pusztaberki, Horpács, Nagyoroszi, Patak, Drégelypalánk, Hont) részére a Kormányhivatal 2017. augusztus 8. napján PE/KTF/1482-20/2017. számon küldte meg a Módosított kérelemről szóló közleményt kérve, hogy a közlemény közhírré tételéről gondoskodni, és a kifüggesztés alatt érkezett lakossági észrevételekről a Kormányhivatalt tájékoztatni szíveskedjenek.

A Kormányhivatal fenti megkeresésére

- a Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 2017. augusztus 25. napján,
- Nógrád község jegyzője elektronikus úton 2017. augusztus 16. napján,
- Rétság város jegyzője 30/2017/113. számon 2017. augusztus 21. napján,
- a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Bánki Kirendeltség jegyzője 147-3/2017/B. számon 2017. augusztus 14. napján,
- a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője elektronikus úton 2017. augusztus 11. napján,
- Tereske község jegyzője elektronikus úton 2017. augusztus 21. napján,
- a Nagyoroszi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője Nagyoroszi, Horpács és Pusztaberki községek vonatkozásában 50/23/2017. számon 2017. augusztus 18. napján,
- a Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője Drégelypalánk, Hont és Patak községek vonatkozásában 33-13/2017. számon 2017. augusztus 30. napján

érkezett levelében értesítette a Kormányhivatalt, hogy a közlemény közzétételéről gondoskodott, és tájékoztatta az érintetteket a kérelembe és mellékleteibe való betekintés módjáról.

A közlemény kifüggesztését követően

- a Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 2017. szeptember 19. napján,
- a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Bánki Kirendeltség jegyzője 147-4/2017/B. számon 2017. szeptember 18. napján,
- a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 244-3/2017/Bb. számon 2017. szeptember 29. napján,
- Tereske község jegyzője elektronikus úton 2017. október 4. napján,

érkezett levelében tájékoztatott, hogy a közlemény 25 napra kifüggesztésre került és a hirdetményben foglaltakkal kapcsolatban kifogás, észrevétel nem érkezett.


*

Közmeghallgatás

A Módosított kérelemre tekintettel a 314/2005. Korm. rendelet 9. §-a alapján a Kormányhivatal 2017. szeptember 21. napján a Szendehelyi Művelődési Ház nagytermében (2640 Szendehely, Rákóczi u. 2.) közmeghallgatást tartott.

A közmeghallgatás helyéről és idejéről a Kormányhivatal az érdekelteknek a 314/2005. Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése alapján 2017. augusztus 8. napján értesítést küldött, a lakosság pedig a közmeghallgatásra vonatkozó adatokról – a 314/2005. Korm. rendelet 8. § (1a) bekezdésében, valamint a Ket. 29. § (6) és (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az érintett önkormányzatok jegyzői által közterületen és helyben szokásos egyéb módon, valamint a Kormányhivatal által a hivatalában, honlapján és a hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon közhírré tett közleményéből szerezhetett tudomást.

A közmeghallgatásról a Kormányhivatal PE/KTF/1482-28/2017. számon 2017. augusztus 8. napján értesítette a Védegylet Egyesületet (1088 Budapest, Szentkirályi u. 6. fsz. 3.) tekintettel arra, hogy az egyesület ügyféli jogállása az eljárás során a Főfelügyelőség OKTF-KP/57-135/2016. számú végzésével megállapításra került.

A közmeghallgatásról PE/KTF/1482-55/2017. számon jegyzőkönyv készült, amelyet a Kormányhivatal a 314/2005. Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése alapján elektronikus úton közzétett a honlapján és a hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon.

Tekintettel arra, hogy a fenti értesítésekkel egyidejűleg az eljárás során ügyféli jogállással rendelkező Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület (1085 Budapest, Üllői út 18.) hirdetményi közlés melletti személyes értesítésére adminisztratív okok miatt nem került sor, a Kormányhivatal – a Módosított kérelem, a dokumentáció, a közlemény, valamint a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyv elérési helyének megadásával – PE/KTF/1482-66/2017. számon, 2017. október 25. napján tájékoztatta az egyesületet a Módosított kérelemről, és kérte, hogy amennyiben arra vonatkozóan észrevétellel kíván élni, a Kormányhivatal részére 8 napon belül szíveskedjen megküldeni.

Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület az eljárás során észrevételt a Kormányhivatal részére nem juttatott el.

*

Belföldi jogsegély keretében adott jegyzői nyilatkozatok

A Kormányhivatal PE/KTF/1482-21/2017. számú végzésével 2017. augusztus 8. napján a 314/2005. Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján a Módosított kérelemre tekintettel belföldi jogsegély keretében kérte a módosítással érintett települések (Vác és Szendehely) jegyzőinek nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a tevékenység összhangban van-e a helyi környezet-és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel.

A 314/2005. Korm. rendelet 1. § (6c) bekezdése alapján a jegyző a jogsegélyéhez mellékelheti a tervezett tevékenységgel kapcsolatos véleményét is.

A fenti megkeresésre a módosítással érintett települések jegyzői nyilatkozatukat az alábbiak szerint adták meg:

1. Vác Város Jegyzője 15/230-5/2017. számon:

„A PE/KTF/1482-21/2017. számú belföldi jogsegély-kérésükre hivatkozva az alábbi tájékoztatást adom:

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45., a továbbiakban: NIF Zrt.) által benyújtott az M2 gyorsforgalmi út Vác – országhatár közötti szakaszának módosított kérelme a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással nem ellentétes, a terület helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint.

Továbbá Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete által többször módosított Vác Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2003. (VI.29.) számú rendeletével együtt érvényes hatályos Szabályozási Terv alapján a tárgyi szakasz a településrendezési eszközökkel összhangban van.”


2. Szendehelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 504-5/2017. számon:

„Hivatkozással PE/KTF/1482-21/2017. számú belföldi jogsegély végzésében foglaltakra, az alábbi nyilatkozatot teszem:

 A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt (1134 Budapest, Váci út 45.) által benyújtott nyomvonal korrekciót tartalmazó kérelme (az M2 gyorsforgalmi út Vác-országhatár közötti szakasz) nem ellentétes a jelenleg hatályos községi településrendezési eszközökkel, valamint a helyi környezet és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással.”


A Kormányhivatal fenti nyilatkozatok figyelembe vételével tett megállapításait jelen határozat rendelkező rész IV. pontja tartalmazza.

*

A közlekedési hatóság szakvéleménye

A Módosított kérelemre tekintettel a Kormányhivatal PE/KTF/1482-26/2017. számon 2017. augusztus 8. napján az Autópálya tv. 9. § (2) bekezdése alapján szakvélemény megadása végett megkereste a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal jogutódját, Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztályát.

Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztálya a fenti megkeresésre BP/0801/824-1/2017. számon a következő szakvéleményt adta:

„A PE/KTF/1482-26/2017. ügyiratszámú, 2017. augusztus 8-án kelt levelükkel szakvéleményünket kérték az M2 gyorsforgalmi út Vác – országhatár közötti szakasz környezetvédelmi engedélyezési eljárásában.

A megkeresésben bemutatott módosítások alapján és az eljárás korábbi szakaszában, hivatalom jogelődje – Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi Vasúti és Hajózási Hivatal – 2016. május 11- én kelt UVH/UH/645/1/2016. számú nyilatkozata fenntartása mellett a tárgyi gyorsforgalmi útszakasz környezetvédelmi engedélyének kiadását támogatom.”

*Az eljárás korábbi szakaszában szakhatóságként megkeresett hatóságok nyilatkozata

A 71/2015. Korm. rendelet 2017. április 1. napjától hatályos rendelkezései alapján az eljárás során az Alapkérelem vonatkozásában OKTF-KP/57-19/2016. és OKTF-KP/57-20/2016. számon 2016. március 31. napján megkeresett szakhatóságok közül kizárólag a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság rendelkezik szakhatósági hatáskörrel.

A Kormányhivatal a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot 2017. augusztus 8. napján PE/KTF/1482-23/2017. számon tájékoztatta a Módosított kérelemről, továbbá kérte nyilatkozatának megküldését arra vonatkozóan, hogy az eljárás korábbi szakaszában 35100-5295-1/2016. számon adott szakhatósági állásfoglalását fenntartja-e.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság válaszul megküldött 35100-12320-1/2017. számú szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét jelen határozat rendelkező része tartalmazza.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35100-12320-1/2017. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Kérelmező hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1)-(2) bekezdése és a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási szervek kijelöléséről szóló 71/2015 (III. 30.) Korm. rendelet 7. számú mellékletének II. számú táblázatának 5. pontja alapján megkereste az FKI-KHO-t tárgyi ügyben.

A szakhatósági megkereséshez csatolt dokumentáció, valamint a rendelkezésemre álló adatok alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A telephely ivóvízellátása közüzemi hálózattal biztosított, a kommunális szennyvizet zárt tartályban gyűjtik és szükség szerint arra feljogosított céggel elszállíttatják, a csapadékvíz a kialakított csapadékvíz elvezető rendszeren keresztül kerül szikkasztásra. Nyilvántartásunk szerint a csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása vízjogi létesítési engedély nélkül történt.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint érvényes és jogerős határozattal kij elölt vízbázist nem érint.

Tárgyi létesítmény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott parti sávot nem érint.

Kikötéseim betartása mellett a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti előírások érvényesíthetők, a tevékenység végzése a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi, minőségi és áramlási viszonyaira, valamint a földtani közegre nem gyakorol káros hatást.

A Hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet figyelembe vételével történt.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a Ket. 44. § figyelembevételével adtam ki.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

*


Az eljárás során az Alapkérelem vonatkozásában OKTF-KP/57-19/2016. számon megkeresett további szakhatóságok esetében a 2017. január 1. napját követően hatályos, a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő jogszabályváltozásokra tekintettel bekövetkezett szervezeti átalakulásokra figyelemmel a Kormányhivatal 2017. augusztus 8. napján PE/KTF/1482-24/2017., valamint PE/KTF/1482-25/2017. számon megkereste az érintett hatóságokat, és kérte nyilatkozatuk megküldését arra vonatkozóan, hogy szakhatósági állásfoglalásukban foglaltakon túl, a Módosított kérelem alapján kívánnak-e további nyilatkozattal élni az eljárás során.

Válaszukat a megkeresett hatóságok az alábbiak szerint adták meg:

1. Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály BP/PNEF-TKI/02808-2/2017. számon az alábbiak szerint nyilatkozott:

„Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségen (a továbbiakban: Főfelügyelőség) OKTF-KP/15484/2015. számon környezeti hatásvizsgálati eljárás indult az M2 gyorsforgalmi út Vác – országhatár közötti szakasza ügyében. Az eljárás során Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztálya (a továbbiakban: BFKH) BP/PNEF-KSO/00428-4/2016. számon adta meg szakhatósági állásfoglalását.

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: NIF Zrt.) 2017. januárjában kiegészítő anyagot nyújtott be a Főfelügyelőség jogutódjához, a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára (a továbbiakban: PMKH). A NIF Zrt. beadványa az M2 gyorsforgalmi út Vác – országhatár közötti szakasz nyomvonalának korrekciójára irányul Katalinpuszta és Szendehely térségében.

A tervek szerint a gyorsforgalmi út nyomvonala Szendehelytől távolabbra kerül, változik az út magassági vonalvezetése, így módosulnak a létesítendő műtárgyak és egy további alagút építése válik szükségessé, ugyanakkor az útszakasz osztályba sorolása, keresztmetszeti kialakítása változatlan marad. A tervezett beruházás kapcsán szükséges egyéb létesítmények (pl. pihenők és mérnökségi telephelyek, közműkeresztezések) elhelyezkedésében és kialakításában a nyomvonal korrekció következtében nem történik módosítás. A tervezett nyomvonal környezetében vízbázis nem található.

A nyomvonal tervezett módosításának (a településtől való mintegy 190 m-es eltolásának) köszönhetően az építéstől eredő zajterhelés – a korábbi állapottal szemben – nem fog határérték túllépést okozni, így zajvédelmi intézkedésre sem lesz szükség, míg az üzemelés zajterhelése jelentős mértékben lesz kisebb, mint a megengedett érték.

A BFKH megállapította továbbá, hogy a módosított nyomvonal megvalósulása esetén a beruházás környezeti hatásai jellemzően csak kis mértékben változnak, kedvezőtlen hatások érdemben nem várhatók, míg a legközelebbi lakóépületek zajterhelése számottevő mértékben csökken. Előbbiek alapján a BFKH a PMKH eljárása során a szakhatósági állásfoglalásban foglaltakon túl további észrevételt nem kíván tenni.

A BFKH a tervezett közmeghallgatással kapcsolatban tájékoztatja a PMKH-t, hogy azon egyéb elfoglaltságai miatt nem tud részt venni, ugyanakkor kéri, hogy az eseményről készült jegyzőkönyv egy példányát juttassák el számára is!”


Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály fenti tájékoztatásában kizárólag a BP/BNEF-KSO/00428-4/2016. számú szakhatósági állásfoglalásban foglaltak alapján vizsgálta meg a módosított kérelem mellékleteként benyújtott dokumentációt, és tájékoztatott, hogy a szakhatósági állásfoglalásban foglaltakon túl további észrevételt nem kíván tenni.

Az eljárás korábbi szakaszában az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal a 71/2015. Korm. rendelet 5. számú melléklet II. pontjában meghatározott szakkérdés tekintetében került megkeresésre, amelynek 4. pontja szerint a bevonás és közreműködés feltétele, hogy „a tevékenység gyógyhelyen vagy gyógyhelyre, természetes gyógytényezőre hatást gyakorló módon valósul meg”, a vizsgálandó szakkérdés pedig „természetes gyógytényezők, gyógyhelyek természeti adottságainak és az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére, valamint a természetes gyógytényezőket érintő hatások vizsgálatára kiterjedően”.

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény alapján:

6. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv egészségügyi igazgatási és koordinációs feladatai körében

g) ellátja a gyógyhelyek, gyógyfürdő intézmények és a természetes gyógytényezők vonatkozásában a külön jogszabályban meghatározott feladatokat

A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján:

12. § A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki
b) az Ehi. 6. § (1) bekezdés g) pontja szerinti feladatok ellátására.


Mindezekre tekintettel a Kormányhivatal PE/KTF/1482-73/2017. számon ismételten megkereste Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztályát, és kérte, hogy szíveskedjen az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal KEF-7556-2/2016. számú végzésében foglaltak, valamint a kérelem módosítás mellékleteként benyújtott dokumentáció alapján nyilatkozni, hogy a fenti szakkérdés tekintetében kíván-e további észrevétellel élni az eljárás során.


Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály fenti megkeresésre válaszát BP/PNEF-TKI/02808-4/2017. számon az alábbiak szerint adta meg:

„Hivatkozással a fenti számú – az M2 gyorsforgalmi út Vác-országhatár közötti szakaszra vonatkozó – megkeresésére, a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) az alábbi adatokat adja meg.

A BFKH a nyilvántartása alapján megállapította, hogy a nyomvonal által érintett településeken természetes gyógytényező nem található.

A fentiek alapján a BFKH tájékoztatja a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát, hogy a dokumentációban szereplő M2 gyorsforgalmi út módosított nyomvonala természetes gyógytényezőt nem érint.

Kérem fentiek szíves elfogadását.”


2. Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály NO/NEF/00600-2/2017. számon:

„Fenti számon küldött megkeresésére nyilatkozom, hogy az M2 gyorsforgalmi út Vác-országhatár közötti szakaszának környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárása során az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség részére NO/NFO/00084-3/2016. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásban foglaltakat továbbra is fenntartjuk, a módosítással kapcsolatosan további észrevételt tenni nem kívánunk.

Ezúton tájékoztatom, hogy a módosításokra tekintettel 2017. szeptember 21-ére meghirdetett ismételt közmeghallgatáson részt venni nem kívánunk-”


3. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály PE-06/OR/1818-2/2017. számon:

„Tárgybeli megkeresésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése és az 5. számú melléklet I. táblázat 11. pontjában megjelölt szakkérdés - gyorsforgalmi út esetén, ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme a hatáskörébe tartozik, azt érinti vagy olyan környezet-veszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály a feladat- és hatáskörébe utalja - vonatkozásában a tárgybeli nyomvonal-korrekcióval kapcsolatos ügyet megvizsgáltam.

Örökségvédelmi szempontból a környezetvédelmi engedély módosításához az alábbi kikötést teszem:

 a Beruházó (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45., a továbbiakban: NIF Zrt.) a tárgybeli nyomvonalra vonatkozó módosításokat magában foglaló teljes - a feltárási projekttervet is magában foglaló - előzetes régészeti dokumentációt (a továbbiakban: ERD) nyújtsa be hatóságomnak a tárgyi gyorsforgalmi út építési engedélyezési eljárásának kezdetéig. Az ERD elkészítésére a jogszabály által kijelölt örökségvédelmi szervként működő Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. Régészeti Igazgatósága (székhely: 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.; postázási cím: 1113 Budapest, Daróczi út 3.; a továbbiakban: Budavári Kft.) jogosult. A beruházónak a Budavári Kft.-val szerződést kell kötnie.

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség az M2 gyorsforgalmi út Vác -országhatár közötti szakasz környezeti hatásvizsgálati ügyében 2016. április 6-án érkezett OKTF¬-KP/57/2016. számú megkeresésével szakhatósági állásfoglalást kért hatóságomtól, amelyre Hatóságom PE-06/OR/663-2/2016. számú szakhatósági állásfoglalást adott. A fenti nyomvonal-módosításra való tekintettel a jogutód Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) a 2017. augusztus 15-én érkezett PE/KTF/1482-25/2017. számon nyilatkozat kérése céljából kereste meg újra Hatóságomat a tárgyi ügyben.

A tárgyi ügy az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. melléklet 1.176. pontja és az l/a. melléklet 1.9. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházásnak minősül. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. § 20/c) pontja szerint a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt, földmunkával járó beruházás örökségvédelmi szempontból nagyberuházásnak minősül. A Kötv. 23/C. § (1) bekezdése szerint nagyberuházás esetén előzetes régészeti dokumentációt (a továbbiakban: ERD) kell készíteni. Az ERD-t a Kötv. 23/c. § (3) bekezdése szerinti jogszabályban kijelölt örökségvédelmi. szerv készíti el, amely a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (3) bekezdése alapján a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. A nagyberuházás esetén készítendő ERD első, munkakőzi változatát (adatgyűjtés, terepbejárás) a beruházó NIF Zrt. megrendelésére a Budavári Kft. jogelődje, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ elkészítette, és azt hatóságomnak 2015. október 5-én megküldte. A megküldött ERD a nyomvonal-tervek régészeti érintettségét egyértelműen tisztázta Pest megye területén (az A-tengely mellett a B- C-, C1- és A2-tengely vonatkozásában is), a régészeti örökség elemeire vonatkozó ismereteket rögzítette és pontosította. A részemre megküldött 1/2015. tervszámú hatástanulmány szerint az A-tengely lett a végleges nyomvonal, amely az ERD alapján közvetlenül csak a 12126. azonosító számú, Vác – „Kis-Hermány” nevű nyilvántartott régészeti lelőhelyet érinti. A tervezett nyomvonal 250 méteres környezetében helyezkednek el a 12123., 12124. és 12125. azonosító számú, „Vác - Kis-Hermány” nevű, a 12125. azonosító számú, a 12133. és a 12138. azonosító számú, „Vác - Vaskapu alja” nevű nyilvántartott régészeti lelőhelyek

A Kormányhivatal megkeresésében jelzett Katalinpuszta és Szendehely térségében (49+500-51+637,7 km szelvények között) szükséges nyomvonal-korrekcióra való tekintettel az ERD-nek tartalmaznia kell a tárgybeli módosításokhoz kapcsolódó vizsgálatokat is.

A Korm. rendel t 24. § (6) bekezdése értelmében a feltárási projekttervet tartalmazó teljes ERD-t a földmunkával járó tevékenység engedélyezésére irányuló azon első hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemhez kell mellékelni, amelyben a hatóság eljár vagy szakhatóságként közreműködik. Hatóságom a Korm. rendelet 24. § (7) bekezdése alapján vizsgálja továbbá, hogy a benyújtott ERD a földmunkával járó teljes tevékenységre vonatkozóan készült-e. A feltárási projekttervet tartalmazó ERD határozza meg a Kötv. 23/D. § (2) bekezdése alapján a nagyberuházáshoz kapcsolódó valamennyi régészeti feladatellátást, annak módját, az érintett területet és annak régészeti jellemzőit (a nagyberuházás régészeti területi jellemzői és előkészítettsége alapján a régészeti feladatellátás területi szakaszait és a szakaszolás indokait), a várható kockázatokat, továbbá tartalmazza a projektterv készítésének időpontjában irányadó szabályok szerint, valamint a 23/E. § (2) bekezdése alapján a régészeti feladatellátást végző, feltárásra jogosult intézményt.”


4. Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály NO-05/EOVO/834-2/2017. számon:

„NYILATKOZAT

A Nógrád Megyei Kormányhivatal, Salgótarjáni Járási Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya – továbbiakban: Hivatal – a Pest Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a) – a továbbiakban: Hatóság – megkeresésére, a tárgyi ügyben

a korábbi szakhatósági hozzájárulásában foglalt kikötéseken fönntartja,
a módosítás miatt további kikötéseket nem tesz.

Tárgyi ügyben Hivatal NO-05/EOVO/442-2/2016 számú végzésében az építési engedély kiadásához azzal a kikötéssel járult hozzá, hogy a beruházáshoz készített előzetes régészeti dokumentációt (továbbiakban: ERD) ki kell egészíteni a – terület rendelkezésre állását követően elvégzett próbafeltárások eredményein alapuló – feltárási projekttervvel.

A tárgyi ügyben tervezett kismértékű módosítás lehetőségét az ERD készítése során már figyelembe vették, így az adatgyűjtés és terepbejárás a módosított szakaszra vonatkozóan is megtörtént, így csak a próbaásatások eredménye befolyásolja az elvégzendő régészeti szakfeladatok tervezését.

Ezért a Hivatal korábbi szakhatósági hozzájárulásában foglaltakat fönntartja, és további kikötéseket nem tesz.”


5. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény-és Talajvédelmi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztály PE-06/TV/00995-2/2017. számon:

„Az M2 gyorsforgalmi út Vác – országhatár közötti szakasz környezeti hatásvizsgálati eljárása ügyében a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény-és Talajvédelmi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztálya, mint Osztályom jogelődje által kiadott, a 2016. április 15. napján keltezett, PE/TV/397-2/2016. számú szakhatósági állásfoglalásban leírtakat változatlan formában fenntartjuk.

Egyéb észrevételt tenni nem kívánok.”

6. Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztály a Kormányhivatal megkeresésére 10.147-2/2017. számon az alábbiak szerint nyilatkozott:

„N y i l a t k o z a t

A folyó év augusztus 17.-én hivatalunkhoz érkezett fenti számú megkeresésükre, az M2 gyorsforgalmi út Vác – országhatár közötti szakasz, 49+500-51+637,07 km. sz. közötti szakasz nyomvonal korrekciójával kapcsolatban a következőket nyilatkozom:

A 2016. április 11.-én kelt 10.088/2/2016. számú szakhatósági állásfoglalásban foglaltakat fenntartom, a módosítási kérelemmel kapcsolatban további észrevétellel nem kívánok élni.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 36. § c.) pontja, 37. § (1) bekezdése illetékességét a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 13.4. pontja határozza meg.”


A fenti nyilatkozatban hivatkozott 10.088/2/2016. számú szakhatósági állásfoglalást az eljárás korábbi szakaszában a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Földhivatali Osztály – mint termőföldvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal – a 71/2015. Korm. rendelet 5. számú melléklet II. táblázat 10. pontjának a megkeresés időpontjában hatályos rendelkezései alapján tette, mivel a nyomvonal Nógrád megyében több járási hivatal illetékességi területét érintette.

Tekintettel azonban arra, hogy a módosítás Nógrád megyében kizárólag Szendehely település területét érinti, a fenti szakhatósági állásfoglalás alapján a Kormányhivatal nyilatkozat megadása érdekében a területileg illetékes Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Földhivatali Osztályt kereste meg.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály megkeresésére a Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztály által az eljárás korábbi szakaszában adott szakhatósági állásfoglalás alapján került sor, tekintettel arra, hogy a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 383/2016. Korm. rendelet) 52. §-a alapján talajvédelmi hatóságként a megyeszékhely szerinti járási hivatal jár el.

Fenti ellentmondásra tekintettel a Kormányhivatal PE/KTF/1482-74/2017. számon megkereste az érintett hatóságokat (Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztály, valamint Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Földhivatali Osztály), és kérte, hogy – szükség esetén egyeztetést követően - szíveskedjenek nyilatkozataikat felülvizsgálni.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztály válaszul 10.147-4/2017. számon az alábbiak szerint nyilatkozott:

„N y i l a t k o z a t

A folyó év december 01.-én hivatalunkhoz érkezett fenti számú megkeresésükre, tájékoztatom, hogy a 10.147-2/2017. számon kiadott nyilatkozatunkat továbbra is fenntartjuk miszerint a nyomvonal módosításával kapcsolatban további észrevétellel nem kívánunk élni, az eljárásuk során a 10.088/2/2016. számon kiadott állásfoglalásunkban foglaltakat szíveskedjenek figyelembe venni. Véleményünk szerint a nyomvonal egy szakaszának módosítása a korábbi illetékességi szabályokat nem érinti földvédelmi szakhatósági ügyben a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (3) bekezdés a) pontja alapján továbbra is a megyeszékhely szerinti járási hivatal illetékes eljárni.”


A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztály tájékoztatása szerint Nógrád megyében talajvédelmi hatóságként a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatala jár el, ezért a Kormányhivatal PE/KTF/1482-80/2017. számon kérte a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály nyilatkozatát, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály NO/NTO/600-2/2016. számú szakhatósági állásfoglalásában foglaltakon túl kíván-e további észrevétellel élni az eljárás során.


7. Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály NO/NTO/1719-2/2017. számon:

„A Nógrád Megyei Kormányhivatal, mint elsőfokú talajvédelmi hatóság az Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály megkeresésére tájékoztatást ad, az M2 gyorsforgalmi út Vác – Szendehely közötti szakasz környezeti hatásvizsgálatának módosítási eljárásához az alábbiak szerint:

A tervdokumentáció tartalmazza a fontosabb talajvédelmi kérdések körét, így az talajvédelmi szempontból elfogadható.

A talajvédelmi tájékoztatást a 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52 §. alapján adtam ki.”


8. Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Földhivatali Osztály

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10.070/2/2017. számú végzésében megállapította, hogy az érintett település Szendehely, azonban a Kormányhivatal megkeresését a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Földhivatali Osztályához áttette tekintettel a 383/2016. Korm. rendelet 37. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltakra.

A Kormányhivatal álláspontja szerint mivel a módosítás Nógrád megyében kizárólag Szendehely település területét érinti, ezért a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Földhivatali Osztály rendelkezik illetékességgel termőföldvédelmi szakkérdésben a kért nyilatkozat megadására.

Termőföldvédelmi szakkérdésben azonban a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Földhivatali Osztály fenti végzésére utalás nélkül az eljárás során a - talajvédelmi szakkérdésben megkeresett - Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztály nyilatkozott.

Fenti ellentmondásra tekintettel a Kormányhivatal PE/KTF/1482-74/2017. számon megkereste az érintett hatóságokat (Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztály, valamint Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Földhivatali Osztály), és kérte, hogy – szükség esetén egyeztetést követően - szíveskedjenek nyilatkozataikat felülvizsgálni.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Földhivatali Osztály válaszul 10.070/5/2017. számon az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A fenti számra hivatkozással, az M2 gyorsforgalmi út Vác – országhatár közötti szakasz,- Szendehely község módosított nyomvonalvezetés – környezeti hatásvizsgálati eljárással kapcsolatban nyilatkozom, hogy a módosított nyomvonal ellen, földvédelmi szempontból kifogást nem emelek.”


9. Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály HE-02/ERDO/7092-2/2017. számon:

„A véleményezésre megküldött tervezett M2 gyorsforgalmi út Szendehely térségében történő módosítással szemben nincs észrevételem.”


10. Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10.322/2017. számon:

„Tárgyi ügyben tett megkeresésére hivatkozva tájékoztatom, hogy a 10.182-3/2016. számon megadott szakhatósági állásfoglalásomban foglaltakon túl, a módosítási kérelem alapján további észrevételt nem kívánok tenni.”


11. Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész PE/AF/00089-1/2018. számon:

„A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály PE/KTF/1482-75/2017 számú levelében megkereste Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészét, hogy szakvéleményt adjon ki az M2 gyorsforgalmi út Vác-Hont – országhatár közötti szakasz környezeti hatásvizsgálati eljárásában a Vác Város közigazgatási területére vonatkozóan, a 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 12. számú melléklet táblázatának 9. pontjában megjelölt szakkérdés tekintetében.

Szakmai álláspontom a következő:
A tervezett módosítás nem ellentétes a területrendezési tervekkel, így a PE/AF/94-4/2016 számon kiadott szakhatósági állásfoglalásomnak megfelelően változatlanul, területrendezési tervekkel való összhang tekintetében kikötés nélkül megadható az engedély.

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. számú melléklet 9. pontja értelmében, ha a kérelem a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeiről szóló jogszabály szerinti országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelentős módosítására irányul, akkor az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a területrendezési tervekkel való összhang tekintetében szakkérdés vizsgálatára rendelkezik hatáskörrel.

Esetünkben két területrendezési terv tartalmaz adatot az M2 gyorsforgalmi úttal kapcsolatban:
• Egyrészt az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény,
• másrészt a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény.

A dokumentációt áttekintve megállapítottam, hogy a tervezett nyomvonal változtatás nem ellentétes a területrendezési tervek előírásaival. Ennek megfelelően a területrendezési tervekkel való összhang tekintetében kikötés nélkül megadható az engedély.”


12. Nógrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész NO/AF/49-2/2017. számon:

„A tárgyi ügyben a hivatkozott számú megkeresésére az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom:

SZAKHATÓSÁGIÁLLÁSFOGLALÁS

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a) által a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) kérelme alapján az M2 gyorsforgalmi út Vác-országhatár közötti szakaszt érintően lefolytatott környezeti hatásvizsgálati eljárásban a Vác és Szendehely közötti módosított nyomvonal vonatkozásában a környezetvédelmi engedély megadásához a Nógrád Megyei Kormányhivatal állami főépítészi hatáskörében eljárva az indokolásban leírtak figyelembe vétele mellett

a szakhatósági hozzájárulását megadja.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni fellebbezésben támadható meg.

INDOKOLÁS

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kérelmére indult eljárásban a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság megkereste a Nógrád Megyei Kormányhivatalt, - a továbbiakban Kormányhivatal - mint állami főépítészi feladatkörében eljáró elsőfokú szakhatóságot, szakhatósági állásfoglalás beszerzésének céljából.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet – a továbbiakban Kormányrendelet – alapján elektronikus úton bocsátotta a szakhatóságok rendelkezésére, az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletek elérési helyének megadásával.

A Kormányhivatal beszerezte a beruházással érintett települések településrendezési terveit, illetve a tervezett létesítmény nyomvonalát összehasonlította a Nógrád megyei Területrendezési Terv és az Országos Területrendezési Terv - OTrT – Szerkezeti Tervlapjaival és az alábbiakat állapította meg:
A létesítmény tervezett nyomvonala nem egyezik meg az M2 gyorsforgalmi út megyei rendezési tervében, ill. az OTrT-ben szereplő nyomvonallal.
Ugyanakkor Nógrád Megye Területrendezési Tervének vonatkozó Szerkezeti Tervlapja sincs összhangban az Országos Területrendezési Terv Szerkezeti Tervlapjával.
Az érintett települések településrendezési tervei többnyire 2002. és 2006. között készültek, amelyek még nem tartalmazzák tárgyi beruházást. Egyedül Hont község Külterületi Szabályozási Terve jelöli az „M2 autóút lehetséges nyomvonalát", ami szintén nem egyezik meg a fentebb említett tervekkel.

A Kormányhivatal az M2 gyorsforgalmi út Vác-országhatár közötti szakaszának vonatkozásában a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatásához és a környezetvédelmi engedély megadásához területrendezési szempontból hozzájárul, tekintettel arra, hogy az érintett település - Szendehely - beépített részétől, így a lakóterülettől az út távolabb kerül, ezáltal a település lakosait érintően a várható zajhatás kedvezőbb irányban alakul. Területrendezési és településrendezési szempontból így ennek akadálya nincsen, azonban a Kormányhivatal felhívja kérelmező figyelmét, hogy a jogszabályok előírásaira tekintettel a létesítési engedélyezést megelőzően az érintett területrendezési és településrendezési tervekben az út nyomvonalát, illetve az érintett terület területfelhasználási módját át kell vezetni a jogszabályokban rögzített eljárások lefolytatásával.

A szakhatósági állásfoglalás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény - a továbbiakban Ket. - 44. § (1) bekezdésén alapul.

A Kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi, kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a Kormányrendelet 12. számú mellékletének 9. pontja állapítja meg.

Az önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.”


Tekintettel arra, hogy jogszabályváltozás folytán a Nógrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész szakhatósági hatáskörrel 2017. január 1. napjától nem rendelkezik, ezért a Kormányhivatal a fenti szakhatósági állásfoglalást nyilatkozatként vette figyelembe a jelen eljárás során.


13. Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztály PE/V/761-5/2016. számon:

„SZAKKÉRDÉSBEN ADOTT SZAKVÉLEMÉNY

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya megkereste a Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztályát (továbbiakban: Bányafelügyelet) és kérte a 2016. április 13-án kelt BBK/761-2/2016 számú szakhatósági állásfoglalásának újbóli megküldését hivatalos úton (elsősorban postán). A Bányafelügyelet a kért állásfoglalást a 2 db hivatkozott előzetes véleménnyel együtt mellékelten megküldi.

Címzett ezen kívül nyilatkozatot kért a nyomvonal korrekciójával kapcsolatos módosításokról a következő szakaszon: Katalinpuszta és Szendehely térségében a 49+500 – 51+637,7 km sz. között.

A Bányafelügyelet a következő nyilatkozatot adja: a fenti módosítások ellen

kifogást nem emel.

A Bányafelügyelet nyilatkozatát a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú melléklet I. pontjának 8. sora, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet, ill. a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet alapján adja.”


*

Nemzetközi eljárás

Tekintettel arra, hogy a Minisztérium részéről nem érkezett tájékoztatás arról, hogy a nemzetközi eljárás lezárult, a Kormányhivatal PE/KTF/1482-22/2017. számon 2017. augusztus 8. napján tájékoztatta a Minisztériumot a NIF Zrt. által megküldött Módosított kérelemről. A tájékoztatással egyidejűleg a Kormányhivatal továbbította a Minisztérium részére a Módosított kérelmet, a módosítás mellékleteként, valamint a Kormányhivatal PE/KTF/1482-5/2017. számú felhívására megküldött hiánypótlási dokumentációt, valamint a Módosított kérelemről szóló közleményt.

A Minisztérium a Kormányhivatal részére 2018. február 6. napján érkezett, KmF/34/2018. számú levelében az alábbi tájékoztatást nyújtotta a nemzetközi eljárásra vonatkozóan:

„Az „M2 gyorsforgalmi út Vác-országhatár közötti szakasz” beruházás Espooi egyezmény szerinti nemzetközi környezetvédelmi engedélyezési eljárásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

2016 áprilisában Espooi egyezmény szerinti értesítést küldtünk Szlovákia részére az „M2 gyorsforgalmi út Vác-országhatár közötti szakasz” beruházás környezeti hatásvizsgálati eljárásának megindulásáról.

Szlovákia jelezte részvételi szándékát a beruházás nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárásában, ezt követően szakértői konzultáció megrendezésére, illetve kiegészítő információk megküldésére került sor.

Szlovákia 2018. január 19-én elektronikus levélben tájékoztatta tárcánkat arról, hogy az eljárás keretein belül nem kíván további konzultációt folytatni. Kéri azonban, hogy az Espooi egyezmény 6. cikkének megfelelően Magyarország küldje meg az eljárást lezáró végső döntést.

Fentiek értelmében tehát az „M2 gyorsforgalmi út Vác-országhatár közötti szakasz” beruházás környezetvédelmi engedélyezési eljárásának az Espooi egyezmény, illetve a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 12-15.§-ai szerinti nemzetközi szakasza lezárult.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.”

*

SZAKMAI MEGÁLLAPÍTÁSOK

Az Alapkérelem mellékleteként benyújtott környezeti hatástanulmány, a Módosított kérelem mellékleteként benyújtott dokumentáció, valamint az eljáró hatóság felhívásaira benyújtott hiánypótlási dokumentációk alapján a környezeti hatások vonatkozásában az alábbiak állapíthatók meg:

A környezeti hatások a közlekedési pálya létesítésével, üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos tevékenységekből, valamint a közlekedő járművek által okozott környezetterhelésekből adódnak.

Zaj- és rezgésvédelem:

A tervezett M2 gyorsforgalmi út nyomvonalának közvetlen, mintegy száz méteres környezetében zajtól védendő létesítmények, vagy területek jellemzően nem találhatóak.
Ezeken a helyeken - mivel jelenleg forgalommentes területekről van szó - a zajterhelést a távolabbi utak zajterhelése, illetőleg a természet hangjai határozzák meg.

A megközelítő utak mentén - amelyeken forgalomváltozást okozhat a tervezett fejlesztés - az érintett települések belterületén jellemzően falusias-kertvárosias lakóterületek, míg külterületen védendő funkciók nélküli mezőgazdasági területek vannak.

A dokumentációban a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 284/2007. Korm. rendelet) 5-7. §-aiban előírtak szerint meghatározásra került a gyorsforgalmi út közvetlen hatásterülete. A közvetlen hatásterület határa a nyomvonaltól számított 145 - 361 m. A legközelebbi zajtól védendő épületek Vácon és Honton találhatóak. Vácon a 057/53 hrsz.-ú ingatlan 55 méterre, míg Honton a 290 hrsz.-ú és a 616/2 hrsz.-ú ingatlanok 70 méterre vannak a nyomvonaltól.

A távlati évre (2030.) elvégzett számítások alapján megállapítható, hogy a tervezett gyorsforgalmi út nyomvonala mentén a védendő létesítményeknél a 27/2008. együttes rendelet 3. sz. mellékletében megállapított zajterhelési határértékek teljesülnek, ezért zajvédelmi intézkedés nem indokolt.

A tervezett beruházás térségében, a közvetett hatásterületen a jelenlegi állapotban a közlekedési zajterhelést elsődlegesen a 2 sz. főút forgalma adja. A zajterhelés a vizsgált lakóépületek környezetében a szlovák határhoz közelebbi, kisebb forgalmú útszakaszok mentén nappal és éjjel nem haladja meg az új tervezési területekre előírt határértéket. A 2. sz. főút nagyobb forgalmú útszakaszai (Rétságtól délre) mentén a zajterhelés a vizsgált lakóépületek környezetében nappal 3 - 5,9 dB-lel, míg éjjel 7,7 - 10,5 dB-lel meghaladja az új tervezési területekre előírt határértéket. A környező további úthálózat mentén a 7,5 méteres referencia távolságban a jelenlegi zajterhelés a vizsgált fő- és mellék úthálózati szakaszokon nappal és éjjel jellemzően egyaránt túllépi a vonatkozó követelményértékeket.

A környező úthálózat mentén, a települések területén a számítások szerint megállapítható, hogy a beruházás megvalósulása nélküli állapothoz képest a távlati állapotban a zajterhelés a 7,5 méteres referencia távolságban a 12. sz. és 22. sz. főutak esetében gyakorlatilag nem változik, a 2. sz. főút esetében kimutatható, illetve néhol nagymértékű zajterhelés csökkenés várható (pl. Drégelypalánk, Nagyoroszi, Szendehely, stb.). Ez alól kivétel Vác, ahol a zajterhelés lényegileg nem változik.

Az alacsonyabb rendű utak esetében a zajterhelés kismértékben csökkenni fog (pl. Patak, Ősagárd, Nőtincs, Horpács, Keszeg, Alsópetény és Felsőpetény esetében), míg a 21117. j. út, a 22101 j. út, a 121223. j. út és a 2201. j. út, illetve a 22101. j. út mentén nem változik. A 2115. j. út mentén Bánkon, a 2203. j. út mentén Érsekvadkertnél, illetve a 22101. j. út mentén Drégelypalánkon a zajterhelés hibahatáron belüli mértékben nő.

A környező úthálózat mentén, a települések területén a számítással meghatározott zajterhelés értékei alapján megállapítható, hogy a 7,5 méteres referencia távolságban a beruházás megvalósulása nélküli állapotban a referencia zajterhelés jellemzően nagyobb lesz, mint a jelenlegi zajterhelés. A főutak mentén a zajterhelés növekedés prognosztizált mértéke nappal és éjjel egyaránt mintegy 0-1,9 dB közötti. Az alacsonyabb rendű utak esetében szintén zajterhelés növekedés jellemző (többnyire 1 dB-en belüli mértékben), azonban egy-egy helyen (2114. j. út Nőtincs, Ősagárd, 21117. j. út Vác) nagyobb mértékű zajterhelés növekedés várható. A nagy forgalmú 2. sz. főút mentén, Szendehely-Katalinpuszta, Szendehely és Rétság esetében a gyorsforgalmi út megvalósulásának elmaradása esetén a zajterhelés tovább növekszik.

Az építési kivitelezési tevékenységből származó zajterhelés a számítások alapján egy védendő létesítmény (Vác, 057/53. hrsz.) esetében jelentős (10 dB-nél nagyobb mértékű) határérték feletti zajterhelést, több ingatlannál pedig 3,5 - 6,6 dB-es határérték-túllépést okoz.

Az építkezés anyagszállítása a szállítással potenciálisan érintett épületek környezetében a legtöbb helyen gyakorlatilag zajszint növekedést nem eredményez, a nappali egyenértékű zajszint nem, vagy csak kismértékben változik.

A 284/2007. Korm. rendelet 7. § szerinti szállítási hatásterület a 2202. j. út Horpács, a 22101. j. út Drégelypalánk, a 2202. j. út Patak, a 12122. j. út Diósjenő, a 2114. j. Nőtincs, a 2114. j. út Ősagárd, a 2107. j. út Keszeg, a 2115. j. út Alsópetény, a 21125. j. út Felsőpetény és a 2203. j. út Érsekvadkert esetében határozható meg.
A 12122. j. út Diósjenő, a 2114. j. út Nőtincs és Ősagárd, valamint a 2203. j. út Érsekvadkert esetében a várható nagymértékű zajszint növekedésre tekintettel építési szállítás nem javasolt.

Tekintettel arra, hogy a számítások alapján várhatóan több védendő ingatlannál is valószínűsíthető az építések alatt határérték túllépés a munkaterületek és a szállítási útvonalak mentén egyaránt, ezért az éjszaki munkavégzés és az éjszakai szállítási tevékenyég vonatkozásában a Kormányhivatal a rendelkező részben foglalt előírást tette.

A 27/2008. együttes rendelet 2. sz. mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülése az építési engedélyezési eljárás során vizsgálandó. Amennyiben az építési tevékenységből származó zajterhelési határérték túllépés kisebb zajteljesítményű gépek, berendezések alkalmazásával, műszaki vagy munkaszervezési intézkedésekkel határértékre nem csökkenthető, úgy kivitelező a 284/2007. Korm. rendelet 13. §-ában előírtak szerint felmentést kérhet a határértékek betartása alól.

A zajterhelési határértékek teljesülésének igazolására a rendelkező részben előírt monitoring pontokon az építkezés megkezdése előtti alapállapotban, az építkezés alatt, illetve az üzemelés kezdeti időszakában zajterhelés vizsgálat került előírásra.

Rezgésvédelmi hatások

A 284/2007. Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint:

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) védendő (védett) környezet: védendő terület és védendő épület, helyiség, amely emberi tartózkodásra, tevékenység végzésére szolgál, és ahol az emberi tevékenység zavarásának megakadályozása vagy az emberi egészség védelme érdekében a környezeti zaj, rezgés mértékét korlátozni kell.

A 27/2008. együttes rendelet 5. sz. melléklete az emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékeit és terhelési határértékeit definiálja az épületekben.

A környezeti hatásvizsgálati eljárás során a környezetvédelmi hatóság rezgésvédelmi szempontból nem vizsgálja a rezgések épületekre, természeti környezetre gyakorolt hatását.

A gyorsforgalmi út építése során mértékadó rezgésterhelésre a földmunkáknál, így elsősorban a vibrohenger működése közben kell számítani, valamint a szállítás során, a szállítási útvonalakhoz közeli beépítésnél. Az ebből származó érzékelhető rezgés a nyomvonal 30 méteres környezetében érzékelhető. Ez a rezgésterhelés-változás azonban nem jelent határérték feletti mértékű rezgést.

Az üzemelés során a gyorsforgalmi út közvetlen és közvetett hatásterületén az út és az épületek közötti távolság alapján megállapítható, hogy a meglevő épületekben a rezgés súlyozott egyenértékű gyorsulása a távlati állapotban továbbra sem haladja meg nappal AM = 10 mm/s2, éjjel AM = 5 mm/s2 illetve a maximális Amax=200 mm/s2 értéket.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenységből a 27/2008. együttes rendelet 7. §-ában és 5. számú mellékletében meghatározott egészségügyi határértéket meghaladó rezgésterhelés nem várható.

Mindezek alapján a gyorsforgalmi út megvalósítása zaj-és rezgésvédelmi szempontból nem kifogásolható.


Levegőtisztaság-védelem:

A dokumentáció alapján megállapítható, hogy a levegőre, mint környezeti elemre gyakorolt hatások az építés és az üzemelés alatt lépnek fel.

Az építéssel kapcsolatos hatás időszakos, főleg a földmunka, valamint a szállítás közben jellemző a levegőterhelés, amely az építés befejeztével megszűnik. Az üzemelés során a gépjárművek kipufogógáz kibocsátása okoz folyamatos levegőterhelést. A levegőterheltség mértéke függ a forgalom nagyságától, a gépjárművek emissziójától, sebességétől, időjárási viszonyoktól.

Az útépítés levegőterheléssel (elsősorban porterheléssel) érintett területei az építési és felvonulási területek és ezek közvetlen, kb. 20 – 50 méteres környezete. A porszennyezés csökkentése céljából az anyagszállító teherautókat olyan műszaki megoldással kell ellátni, ami megakadályozza a diffúz kiporzást.

Az építkezés közben bizonyos mértékig elkerülhetetlen a környezetterhelés, nagyságát a megfelelő szabványok és kiviteli műszaki előírások betartásával megfelelően csökkenteni lehet, és várhatóan a védendő területeken nem okoz határérték feletti levegőterhelést.

A tervdokumentáció vizsgálja a jelenlegi (2015. évi), illetve a távlati állapotban (2030-ban) várható kibocsátásokat a rendelkezésre álló forgalmi adatok alapján. A tervezett gyorsforgalmi út közvetlen környezetében megjelenő közlekedési emisszió a környezetre kismértékben terhelő hatású. A számítások alapján általánosságban megállapítható, hogy a közlekedésből származó átlagos napi forgalomra számított levegőminőségi értékek a nyílt pályaszakaszok tekintetében egyik komponensnél sem érik el – még 10 méternél sem – az egészségügyi határértékeket a távlati állapotban.

Az alagutak a levegőterhelést a nyílásoknál koncentrálják, azonban a kiáramló légszennyezők csúcsórai becsült átlagkoncentrációi így is az egészségügyi határértékek alatt maradnak a nyílásoktól számított kb. 50-100 méteres távolságban.

A tervezett gyorsforgalmi út megvalósulásával a – több település belterületén is áthaladó – 2. sz. főút forgalma jelentős mértékben áthelyeződik a települések belterületeit elkerülő új nyomvonalra, ezáltal mérsékelve a lakott területeket jelenleg érő levegőterhelést.

A monitoringpontok kijelölését Vác esetében a lakóingatlan közelsége, Szendehely-Katalinpuszta esetében a nagyszámú, levegőtisztaság-védelmet is érintő lakossági észrevétel indokolja.

Az M2 jelű gyorsforgalmi út megvalósítása levegőtisztaság-védelmi szempontból nem kifogásolható.

A Kormányhivatal levegőtisztaság-védelmi előírásokat, megállapításokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a 4. §, 5. § (1), 26. § (2), 27. § (2), (3), 28. § (2), 29. § (1) bekezdéseinek figyelembe vételével tette.


Hulladékgazdálkodás:

A hulladékok keletkezése az útszakasz és a kapcsolódó létesítmények kialakításától, az alkalmazandó kivitelezési technológiáktól függően a munkák ütemezésének megfelelően a teljes beruházási időszakban, illetve a kiépülést és használatba vételt követően az üzemelés időszakában várható.

A hulladékok jelentős mennyisége az építési munkálatok során keletkezik, melyek elsősorban nem veszélyes építési-bontási hulladékok, kisebb arányban építési segédanyagok (bevonatok, ragasztók, tömítőanyagok) hulladékai, továbbá csomagolási, kommunális, valamint veszélyes hulladékok.
Veszélyes hulladékok keletkezésével főként a munkagépek működtetése, az építési tevékenységek, illetve az esetleges havária események kapcsán lehet számolni.

A keletkező hulladékok mennyiségének csökkentése, a hulladék minél nagyobb arányú anyagában történő hasznosítása érdekében az elkülönítetten gyűjtött nem veszélyes építési és bontási hulladékok, így a tevékenység során kitermelt szennyezetlen talaj is – amennyiben az műszakilag lehetséges – az építés során felhasználásra kerülnek.

Az üzemelés során a kivitelezéshez hasonlóan nem veszélyes építési és bontási, csomagolási, települési, építési segédanyagok felhasználásából származó, illetve veszélyes hulladékok keletkezésével kell számolni, melyek várhatóan út és létesítmény karbantartási munkálatok, a kapcsolódó létesítmények (pihenőhelyek, mérnökségi telephelyek) üzemeltetése során keletkeznek.

A létesítés, üzemeltetés során keletkező hulladékok szelektív, a környezet veszélyeztetését kizáró módon történő folyamatos gyűjtéséről, valamint a megfelelő kezelés érdekében engedélyesnek történő átadásáról gondoskodnak.

A veszélyes hulladékok gyűjtését munkahelyi gyűjtőhelyen fogják végezni. A nem veszélyes hulladékok gyűjtése megfelelő gyűjtőedényzetben történik.

Hulladékgazdálkodási szempontból a tervezett beruházás közvetlen hatásterületének a gyorsforgalmi út kisajátítási határon belüli területe, valamint az építés során ideiglenesen igénybe vett felvonulási terület minősül. Közvetett hatásterületet a hulladékok elszállításával és elhelyezésével kapcsolatban lehet kijelölni.

A hulladék termelőjének, birtokosának kötelezettségeit a Ht. 31. § és 32. §, a hulladékok azonosításával kapcsolatos előírásokat a 72/2013. VM rendelet, az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályait a 45/2004. együttes rendelet, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeit a 225/2015. Korm. rendelet, a települési hulladékok kezelésének szabályait a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, a keletkező hulladékokkal kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségeket a 309/2014. Korm. rendelet, az üzemi gyűjtőhelyek kialakításának és üzemeltetésének szabályait a 246/2014. Korm. rendelet írja elő.

A hulladékok szállítása során a Ht. 14. § előírásai az irányadók.

A Ht. 2. § (4) bekezdése alapján a kitermelt szennyezetlen talaj és más, természetes állapotában meglévő olyan anyag hulladékstátuszát, amelyet nem a kitermelés helyén használnak fel, a Ht. 2. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti fogalom meghatározással, valamint a melléktermékre vagy a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban kell értelmezni. Amennyiben a kérdéses anyag – a fentieket vizsgálva – hulladéknak minősül, arra vonatkozóan a Ht. előírásai az irányadók.

A hulladékgazdálkodást érintő kikötések a fentiek figyelembevételével kerültek előírásra, mely előírások betartásával a tervezett tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból nem kifogásolható.


Földtani közeg védelme:

Az építés során tervezett földmunkák tereprendezésből, földszállításból, terítésből, tömörítésből és árokkialakításból állnak. A földmunkák után az alapozás és a burkolatépítés következik.

Az építés során felhasznált anyagokat - az aszfalt kivételével, melyet keverőtelepről készen szállítanak, és azonnal bedolgoznak - depóniákban az építés helyszínén tervezik tárolni. A felhasználandó festékek és hígítók a mérnökségi telepen zárt tárolószekrényben kerülnek tárolásra.

Az építés alatt a munkagépeket mobil üzemanyagtöltő kutakról tankolják meg, szállítójárművek esetén pedig a tankolás kiépített benzinkutakról történik.

Az építés során keletkező veszélyes hulladékok a jogszabályoknak megfelelő zárt edényzetben kerülnek tárolásra.

A munkagépek és szállítójárművek karbantartását, olajcseréjét és esetleges javítását a területen kívül, szakszervizben tervezik elvégeztetni.

Az építés során a munkagépek tárolása és használata során az azokból elfolyó üzemanyag okozhatja a földtani közeg szennyezését.

Amennyiben a gépek esetleges meghibásodásából eredően szennyezés következik be, a szennyezés megszüntetéséről, a kár elhárításáról, a szennyezőanyag elhelyezéséről és ártalmatlanításáról gondoskodnak. A kiömlött vagy szétszórt szennyező anyagokat adszorpciós anyagokkal tervezik befedni, majd összegyűjtik, semlegesítik vagy megsemmisítik.

Az üzemelés során használt festékek tárolása a mérnökségi telepen, előírásoknak megfelelően kialakított tároló helyiségben, zárt szekrényben lesz megoldott.

Az üzemelés során a gépjárművekből kikerülő üzemanyag és kenőanyag, valamint a kopásokból származó azbeszt és nehézfém szennyeződések az úttestre kerülve csapadékvíz által bemosódva juthatnak a földtani közegbe.

Az üzemelés során a forgalomból származó légszennyező anyagok kiülepedése okozhatja a talaj szennyezését, azonban ez elhanyagolható mennyiség. A téli síkosság-mentesítés szintén a talaj minőségi változását idézheti elő, melynek közvetlen hatása az útpadka és az árok környezetében érvényesül. Az üzemelés során bekövetkező balesetek esetén szennyeződhet a földtani közeg. A burkolatról lefolyó és esetlegesen olajjal szennyezett csapadékvíz előtisztítás után kerül bevezetésre a befogadó vízfolyásokba.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. rendelkezik központi havária tervvel, mely tartalmazza, hogy baleset esetén a burkolatról, vagy a szennyeződött területről le- vagy elfolyó szennyező anyag terjedését, talajba szivárgását hogyan akadályozza meg, illetve csökkenti a minimumra, ezen kívül minden üzemmérnökségre egyedileg ki van dolgozva a felkészítésre, reagálásra, vészhelyzetre vonatkozó terv.

Közvetlen hatásterületnek a nyomvonal által igénybevett terület tekinthető, mely a kisajátított terület nagyságával egyezik meg. A légszennyező anyagok kiülepedése miatt a talajszennyezés közvetett hatásterülete elvileg megegyezik a levegőre vonatkozó teljes hatásterülettel, hiszen a talaj a levegőből, kiülepedés során szennyeződhet.

Közvetlen hatásterületbe tartozhatnak az út csapadékvizeit elvezető árkok, mely létesítmények részben az út kisajátítási határán belül helyezkednének el. A benyújtott dokumentáció szerint szikkasztás nem tervezett, a csapadékvizeket minden esetben befogadóba vezetik.

Az építés közvetlen hatásterülete továbbá kiterjed a felvonulási területekre is, amelyek igénybevétele az építés idejére korlátozódik, és annak befejeződése után helyreállítják.

A beruházás a megtett előírások betartásával földtani közeg védelme szempontjából nem kifogásolható.


Természetvédelem, élővilágvédelem:

Közvetlen hatásterület: A létesítmény által közvetlenül igénybevételre kerülő, az építési munkálatokkal közvetlenül érintett terület, ami az útpálya burkolt felülete, a földmű, a kapcsolódó tereprendezés, továbbá a vízelvezető árkok területe. Közvetlen élővilágvédelmi hatásterületként a növényvilág szempontjából a létesítendő nyomvonal tengelyével párhuzamosan fekvő, az út tengelyétől mért 30 - 30 méteres sáv, az állatvilág vonatkozásában pedig a tengelytől mért 125 - 125 méteres sáv, az út közvetlen közelében található ökológiai folyosók és erdők területén, illetve az időszakosan víz alá kerülő gyepek, egyéb vizes élőhelyek és csatornák tekintetében 250 - 250 méteres sáv.

Közvetett hatásterület: A közvetett élővilágvédelmi hatásterület az élőlények, élőhelyek érzékenysége szerint eltérő. A közvetett hatásterület az építkezéssel igénybe vett terület határaitól mért 500 méteres távolságban került meghatározásra, mivel a beruházás közvetett zavarást ezen távolságban okozhat.

Az élővilágvédelmi vizsgálatok a területre vonatkozó természetvédelmi szakanyagok, korábbi években készült botanikai és zoológiai felmérések felhasználásával, valamint terepi vizsgálatok alapján készültek. A terepi vizsgálatokat 2015. február és október hónapok között végezték. A vizsgálati területen lévő különböző élőlénycsoportok, élőhelyek felmérése alapvetően a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer előírásai alapján történt.

Országos jelentőségű védett természeti terület

A tervezett út nyomvonala a Rétság - országhatár közötti szakaszon a 19+600 - 22+245 km szelvények között érinti a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet alapján országos jelentőségű védett természeti területnek minősülő Duna-Ipoly Nemzeti Park területét.

„Ex lege” védett természeti területek

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés szerint a törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár.

Források a nyomvonal Vác - Rétság közötti szakasz 49+750 km szelvényének közvetett hatásterületén, valamint a Vác - Rétság közötti szakasz 50+125 km szelvényének közvetett hatásterületén találhatóak.

Helyi jelentőségű védett természeti terület

A Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének 561-2/2017. számú nyilatkozata alapján megállapítható, hogy a tervezett út 57+875 – 58+810 km szelvények, Vác – Rétság közötti szakaszának közelében helyi jelentőségű védett természeti terület, a nőtincsi víztározó területe található.

Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 275/2004. Korm. rendelet), valamint az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján a tervezett út az alábbi Natura 2000 területeteket érinti:

- A HUDI20038 jelű, Nyugat-Cserhát és Naszály nevű jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület a Vác - Rétság közötti szakasz 49+250 - 50+250 km szelvényének közvetett hatásterületén,
- A HUDI20008 jelű Börzsöny nevű jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület a Rétság - országhatár közötti szakasz 15+450 km szelvényénél, valamint 21+500 - 22+500 km szelvényének közvetett hatásterületén,
- A HUDI20026 jelű, Ipoly-völgy nevű jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület a Rétság - országhatár közötti szakasz 19+800 - 22+245 km szelvények között,
- A HUDI10002 jelű, Börzsöny és Visegrádi-hegység különleges madárvédelmi terület a Rétság - országhatár közötti szakasz 21+500 - 22+500 km szelvények közvetett hatásterületén,
- A HUDI10008 jelű, Ipoly völgye nevű különleges madárvédelmi terület a Rétság - országhatár közötti szakasz 19+850 - 22+245 km szelvények között.


A tervezett út Rétság - országhatár közötti szakasz 22+200 - 22+300; 22+520 - 22+700 km szelvények közötti közvetlen hatásterülete érinti a SKCHVU021 jelű, Poiplie nevű különleges madárvédelmi területet, valamint a Rétság - országhatár közötti szakasz 22+200 - 22+300 km szelvények közvetlen hatásterülete a SKUEV0257 jelű Alúvium Ipľa (Ipoly-völgy) nevű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület is.
A tervezési terület élővilágvédelmi vizsgálatának áttekintő eredményei, a létesítmény területének általános élővilágvédelmi jellemzése:

Ökológiai szempontból kiemelkedő szereppel bíró élőhely foltoknak bizonyulnak a beruházás által érintett térségen belül a Vác és Rétság közötti szakasz mentén elterülő erdőterületek, valamint a nyomvonal mentén keresztezett patakvölgyek és az azokat kísérő gyepes, ligetes sávok is. Ilyen pl. a Lósi-patak és Lókos-patak, Jenői-patak, a Derék-patak, Hévíz-patak és Haraszti-árok. Továbbá külön kiemelendő értékes területeket őriz az Ipoly ártere is

A hatásterületen a vizsgálatok több, a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet alapján védett faj előfordulását azonosították.

Kiemelendő a 2. sz. főút régóta ismert és rendszeresen felmért kétéltű-vándorlása a Hont és Parassapuszta közötti szakaszon, amellyel a tervezett nyomvonal is párhuzamos vonalvezetésű.

Kiemelendő továbbá az Ipoly-völgy keresztezésénél a területen potenciálisan megjelenő és a nyomvonalat repülésük során keresztező madárfajok jelentősége.

A védett növényfajok aktuális előfordulásának a környezetvédelmi terv kidolgozása és a kivitelezés megkezdése előtti ellenőrzését, élőhelyének igénybevételére vonatkozó korlátozásokat, szükség esetén áttelepítésüket a határozat rendelkező részében a Kormányhivatal előírta.

A vizsgálatok alapján rögzített biotikai adatok megfelelő alapot biztosítanak a létesítmény továbbtervezése során kidolgozásra kerülő részletes védelmi, illetve hatáscsökkentő intézkedésekhez.

A Tvt. szerint:

7. § (2) A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében:
a) gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről;

g) autópályát, valamint a vadon élő állatfajok ismert vonuló útvonalait keresztező vonalas létesítményt úgy kell építeni, hogy a vadon élő állatfajok egyedeinek átjutása – megfelelő térközönként – biztosítva legyen;

h) biztosítani kell a jellegzetes tájképi elemek fennmaradását.

7. § (5) Elektromosenergia-szállító légvezetékek létesítésekor, valamint középfeszültségű szabad légvezeték teljes szakaszhosszra kiterjedő felújításakor olyan műszaki megoldásokat kell alkalmazni, amelyek a vadon élő madarakat nem veszélyeztetik.

8. § (1) A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.

16. § (5) A vízfolyások és tavak természetes és természetközeli állapotú partjait – a vizes élőhelyek védelme érdekében – meg kell őrizni. A vízépítési munkálatok során a természetkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni.

17. § (1) A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.
(2) A természeti területek hasznosítása során figyelemmel kell lenni az élőhely típusára, jellemző vadon élő szervezetek fajgazdagságára, a biológiai sokféleség fenntartására.

42. § (1) Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.

42. § (3) A természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett növényfaj:
a) egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének gyűjtéséhez;

e) egyedének betelepítéséhez, visszatelepítéséhez, termesztésbe vonásához;

43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A tervezett létesítmény természetvédelmi kockázatai a közvetlen területfoglalás, az állatok szabad mozgásának az akadályozása, a környező területek élővilágára gyakorolt hatás, a környezettől eltérő élőhelyi feltételeket nyújtó zöldfelületek, feltöltések, bevágások rézsűfelületei, amelyeken nagy tűrőképességű, invazív fajok jelentős távolságokra is terjedhetnek.

Élővilágvédelmi szempontból a teljes létesítményi területen törekedni kell a természetközeli állapotú területek igénybevételének korlátozására, a fák, facsoportok, cserjés sávok kíméletére.

A beruházással érintett középfeszültségű vezetékeket és oszlopokat madárvédelmi szempontból biztonságossá kell tenni.
A kivitelezés előkészítő munkálataira vonatkozó időbeli korlátozás a fészkelő védett madárfajok védelme érdekében került előírásra.
Az építéssel bolygatott felszíneken az özönnövények megjelenése várható, amelyek terjedése csak rendszeres beavatkozással, megfelelő időben történő kaszálással korlátozható.

Az út menti növények, valamint maga az útpálya felülete egyes állatfajokra csalogató hatást fejt ki, amely felszíneket az állatok táplálkozás céljából kereshetnek fel. Ezért az út menti növényalkalmazás során a gerinces fajok számára táplálékot szolgáltató növények alkalmazását kerülni kell.

A nyíltabb területek mentén szórt telepítésű cserjés-fás állományokat kell kialakítani az út két széle mentén, melyeknek fajösszetételét a szomszédos Natura 2000 területek védelme érdekében kizárólag a térségre jellemző őshonos fajok alkothatják. Madárvilág védelme (elsősorban az apróbb testű énekes és vízi madárfajok) szempontjából a cserje valódi szerepe, hogy az út két külső oldalához vonzza az énekesmadarakat, ezzel csökkentve az útpályán történő elütések számát.

A vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett gyorsforgalmi út megvalósítása és üzemeltetése nem okoz olyan hatást, amely a tervezési terület környezetében található területek fajgazdagságának jelentős leromlásához vezethet. A létesítmény az előírt természetvédelmi intézkedések maradéktalan végrehajtásával nem okoz számottevő változást, illetve csökkenést a hatásterületen élő növény- és állatfajok populációiban. A közlekedés zavaró hatása a nyomvonal menti sávra korlátozódik, annak kiterjedése a védelmi intézkedésekkel megfelelően mérsékelhető.

Az élővilágvédelmi kockázatok – a jelen határozat előírásainak érvényesítésével - megfelelően mérsékelhetőek, a tervezett gyorsforgalmi út megvalósításának természetvédelmi szempontból nincs akadálya.

A Natura 2000 hatásbecslési dokumentációk értékelése:

A 275/2004. Korm. rendelet szerint:

4. § (1) A Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1–3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

10. § (1) Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak – a tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel – vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a tervnek, illetve beruházásnak jelentős hatása lehet, hatásbecslést kell végezni.

(3) A terv kidolgozója, illetve a beruházó a 14. számú mellékletnek megfelelően hatásbecslési dokumentációt készít, amely alapján a hatásbecslést a természetvédelmi hatóság végzi. A hatásbecslési dokumentációt a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján a természetvédelem szakterület megfelelő részterületén szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő is elkészítheti.

(4) A hatásbecslés során – a 15. számú melléklet szerinti szempontokra figyelemmel – vizsgálni kell a tervnek vagy beruházásnak, illetve az azok megvalósítására vonatkozó egyéb ésszerű megoldásoknak a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt várható hatását.

(5) A hatásbecslést – az e §, valamint a 10/A. § rendelkezéseinek figyelembevételével –
b) a környezeti hatásvizsgálati, illetve az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban kell lefolytatni, ha a beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló jogszabály hatálya alá tartozik

(6) Az (5) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben a (3) bekezdés szerinti hatásbecslési dokumentációt a környezeti értékelés, a környezeti hatástanulmány vagy az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem önálló részeként kell elkészíteni.

(7) A terv akkor fogadható el, illetve a beruházás akkor engedélyezhető, ha a hatásbecslés alapján megállapítható, hogy az a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére, illetve a Natura 2000 területre kedvezőtlen hatással nem jár, továbbá – a 4. § (1) bekezdésre figyelemmel – nem ellentétes a jelölés céljaival.

A nyomvonallal érintett Natura 2000 területek érintettségére vonatkozóan a 275/2004. Korm. rendelet 14. számú melléklet szerinti Natura 2000 hatásbecslés készült, a megfelelő tervezői jogosultságok igazolása megtörtént.

A Vác - Rétság közötti szakasz 49+250 - 50+250 km szelvényének közvetett hatásterületével érintett HUDI20038 jelű, Nyugat-Cserhát és Naszály nevű jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet vonatkozásában a hatásbecslési dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység közvetett hatásterületével érintett jelölőfajok, valamint a területnek a szomszédos Natura 2000 területekkel alkotott koherenciája tekintetében az ökológiai átjárhatóságot biztosító műtárgyak megvalósulásával kedvezőtlen hatás nem valószínűsíthető.

A HUDI20008 jelű Börzsöny nevű jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet közvetlenül a Rétság - országhatár közötti szakasz 15+450 km szelvényénél, közvetve (élővilágvédelmi hatásterület) a Rétság - országhatár közötti szakasz 21+500 - 22+500 km szelvényei között érinti a beruházás. A beruházás által élőhely megszűnéssel érintett, igénybevett terület 10 x 300 m (kb. 300 m2). A beruházással érintett keskeny égeres erdősáv megszűnésével kapcsolatosan jelentős hatás nem valószínűsíthető. A tervezett tevékenység közvetett hatásterületével érintett jelölőfajok, valamint a területnek a szomszédos Natura 2000 területekkel alkotott koherenciája tekintetében az ökológiai átjárhatóságot biztosító műtárgyak megvalósulásával kedvezőtlen hatás nem valószínűsíthető.

A HUDI10002 jelű, Börzsöny és Visegrádi-hegység különleges madárvédelmi terület a nyomvonal Rétság – országhatár 21+500 - 22+500 km szelvények közötti szakasz közvetett hatásterületével érintett. A rendelkező részben tett madárvédelmi intézkedések figyelembe vételével a terület jelölő madárfajainak eltűnésére, megritkulására nem kell számítani.

A HUDI20026 jelű, Ipoly-völgy nevű jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet a beruházás a Rétság - országhatár közötti szakasz 19+800 - 22+245 km szelvények között érinti. A beruházással közvetlenül érintett, a területen előforduló 356,37 ha kiemelt jelentőségű 91E0 „Puhafás ligeterdők, éger- és kőrisligetek, ill. láperdők” közösségi jelentőségű jelölő élőhelyből 0,85 ha semmisül meg. Az érintett élőhelyfolt természetességi állapota közepes. A 0,24%-os területi csökkenés önmagában nem minősül kedvezőtlen változásnak, a megsemmisülő élőhelyfolt a Natura 2000 terület szegélyén található. Az élőhelyfolt Natura 2000 kezelési terv szerinti fő kezelési célja az idegenhonos fa- és cserjefajoktól történő mentesítés. A beruházás során kiemelt jelentőségű a végleges területfoglalással érintett sávban a terület gyommentesen tartása.

A beruházás 8,89 hektáron érinti a Natura 2000 területet, mely érintettség a fentiekkel együtt összességében 1,41 hektár élőhely megszűnést eredményez.

Kiemelendő továbbá a tervezett nyomvonal és a jelenlegi 2. sz. fűút közötti, valamint a tervezett nyomvonal és a meglévő vasúti töltés közötti területek fragmentációja, valamint ezen területeken megnövekedő szegélyhatás.

A terület hüllő és kétéltű jelölőfajai tekintetében a beruházás legjelentősebb hatásaként az esetleges elütésekkel kell számolni.

Fenti hatások csökkentéséhez elengedhetetlenül szükséges az ökológiai átjárhatóság folyamatos biztosítása.

A rendelkező részben tett előírások betartásával a terület jelölőfajai, valamint jelölő élőhelyei tekintetében összességében kedvezőtlen hatás nem valószínűsíthető.

A HUDI10008 jelű, Ipoly völgye nevű különleges madárvédelmi területet a Rétság - országhatár közötti szakasz 19+850 - 22+245 km szelvények között érinti. Az Ipoly-völgyének vizes élőhelyei kiemelt fontosságúak mind a hazai fészkelő madarak, mind a nagyszámú átvonuló és telelő madárállományra tekintettel. Kiemelendő a Börzsöny irányába átrepülő, a hullámtéren táplálkozó énekes, vízi és ragadozó madárfajok nagy száma. A nyomvonal részleges lábakra emelésével biztosított a terület vízháztartásának változatlansága, mely a jelölő madarak élőhelyeinek fenntarthatóságát biztosítja. Az érintett nyomvonalra tervezett kétoldali madárvédelmi fallal az elütések veszélyének kockázata csökkenthető.
Fenti intézkedésekkel a jelölő madárfajok tekintetében kedvezőtlen hatás nem valószínűsíthető.

A SKCHVU021 jelű, Poiplie nevű különleges madárvédelmi terület a HUDI10008 jelű, Ipoly völgye nevű különleges madárvédelmi területtel alkot egységet, a SKUEV0257 jelű Alúvium Ipľa (Ipoly-völgy) nevű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület a HUDI20026 jelű, Ipoly-völgy nevű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területtel.

Összességében megállapítható, hogy a 2. számú főút nyomvonalával párhuzamosan tervezett új gyorsforgalmi út a szomszédos Natura 2000 területek egymással alkotott koherenciáját a megfelelő ökológiai átjárhatóság biztosításával negatívan nem befolyásolja.

A Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció alapján, a 275/2004. Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés szerint a hatásbecslést a Kormányhivatal elvégezte és megállapította, hogy a megvalósuló gyorsforgalmi út a rendelkező részben előírt kikötésekkel az érintett Natura 2000 területek kijelölését megalapozó jelölő élőhelyekre és jelölő fajokra jelentős hatással nem lesz, nem ellentétes a kijelölés céljaival, nem sérti a Natura 2000 hálózat koherenciáját, ezáltal a 275/2004. Korm. rendelet 10. § (7) bekezdése alapján arra engedély adható.


Tájvédelem:

Közvetlen hatásterület: a létesítmény által közvetlenül igénybe vett terület.
Közvetett hatásterület: a zöldfelületi rendszer és ökológiai hálózat elemeinek átvágása miatt, a természeti rendszerekre gyakorolt hatások területe, tájszerkezetre és tájhasználatra gyakorolt hatások területe. Tájképi hatásterület az a tájrészlet, ahonnan a létesítmény látható, illetve ahol az út megépítése tájképi változást okoz.

A környezeti hatástanulmány készítése során tájvédelmi szempontból vizsgálták a természetföldrajzi adottságokat, tájhasználati, tájszerkezeti vonatkozásokat, a zöldfelületi rendszer szerkezetét és elemeit, a különböző szintű területi tervekkel való összefüggéseket, a tervezett létesítmény tájképi illeszkedését és a tájbaillesztés lehetőségeit. A részletes tájvédelmi vizsgálatok az út tengelytől számított 500 – 500 méter széles területsávra készültek.

Az érintett tájrészlet domborzati adottságait tekintve, Vác és Nőtincs között változatos felszínmorfológiájú, patakvölgyekkel erőteljesen tagolt hegylábi felszín (Szendehely, Nőtincs). A vízfolyásokhoz több helyen tórendszerek kapcsolódnak. Szendehelytől nyugatra a nyomvonal megközelíti az Udvarhelyi-tavat (Halastó), majd Nőtincstől északnyugatra a Lókos-patak felduzzasztásával kialakított Nőtincsi-víztározó északi peremterületét.

A domborzati adottság a tervezett út megvalósíthatóságának műszaki megoldási lehetőségeit is jelentősen befolyásolja, több híd és alagút tervezése, létesítése szükséges. A Vác - Nőtincs közötti szakasz nagyobb erdőtömb részeit is érinti (alagutak bevezető szakaszai). Az erdőterületek és patakvölgyek keresztezési szakaszai tájvédelmi szempontból az érzékeny területek közé tartoznak.

Nőtincstől északra enyhén tagolt dombvidéki, medence-dombsági felszínen halad tovább a nyomvonal (Rétság, Bánk). Északra haladva többségében mezőgazdasági, szántóterületek igénybevételére kerül sor. A szántóterületek mellett a változatos, dombvidéki jellegű szakaszokon helyenként erdőfoltok, erdős, illetve gyepes területek jellemzőek az állandó vagy időszakos vízfolyások környezetében és a meredekebb domboldalakon. Nagyobb kiterjedésű erdőterületek Rétság és Nagyoroszi települések közötti szakasz térségében, mint például Rétság délkeleti részén, valamint Pusztaberki belterületétől délnyugatra találhatóak.

A Rétság - országhatár közötti nyomvonal szakasz további állóvizek mellett vezet Nagyoroszi és a Derék-patak mentén. Az enyhén tagolt dombsági felszín Bánktól északra is folytatódik Pusztaberki településig. Innen északra viszonylag sík, enyhén hullámos felszínű, vízfolyásokkal sűrűn tagolt tájrészlet jellemző az Ipoly folyóig. Hont település és az Ipoly folyó között vezető szakasz a tervezett út tájvédelmi szempontból legérzékenyebb része, a folyó menti vizes élőhelyek és az erdősült hegy szegélyének igénybevétele miatt.

A Katalinpuszta és Szendehely melletti szakasz módosított nyomvonala településvédelmi szempontból kedvezőbb, mert a felszíni szakaszok és alagút bevezetések a településrésztől a terepadottságok és az erdőterületek miatt megfelelően lehatároltak.

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben (a továbbiakban: OTrT) lehatárolt
 országos ökológiai hálózat magterületét a tervezett út Rétság - országhatár közötti szakasza a 19+610 - 22+240 km szelvények között,
 ökológiai folyosó területét a tervezett út Vác - Rétság közötti szakasza a 49+400 - 50+200; 56+000 - 56+100 (2. sz. főút - Berkenye bekötőút ívkorrekció); 57+910 - 57+940; 60+500 - 60+550; 62+420 - 62+500; a Rétság - országhatár közötti szakasza a 2+800 - 3+000; 5+110 - 5+240; 7+830 - 7+850; 10+260 - 10+375; 17+320 - 18+500 km szelvények között,
 puffer területét a tervezett út Vác - Rétság közötti szakasza az 50+300 - 55+350; (A2 számú alagút: 51+640 - 52+280); 62+260 - 62+420; 64+800 - 65+041; a Rétság - országhatár közötti szakasza a 0+500 - 2+800 km szelvények között
érinti.

A Vác - Rétság közötti nyomvonal szakasz által érintett hegyvidéki területek az Országos Területrendezési terv által kijelölt országos jelentőségű tájképvédelmi övezet részeként is kijelölésre kerültek. A nyomvonal Bánkig a megyei területrendezési tervek szerint megkülönböztetett térségi jelentőségű tájképvédelmi övezetbe sorolt területeket keresztez, mely területek övezetbe sorolásának célja elsősorban a patakvölgyek (Lókos-patak, Pusztaszántói-patak, Jenői-patak) és erdőterületek látványának védelme. Hont és Drégelypalánk területén országos, Ipolyvece és Dejtár területén pedig térségi jelentőségű tájképvédelmi övezethez tartozó területek kerültek kijelölésre. Drégelypalánk, Hont és Drégely-vár tájtörténeti szempontból is jelentős helyszínek.

A vizsgálatok során a következő egyedi tájértékeket azonosították:

A Vác - Rétság közötti nyomvonal szakasz mentén:
- 1. külterületi pince ~160 méterre (Vác)
- 2. kereszt ~100 méterre (Vác)
- 3. kereszt ~10 méterre (Szendehely)
- 4. kereszt csomópont kialakításnál Nőtincs felé
- 5. gémeskút a 2-es (E77) út mentén ~230 méterre
- 6. kereszt a településtől délre, a Diósjenőbe vezető csatlakozó út kialakításnál


A Rétság - országhatár közötti nyomvonal szakasz mentén:
- 7. gémeskút ~290 méterre
- 8. külterületi pince Drégelypalánknál ~70 méterre
- 9. kereszt ~160 méterre
- 10. kereszt ~280 méterre
- 11. Szondi kápolna helyén álló kopjafa ~290 méterre
- 12. és 13. diófa ~5-10 méterre
- 14. Parassapuszta-Kápolna a nyomvonal mentén
- továbbá Hont település belterületén találhatók további egyedi tájértékek a nyomvonaltól 100-200 méterre: világháborús emlékmű, Szent István emlékmű, lakóépületek, régi vasútvonal.

A tájkép értékes és kiemelkedő tájalkotó elemeinek, elem-együtteseinek tekinthetők:
 a Naszály és Börzsöny erdővel borított hegyvonulatai,
 a Nógrádi-medencében Rétság, Borsosberény és Pusztaberki lakott területei által bezárt háromszögben fekvő erdőtömb,
 a Drégelypalánk belterületétől D-re fekvő Aranygomb-hegy és attól valamivel keletebbre fekvő Dolinák-erdő,
 a Nőtincs, Felsőpetény, Ősagárd és Keszeg települések által közrezárt tájrészletben a Lókos-patak, Hangya-patak és Sinkár-patak völgyeinek találkozása,
 az Udvarhelyi-tó, a Nőtincsi-víztározó, a pusztaszántói halastavak, illetve a Nagyoroszi-patakból Patak település mellett felduzzasztott halastó nyílt vízfelszíne, part menti nádas sávjaik és közvetlen cserjés-fás környezetük, valamint az Ipoly árterében fekvő nedves gyepek és galéria erdősávok,
 a Drégely-vár látványa.

Az építés során időszakos igénybevételi területek közül legjelentősebb beavatkozások a nyitott technológiával épülő alagút szakaszok, ahol a felszíni beavatkozási területek megfelelő helyreállítást igényelnek.

A tájvédelmi szempontból érzékeny területek megóvása érdekében a Kormányhivatal védelmi intézkedési előírásokat tett.

A környezeti hatástanulmány vizsgálatai alapján meghatározott tájvédelmi javaslatok átnézeti helyszínrajzon kerültek feltűntetésre, az aktuális tájhasználati formákat is ábrázolva a tervezett nyomvonal tengelyétől mért 500 – 500 m széles sávban.
A tájvédelmi javaslatok, intézkedések a következők:
 „Benjes-sövény” telepítésére alkalmas útszakaszok
 Ideiglenes kerítés az építés ideje alatt
 Rehabilitáció során kiemelten kezelendő szakaszok
 Nyitott alagútépítési szakaszok (roncsolt felszín) rehabilitációja
 Ökológiai kiegyenlítő felületek kialakítása, vízfolyás menti területek helyreállítása növénytelepítéssel.

Az alkalmazásra javasolt növénytelepítési formák: gyeptelepítés, cserje telepítés, erdőszegély jellegű, többszintű növényállomány ültetése, erdősáv telepítése, ligetes telepítés, jelző facsoport telepítése.

A kivitelezés során ideiglenesen igénybe vett felvonulási és munkaterületeken, továbbá a szállítási útvonalak mentén, valamint a kiépítendő útpálya koronaszélességében kivágásra kerülő cserjék nyesedékének felhasználásával, az úgynevezett „Benjes-sövények” kialakítása javasolt. A Naszály térségi erdősült szakaszokon a kivitelezés befejezését követően, erdőszegély jellegű, többszintes növényállomány kialakítása javasolt.

Tvt. szerint:

7. § (2) A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében:
a) gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről;

h) biztosítani kell a jellegzetes tájképi elemek fennmaradását.

Gyorsforgalmi utak létesítése mindenekelőtt biológiailag aktív felületek igénybevételével jár, zöldfelületek megszűnését, feldarabolódását okozza. Az út megvalósítása hatással van a környező életterek állapotára is. A bevágásban, vagy töltésen vezetett út megváltoztatja a domborzati viszonyokat, változtat a mikroklimatikus adottságokon, és megváltoztatja a felszíni lefolyási, bizonyos esetekben a környező területek vízháztartási viszonyait is. E tényezők együttesen az utak környezetében a vegetáció változását eredményezhetik. A gyorsforgalmi út tájhasználati kockázata a területhasználati lehetőségekre gyakorolt korlátozó hatás, a tájszerkezet megváltoztatása, láthatóság esetén a markáns tájképi hatás, az épített létesítmény tájjelleg megváltoztató hatása. A fentiek figyelembevételével a szükséges tájvédelmi intézkedéseket – a vizsgálati dokumentáció alapján – a Kormányhivatal előírta.

A tervezett út a határozat kikötéseinek érvényesítésével és az általános tájvédelmi eszközrendszer alkalmazásával megfelelően tájbailleszthető.


*

ÜGYFÉLI NYILATKOZAT ÉRTÉKELÉSE

Az eljárás során a Védegylet Egyesület (1088 Budapest, Szentkirályi u. 6. fsz. 3.) 2016. október 12. napján az alábbi ügyféli nyilatkozatot terjesztette elő:

„Egyesületünk az M2 gyorsforgalmi út Vác-országhatár közötti szakasz környezeti hatásvizsgálati eljárásában ügyféli jogállással rendelkezik. A közelmúltban betekintést nyerhettünk az engedélyezési eljárás iratanyagába.
Egyesületünk a Ket. 51. §-a értelmében élni kíván nyilatkozattételi jogával, melyet az alábbiakban teszünk meg.

Az eljárás dokumentációjában foglaltak alapján megállapítható, hogy a tervezett gyorsforgalmi út nyomvonala jelentős területen érint természetvédelmi rendeltetésű területeket, különösen az északi szakaszon, az Ipoly-völgyében illetve az azzal szomszédos területeken (a 19-es és 23-as km-szelvények között).
Az érintett területek:
Duna-Ipoly Nemzeti Park
HUDI20026 Ipoly-völgy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
HUDI10008 Ipoly völgye különleges madárvédelmi terület

A tervezett beruházás több közösségi jelentőségű élőhely és faj, valamint védett és fokozottan védett faj természetvédelmi helyzetére várhatóan negatív hatást fog gyakorolni, így többek között az alábbiakra:

Közösségi jelentőségű élőhelyek:
3150 Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel
6440 Folyóvölgyek Cnidion dubii társuláshoz tartozó mocsárrétjei

Közösségi jelentőségű fajok:
Réti csík (Misgurnus fossilis)
Dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus)
Vöröshasú unka (Bombina bombina)
Mocsári teknős (Emys orbicularis)

Fentiek miatt a beruházás a tervezett nyomvonalon a természetvédelmi érdekekkel nem összeegyeztethető. Kérjük ezért Tisztelt Főigazgató Urat, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedély kiadására vonatkozó kérelmet elutasítani szíveskedjék.”


A Kormányhivatal a fenti nyilatkozatban foglaltakat megvizsgálta, és az alábbiakat állapította meg:

A környezeti hatástanulmány helyszíni vizsgálatok alapján kidolgozott részletes természetvédelmi, élővilágvédelmi vizsgálati munkarészt tartalmaz, a Natura 2000 terület érintettsége miatt a 275/2004. Korm. rendelet 14. számú melléklete szerinti, külön Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció készült. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság adatszolgáltatás céljából megkereste a természetvédelmi kezelő Igazgatóságot.

A gyorsforgalmi út által igénybevételre kerülő terület természetvédelmi szempontból a fenti adatok alapján részletesen vizsgálatra került, a Kormányhivatal a várható hatásokat elemezte, a Natura 2000 területre gyakorolt hatásokat a 275/2004. Korm. rendelet 10. §-a szerint vizsgálta, a jelen határozat rendelkező részében a kedvezőtlen hatások mérséklésére előírásokat tett. A határozat előírásainak végrehajtásával az élővilágra gyakorolt hatások megfelelően mérsékelhetőek.


ÉSZREVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE

I. Az Alapkérelemre vonatkozóan érkezett észrevételek

Az eljárás során az Alapkérelemre vonatkozóan alábbi észrevételek érkeztek a Főfelügyelőségre a beruházással kapcsolatosan:

1. László Zoltán (Szendehely): 2016. május 5. napján elektronikus úton, majd 2016. május 6. napján postai úton érkezett beadványában előadta, hogy véleménye szerint a tervezők régi, elavult alaptérképeket használnak, Szendehely község Képviselő-testületének vonatkozó rendeleteit, határozatait (rendezési terv, település szerkezeti terv) és a korábbi lakossági véleményeket nem veszik figyelembe. A tervezők által használt térkép adataitól eltérően jóval több ház épült az elmúlt években, az autópálya a település szerkezeti tervében szereplő utolsó beépíthető telektől 60-70 méterre épülne. Mindezekre tekintettel ebben a formában elfogadhatatlannak tarja a beruházást. Kérése, hogy a beruházás megvalósulása esetén további 200 méterrel távolabb kerüljön kialakításra az út, mivel ez nem jár jelentősnek mondható költségnövekedéssel, az érintett lakosság körében azonban megnyugvást hozhat. Kéri a „rövidesen elkészülő hatástanulmány” megküldését elektronikus formában.

2. László Zoltán (Szendehely): 2016. május 5. napján elektronikus úton, majd 2016. május 6. napján postai úton megküldte „Szendehely-Katalinpuszta lakosainak nyilatkozata az M2 gyorsforgalmi út Vác – országhatár közötti szakaszának nyomvonalával kapcsolatban” című, többek által aláírt beadványát. A beadvány jellemzően Szendehely, Szendehely-Katalinpuszta és más környékbeli lakosok észrevételeit tartalmazza. Az észrevétel szerint az ott élő emberek számára a jelenlegi formában elfogadhatatlan a nyomvonal. Előadják, hogy a közzétett térképen Szendehely-Katalinpuszta ingatlanjainak jelentős hányada (25-30%) nincs feltüntetve. A hiányzó házak jelentős része élővilágvédelmi, illetve környezetvédelmi hatásterületen belülre esik, rendkívül közel helyezkednek el a tervezett nyomvonalhoz. Mindezek alapján kérdésük, hogy valóban felmérték-e az ingatlanok elhelyezkedését a nyomvonalhoz képest, és ha igen, miért nem a valós településtérképre helyezték a tervezett nyomvonalat.
Véleményük szerint a településrész természeti adottságai az átlagostól meglehetősen eltérőek, bármely pontján jelentkező zaj a teljes völgyben hallható. A településrész erősen terhelt zaj és légszennyezettség terén a 2-es út által, a tervezett nyomvonal a csendesebb, nyugati felét fogná ollóba, és így két irányból érkezne a forgalom zaja és a kapcsolódó légszennyezettség. A beadványban idézik a Főfelügyelőség által kiadott közleményben a zaj-és rezgésvédelmi hatásterülettel kapcsolatos megállapításokat, amelyek alapján kifogásolják, hogy a döntés számítások alapján történik, továbbá hogy a nyomvonal valójában 130 m távolságra helyezkedik el a település utolsó házától, és hiányolják, hogy a település különleges akusztikai vonatkozásairól nem esik szó. Rezgésvédelem szempontjából kifogásolják, hogy a völgy oldalát jellemzően borító agyagos talajra gyakorolt hatás vizsgálata nem szerepel a dokumentációban, illetve fontos szempontként említik a házak épségét veszélyeztető suvadás vagy lejtőcsuszamlás lehetőségének vizsgálatát is, amelyre szintén nincs utalás.
Véleményük szerint a Duna felől érkező minden légáramlat a völgybe buktatja le az autópálya összes légszennyező termékét. Kérdésük, hogy az elvégzett számítás valóban modellezi-e a völgy sajátosságait, mivel a településen lakók tapasztalják, hogy a kazánok működése kapcsán is megreked a völgyben a füst.
A völgy zártságát, szélvédett jellegét véleményük szerint havária esemény esetére sokkal nagyobb védőtávolság indokolt. Tekintettel a nyomvonal és a legszélső lakóházak közötti 130 m távolságra, a dokumentációban szereplő minimális 300 m védőtávolság sincs meg, ami havária esetén nagy kockázatot jelent a lakókra.
Szendehely-Katalinpuszta az Országos Ökológiai Hálózat, valamint az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetének része, továbbá tájképvédelmileg kiemelten kezelendő terület. A térségben található erdőrész kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetbe tartozik. Az Országos Területrendezési Terv szerint mindhárom övezet esetén a terület jellegének megfelelő, kímélő felhasználást javasolnak. Álláspontjuk szerint a beruházás ellentétes az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvénnyel, mivel a község területén a domborzati viszonyok és tájadottságok miatt a törvény által előírt tájképi egységet és hagyományos tájhasználatot megőrző és nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazása gyakorlatilag lehetetlen.
Mindezek alapján a lakosság kérése, hogy a nyomvonalat máshova helyezzék át.

3. Gyöngyösi Melinda (Szendehely-Katalinpuszta): 2016. május 9. napján elektronikus úton érkezett beadványában előadta, hogy már 2010-ben is és most is tiltakozik a terv megvalósulása ellen, mivel véleménye szerin az út megépülése esetén a falu, amely értékes természet-és vadvédelmi terület is, zajossá, légszennyezetté és élhetetlenné válik. Emiatt kéri a tervek átgondolását és az út nyomvonalának áthelyezését.

4. Kovács Dóra (Szendehely-Katalinpuszta): 2016. május 10. napján elektronikus úton, majd 2016. május 11. napján postai úton ismételten megküldi a fent ismertetett, „Szendehely-Katalinpuszta lakosainak nyilatkozata az M2 gyorsforgalmi út Vác – országhatár közötti szakaszának nyomvonalával kapcsolatban” című beadványt, további aláírásokkal kiegészítve.

5. Kovács Dóra (Szendehely-Katalinpuszta): 2016. május 10. napján elektronikus úton, majd 2016. május 11. napján postai úton megküldött újabb beadványában lakossági észrevételeket és kérdéseket terjeszt elő a nyomvonallal kapcsolatban az alábbiak szerint:
Kérdései, hogy pontosan mikor tervezik elkezdeni az építkezést, mekkorára tervezik a völgyhíd magasságát, illetve tervezik-e használni a település úthálózatát.
Tekintettel a sajátos domborzati viszonyokra, a zárt völgyre, érdeklődik, hogy mit kívánnak tenni a tervezők a zajvédelem érdekében, az esetleges zajvédő falak ugyanolyan hatékonyak-e az ilyen speciális akusztikájú völgyben, műszakilag egyáltalán lehetséges-e egy völgyhíd zajvédelme.
A sajátos domborzati viszonyból eredő probléma a vízelvezetés jelenleg is, mivel a dombokról összegyűlő csapadék évi többszöri villámárvizet okoz, a völgy vízgyűjtőként viselkedik. A völgy további bolygatása, földművek építése, és a jelenlegi vízmegtartó növényzet kivágása ezt a problémát tovább súlyosbítja. Emiatt kérdése, hogy hogyan kívánják megoldani a csapadékvíz elvezetését.
Az ott élők legnagyobb része a település természeti értékeire tekintettel költözött a településre, kérdése, hogy hogyan kívánják elérni, hogy ez a természetjárásra alkalmas környezet, valamint élővilág megmaradjon, hogyan érhető el a hagyományos tájjelleg, tájhasználat megőrzése.
Véleménye szerint ez a környék az ország egyik legtisztább levegőjű vidéke köszönhetően a még meglévő nagyobb, összefüggő természetes területeknek. Kérdése, hogy hogyan biztosítják, hogy a forgalomból adódó szmog nem rontja a település levegőjét, hogyan kezelik azt a helyzetet, miszerint a szél a kibocsátott anyagokat a völgybe vezeti le, hogyan tartják tiszteletben az ott élők egészséges környezethez való jogát.
Gazdasági szempontból is kétségesnek tartja az út megépítését, mivel véleménye szerint az ingatlanok értéke csökkenni fog.

6. Szente Balázs János (Szendehely) 2016. május 10. napján elektronikus úton megküldött beadványában az alábbiakat adta elő:
Véleménye szerint a zajterhelési és levegőterhelési számításnál egy mérsékelten növekedő gépjármű forgalommal számoltak, az alábecsült forgalom pedig jelentős légszennyezettségi és zajterhelés alulbecsléshez vezethet. Véleménye szerint a számításoknál a Transzeurópai Közlekedési Hálózat „szívó, tölcsér hatását” nem vették figyelembe.
Kifogásolja, hogy a nyomvonalat elavult térképeken jelenítették meg.
A dokumentáció megállapítja, hogy a számítások mindenhol határérték alatt maradnak a légszennyezettség és a zajvédelem tekintetében, ezért védelemre nincs szükség. Véleménye szerint azonban problémát jelenthet, hogy ez a terület egy völgy, a szélirány éppen az autópálya felől fújna. Mivel a szél erejét is alábecsülték, így a zaj-és levegőszennyezettség is alulbecsült a dokumentációban. Problémát jelent továbbá, hogy nem lokális, hanem regionális adatokat vettek figyelembe a szélerősség számításakor.
Hiányolja a dokumentációból az extrém (de várható) esetek hatásainak elemzését, mivel mindkét alagút Katalinpusztát érinti, egy baleset esetén torlódás alakul ki, ami extrém zaj-és levegőszennyezést jelenthet.
Véleménye szerint alternatív útvonalként megoldást jelentene, ha Verőce irányába tolnák el az utat, és a domb túloldalán vezetne a nyomvonal.
Álláspontja szerint külföldi tapasztalatok alapján Szendehely-Katalinpuszta mellett indokolt zajvédő falak kiépítése.

7. Kis Nikoletta (Szendehely) 2016. május 11. napján elektronikus úton, valamint 2016. május 13. napján postán megküldte számos szendehelyi lakos által írt közös beadványt, amelyben az alábbiakat adta elő:
Elfogadhatatlannak tartja a nyomvonalváltozatot, és tájékoztatást kér, hogy milyen szakmai és egyéb indokok vezettek a „B” nyomvonal elutasításához.
Kifogásolja, hogy a tervezés alapjául szolgáló térképek nem tartalmazzák Katalinpuszta és Szendehely utóbbi 15 évben létesült lakott belterületeit, így a dokumentáció nem veszi figyelembe az út ezen településrészekre gyakorolt hatásait.
Nem ért egyet a dokumentáció megállapításával, miszerint Szendehely és Katalinpuszta belterületén a zajkibocsátás csökken.
Véleménye szerint a gyorsforgalmi út és műtárgyai tönkretennék a terület kivételes adottságait, az „A” nyomvonal továbbra sem került olyan távolságra a települések érintett területeitől, aminek köszönhetően az ingatlanok jelentős értékvesztésüket ne szenvednék el.
A tervezett út Szendehely nyugati oldalán nyílt terepen halad, jelentősen megnövelve a település zaj-és légszennyezettségét. Mivel az út nyugati irányban körülöleli a települést, így ellehetetlenül a település fejlődése, elértéktelenednek az ingatlanok.

8. Kis Nikolett és Horváth Péter (Szendehely) 2016. május 12. napján elektronikus úton érkezett, illetve a közmeghallgatáson személyesen átadott egyéni lakossági észrevételében az alábbiakat adta elő:
A jelenlegi M2 nyomvonal lényegében azonos a 2010-es „A” nyomvonallal, amelyet a település lakói elutasítottak.
A megvásárolt ingatlan környezeti adottsága, csendes fekvése miatt költöztek Szendehelyre, az örökpanorámásként hirdetett telekkel kapcsolatban az önkormányzat a településrendezési tervre hivatkozással 2008-ban úgy tájékoztatta, hogy azt az M2 fejlesztése nem érinti, mivel az út keleti irányból fogja elkerülni a települést. Ha tudtak volna arról, hogy bármilyen esély van arra, hogy az M2 nyugatról kerüli majd el a falut, nem építkeztek volna itt.
Kérdése, hogy figyelembe veszik-e a lakókörnyezet megváltozását, mivel a jelenlegi környezetben nulla terhelés van, amelyhez képest a határérték alatti terhelés is jelentős.
Mivel az útnak nincs lehajtója a településre, a település csak kárvallottja lenne a beruházásnak, de abból nem profitálna semmit. Az M2 nyomvonal körülzárja Katalinpusztát és Szendehelyet, és mivel a 2. sz. főút továbbra is kiszolgálná az átmenő forgalmat, egy körúti gyűrű alakulna ki a község körül zaj-, por-, fény- és légszennyezéssel rontva az itt lakók életminőségét. Emiatt Szendehely elveszítené vonzerejét, csökkenne a népesség, és megállna a dinamikus fejlődés, valamint rontaná a turisztikai vonzerőt és a vadászati lehetőségeket is.
A település nyugati része tájképvédelmileg kiemelten kezelendő területen fekszik. A völgyhíd és a csatlakozó műtárgyak lerombolnák a táj adottságait, ami összeegyeztethetetlen az OTrT-vel.
Az elmúlt években erdőfiatalítást, tarvágást végeztek a térségben, ami a tervezett nyomvonalat Szendehely szempontjából a lehető leghátrányosabban érte, mivel az erőirtások azokat az erdősávokat érintettek a legfokozottabban, amelyek esetleg csillapíthatták volna a völgyhíd, alagútkijárat zajártalmait, porszennyezését, látványvilágát. Az erdész tájékoztatása szerint az erdők kitermelését folytatni fogják, így súlyos hiányosságot jelent, hogy az útfejlesztési terveket nem hangolták össze az erdőgazdálkodási tervekkel.
Már 2010-ben jelezték, hogy elavult térképek alapján történt a tervezés, ami mostanra sem változott. Kérik a tervezett út 3D-s, terepmodelles látványterveinek elkészítését annak igazolására, hogy a nyomvonalnak nincs jelentősége Szendehely nyugati településrészére.
Véleménye szerint a hatástanulmány nem vette figyelembe a térségben az uralkodó szélirányt, sem az akusztikai adottságokat.
Érthetetlennek tarja, hogy Szendehely 2010-es tiltakozása ellenére 2016-ra nyilvános magyarázat, szakmai érvek és dokumentáció nélkül csak a nyugati nyomvonalat vizsgálják, ami jelenleg rövid idő alatt még nagyobb tiltakozást váltott ki, mint 2010-ben. Emiatt szükséges lenne más lehetséges, Szendehelyre kedvezőbb nyomvonalak vizsgálata is.
Két megoldási lehetőséget javasolnak a problémára: egyrészt a 2010-es „B” nyomvonaltól még keletebbre húzódó változat lehetőségének vizsgálata, amelyet már a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság is felvetett 2010-ben, másrészt ha semmilyen más lehetőség nincs, mint a településtől nyugatra haladó, akkor az alagútban, föld alatti nyomvonalon vezetés lehetőségének vizsgálatát kérik.

9. A Váci Polgármesteri Hivatal 2016. május 25. napján megküldte Vác város jegyzőjéhez eljutatott alábbi lakossági beadványokat:
- Kovács Dóra beadványa (a fenti 5. pontban ismertetett észrevétellel azonos)
- Szente Balázs János beadványa (a fenti 6. pontban ismertetett észrevétellel azonos)
- Kovács Dóra beadványa (a fenti 4. pontban ismertetett észrevétellel azonos)
- László Zoltán beadványai (a fenti 1. és 2. pontban ismertetett észrevétellel azonos)

10. Homonnai Mónika és Radnóti Tibor (Szendehely-Katalinpuszta) 2016. május 30. napján elektronikus úton megküldött beadványában az alábbiakat adta elő:
Csatlakoznak a szendehelyi és katalinpusztai lakosok közös beadványához, ellenzik a nyomvonalat a jelenlegi formájában, mivel súlyosan károsítani fogja életkörülményeiket.
A térkép, amelyen a nyomvonalat feltüntették, nem az aktuális állapotokat tükrözi.
Szendehelyet közrefogná a 2-es út és az M2-es autópálya, a község a tervezett nyomvonal irányában terjeszkedett, aminek a nyomvonal útját állja.
Mivel Katalinpuszta egy zárt völgyben fekszik, valószínűleg elviselhetetlen lenne a zajterhelés. A völgy visszhang-hatását tapasztalják ma is, a zajterhelés nagyon függ az időjárástól. Hiányolják a mérés eredményéről a megnyugtató tájékoztatást. Az ingatlan megvásárlásakor szempont volt, hogy ne legyen autózaj, ami most többnyire megvalósul. Ehhez képest az akár határértéket el nem érő, de folyamatos autózaj nem elfogadható.
A várható forgalom miatt a levegő minősége is biztosan romlana, mivel a település rosszul szellőzik.
A nyomvonal ökológiai zöldfolyosót keresztezne a Cserhát és a Börzsöny között. A község erdő mellett terül el, számos állatfaj számára biztosít élőhelyet, ami a forgalmas út mellett nem valószínű, hogy így is marad.
Mindezek alapján kérik a nyomvonal megvalósíthatósága tervezetének felülvizsgálatát.

A 2016. május 12. napján Vácott tartott közmeghallgatáson részben a fenti észrevételekben foglaltakkal azonos tartalmú hozzászólások érkeztek, részben pedig a nyomvonal vonalvezetésével, valamint az általa érintett ingatlanokkal kapcsolatban érkezetek kérdések. Az elhangozott kérdésekre, észrevételekre a NIF Zrt. és a tervező, valamint a Főfelügyelőség képviselői reagáltak.

*

Az észrevételek értékelése:

A 314/2005. Korm. rendelet az eljárás megindításának időpontjában hatályos 10. § (1) bekezdése alapján:

A környezetvédelmi hatóság az érintett nyilvánosságtól, valamint a 12-15. §-ok szerint kapott, a környezeti hatás szempontjából lényeges észrevételeket a szakhatóságok bevonásával érdemben megvizsgálja. A környezetvédelmi hatóság határozatának indoklása tartalmazza az észrevételek értékelését és a nyilvánosság bevonásának folyamatáról szóló információt. Az észrevételek értékelése magában foglalja az észrevételek ténybeli megítélését, szakterületi elemzését és a jogi következtetéseket.


Tekintettel arra, hogy a Kovács Dóra által a Főfelügyelőség részére eljuttatott észrevételek vízügyi szakkérdést, továbbá Kis Nikolett és Horváth Péter észrevételei erdészeti szakkérdést érintettek, az észrevételek megküldésével OKTF-KP/57-88/2016. és OKTF-KP/57-114/2016. számon a Főfelügyelőség megkereste az eljárásba korábban szakhatóságként bevont, fenti kérdésekben hatáskörrel rendelkező hatóságokat az észrevételek értékelése céljából a 314/2005. Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján.

A megkeresett szakhatóságok az észrevételekre vonatkozó megállapításaikat az alábbiak szerint adták meg:

1. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35100-7134-3/2016.ált. számon:

„Megkeresésükre a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) fenti tárgyú belföldi jogsegély kérése ügyében az alábbi tájékoztatást adja.

T. Címzett hivatkozott számú megkeresésében az FKI-KHO-tól kérte, az M2 gyorsforgalmi út Vác – országhatár közötti szakaszra vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás során, 2016. május 12-én, Vácott tartott közmeghallgatáson tett lakossági észrevételekre és kérdésekre a Szendehely-Katalinpuszta vízelvezetésével kapcsolatosan a hatóság álláspontját.

Az M2 gyorsforgalmi út Vác- országhatár közötti szakaszra vonatkozó csapadékvíz elvezetési kérdések tekintetében az FKI-KHO-hoz beadott vízjogi létesítési engedélyezési eljárás keretén belül kerül sor a csapadékvíz elvezetési szakkérdések elbírálására.

Tájékoztatom, hogy az FKI-KHO a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés e) pontja alapján vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja, a 18. § (2) bekezdés e) pontja alapján a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság jogutódja.

Jelen jogsegély kérelem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 26. § (1) bekezdés c) pontján alapul.”


2. Heves Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály HE/ERDO/6217-2/2016. számon:

„Fenti tárgyban Kis Nikolett és Horváth Péter – 2640 Szendehely, Kölcsey u. 5. – által benyújtott M2 gyorsforgalmi út Vác – Országhatár szendehelyi szakasz megépítésével kapcsolatban tett lakossági észrevételre, illetve az OKTF-KP/57-99/2016. sz. jegyzőkönyvben leírt észrevételre a következő szakvéleményt adom.

• Az erdészeti hatóság a korábban megküldött M2 Vác – Országhatár közötti nyomvonalak véleményezése során a variánsok közül a Naszály-hegyelkerülését tervező „B” változatot támogatta. A szendehelyi térségben viszonylag jó termőhelyen meglévő (börzsönyaljai erdők) az erdészeti ágazatnak értékesebb állományok, mint a Naszálytól keletre lévő cserháti erőterületek. Szerencsésebb lenne, ha ez az erdőgazdálkodás, természetvédelem, erdőlátogatottság és még sok más szempontból is jelentős területet nem sebeznénk további útépítéssel.
• Az az állítás, hogy a térségben folytatott erdőgazdálkodás egyenlő az erdőirtással nem fedi a valóságot. A térségben évtizedekre előre megtervezett erdőfelújítás folyik, amely során a meglévő idős, sokszor sarjeredetű tölgyesek magasabb minőségű, mageredetű tölgyes erdőkké alakítása megy végbe. A véghasználatok tervezése a település közeli, utak melletti, egyéb védettségre szoruló területeken visszahagyandó faállományok figyelembe vételével történik.
• Arra a felmerült kérdésre, hogy a megépítendő M2 út menti szendehelyi erdők védelmi rendeltetésűre (településvédelmi, tájképvédelmi) való megváltoztatására milyen lehetőség van a az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 27. és 28. § ad iránymutatást.

Az erdő rendeltetésének megváltoztatása
27. § (1) Az erdő rendeltetésének, illetve rendeltetéseinek megváltoztatását az erdőgazdálkodó kérelmére az erdészeti hatóság engedélyezheti, melyhez a tulajdonos, illetve közös tulajdon esetén a tulajdonostársak tulajdoni hányad alapján számított 2/3 részének hozzájárulása szükséges.
(2) Az erdő rendeltetésének közérdekből történő megváltoztatását feladat- és hatáskörén belül kezdeményezheti
a) a miniszter,
b) a környezetvédelemért felelős miniszter,
c) a természetvédelemért felelős miniszter,
d) az oktatásért felelős miniszter,
e) az egészségügyért felelős miniszter,
f) a honvédelemért felelős miniszter,
g) a határrendészetért felelős miniszter,
h) a vízgazdálkodásért felelős miniszter,
i) a közlekedésért felelős miniszter,
j) az érintett települési önkormányzat jegyzője,
k) a kultúráért felelős miniszter,
l) a bányászati ügyekért felelős miniszter.
28. § (1) Ha az erdő rendeltetésének a meghatározására, illetőleg megváltoztatására közérdekből kerül sor, az erdőgazdálkodó az ebből eredő kárának és többletköltségének megtérítésére jogosult. A kár és a többletköltség megtérítéséről a kezdeményező szerv a rendeltetés fennállása alatt köteles folyamatosan gondoskodni.
(2) A kezdeményező köteles a kár és a többletköltség elemeiről, mértékéről, megfizetésének módjáról az erdőgazdálkodóval megállapodni és a megállapodást a kezdeményezéskor az erdészeti hatóság számára bemutatni.”

*

Tekintettel arra, hogy az észrevételek jelentős részben a beruházás egészére vonatkozó, a nyomvonal vezetésével kapcsolatos, műszaki jellegű kérdéseket érintettek, amelyek vizsgálatára a Főfelügyelőség hatáskörrel nem rendelkezik, valamennyi, az eljárás során érkezett észrevételt a Főfelügyelőség OKTF-KP/57-74/2016., OKTF-KP/57-80/2016., OKTF-KP/57-87/2017., OKTF-KP/57-98/2016. és OKTF-KP/57-115/2016. számon megküldte az építtető NIF Zrt. és a tervező Vibrocomp Kft. részére, és kérte, hogy a lakossági észrevételekre vonatkozó álláspontjukat a Főfelügyelőség részére szíveskedjenek eljuttatni.
A NIF Zrt. a fenti megkeresésekre válaszát a tervezői konzorcium bevonásával elkészítette, és az alábbiak szerint küldte meg a Főfelügyelőség részére:

1. A Főfelügyelőség OKTF-KP/57-74/2016. számú megkeresésére (László Zoltán észrevételei, fent 1. és 2. pontban ismertetve) adott tájékoztatás:

„1. BEVEZETÉS

A Vibrocomp Kft. - Bokút-Terv Kft. Konzorcium (továbbiakban Konzorcium) által készült „M2 gyorsforgalmi út Vác - Országhatár közötti szakasz” tárgyú környezeti hatástanulmányt az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (továbbiakban Főfelügyelőség) részére a környezetvédelmi engedély megadása iránti eljárásra a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban Kérelmező) nyújtotta be 2015. december 12. napján.

A Főfelügyelőség a megindított környezeti hatásvizsgálati eljárás során 2016. május 6. napján OKTF-KP/57-74/2016. iktatószámon lakossági észrevételekre vonatkozó tájékoztatás kérő levelet adott ki, melyben Szendehely-Katalinpuszta településre vonatkozóan kérte a lakossági észrevételek megválaszolását.

Jelen dokumentáció a Főfelügyelőség OKTF-KP/57-74/2016. iktatószámú levelében tett kérésre adott szaktervezői válaszokat tartalmazza.

2. LAKOSSÁGI ÉSZREVÉTELEKRE ADOTT SZAKTERVEZŐI VÁLASZOK

2.1. Nyomvonaltervezés térképi alapjai, pontossága

Az észrevételben jelzett részben pontatlan alaptérkép megjelenítése a dokumentációban egy környezeti átnézeti helyszínrajzra utal, amely esetében térképszerkesztési hiba történt, így jelenhetett meg egy régi térképi alap a változtatások nélkül. Ez a térkép azonban a szaktervi munkákban nem lett felhasználva.

A környezeti hatásvizsgálati dokumentáció készítése során az aktuális, jelenlegi beépítést vettük figyelembe, a környezetvédelmi szakterületek a vizsgálataikat erre vonatkozóan végezték el. Ezt alátámasztják a szakági ábrázolások, térképek, illetőleg a szöveges dokumentáció vonatkozó megállapításai is (pl. egyes távolság adatok, amelyek egyeznek a lakók észrevételében közölttel).

A tervezési fázisban munkánk naprakészségét segítendő személyesen jártunk Szendehelyen 2015. február első hetében, a település aktuális, hatályos rendezési és településszerkezeti terveinek ügyében, amelyeket részletesen megismerhettünk és másolatot készíthettünk róla. A település polgármestere ott akkor, tájékozódott is erről szaktervező kollégánktól.

A NIF Zrt-vel fent álló tervezési szerződésünk szerint minden hónapban helyszíni vizsgálatokat, terepbejárást kellett tartanunk, aminek maradéktalanul eleget tettünk. A helyszíni vizsgálatok (felmérési, tájképi, zajvédelmi élővilág-védelmi, stb.) adatain, valamint a földhivatali adatokon túlmenően a munkánk elősegítésére felhasználtuk a település műholdas légi felvételeit is, a teljes aktuális állapot felvételezésére. Ezen túlmenően rendelkezésünkre álltak a teljes tervezési területre a szintvonalas térképi adatok is.

A fentiekben hivatkozott rajzszerkesztési hibán túlmenően nincs olyan térkép, amely esetében egyes épületek nem teljes mértékű ábrázolása a környezetvédelmi tervezésre vonatkozóan tervezési hibát okozhatott volna. Adott szakterületek tekintetében nem szükséges egy-egy településrész minden térképi állományát egyforma részletezettséggel megjeleníteni (pl. zajvédelem), hiszen amennyiben a tervezett nyomvonalhoz közelebbi helyeken teljesülnek a vonatkozó környezetvédelmi előírások, úgy a távolabbi területek esetében is. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy például a zaj,- és levegő védelem esetében ugyanakkor a térképes ábrázolás felölelte a teljes települési környezetet, beleértve a lakó-, és nem lakó területeket is, amely tréképi megjelenítéseket a hatásvizsgálati dokumentáció elemzett.

Fenti megállapításokra vonatkozó lakosság észrevétel, azzal összhangban az élővilág-védelmi hatásterületen belül található lakóházak jelenlétét sérelmezi. Fel kívánjuk hívni a figyelmet, hogy a terepbejárások és felülvizsgálatok alapján több környezeti elemre (pl. növény- és állatvilág), illetve környezeti tényezőre (pl. levegő és zaj) is meghatározásra kerültek a tervezett gyorsforgalmi út kivitelezése és üzemelése tükrében becsült kiterjedésű hatásterületek. Ezen hatásterületek alapvető célja, hogy előzetesen felmérésre kerüljenek az azon belül esetlegesen előforduló hatásviselők, továbbá a terület jelölje az egyes környezeti közegek (elemek) és tényezők szempontjából esetlegesen felmerülő, időszakos, vagy végleges jellegű állapotváltozás valószínűségét. A tervezett gyorsforgalmi út szempontjából úgynevezett hatásviselőknek tekinthető például a lakókörnyezet (ember), illetve a környezeti és természeti közegek egyaránt.

A lakókörnyezetre, egyben az emberre, mint hatásviselőre nézve a levegőtisztaság-védelmi és a zajvédelmi hatásterület kijelölések érvényesek. Az élővilág-védelmi hatásterület nem az emberre, hanem a természeti környezet élővilágára vonatkozik, ahogy ez a szakági fejezet alapján egyértelműen közérthető. (Megjegyzés: a természeti környezet élővilágvédelmére vonatkozó közvetlen hatásterületet a zöld vonal, a közvetett hatásterületet pedig a narancs színű vonal szemléltette. Tárgyi hatásterületek részletes mibenlétét /mi indokolja, miért annyi méter/ a szakági fejezetek írják le, függően az adott tájegységben meglévő természeti értékek jelenlététől.)

Az emberre vonatkozóan a zajvédelmi, illetőleg levegővédelmi hatásterületnek lehet relevanciája. Felhívjuk a figyelmet ugyanakkor arra, hogy a hatásterületi érintettség nem jelent határértéket meghaladó, vagy megközelítő terhelést. A hatásterületi lehatárolás elsődleges célja a 2004. évi CXL törvény értemében az ügyféli jogállás elbírálhatósága. Ezen túlmenően a hatásterületen belüli terület jelöli ki a tervezett beruházás azon környezetét, ahol az egyes környezeti hatások tekintetében bármilyen jellegű változás elképzelhető például élővilágvédelmi szempontból. Ez az elképzelhető változás nem jelenti azt, hogy ez a változás egyáltalán bekövetkezik, vagy ha bekövetkezik, akkor jelentős. Az, hogy esetleg a hatás hol jelentős, és hol kíván beavatkozást, az csak akkor derül ki, miután ezt az említett hatásterület-sávot a nyomvonal mentén a szakértők részletesen megvizsgálták (ez a KHV során megtörtént).

2.2. A gyorsforgalmi út és a Szendehely-Katalinpuszta zajhelyzete

A környezeti hatásvizsgálati dokumentációban részletesen bemutattuk, hogy milyen vizsgálati módszerrel, milyen adatok birtokában és ismeretében, milyen eszközök segítségével vizsgáltuk a meglévő és várható környezeti zajhelyzetet (lásd. KHT 5.7.1. pont). Rögzítettük többek között, miszerint a zajméréseken túlmenően (amellyel a zajszámításokat kalibráltuk) a terjedési számításokat a SoundPlan7.4 szoftver segítségével készítettük el. A program a magyar előírások szerint számol. A geometriai adatok digitalizálása, bemenő adatok megadása után a program számítja ki a várható zajterhelést. Az egyes állapotokban várható terhelések nagyságát terjedési számítások módszerével vizsgáltuk, melynek során a környezet topográfiájának jellemzői közül a szintvonalakat, a pálya közvetlen környezetében lévő földművek határoló éleit egy 3 dimenziós modellel képeztük le. A zajterjedés során a növényzet elnyelő hatását nem vettük figyelembe, ezzel a számítás a biztonság irányába tér el.

Fentieknek megfelelően a településrészre és annak környezetére vonatkozó akusztikai sajátosságokat teljes mértékben figyelembe vettük. Ki kell azonban emelni, hogy adott zajforrás hallhatósága, észlelhetősége nem jelenti azt, hogy az a jogszabályban meghatározott határérték feletti terhelést okoz.

Az észrevétel állítása szerint a Szendehely-Katalinpuszta területét a gyorsforgalmi út megépülésével két irányból, ollószerűen közrefogja a zaj-, és légszennyezés. Ez az állítás azonban nem veszi figyelembe, hogy a tervezett M2 és a meglévő 2. sz. főút hatásterülete nem fedi egymást, valamint azt, hogy a gyorsforgalmi út megvalósulásával a 2. sz. főút esetében nagymértékű zajterhelés csökkenés várható például Szendehely esetében, amelyen most átmegy az a forgalom, amely a tervezett távlati állapotban elkerüli majd a települést.

Az észrevétel hivatkozik továbbá az OKTF közleményére, illetőleg egyes részekre kiterjedően idéz abból – többek között közvetett hatásterületi megállapításra és építési zajterhelésre vonatkozóan, benne megnevezve a nyomvonalhoz legközelebbi távolságokat. Ezzel összefüggésben meg kívánjuk jegyezni, hogy a közvetett hatásterületre vonatkozó megállapítás helytálló (vagyis nincs olyan kapcsolódó út, amelyen a projekt 3 dB-nél nagyobb zajterhelés növekedést okozna). Az építési zajterhelés vonatkozásában KHT 5.7.5.1. fejezetét, amelyben megadtuk az építés során várható zajterhelést is. Észrevétel további megjegyzése, hogy az idézett részek alapján kiderül, hogy Szendehely házait figyelmen kívül hagytuk, nem helytálló megállapítás (lásd. 5.7.4. táblázat településre vonatkozó értékeit).

A következőkben a környezeti hatásvizsgálat adatai és számításai alapján részletesen bemutatjuk a nyomvonal helyét a településrészhez képest, illetőleg a várható zajhelyzetet:

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete szerint a közlekedéstől származó zajterhelés LAM’kö megítélési szintje új tervezésű, vagy megváltozott terület-felhasználású területeken az épületek ZR. szerint meghatározott védendő homlokzatai előtt, kertvárosias, falusias beépítés, valamint gazdasági területek és temetők esetén, országos közúthálózatba tartozó gyorsforgalmi utaktól és főutaktól származó zajra
nappal LAM’kö = 65 dB
éjjel LAM’kö = 55 dB
értéket nem lépheti túl.
A vonatkoztatási idő: nappal 16 óra, éjjel 8 óra.

KHT 5.7.8. táblázat: Háttérterhelés zajvizsgálata (jelenlegi zajszint, méréssel meghatározva)
Vizsgálati pontok jelenlegi háttérterhelés
éjjel / (nappal)
LAeq (dB)
Szendehely, Katalinpuszta, Nagydomb u. 2. /614. hrsz./ (településhatár környezetében) 36,5 (40,7)

KHT 5.7.6. táblázat: Távlati (2030 év) üzemelés esetén várható zajterhelés a nyomvonal menti védendő létesítményeknél

Legközelebbi zajtól védendő épület helyének jele (hrsz.) Érintett település Szintek M2-től távolság (m) Vác-Országhatár
LAM’kö (dB)
Nappal Éjjel
752 Drégelypalánk fsz. 105 48,5 43,8
770/24 Drégelypalánk fsz. 200 47,2 42,5
770/28 Drégelypalánk fsz. 190 47,6 42,9
1012 Drégelypalánk fsz. 115 45,4 40,7
Temető Horpács - 240 40,7 -
02 Hont fsz. 150 48,8 44,2
251 Hont fsz. 110 50,7 46,1
290 Hont fsz. 70 53,6 49,0
616/2 Hont fsz. 70 53,8 49,2
625/1 Hont fsz. 100 50,9 46,3
609 Szendehely/Katalinpuszta fsz. 130 49,7 44,5
614 Szendehely/Katalinpuszta fsz. 165 51,2 46,4
616 Szendehely/Katalinpuszta
Nagydomb utca 6. fsz. fsz. 200 51,9 47,2
616 Szendehely/Katalinpuszta
Nagydomb utca 6. 1 em. fsz. 200 52,3 47,6
057/53 Vác fsz. 55 58,3 53,6
610* Szendehely/Katalinpuszta fsz. 115 49,5 44,8
610* Szendehely/Katalinpuszta fsz. 115 50,5 45,8
A *piros kiemelés: beépítetlen ingatlan esetlegesen tervezett beépítési vonala (lent hivatkozott ZAC1_Kat2. ábrán pirossal jelölve)

Fenti táblázat zajterhelési adatai alapján megállapítható, hogy Szendehely-Katalinpusztán a gyorsforgalmi úttól eredő zajterhelés jelentős, illetőleg nagymértékben a vonatkozó zajterhelési határértékek alatt marad.

Térképes ábrázolás – a nyomvonal és a zajterhelés jelölésével: ZAC1_Kat2. ábra (lásd. külön mellékelve)

További térképes szemléltetés (kivágat a KHT Zajvédelmi melléklet ZA1. ábrájából):


Távolságok meghatározása, még nem létező épületekre vonatkozóan is:


A ZAC1_Kat2. jelű ábrán láthatóak a releváns távolságok a gyorsforgalmi úttól. A gyorsforgalmi út távolsága a legközelebbi Katalinpusztai lehetséges távlati beépítési helyen 115 m (az általunk lemért digitális térkép adatai szerint), azon a helyen, ahol a szomszédos lakóépületek hátsó homlokzatai húzódnak: tárgyi helyen egy esetlegesen lehetséges távlati beépítés tervezett vonalában (itt jelenleg üres belterületi ingatlan található). Meglévő épületek tekintetében ugyanitt a legközelebbi távolság 130 m.

Amennyiben fenti térkép kivágat legalsó, 609. hrsz. távolsága a tervezett gyorsforgalmi úttól 130 m, ill. fentebb, a 616. hrsz. távolsága már 200 m, akkor egyértelműen megállapítható észak felé haladva, hogy a beépíthető lakóterület és a nyomvonal távolodnak. A Katalini út és Urbáni út között – ahol esetlegesen tervezett beépítés várható - a tervezett nyomvonal már 300 m feletti távolságban található. Itt nincs minden meglévő (és nyílván a jövőben tervezett) épület feltüntetve, mert a legfrissebb földhivatali térképek nem tartalmazták. Ugyanakkor zajvédelmi szempontból a fentiek miatt nincs is jelentősége, mivel távolodva a nyomvonaltól a zajterhelés csökken (figyelembe véve a domborzati adottságokat is).
Tárgyi helyen, a településrész Katalini út és Urbáni út közötti szakaszán a pontos távolság: 310 m, azon a helyen, ami egyébként már a szabályozási terv szerint sem beépítésre tervezett. A szabályozási terv szerinti beugrást nem számolva: ha a következő területhatárnál keletebbre /erdősáv/ mérek, ahol Lf besorolás tervezett, a legközelebbi távolság 375 m.
Az észrevétel szerinti állítás, zajvédelmi érintettség a gyorsforgalmi úttól 60-70 m-re (amit a településről jeleztek) nem lehetséges építésre kijelölt területen, mert ez a távolság erdőterületen található, a meglévő településhatártól lényegesen távolabb (út és közműmentes külterületen).

Hatályos, vonatkozó Szabályozási terv részlet:


2.3. Rezgésvédelmi hatások

A környezeti hatásvizsgálati dokumentáció az üzemelés és építés alatti rezgésterhelésről egyaránt megfogalmazta a releváns megállapításokat. Az észrevételre vonatkozóan ezt az alábbiakkal egészítjük ki:

Csuszamlás (suvadás, lejtőcsuszamlás): csúszópálya mentén nyíróerők hatására bekövetkező tömegmozgás.
Feltétele:
 a lejtő anyagának belsejében előálló képlékeny állapot
Elősegítő tényező:
 a víztartalom növekedése,
 vízfelvételre képlékennyé váló anyag jelenléte,
 a lejtő meredekebbé válása (alátámasztás elvesztése),
 földrengés, stb.

Az Országos Felszínmozgás Kataszter és a DANREG mérnökgeológiai térképe alapján Szendehelynél a nyomvonal környezetében csuszamlásos felszínmozgások nem azonosítható. (Egyes helyeken aláfejtés következtében mindössze felszínsüllyedés lehetséges.)

Szendehely település nyugati részén mélyült 16 db korábbi fúrás vizsgálati adatai alapján megállapítható, hogy ezen a területen 5,0 m-es mélységig kövér meszes agyag települ. a talajvíz a hegyoldalon 10 m körüli mélységben, míg a hegylábnál 2,5 m mélységben jelentkezett. A talajok plasztikus indexe Ip=27-44%, konzisztencia indexe Ic=0,8-1,0, súrlódási szöge =12-16, kohéziója c=40-50 kPa.

Az előző tényadatok (a fentiekben felsorolt fogalom, ill. csuszamlást elősegítő feltétetlek és azt elősegítő tényezők) alapján, a tervezési terület tágabb környezetében a csuszamlást előidéző adottságok együtt állása nem vélelmezhető.

A környezeti hatásvizsgálati dokumentációban építés alatti rezgésterhelésre vonatkozóan az alábbi megállapításokat közöltük (többek között):

A korábban elvégzett vizsgálataink során megállapítást nyert, hogy az útépítési fázisok során a szállításokból, ill. a vibrohenger működése során keletkezik az út 30 m-es környezetében érzékelhető rezgés.

Ez a rezgésterhelés-változás azonban nem jelent határérték feletti mértékű rezgést. Az irányértéket túllépő rezgésterhelés esetén is csak jellemzően a forráshoz ezen távolságon belüli, statikailag nem megfelelő állagú épületeknél lenne várható valamiféle károsodás (kedvezőtlen, talaj függő terjedési és épületalapozási feltételek esetén).

Az építés alatti rezgésterhelés jelen esetben mivel a közvetlen hatásterületen (30 m) belül nem található védendő épület - várhatóan nem jelent környezetvédelmi kockázatot, még a legközelebb (itt 130 m-re) fekvő védendő épület esetében sem.

Fenti megállapítás a talajtani adatok és földcsuszamlás fenti feltételeire tekintettel helytálló. Az üzemelés alatti rezgésterhelés lényegesen kisebb, mint az épít alatti rezgésterhelés, így ennek részletes további elemzése szükségtelen.

Fentiekkel együtt megjegyezzük, hogy gyorsforgalmi utaktól származó határérték feletti környezeti rezgésterhelés még sohasem került megállapításra.

2.4. Levegőminőségi hatások

A környezeti hatásvizsgálati dokumentációban részletesen bemutattuk, hogy milyen vizsgálati módszerrel, milyen adatok birtokában és ismeretében, milyen eszközök segítségével vizsgáltuk a meglévő és várható környezeti levegővédelmi helyzetet (lásd. KHT 5.3.2.3. pont). Rögzítettük többek között, miszerint a terjedési számításokat a SoundPlan7.4 szoftver segítségével készítettük el. A vonalforrásokra vonatkozó légszennyező anyagok transzmissziójának meghatározását az MSZ 21459-2:1981 szabványban foglaltak szerint végeztük el. A számítások során átlagos körülményeket vettünk figyelembe, amely a nyomvonal mentén alacsony növényborítottságot feltételez.

A levegővédelmi számítások figyelembe veszik a környezet topográfiájának jellemzői közül a szintvonalakat, illetőleg a pálya közvetlen környezetében lévő földművek határoló éleit egy 3 dimenziós modellel képeztük le. A levegőmodellezési számítások során kritikus meteorológiai paraméterek mellett ÉNy-i 2 m/s szélsebességgel számoltunk.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a településrészre és annak környezetére (völgyre) vonatkozó mikroklímatikai sajátosságokat teljes mértékben figyelembe vettük a számítások során.

Fontos kiemelni azonban, hogy a gyorsforgalmi úttól eredő levegőterhelés a távolságoknak köszönhetően igen hamar elkeveredik, eloszlik a levegőben, így koncentrált szennyezési lehetőségről nem beszélhetünk a település lakott részeinek vonatkozásában. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy amennyiben releváns mértékű légáramlat tapasztalható, úgy az a völgyben nem szűnik meg, hanem ott is kicseréli levegőtömegeket. Katalinpuszta esetében a téli félévben továbbra is településrész saját, szén és fatüzelésű pontforrásai lesznek a meghatározóak a levegőterhelésben.

Az észrevétel további állítása szerint a Szendehely-Katalinpuszta területét a gyorsforgalmi út megépülésével két irányból, ollószerűen közrefogja a légszennyezés. Ez az állítás azonban nem veszi figyelembe, hogy a tervezett M2 és a meglévő 2. sz. főút hatásterülete nem fedi egymást, valamint azt, hogy a gyorsforgalmi út megvalósulásával a 2. sz. főút esetében nagymértékű levegőterhelés csökkenés várható például Szendehely esetében, amelyen most átmegy az a forgalom, amely a tervezett távlati állapotban elkerüli majd a települést.

A gyorsforgalmi úton az egyenletes sebességnek következtében a gépjárművek kisebb fajlagos emissziójának köszönhetően lényegesen kisebb levegő terhelő hatást fog okozni a forgalom, mint a meglévő állapotban a 2. sz. főút településen átkelő szakaszán.

A lehetségesen bekövetkező havaria események levegővédelmi hatásaira vonatkozó becslések egy esetleges hatásterületi határra vonatkozóan határoztak meg egy távolságot. Ez azonban nem jelent útépítési-tervezési korlátozó keretet a nyomvonal vezetésére vonatkozóan. A tanulmányban megfogalmazott távolság nem védőtáv. Megjegyezzük, hogy hasonló hatással járó havaria események a 2. sz. főút mentén ugyanúgy előfordulhatnak. A tervezett gyorsforgalmi út ilyen tekintetben a hazai más, üzemelő gyorsforgalmi utak nyomvonalvezetéséhez képest nem szokatlanul eltérő nyomvonal-vezetésű.

2.5. Tájvédelmi megállapítások

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT) célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei terület-felhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére.

„Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények elhelyezésére vonatkozó szabályok” értelmében az OTrT 9. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján a törvényben meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell meghatározni az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok helyét a kiemelt térségek és a megyék területrendezési terveinek készítése során. Ennek értelmében az OTrT-ben rögzített országos műszaki infrastruktúra-hálózatok megvalósítása a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, külön kikötések, feltételek teljesülésével biztosítható.

Az OTrT 1/1. mellékletében (Az országos közúthálózat gyorsforgalmi és főúti elemei, valamint a fővárosi térszerkezetet meghatározó főutak) a „Gyorsforgalmi utak” felsorolás 8. pontjában szerepel az „M2: Budapest (M0) - Vác - Rétság - Hont - (Szlovákia)” közlekedési hálózati elem. A gyorsforgalmi út OTrT térképi mellékletén feltűntetett térbeli elhelyezkedése jelen tervezés során is figyelembevételre került, a megvalósításra javasolt, tervezett nyomvonallal Szendehely-Katalinpuszta térségében közel megegyezik.

Az OTrT 13. § (1) bekezdése szerinti rögzített „ökológiai hálózat” a tervezett tevékenység léptékéhez is igazodva került felülvizsgálatra (helyi, kistérségi és megyei szint). A felülvizsgálat eredményeként az országos jelentőségű természetes és természetközeli területek (pl. Nemzeti Park, Tájvédelmi Körzet, helyi jelentőségű Természetvédelmi Terület, Natura 2000 területek) várható érintettsége az illetékes természetvédelmi szakhatóság előzetes véleményének figyelembe vételével, jellemzően nyomvonal korrekció által a lehető legkisebb mértékre lett korlátozva. A természetes és természetközeli területek között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszerének megőrzése, fenntartása a Szendehely-Katalinpuszta térségében is tervezett ökológiai és vadátjárók (ökológiai igények figyelembevételével méretezett hídműtárgyak) által biztosíthatóvá válik. Így az övezetben megőrzendő ökológiai adottságok fennmaradása biztosított a tervezett beruházás során.

Mivel az OTrT tartalmazza az M2 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalát, továbbá a „Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület” övezetében a kialakításának lehetőségeit az OTrT 14/A. § (6) bekezdése értelmében korlátozza, és nem kizárja. Így a tervezett beruházás a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását a javasolt tájvédelmi és egyéb (pl. élővilág- vagy talajvédelmi) intézkedések hivatottak teljesíteni, elősegíteni. A tájképi egység megőrzése a nyomvonal magassági kialakítása által oly módon teljesül, hogy a környező hegyvonulatok sziluettjének látványát a lehetőségekhez mérten nem bontja meg, a látótérből a lehető legkisebb természetszerű felületet takarja ki a kilátó helyekről. A tájhasználat megőrzése a művelt területek megközelíthetőségének biztosításával, illetve az egybefüggő „kezelési egységek” (pl. Szendehely-Katalinpuszta esetében az erdőterületek alkotta nagykiterjedésű tömbök) minél kisebb léptékű megbontásával teljesíthető.

A „Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület” övezetében a 14. § (1) értelmében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Azonban az M2 gyorsforgalmi út nyomvonala az OTrT-ben már kijelölésre kerül.

Szendehely-Katalinpuszta és térségének (Naszály) rekreációs és öko-turisztikai lehetőségeinek megőrzése már azzal teljesül, hogy a Nógrád Megyei Területrendezési Tervben szerepeltetett nyomvonal felülvizsgálatot követően elvetésre került, tekintve az ott már kialakult rekreációs jellegű tevékenységekre!

A Szendehely-Katalinpuszta térségében újonnan beköltözni vágyó családok potenciális növekedésének elősegítésében, illetve a turizmus fejlesztésében rejlő lehetőségek hosszú távú stabilizálásának egyik lehetséges alapfeltétele a kedvező mobilitási lehetőségek megléte is. Ezt a feltételt a tervezett beruházás is képes teljesíteni.

A túraútvonalak kialakítása a nyomvonaltól függetlenül továbbra is lehetséges marad, mivel a túraútvonalak kijelölésére alkalmas terepfelszínek egy részénél kialakításra kerülő műtárgyak átjárhatósága ezt nem zárják ki. Továbbá az Országos Kék Túra nyomvonala a verőcei út mentén halad, mely folytonosságát jelen tervezett beruházás nem veszélyezteti.

3. ÖSSZEGZÉS

Jelen lakossági észrevételekre vonatkozó dokumentációban részletesen megválaszolásra kerültek a felmerült kérdések, témakörök. A környezeti hatásvizsgálati dokumentáció, valamint jelen dokumentációban foglaltak alapján megállapítható, hogy az M2 gyorsforgalmi út Vác – Országhatár közötti szakaszának 2x2 sávos megvalósítása következtében várható hatások nem jelentenek konfliktust az egyes környezetvédelmi jogszabályokkal, szabályozó elemekkel – a tervezett gyorsforgalmi út megvalósításának nincs jogszabályi akadálya.

A tervezett beruházás műszaki tartalmának módosítása nem indokolt (nyomvonal nyugatabbra tolása), különös tekintettel annak jelentős költségvonzó tényezőire (völgyhidak, alagútépítés).”

*

2. A Főfelügyelőség OKTF-KP/57-80/2016. számú megkeresésére (Gyöngyösi Melinda észrevételei, fent 3. pontban ismertetve) adott tájékoztatás:

„1. BEVEZETÉS

A Vibrocomp Kft. - Bokút-Terv Kft. Konzorcium (továbbiakban Konzorcium) által készült „M2 gyorsforgalmi út Vác - Országhatár közötti szakasz” tárgyú környezeti hatástanulmányt az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (továbbiakban Főfelügyelőség) részére a környezetvédelmi engedély megadása iránti eljárásra a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban Kérelmező) nyújtotta be 2015. december 12. napján.

A Főfelügyelőség a megindított környezeti hatásvizsgálati eljárás során 2016. május 9. napján OKTF-KP/57-80/2016. iktatószámon lakossági észrevételekre vonatkozó tájékoztatás kérő levelet adott ki, melyben Szendehely településre vonatkozóan kérte a lakossági észrevételek megválaszolását.

Jelen dokumentáció Gyöngyösi Melinda (2640, Szendehely-Katalinpuszta, Ady E. u.51.) – OKTF-KP/57-80/2016. által feltett kérdésekre adott szaktervezői válaszokat tartalmazza.

2. LAKOSSÁGI ÉSZREVÉTELEKRE ADOTT SZAKTERVEZŐI VÁLASZOK

2.1. Zajos, légszennyezett, élhetetlen falu kialakulásának veszélye

A környezeti hatásvizsgálati dokumentációban részletesen bemutattuk, hogy milyen vizsgálati módszerrel, milyen adatok birtokában és ismeretében, milyen eszközök segítségével vizsgáltuk a meglévő és várható környezeti zajhelyzetet (lásd. KHT 5.7.1. pont). Rögzítettük többek között, miszerint a zajméréseken túlmenően (amellyel a zajszámításokat kalibráltuk) a terjedési számításokat a SoundPlan7.4 szoftver segítségével készítettük el. A program a magyar előírások szerint számol. A geometriai adatok digitalizálása, bemenő adatok megadása után a program számítja ki a várható zajterhelést. Az egyes állapotokban várható terhelések nagyságát terjedési számítások módszerével vizsgáltuk, melynek során a környezet topográfiájának jellemzői közül a szintvonalakat, a pálya közvetlen környezetében lévő földművek határoló éleit egy 3 dimenziós modellel képeztük le. A zajterjedés során a növényzet elnyelő hatását nem vettük figyelembe, ezzel a számítás a biztonság irányába tér el.

Fentieknek megfelelően a településrészre és annak környezetére vonatkozó akusztikai sajátosságokat teljes mértékben figyelembe vettük. Ki kell azonban emelni, hogy adott zajforrás hallhatósága, észlelhetősége nem jelenti azt, hogy az a jogszabályban meghatározott határérték feletti terhelést okoz.

A tervezett M2 és a meglévő 2. sz. főút hatásterülete nem fedi egymást, a gyorsforgalmi út megvalósulásával a 2. sz. főút esetében nagymértékű zajterhelés csökkenés várható például Szendehely-Katalinpuszta esetében, amelyen most átmegy az a forgalom, amely a tervezett távlati állapotban elkerüli majd a települést.

A környezeti hatástanulmányban elvégzett és bemutatott zajterhelési adatok alapján megállapítható, hogy Szendehely-Katalinpusztán a gyorsforgalmi úttól eredő zajterhelés jelentős, illetőleg nagymértékben a vonatkozó zajterhelési határértékek alatt marad.

További térképes szemléltetés (kivágat a KHT Zajvédelmi melléklet ZA1. ábrájából):A környezeti hatásvizsgálati dokumentációban szereplő levegővédelmi számítások figyelembe veszik a környezet topográfiájának jellemzői közül a szintvonalakat, illetőleg a pálya közvetlen környezetében lévő földművek határoló éleit egy 3 dimenziós modellel képeztük le. A levegőmodellezési számítások során kritikus meteorológiai paraméterek mellett ÉNy-i 2 m/s szélsebességgel számoltunk. A terjedési számításokat a SoundPlan7.4 szoftver segítségével készítettük el. A vonalforrásokra vonatkozó légszennyező anyagok transzmissziójának meghatározását az MSZ 21459-2:1981 szabványban foglaltak szerint végeztük el.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a településrészre és annak környezetére (völgyre) vonatkozó mikroklímatikai sajátosságokat teljes mértékben figyelembe vettük a számítások során.

Szélsebességek tekintetében a nagyobb szélsebesség esetén a légszennyező anyagok és a por gyorsabban el tud keveredni, eloszlik a levegőben, így még kevésbé érzékelhető a terhelés, mint kisebb szélsebesség mellett. Így magasabb szélsebesség esetén sem várható határérték feletti légszennyezés 200-300 m-es távolságon túl, a 2 m/s szélsebességgel való számítás nem jelent alulbecslést a várható levegőminőség szempontjából.

Fontos kiemelni azonban, hogy a gyorsforgalmi úttól eredő levegőterhelés a távolságoknak köszönhetően igen hamar elkeveredik, eloszlik a levegőben, így koncentrált szennyezési lehetőségről nem beszélhetünk a település lakott részeinek vonatkozásában. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy amennyiben releváns mértékű légáramlat tapasztalható, úgy az a völgyben nem szűnik meg, hanem ott is kicseréli levegőtömegeket. Szendehely esetében a téli félévben továbbra is településrész saját, szén és fatüzelésű pontforrásai lesznek a meghatározóak a levegőterhelésben.

A gyorsforgalmi úton az egyenletes sebességnek következtében a gépjárművek kisebb fajlagos emissziójának köszönhetően lényegesen kisebb levegő terhelő hatást fog okozni a forgalom, mint a meglévő állapotban a 2. sz. főút településen átkelő szakaszán.

A Szendehely-Katalinpuszta térségében jelenleg érzékelhető háttér zajterhelés mértéke, illetve a várható forgalmi növekedés tervezett gyorsforgalmi út nyomvonalára helyezésével modellezett, várható zajterhelés mértékében bekövetkező változás esetében a mérési ponton nem várható jelenős (aktuálisan tapasztalható mértékhez képest 10 dB értéket meg nem haladó) változás. Ez is azt erősíti meg, hogy a jelenleg tapasztalható lakókörnyezeti viszonyokhoz képest kedvezőtlenebb körülmények kialakulása, illetve a falu élhetetlenné válásának kockázata nem várható a tervezett beruházás megvalósítása következtében.

2.2. Természeti adottságok, értékes természet- és vadvédelmi területek

A tervezés előkészítése során különleges figyelmet fordítottunk a térségben kialakult települési hálózat felületi kiterjedésére (lakott területekre is), és a természetes, illetve természetközeli élőhelyek rendszerére, illetve az ökológiai szempontból értékes felületekre egyaránt. Szendehely-Katalinpuszta e tekintetben kifejezetten különleges helyzetképet tartogatott a tervezés számára.
A tervezett nyomvonal jelenleg ismertetett kialakításától nyugatabbra fekvő területek mind ökológiai, mind természetvédelmi és mind turisztikai szempontból egyaránt kiemelkedő értéket képviselnek a térségben (pl. Szendehely – Udvarhelyi-tó fontos vizes élőhely a Börzsöny és Naszály közötti élővilág számára. A települést körbe ölelő terep adottságai, továbbá az élőhelyek összeköttetését szolgáló ökológiai folyosó hálózata együttesen olyan kötöttségeket adtak a műszaki tervezés számára, mely végeredményeként a jelen nyomvonal bizonyult legoptimálisabbnak minden szempontot együttesen súlyozva. Az élővilág-védelmi felmérések során feltárt értékesebb élőhelyeket jelentős mértékben sikerült elkerülni. Továbbá az ökológiai kapcsolatokat biztosító patakvölgyek, egyéb ökológiai folyosónak számító sávok keresztezésénél a vonalas létesítményből eredő szétválasztó hatás mértékét az ökológiai igényeknek megfelelő paraméterekkel tervezett, ökológiai átjárhatóságot biztosító műtárgyak (pl. völgyhíd, öko- és vadátjáró) kialakítása csökkenti.
A települést körülölelő természetes, illetve természetközeli környezet megőrzése érdekében, de még a településen élő emberek életterét tiszteletben tartva alakult ki a jelen tanulmányban felülvizsgált és eljárásra benyújtott nyomvonal tengely.
Az ökológiai kapcsolatrendszerben, a viszonylag érintetlen vagy kevésbé zavart, természetes, illetve természetközeli állapotokat hordozó területek révén is fennmaradt élőhelyeket, élőhely-foltokat – lehetőségekhez mérten – elkerülve és a jelenleg is tapasztalható zavarásokat kiváltó területekhez enyhén illeszkedve történő követés a tervezett nyomvonal vonalvezetésében kedvezőnek azonosítható be. Ezáltal a tervezett gyorsforgalmi út a biodiverzitást kevésbé módosíthatja kedvezőtlenül.
A környezeti hatástanulmány készítése során az élővilág-védelmi vizsgálatok és felmérések elkészítését, és a hatások meghatározását követően a fentebb is említett, szükséges védelmi intézkedéseket is megfogalmaztuk, amelyek a környezeti hatástanulmányban már összefoglalásra kerültek. Az élőhelyeket elválasztó hatás mérséklését a tervezett műszaki létesítmények (alagutak, völgyhidak, vadátjárók) biztosítják. Katalinpuszta közelében a 49+930 - 50+480 km szelvények között kialakítandó A2 jelű hídműtárgy például vadátjáróként is fog funkcionálni.
A tervezés során az országos, illetve megyei területrendezési tervek felülvizsgálatán, illetve a területileg illetékes nemzeti park igazgatósággal történt konzultáción túl Szendehely és Katalinpuszta településrendezési tervének felülvizsgálata is megtörtént. A településrendezési terv Táj- és természetvédelemre vonatkozó előírásai is figyelembe vételre kerültek, mely a magasabb szintű tervekkel összhangban megerősíti azt a tényt, hogy a község területén sem országos, sem helyi jelentőségű védett terület nem található a tervezett nyomvonal mentén. A Szabályozási Tervben jelölt, védelemre tervezett országos jelentőségűnek vélelmezett természeti területek (pl. tervezett Nyugat-Cserhát Tájvédelmi Körzet) is figyelembe vételre kerültek a tervezés során.
A település környékén kialakult turisztikai vonzerő megőrzését is figyelembe veszi a tervezett gyorsforgalmi út környezeti hatástanulmányban vizsgált kialakítása, például a Gyadai-rét nyújtotta és eddig kiaknázott turisztikai fejlesztések, törekvések elkerülésével. A keresztezett turista útvonalak átjárhatósága a gyorsforgalmi út kivitelezése és üzemelése alatt is megfelelő módon biztosításra kerül. A tervezett beruházás által érintett térség vizsgálatakor az Országos Vadgazdálkodási Adattár (OVA) figyelembe vétele mellett külön vadbiológiai célú terepbejárás is történt. A vadászati lehetőségek megőrzését szolgálta a tervezett nyomvonal jelenlegi kialakítása, minimalizálva a vadászat céljából hasznosítható területek érintettségének mértékét. Az egyes völgyhidakkal kombinált ökológiai ás vadátjárók, illetve az alagútban vezetett szakaszok a beruházás megvalósulását követő időszakban lehetőséget biztosítanak a vadvonulási útvonalak menti kapcsolatrendszer megőrzéséhez.

3. ÖSSZEGZÉS

Jelen lakossági észrevételre vonatkozó dokumentációban részletesen megválaszolásra kerültek a felmerült kérdések, témakörök. A környezeti hatásvizsgálati dokumentáció, valamint jelen dokumentációban foglaltak alapján megállapítható, hogy az M2 gyorsforgalmi út Vác – Országhatár közötti szakaszának 2x2 sávos megvalósítása következtében várható hatások nem jelentenek konfliktust az egyes környezetvédelmi jogszabályokkal, szabályozó elemekkel – a tervezett gyorsforgalmi út megvalósításának nincs jogszabályi akadálya.

A tervezett beruházás műszaki tartalmának módosítása nem indokolt (nyomvonal nyugatabbra tolása), különös tekintettel annak jelentős költségvonzó tényezőire (völgyhidak, alagútépítés).”

*

3. A Főfelügyelőség OKTF-KP/57-87/2016. számú megkeresésére (Kovács Dóra, Szente Balázs János, Kis Nikoletta észrevételei, fent 4., 5., 6., 7. pontban ismertetve) adott tájékoztatás:

„1. BEVEZETÉS

A Vibrocomp Kft. - Bokút-Terv Kft. Konzorcium (továbbiakban Konzorcium) által készült „M2 gyorsforgalmi út Vác - Országhatár közötti szakasz” tárgyú környezeti hatástanulmányt az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (továbbiakban Főfelügyelőség) részére a környezetvédelmi engedély megadása iránti eljárásra a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban Kérelmező) nyújtotta be 2015. december 12. napján.

A Főfelügyelőség a megindított környezeti hatásvizsgálati eljárás során 2016. május 11. napján OKTF-KP/57-87/2016. iktatószámon Kovács Dóra (2640 Szendehely-Katalinpuszta, Ady E. u. 65.), Szente Balázs János (2640, Szendehely, Jókai u. 6.), valamint Szendehely Község lakosai nevében Kis Nikoletta (2640 Szendehely, Kölcsey u. 5.) által benyújtott lakossági észrevételekre vonatkozó tájékoztatást kérő levelet adott ki, melyben Szendehely-Katalinpuszta településre vonatkozóan kérte a lakossági észrevételek megválaszolását. Továbbá a beadványhoz mellékelték László Zoltán (2640 Szendehely, Ady E. u. 60.) által korábban benyújtott, és a Főfelügyelőség által OKTF-KP/57-74/2016. számon kérelmező felé már továbbított lakossági észrevételt is.

Jelen dokumentáció a Főfelügyelőség OKTF-KP/57-87/2016. iktatószámú levelében tett kérésre,
 Kovács Dóra (2640 Szendehely-Katalinpuszta, Ady E. u. 65.) által 2016. május 9-én,
 Szente Balázs János (2640, Szendehely, Jókai u. 6.) által 2016. május 9-én,
 Szendehely Község lakosai nevében Kis Nikoletta (2640 Szendehely, Kölcsey u. 5.) által 2016. május 10-én
megfogalmazott észrevételekre adott szaktervezői válaszokat tartalmazza.

2. KOVÁCS DÓRA ÁLTAL BENYÚJTOTT ÉSZREVÉTELEKRE ADOTT SZAKTERVEZŐI VÁLASZOK

2.1. Rövid, technikai jellegű kérdések

Pontosan mikor, és melyik szakaszon tervezik elkezdeni az építkezést?
A megvalósítás megkezdésének várható időpontja beruházói tájékoztatás szerint a 2021. év, a használatba helyezés 2024. évre tehető. Várhatóan a meglévő M2 Budapest – Vác közötti szakasz nyomvonalának majdnem végpontjától, a 47+000 km szelvényétől, a Vác-észak (12. sz. főút) csomóponttól kezdődik majd az építkezés.

A völgyhíd magasságát mekkorára tervezik a Szendehely-Katalinpuszta melletti szakaszon?

A Szendehely-Katalinpuszta melletti szakaszon tervezett A3 jelű híd legmagasabb részén kb. 30 m magas lesz a szintkülönbség az útpálya és a völgy legalacsonyabb pontja között.

Az építkezés során tervezik-e használni a település úthálózatát?

A szállítási útvonalak részletes megtervezése későbbi tervfázis feladata. A jelen eljárást követően várható következő tervfázis az útépítési engedélyezés, melyet követi a kiviteli tervek elkészítése. Ezen kiviteli tervek tartalmát képezi egy organizációs terv is, mely rögzíteni fogja a szállítási útvonalakat. Általánosságban az építési szállításokat a már megépült nyomvonalon, vagy főúton és az azokra rákötő földutakon, lehetőség szerint a települések elkerülésével végzik. Erre a hatástanulmány is tesz javaslatot. A szállítási útvonalak úgy kerülnek kijelölésre, hogy az a meglévő úthálózatot, főúthálózatot vegye igénybe, és minél kisebb mértékben terhelje az eddig terheletlen lakó- és természeti környezetet.

2.2. Zajvédelemre vonatkozó kérdések

Kívánnak-e bármit tenni a tervezők a zajvédelem érdekében?

Szendehely-Katalinpusztán a tervezett gyorsforgalmi út várható forgalmából eredő zajterhelés érzékelhető lesz, de a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, nagymértékben a zajterhelési határértékek alatt marad, így külön zajvédelmi intézkedés (zajvédő fal építése) jogi értelemben nem szükséges.

Ha estlegesen akarnak használni zajvédő falakat, miből gondolják, hogy azok ugyanolyan hatékonyan fognak funkcionálni völgyhíd esetében, egy speciális akusztikájú völgyben, mint sík területen? [Meglátásunk szerint, egy völgyhíd tetején futó négysávos autópálya hanghatását nem lehet befogni, a hang zavartalanul terjed, a völgy említett akusztikája pedig természetesen felerősíti azt.]

A kérdés alapvetően a völgyhidakon vezetett útszakasz esetén megvalósítható zajvédelmi lehetőségekre irányul. Völgyhíd esetében további zajvédelmi intézkedésként lehet figyelembe venni az útpályát völgy felett átvezető hídműtárgy szélein (kétoldalt teljes hosszúságban), plexi anyagból előállított zajárnyékoló elemek kihelyezését. A könnyű szerkezetű plexi anyag a hídműtárgy statikai teherbírásának elősegítése érdekében javasolható.
A fentiek alapján elmondható, hogy amennyiben a környezeti körülményektől (pl. speciális akusztikájú völgy) függetlenített módon, azaz a zajterhelés eredetének/forrásának közetlen közelében kerülnek zajvédelmi intézkedések/létesítmények (pl. zajárnyékoló elem) kialakításra, úgy a várható zajártalom mértékének csökkentésében ugyanolyan hatékonysági mutatót képes produkálni egy síkvidéki, dombvidéki, vagy hegyvidéki térségben.
Egy domb-, illetve hegyvidéki jellegű térségben attól, hogy egy bizonyos tevékenységből eredő hang-, illetve zajforrás halhatóvá válik, az még nem minősül az emberi egészségre ártalmas zajterhelésnek. A zajterhelési határértékek tervezett gyorsforgalmi út megvalósulását követő, jövőbeni teljesülésének biztonsága érdekében lehetőség van úgynevezett zajvédelmi monitoring pontok kijelölésére és üzemeltetésére, mely segít nyomon követni az aktuális zajhatás alakulását, és esetleges zajterhelési határértéket meghaladó körülmények esetén a szükséges védelmi intézkedések megválasztását, biztosítását.
A tervezett gyorsforgalmi út megvalósulása esetére, a teljes szakaszra készült zajterhelési modell a terepi adottságokból, illetve a tervezett műtárgyak jellegéből adódó körülményekkel is kalkulált. A modellezés során elvégzett felülvizsgálatok és értékelése eredményei mutattak arra a körülményre, mely szerint a völgyhídban vezetett szakaszon várhatóan keresztül haladó forgalomból eredő zajterhelés mértéke a jelenleg tapasztalható háttér zajterhelés mértékéhez képest nem változik jelentős mértékben, továbbá az így megváltozó zajhatás mértéke jogszabályban előírt zajterhelési határérték alatt marad, az nem haladja meg. Így külön zajvédelmi intézkedés nem szükséges a völgyhíd esetében sem.

Műszakilag egyáltalán lehetséges-e egy völgyhíd zajvédelme? [A hang oldalirányú terjedését akadályozni kívánó zajvédő fal a völgyhíd peremén szélvitorlaként funkcionál (főleg, ha tekintettel vannak a kialakítás során a tehergépjármű méretű panelek kihelyezésére), hatékonysága kétséges, megépítése költséges. Valószínűleg nem véletlen, hogy völgyhidak tetején végigfutó zajvédő falat, mi még nem láttunk.]

Egy völgyhíd esetében szükségessé váló zajvédelmi intézkedések műszaki megvalósíthatóságával kapcsolatos részletek az előző kérdésre adott válaszban ismertetésre kerültek, mely értelmében igen, lehetséges egy völgyhíd zajvédelmének kialakítása. A lehetséges megoldásokat kifejezetten befolyásoló tényezőként kell figyelembe venni a hídműtárgy statikai adottságait, tervezés során előzetesen meghatározott teherbíró képességét, mely értelmében a lehetséges intézkedések meghatározása során a lehető legkönnyebb szerkezeti kialakításokra kell törekedni. Ezzel kapcsolatosan gyakorlati például szolgálhat az M0 körgyűrű Megyeri híd esetében alkalmazott megoldás (plexi anyagú zajárnyékoló elemek kihelyezése a híd szélén, kétoldalt).

Ez esetben hogyan akarnák megoldani a tervezők a völgyben lévő település zajvédelmét?

A településrészre és annak környezetére vonatkozó akusztikai sajátosságokat a tanulmány elkészítésénél végzett felülvizsgálatok során teljes mértékben figyelembe vettük. Ki kell azonban emelni, hogy adott zajforrás hallhatósága, észlelhetősége nem jelenti azt, hogy az a jogszabályban meghatározott határérték feletti terhelést okoz.
Rögzítettük többek között, miszerint a zajméréseken túlmenően (amellyel a zajszámításokat kalibráltuk) a terjedési számításokat a SoundPlan7.4 szoftver segítségével készítettük el. A program a magyar előírások szerint számol. A geometriai adatok digitalizálása, bemenő adatok megadása után a program számítja ki a várható zajterhelést. Az egyes állapotokban várható terhelések nagyságát terjedési számítások módszerével vizsgáltuk, melynek során a környezet topográfiájának jellemzői közül a szintvonalakat, a pálya közvetlen környezetében lévő földművek határoló éleit egy 3 dimenziós modellel képeztük le. A zajterjedés során a növényzet elnyelő hatását nem vettük figyelembe, ezzel a számítás a biztonság irányába tér el. Az előző kérdésekre adott válaszok során is ismertetett modellezési eredmények értelmében nem vált indokolttá a település zajterheléssel szembeni védelme érdekében külön intézkedés meghatározása, biztosítása.

2.3. Vízelvezetésre vonatkozó kérdések

Hogyan kívánják megoldani a csapadékvíz elvezetését a völgyben fekvő település (már így is túlterhelt) vízelvezető hálózatától függetlenül?

Az útburkolatról lefolyó csapadékvíz összegyűjtésére és elvezetésére kétoldali talpárok kerül kialakításra. A tervezett talpárkok befogadóiként a keresztezett vízfolyások, árkok szolgálnak.
A 49+873-51+116 km szelvények közötti szakasz befogadója a Lósi-patak, a 51+116-52+250 km szelvények közötti szakasz befogadója terepmélyedés, az 52+250-54+250 km szelvények közötti szakasz befogadója a Keskenybükki-patak. Az út burkolatáról lefolyó csapadékvíz keresztező vízfolyásokba történő bevezetése ellen a vízfolyás kezelők kifogást nem emeltek, a megoldásnak műszaki akadálya nincs. A tervezés során felvettük a kapcsolatot a Közép – Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósággal, akik a kezelésükben lévő vízfolyások (Lósi-patak, Lókos-patak, Jenői-patak, Gombás-patak, Csitári-patak) kapcsán előzetes befogadói nyilatkozatot tettek. A burkolatról lefolyó és esetlegesen olajjal szennyezett csapadékvíz előtisztítás után vezethető be a befogadó vízfolyásba.

Hidak esetében a víznyelőből a víz a fogadó aknába jut, ahonnan a vízelvezető rendszerbe. Az alagutak tisztítása közben keletkező szennyvíz az alagutak végein elhelyezett tisztító műtárgyon keresztül kapcsolódik az autóút vízelvezető rendszeréhez, illetve az ily módon megtisztított víz kerülhet bevezetésre a befogadó vízfolyásokba.
Az elvégzett vízügyi számítások alapján a tervezett gyorsforgalmi út vízelvezetése az előzőekben ismertetett műszaki megoldásokkal maradéktalanul biztosítható a település vízelvezető hálózatától függetlenül. Amennyiben valamilyen módon mégis felmerülne az érintettség kockázata egy település vízelvezető hálózatában (mint pl. Szendehely-Katalinpusztánál a Hármas-árok), úgy az adott hálózati elem felülvizsgálatával, esetlegesen szükséges fejlesztésével együtt kerülhet megvalósításra a tervezett gyorsforgalmi út.

Kívánják-e megakadályozni, és hogyan, az építkezés alatt jelentkező, majd később a kész műtárgy esetében fellépő vízfolyásos, mosódásos problémákat, amelyeknek a völgyben fekvő település látja kárát?
A műszaki átadás előtt, a humuszterítés után minél előbbi füvesítése tervezett az erózió megelőzése miatt. A rézsűk erózió elleni védelmének biztosítása során mérnökbiológiai módszerek alkalmazása – elsősorban gyepesítés és cserje telepítés – a tervezett nyomvonal teljes hosszában ajánlásra került. A bevágások állékonyságának biztosításához, illetve a rézsűk erózióvédelme érdekében a szükséges védelmi intézkedéseket (rézsűvédelem: pl. növénytelepítés vagy mechanikai védelem, horgonyzás, pergés elleni háló, lőtt beton) biztosításának szükségessége a javasolt védelmi intézkedések között rögzítésre került. A mélyebb bevágások esetében a lefolyó csapadékvíz, valamint a szivárgó felszín alatti víz is állékonysági problémát jelenthet, ezért a bevágások övárokkal kerülnek védelemre és a vizek átfolyását csőátereszek biztosítják. A 10 méternél magasabb támfalak (cölöpfalak, gabion vagy vasbeton rendszerű támfalak) esetén talaj- vagy kőzethorgonyokat beépítésével kell számolni a jelentős elmozdulások és deformációk kezelésére. Továbbá a nyomvonalak lejtőmozgásoknak kitett területeken (magas talajvíztükör, szivárgó vizek megjelenése, gyenge teherbíró rétegek) vezetnek át, ezért a javasolt intézkedések közé beépítésre került az erózió elleni védelem biztosítása.

2.4. Ökológiára és tájképvédelemre vonatkozó kérdések

Kívánják-e figyelembe venni, és tiszteletben tartani, hogy az itt élő emberek legnagyobb része a települést körülölelő természetes környezet miatt költözött Szendehely- Katalinpusztára?

A tervezés előkészítése során különleges figyelmet fordítottunk a térségben kialakult települési hálózat felületi kiterjedésére (lakott területekre is), és a természetes, illetve természetközeli élőhelyek rendszerére, illetve az ökológiai szempontból értékes felületekre egyaránt. Szendehely-Katalinpuszta e tekintetben kifejezetten különleges helyzetképet tartogatott a tervezés számára.

A tervezett nyomvonal jelenleg ismertetett kialakításától nyugatabbra fekvő területek mind ökológiai, mind természetvédelmi és mind turisztikai szempontból egyaránt kiemelkedő értéket képviselnek a térségben (pl. Szendehely – Udvarhelyi-tó fontos vizes élőhely a Börzsöny és Naszály közötti élővilág számára. A települést körbe ölelő terep adottságai, továbbá az élőhelyek összeköttetését szolgáló ökológiai folyosó hálózata együttesen olyan kötöttségeket adtak a műszaki tervezés számára, mely végeredményeként a jelen nyomvonal bizonyult legoptimálisabbnak minden szempontot együttesen súlyozva. Az élővilág-védelmi felmérések során feltárt értékesebb élőhelyeket jelentős mértékben sikerült elkerülni. Továbbá az ökológiai kapcsolatokat biztosító patakvölgyek, egyéb ökológiai folyosónak számító sávok keresztezésénél a vonalas létesítményből eredő szétválasztó hatás mértékét az ökológiai igényeknek megfelelő paraméterekkel tervezett, ökológiai átjárhatóságot biztosító műtárgyak (pl. völgyhíd, öko- és vadátjáró) kialakítása csökkenti.

A települést körülölelő természetes, illetve természetközeli környezet megőrzése érdekében, de még a településen élő emberek életterét tiszteletben tartva alakult ki a jelen tanulmányban felülvizsgált és eljárásra benyújtott nyomvonal tengely.

Kívánják-e figyelembe venni az Országos Területrendezési Tervben található törvényi besorolást, ha igen, Önök szerint hogyan érhető el a hagyományos tájjelleg, tájhasználat megőrzése?

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT) célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei terület-felhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére.
Az OTrT 1/1. mellékletében (Az országos közúthálózat gyorsforgalmi és főúti elemei, valamint a fővárosi térszerkezetet meghatározó főutak) a „Gyorsforgalmi utak” felsorolás 8. pontjában szerepel az „M2: Budapest (M0) - Vác - Rétság - Hont - (Szlovákia)” közlekedési hálózati elem. A gyorsforgalmi út OTrT térképi mellékletén feltűntetett térbeli elhelyezkedése jelen tervezés során is figyelembevételre került, a megvalósításra javasolt, tervezett nyomvonallal Szendehely-Katalinpuszta térségében közel megegyezik.

Az OTrT 13. § (1) bekezdése szerinti rögzített „ökológiai hálózat” a tervezett tevékenység léptékéhez is igazodva került felülvizsgálatra (helyi, kistérségi és megyei szint). A felülvizsgálat eredményeként az országos jelentőségű természetes és természetközeli területek (pl. Nemzeti Park, Tájvédelmi Körzet, helyi jelentőségű Természetvédelmi Terület, Natura 2000 területek) várható érintettsége az illetékes természetvédelmi szakhatóság előzetes véleményének figyelembe vételével, jellemzően nyomvonal korrekció által a lehető legkisebb mértékre lett korlátozva. A természetes és természetközeli területek között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszerének megőrzése, fenntartása a Szendehely-Katalinpuszta térségében is tervezett ökológiai és vadátjárók (ökológiai igények figyelembevételével méretezett hídműtárgyak) által biztosíthatóvá válik. Így az övezetben megőrzendő ökológiai adottságok fennmaradása biztosított a tervezett beruházás során.

Mivel az OTrT tartalmazza az M2 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalát, továbbá a „Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület” övezetében a kialakításának lehetőségeit az OTrT 14/A. § (6) bekezdése értelmében korlátozza, és nem kizárja. Így a tervezett beruházás a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását a javasolt tájvédelmi és egyéb (pl. élővilág- vagy talajvédelmi) intézkedések hivatottak teljesíteni, elősegíteni. A tájképi egység megőrzése a nyomvonal magassági kialakítása által oly módon teljesül, hogy a környező hegyvonulatok sziluettjének látványát a lehetőségekhez mérten nem bontja meg, a látótérből a lehető legkisebb természetszerű felületet takarja ki a közeli kilátó helyekről. A tájhasználat megőrzése a művelt területek megközelíthetőségének biztosításával, illetve az egybefüggő „kezelési egységek” (pl. Szendehely-Katalinpuszta esetében az erdőterületek alkotta nagykiterjedésű tömbök) minél kisebb léptékű megbontásával teljesíthető.

Kívánják-e figyelembe venni, és ha igen, hogyan kívánják elérni, hogy a sportolásra, természetjárásra és rekreációra alkalmas nyugati, délnyugati erdőrész a település mellett, ahol a jelenleg tervezett nyomvonal fut, megmaradjon a helyiek számára?

A sportolásra, természetjárásra alkalmas erdészeti utak összekapcsoltsága a gyorsforgalmi út megépülése után is biztosítva lesz, a tervezés során figyelembe lett véve. Az átjárhatóság biztosításával így az erdő rekreációs célú használata is biztosítva lesz, az a helyi lakosság számára való használatnak is megmarad.

Mit szeretnének tenni annak érdekében, hogy ne sérüljön a település tájképe? (Véleményünk szerint egy völgyhidat sajnos nem lehet letakarni, az sem segít, ha fákat festünk a tartópillérekre, a tájkép mindenképpen sérül, teljesen megváltozik a környék jellege. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az itt élők ezt egyáltalán nem szeretnék.)

Tájvédelmi szempontból tekintve a gyorsforgalmi út és kapcsolódó létesítményeinek tájbaillesztését a tervezett vonalvezetés kialakítása, valamint a tervezett növénytelepítés oldhatja meg. A Katalinpuszta melletti szakaszon a bevágásban illetve alagútban vezetett útszakaszoknak tájképileg nincs kedvezőtlen hatása, a töltésen vezetett szakasz és a völgyhíd tájbaillesztése, természetes takarással, pl. megfelelő növénytelepítéssel, vagy ha egyéb szempontokat nem sért, növényzettel borított védődomb alkalmazásával segíthető elő. A település mentén a gyorsforgalmi út erdős területen halad, ahol a meglévő és az út kivitelezése után telepítendő fás állomány járul hozzá az új művi elemek takarásához.

Kívánják-e biztosítani, és hogyan, az élővilág jelenlegi gazdagságának megmaradását a völgyben, az építkezés, majd azt követően az állandó, nagy sebességű forgalom mellett, különösen a zavarásra érzékeny fajok esetében?

Az élővilág jelenlegi állapotának megőrzése, építkezés, illetve üzemelési időszakra kiterjedően felmerülő hatásokból eredő kedvezőtlen körülmények megelőzése, mérséklése érdekében külön intézkedések kerültek megfogalmazásra a tanulmányban. Ilyen jellegű intézkedések a nevesített szakasz mentén is rögzítésre kerültek, mint például:
 a munkaterület ideiglenes kerítéssel történő lehatárolásával, ill. az építési időszakot követően a depóniák, ideiglenesen kialakított szállítási útvonalak, ill. a munkaterület minél hamarabb történő rendezésével (eredeti területhasználat visszaállítása vagy gyepesítés és rendszeres kaszálás) ill. utókezelésével tervezzük csökkenteni (pl.: gyomirtó kaszálás);
 a habitat-fragmentáció, élőhely-feldarabolás mérséklését a tervezett műtárgyak ökológiai igények szerinti méretezése (pl. kisemlősök, közepes, vagy nagytestű emlősök méretéhez igazított kialakítás) oldhatja meg;
 az átjárók ökológiai funkciójának biztosítása érdekében a helyreállítást követően megfelelő védelmet és borítást nyújtó növényállomány telepítése kiemelt javaslatként került rögzítésre a szükséges intézkedések között;
 közvetlen területi igénybevétellel érintett szakaszok kivitelezésének idejére a munkaterületek határán ideiglenes terelőrendszerek kiépítése szükséges a területen esetlegesen megjelenő kóbor vagy kalandor egyedek védelme érdekében. Ideiglenes védőkerítés kialakítása továbbá a növényzet védelme érdekében is szükséges;
 a munkavégzés során az érintett patakmedreket kísérő növényzet épségét biztosítása előirányzott, az esetleges károsodás és a meder negatív irányú megváltozása esetén az eredeti állapotok helyreállítása elvárás;
 munkavégzés csak szeptember 30. és február 15. közötti időtartamban végezhető az élővilág-védelmi szempontból indokolt szakaszokon;
 a kedvező állapotú erdőterületek kímélése érdekében minden lehetséges eszköz javaslatra került (pl. munkaterület ideiglenes elkerítése, faegyedek kalodázása);
 az erdő és a benne élő értékes madárvilág miatt, valamint a Börzsöny és a Naszály között ezen a területen meglévő összeköttetések megőrzése és hosszú távú fenntartása érdekében itt is szükség a kivitelezés befejeztével a minél szakszerűbb rehabilitációs feladatok elvégzése;
 a tervezett nyomvonal mentén potenciálisan megjelenő énekes madár és denevér populáció védelme érdekében, elsősorban a Naszály térségében tervezett nyomvonal szakasz által közvetlen területi igénybevétellel érintett erdőrészletek esetében ajánlásra került mesterséges odúk telepítésének mérlegelése a becslések alapján beazonosított, potenciális denevér élőhelyek (pl. Szendehely, Udvarhelyi-tó) közel 500 m széles átmérőjű vonzáskörzetében;
 a mesterséges odú-telepítés hatékonyságát elősegítve, a fás szárú növényzet irtását megelőzően (vegetációs nyugalmi időszak eleje) szükséges a kivágandó idős fák felülvizsgálata természetvédelmi szakember felügyelete mellett. A felülvizsgálat célja az idős fákban kialakuló odvakban potenciálisan megjelenő, áttelelő denevér populációk beazonosítása és szükség szerint szakszerű mentése, áttelepítése;
 A tervezett beruházáshoz kapcsolódóan biológiai monitoring vizsgálatokat szükséges végezni. A biológiai monitoringnak a legnagyobb hatásviselő élőlénycsoportokra kell kiterjednie. Monitorozásra javasolt monitorozandó élőlénycsoportokról a kivitelezés megkezdése előtt legkésőbb egy évvel kiindulási v. alapállapot felvételt kell készíteni.

Mit jelent az állatok, az emberek, maga az élővilág szempontjából, hogy a közvetett hatásterületen belülre esik a település egy része, a hatásterület maga pedig körbefogja a települést?

A hatásterületi érintettség nem jelent határértéket meghaladó, vagy megközelítő terhelést. A hatásterületi lehatárolás elsődleges célja a 2004. évi CXL törvény értemében az ügyféli jogállás elbírálhatósága. Ezen túlmenően a hatásterületen belüli terület jelöli ki a tervezett beruházás azon környezetét, ahol az egyes környezeti hatások tekintetében bármilyen jellegű változás elképzelhető például élővilágvédelmi szempontból. Ez az elképzelhető változás nem jelenti azt, hogy ez a változás egyáltalán bekövetkezik, vagy ha bekövetkezik, akkor jelentős. Az, hogy esetleg a hatás hol jelentős, és hol kíván beavatkozást, az csak akkor derül ki, miután ezt az említett hatásterület-sávot a nyomvonal mentén a szakértők részletesen megvizsgálták (ez a KHV során megtörtént).

Kifejtenék, hogyan kívánják kezelni, hogy a természetvédelmi szempontból értékes fajok élőhelye zavartalanul megmaradjon egy négysávos autóút építése, és üzemeltetése ellenére is?

A környezeti hatástanulmány során az élővilág-védelmi felmérések által meghatározásra, illetve beazonosításra kerültek a természetvédelmi és ökológiai szempontból értékes élőhelyek. Az értékes élőhelyek közötti ökológiai kapcsolatrendszerben, ezek a viszonylag érintetlen vagy kevésbé zavart, természetes, illetve természetközeli állapotokat hordozó területek révén is fennmaradt élőhelyek, élőhely-foltok – lehetőségekhez mérten – elkerülve és a jelenleg is tapasztalható zavarásokat kiváltó területekhez enyhén illeszkedve, követve történő tervezett nyomvonal vonalvezetés kedvezőnek azonosítható be. Ezáltal a tervezett gyorsforgalmi út a természetvédelmi szempontból fontos tényezőként említhető biodiverzitás mértékének alakulását kevésbé módosíthatja kedvezőtlenül.

A természetvédelmi szempontból értékes és esetenként kevésbé értékes élőhelyek vizsgálatát és a tervezett beruházás következtében várható hatások meghatározását követően a szükséges egyéb védelmi intézkedéseket is megfogalmaztuk, amelyek a fentebb olvasható válaszokban már összefoglalásra kerültek.

Az élőhelyeket elválasztó hatás mérséklését a tervezett műszaki létesítmények (alagutak, völgyhidak, vadátjárók) biztosítják. Katalinpuszta közelében a 49+930 - 50+480 km szelvények között kialakítandó A2 jelű hídműtárgy például vadátjáróként is fog funkcionálni.

Érezzük az ellentmondást abban, miszerint ez a nyomvonalterv elfogadhatatlanul közel van a településhez, ha beljebb teszik, a természeti környezet fog még inkább károsodni. Ezt az ellentmondást hogyan kívánják feloldani?

Az említett ellenmondás feloldására a jelenleg tervezett nyomvonal kialakítás a megoldás, továbbá a tájvédelemre vonatkozó kérdéseken belül adott további válaszok a tájvédelmi intézkedésekre vonatkozóan. A meglévő település szövet és az azzal határos természeti környezet (természetes, illetve természetközeli állapotokat mutató területek) között oly módon igyekeztünk megválasztani a lehetséges nyomvonal kialakítását, hogy az elfogadhatónál nagyobb mértékben ne jelentsen kockázatot sem a lakó-, sem a természeti környezet állapotának alakulásában. Egyszerűbben összegezve, mind a környezet- és természetvédelmi, mind a társadalmi és mind a gazdasági (egyben műszaki) igények optimális figyelembe vételével kerestük az „arany középutat”, mely a tanulmányban is vizsgált nyomvonalként formálódott meg. A környezet- és természetvédelmi és társadalmi szempontból esetlegesen várható kockázat mértéke elfogadható és a szükséges intézkedések, javaslatok megvalósulásával megfelelően kezelhető.

2.5.Levegőminőségre vonatkozó kérdések

Mi garantálja, hogy az út forgalmából adódó szmog, különösen az említett ködös időszakban, nem rontja a település egyébként tiszta levegőjét?

A gyorsforgalmi úton az egyenletes sebesség következtében a gépjárművek kisebb fajlagos emissziójának köszönhetően lényegesen kisebb levegő terhelő hatást fog okozni a forgalom, mint pl. a meglévő állapotban a 2. sz. főút településen átkelő szakaszán. A gyorsforgalmi út kiépülésének időszakára már a gépkocsipark jelentős javulása is várható, a fajlagos emissziós értékek a jövőben javulnak a jelenlegi kibocsátásokhoz képest. Emellett a gyorsforgalmi úttól eredő levegőterhelés a távolságoknak köszönhetően igen hamar elkeveredik, eloszlik a levegőben, így koncentrált szennyezési lehetőségről nem beszélhetünk a település lakott részeinek vonatkozásában. Katalinpuszta esetében a téli félévben továbbra is településrész saját, szén és fatüzelésű pontforrásai lesznek a meghatározóak a levegőterhelésben.

Hogyan kívánják kezelni azt a helyzetet, miszerint az uralkodó, ÉNy-i szélirány a tervezett autóút által kibocsátott, összes levegőbe kerülő anyagot a völgybe, a lakóházak közé vezetné le?

A környezeti hatástanulmányban elvégzett levegővédelmi számítások figyelembe veszik a környezet topográfiájának jellemzői közül a szintvonalakat, illetőleg a pálya közvetlen környezetében lévő földművek határoló éleit egy 3 dimenziós modellel képeztük le. A levegőmodellezési számítások során kritikus meteorológiai paraméterek mellett ÉNy-i 2 m/s szélsebességgel számoltunk. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy amennyiben releváns mértékű légáramlat tapasztalható, úgy az a völgyben nem szűnik meg, hanem ott is kicseréli levegőtömegeket.

A gyorsforgalmi úttól eredő levegőterhelés a fentebb leírtak szerint a távolságoknak köszönhetően hamar eloszlik a levegőben. A gyorsforgalmi út forgalma által kibocsátott légszennyező anyagok koncentrációja az elvégzett számítások alapján az út menti 10 m-ről 50-es távolságig, azaz 40 m alatt is közel 70 %-kal csökken, így mire a völgy lakóházait elérné, jelentős mértékben eloszlik a terhelés, nem lesz érzékelhető.

Hogyan kívánják tiszteletben tartani alapjogainkat, kiemelten az egészséges környezethez való jogunkat (amely ez idáig érvényesült), ha településünktől 130-200 méterre terveznek egy négysávos gyorsforgalmi autóutat felépíteni?

A fentebb leírtaknak megfelelően a gyorsforgalmi úttól eredő levegőterhelés hamar eloszlik, a lakóterületeken már nem lesz érzékelhető hatása, a jogszabályban előírt határértékek minden teljesülnek, így az egészséges környezethez való jog a hatályos jogszabályi előírásokban rögzített határértékek teljesülésével a településen nem csorbul.

2.6. Gazdasági jellegű kérdések

Önök szerint egy gyorsforgalmi autópálya közvetlen közelében lévő ingatlan ugyanannyit ér, mint az, amelyet madárcsicsergéssel, tiszta levegővel, csenddel, kirándulási lehetőségekkel együtt tudnak kínálni?

Ennek megválaszolása nem a jelen környezeti hatástanulmány feladata.

Az M2 autópálya megépülésével és üzemelésével járó ingatlanérték csökkenést ki fogja kompenzálni nekünk?

Ennek megválaszolása nem a jelen környezeti hatástanulmány feladata.

3. SZENTE BALÁZS JÁNOS ÁLTAL BENYÚJTOTT ÉSZREVÉTELEKRE ADOTT SZAKTERVEZŐI VÁLASZOK

3.1. Forgalmi előrejelzés

Az M2 gyorsforgalmi út Vác - Országhatár közötti szakasz forgalmi vizsgálatára makroszkopikus forgalmi modell alkalmazásával került sor. A forgalmi vizsgálat a nemzetközileg akkreditált és széles körben használt VISUM programcsomag segítségével készült. Az alkalmazott forgalmi modell kiindulási alapjaként az egyetlen publikus, országos össz-közlekedési modell, az NKS modell került felhasználásra.

A modell a következő főbb részekből áll:
• Területi modell
• Kínálati (hálózati) modell
• Keresleti (igény) modell:
• Ráterhelési modell

A területi modell esetében a valóságot a modellezés során forgalmi igény szempontjából homogén egységnek tekintett körzetek (zónák) képezik le. A közlekedési hálózatot szakaszokból és csomópontokból álló gráf jellegű hálózati modell írja le.
A keresleti igénymodell célja a területi modellben kialakított zónák (forgalomkeltő és vonzó körzetek) közötti utazási igények leírása. Ez különböző időtávokra szóló célforgalmi mátrixok képzésével történik. A célforgalmi mátrix lényegében egy olyan táblázat, amelyben a vizsgált területen belül a zónák között keletkező (honnan-hová) forgalmi igényeket rögzítjük.

A keresleti (igény) modell figyelembe vette mind a belföldi személyforgalom, mind a külföldi személyforgalom alakulását.

A Közlekedési Koordinációs Központ által rendelkezésünkre bocsájtott NKS modellt tartalmazó adatbázisok idegen országok forgalmi igényét nem adták meg, ezért szükség volt a hatásterületbe tartozó Szlovákia felé irányuló igény meghatározására is. A szlovák kollégákkal folytatott egyeztetés folyamán - megvizsgálva a szomszédos ország prognosztizált korridor forgalmait – megerősítést nyert a vizsgált projekt illeszkedése a szlovák fejlesztési tervekhez, azonban nem nyílt lehetőség numerikus adatállomány átvételére, ezért az idegenforgalmi igény a következő szakértői becslések alkalmazásával került kiszámításra:
• A jelenleg legfrissebb 2013-as OKA adatbázis releváns határátkelőkhöz vezető útszakaszainak keresztmetszeti forgalma alapján az idegenforgalom átkelési pontok közti arányának rögzítése
• A 2011-es alapmátrix mellé 2011-es OKA adatok alapján a teljes idegenforgalom meghatározása („Szlovákia” körzet forgalomkeltése)
• A generált idegenforgalom magyar körzetek közti szétosztása gravitációs modellel
• Növekedési tényezők meghatározása a vizsgálat sarokéveire a Szlovákiához feltehetően hasonlóan fejlődő országok NKS modellben rögzített növekedési tényezőinek súlyozott átlaga alapján az NKS sarokévekre, majd a fent ismertetett interpolációval a modell sarokévekre. Az átlagképzési súlyok a feltételezett hasonlóságot, illetve befolyást követik (ld.: Hiba! A hivatkozási forrás nem található.).

Szlovák forgalomfejlődési szorzók meghatározása

2022 2030 2037 súly
Fehéroroszország 1,58 1,87 1,94 2
Litvánia 1,23 1,40 1,55 1
Oroszország 1,51 1,77 1,84 1
súlyozott átlag 1,47 1,73 1,82

A 2011-es idegenforgalmi alapmátrix, valamint a projektspecifikus fejlődési tényezők összeszorzása adta meg a sarokévek idegenforgalmi mátrixait.
A kiszámított belföldi és idegenforgalmi igények összeadásra kerültek, majd a körzet összevonásnak megfelelő aggregálással előálltak a modell személyforgalmi igény mátrixai.

Összegezve, tehát megállapítható, hogy a levegőszennyezés és zajterhelés megállapításához felhasznált M2 gyorsforgalmi út Vác - Országhatár közötti szakasz forgalmi vizsgálata figyelembe vette a külföldi személyforgalom alakulását, és azt hogy az M2 gyorsforgalmi út Vác – Országhatár (és azon túl mutatóan Vác-M0) között tervezett szakasza része lesz a Transzeurópai Közlekedési Hálózatnak (Trans-European Network-Transport, TEN-T).

3.2. A nyomvonaltervezés térképi alapjai, pontossága

Az észrevételben jelzett részben pontatlan alaptérkép megjelenítése a dokumentációban egy környezeti átnézeti helyszínrajzra utal, amely esetében térképszerkesztési hiba történt, így jelenhetett meg egy régi térképi alap a változtatások nélkül. Ez a térkép azonban a szaktervi munkákban nem lett felhasználva.

A környezeti hatásvizsgálati dokumentáció készítése során az aktuális, jelenlegi beépítést vettük figyelembe, a környezetvédelmi szakterületek a vizsgálataikat erre vonatkozóan végezték el. Ezt alátámasztják a szakági ábrázolások, térképek, illetőleg a szöveges dokumentáció vonatkozó megállapításai is.

A tervezési fázisban munkánk naprakészségét segítendő személyesen jártunk Szendehelyen 2015. február első hetében, a település aktuális, hatályos rendezési és településszerkezeti terveinek ügyében, amelyeket részletesen megismerhettünk és másolatot készíthettünk róla. A település polgármestere ott akkor, tájékozódott is erről szaktervező kollégánktól.

A NIF Zrt-vel fent álló tervezési szerződésünk szerint minden hónapban helyszíni vizsgálatokat, terepbejárást kellett tartanunk, aminek maradéktalanul eleget tettünk. A helyszíni vizsgálatok (felmérési, tájképi, zajvédelmi élővilág-védelmi, stb.) adatain, valamint a földhivatali adatokon túlmenően a munkánk elősegítésére felhasználtuk a település műholdas légi felvételeit is, a teljes aktuális állapot felvételezésére. Ezen túlmenően rendelkezésünkre álltak a teljes tervezési területre a szintvonalas térképi adatok is.

A fentiekben hivatkozott rajzszerkesztési hibán túlmenően nincs olyan térkép, amely esetében egyes épületek nem teljes mértékű ábrázolása a környezetvédelmi tervezésre vonatkozóan tervezési hibát okozhatott volna. Adott szakterületek tekintetében nem szükséges egy-egy településrész minden térképi állományát egyforma részletezettséggel megjeleníteni (pl. zajvédelem), hiszen amennyiben a tervezett nyomvonalhoz közelebbi helyeken teljesülnek a vonatkozó környezetvédelmi előírások, úgy a távolabbi területek esetében is. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy például a zaj,- és levegő védelem esetében ugyanakkor a térképes ábrázolás felölelte a teljes települési környezetet, beleértve a lakó-, és nem lakó területeket is, amely tréképi megjelenítéseket a hatásvizsgálati dokumentáció elemzett.

A környezeti hatástanulmány során végzett felülvizsgálatok terepi helyszíneléseken alapulnak, az elvégzett értékelések és hatásbecslések a terepen szerzett adatokra, illetve tapasztalatokra támaszkodnak. Ezek a vizsgálati, értékelési eljárások, illetve az így kapott eredmények is szövegesen rögzítésre kerülnek a tanulmányban. A térképes mellékletek pusztán a szemléltetést, az egyszerűbb tájékoztatást hivatottak szolgálni, de nem kizárólag a térképeken szereplő információk alapján készült a hatástanulmány.

3.3. Levegőminőségi hatások

A környezeti hatásvizsgálati dokumentációban szereplő levegővédelmi számítások figyelembe veszik a környezet topográfiájának jellemzői közül a szintvonalakat, illetőleg a pálya közvetlen környezetében lévő földművek határoló éleit egy 3 dimenziós modellel képeztük le. A levegőmodellezési számítások során kritikus meteorológiai paraméterek mellett ÉNy-i 2 m/s szélsebességgel számoltunk. A terjedési számításokat a SoundPlan7.4 szoftver segítségével készítettük el. A vonalforrásokra vonatkozó légszennyező anyagok transzmissziójának meghatározását az MSZ 21459-2:1981 szabványban foglaltak szerint végeztük el.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a településrészre és annak környezetére (völgyre) vonatkozó mikroklímatikai sajátosságokat teljes mértékben figyelembe vettük a számítások során.

Szélsebességek tekintetében a nagyobb szélsebesség esetén a légszennyező anyagok és a por gyorsabban el tud keveredni, eloszlik a levegőben, így még kevésbé érzékelhető a terhelés, mint kisebb szélsebesség mellett. Így magasabb szélsebesség esetén sem várható határérték feletti légszennyezés 200-300 m-es távolságon túl, a 2 m/s szélsebességgel való számítás nem jelent alulbecslést a várható levegőminőség szempontjából.

Fontos kiemelni azonban, hogy a gyorsforgalmi úttól eredő levegőterhelés a távolságoknak köszönhetően igen hamar elkeveredik, eloszlik a levegőben, így koncentrált szennyezési lehetőségről nem beszélhetünk a település lakott részeinek vonatkozásában. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy amennyiben releváns mértékű légáramlat tapasztalható, úgy az a völgyben nem szűnik meg, hanem ott is kicseréli levegőtömegeket. Szendehely esetében a téli félévben továbbra is településrész saját, szén és fatüzelésű pontforrásai lesznek a meghatározóak a levegőterhelésben.

Az észrevétel további állítása szerint a Szendehely települést a gyorsforgalmi út megépülésével két irányból, ollószerűen közrefogja a légszennyezés. Ez az állítás azonban nem veszi figyelembe, hogy a tervezett M2 és a meglévő 2. sz. főút hatásterülete nem fedi egymást, valamint azt, hogy a gyorsforgalmi út megvalósulásával a 2. sz. főút esetében nagymértékű levegőterhelés csökkenés várható például Szendehely esetében, amelyen most átmegy az a forgalom, amely a tervezett távlati állapotban elkerüli majd a települést.

A gyorsforgalmi úton az egyenletes sebességnek következtében a gépjárművek kisebb fajlagos emissziójának köszönhetően lényegesen kisebb levegő terhelő hatást fog okozni a forgalom, mint a meglévő állapotban a 2. sz. főút településen átkelő szakaszán.

A lehetségesen bekövetkező havaria események levegővédelmi hatásaira vonatkozó becslések egy esetleges hatásterületi határra vonatkozóan határoztak meg egy távolságot. Ez azonban nem jelent útépítési-tervezési korlátozó keretet a nyomvonal vezetésére vonatkozóan. A tanulmányban megfogalmazott távolság nem védőtáv. Megjegyezzük, hogy hasonló hatással járó havaria események a 2. sz. főút mentén ugyanúgy előfordulhatnak. A tervezett gyorsforgalmi út ilyen tekintetben a hazai más, üzemelő gyorsforgalmi utak nyomvonalvezetéséhez képest nem szokatlanul eltérő nyomvonal-vezetésű.

3.4. Alternatív vonalvezetés

A tervezett beruházás általérintett települések előzetes tájékoztatása, a tervezési folyamatba történő részleges bevonása, illetve a helyi viszonyok és érdekek alaposabb feltárása érdekében a helyi önkormányzatok képviselőinek részvételével 2015. július 21-én Rétság településen a tervezés aktuális helyzetét bemutató találkozó került összehívásra. A tervezett nyomvonal változatok bemutatását követően a helyi önkormányzatoktól megjelent képviselők hozzászólásukkal előzetes véleményt adhattak a tárgyi beruházással kapcsolatosan.

A környezeti hatástanulmányt megelőzően készült, előzményként szolgáló dokumentációkban – pl. a 2011. évben készült előzetes vizsgálati dokumentációban, vagy a 2013. évben Dejtár és Balassagyarmat közötti határsávra készült megvalósíthatósági tanulmányban – szerepelt nyomvonal változatok előszűrése érdekében, az egyes változatok tengelyétől mért 200-200 m széles sávokra felduzzasztva kerültek felülvizsgálatra. A nyomvonalsáv változatok több szempontú értékelés szerint kerültek vizsgálatra, mely szempontok a következők:

• Hálózati illeszkedés
• Környezeti hatások
• Műszaki színvonal, tervezési paraméterek
• Pénzügyi finanszírozhatóság, fenntarthatóság
• Társadalmi - gazdasági hasznosság
• Intézményi és működési kockázatok

A korábban vizsgált nyomvonalváltozatok mind felül lettek vizsgálva a több szempontú értékelés során, mint nyomvonal folyosók. A vizsgált nyomvonal folyosók a következők voltak:
- I. szakasz (Vác-Rétság között): Nyugatról keletre haladva A és B változat;
- II. szakasz (Rétság-országhatár között): Nyugatról keletre haladva C, C1, D, E, F, G, H és I változat.

Katalinpuszta, Szendehely környékén a természeti adottságoknak megfelelően a nyomvonal nagyobb méretű völgyhidakat és alagutakat követel. Ezért felülvizsgálatra került, hogy a nyomvonal folyosó kisebb elmozdítása milyen műtárgyváltozást eredményez. A lehetséges műtárgy (alagút) igény mértéke, a megvalósíthatóság műszaki feltételeinek fenntarthatósága és költség igénye alapján került kiválasztásra a környezeti hatástanulmányban is kijelölt változat. Keletebbi betétváltozatok a környező települések településrendezési tervei, beépített és beépítésre szánt területei miatt nem lehetségesek.

A több szempontú (pl. műszaki, környezetvédelmi, közúthálózat, gazdasági, társadalmi) értékelés alapján Vác és Rétság között a Naszályt Ny-ról kerülő „A” és K-ről kerülő „B” változatok, valamint Rétság és az Országhatár között a Hont és Drégelypalánk térségét érintő „C” és „C1” változatok kerültek továbbtervezés céljából kijelölésre.
Az egyes nyomvonalsáv változatok az aktualizált helyszínrajzokra és térképekre helyezve, ívkorrekciókkal és nyomvonalsáv tengely eltolásokkal finomított, EOV koordinátára illesztett nyomvonal változatokként kerültek átdolgozásra. A horizontális vonalvezetés pontosítását követően megtörtént a magassági vonalvezetés pontosítása is, melyet a tervezett csomópontok elhelyezkedése és helyszíni kialakítása is részben befolyásolt.

A fentiek alapján a továbbtervezésre kiválasztott „A”, „B” (Vác - Rétság közötti) és a „C” és „C1” (Rétság - Országhatár közötti) folyosók finomított változatai kerültek kidolgozásra. A változatok közül a 2006. évi LIII. Tv. alapján lefolytatott előzetes szakhatósági egyeztetés során szakhatóságok által felállított rangsor figyelembe vételével 2015. október 1-jén Tervzsűri választotta ki az „A” (Vác - Rétság közötti) és a „C” (Rétság-országhatár közötti) változatokat, melyek a környezeti hatástanulmány tárgyát képezték.

3.5. Zajvédelem

Zajvédelmi intézkedés megtételének szükségességét a tervezett gyorsforgalmi út mentén a várható forgalom nagysága és az ebből adódó zajterhelés mértéke indokolhatja.

A kérdés alapvetően a völgyhidakon vezetett útszakasz esetén megvalósítható zajvédelmi lehetőségekre irányul. Völgyhíd esetében további zajvédelmi intézkedésként lehet figyelembe venni az útpályát völgy felett átvezető hídműtárgy szélein (kétoldalt teljes hosszúságban), plexi anyagból előállított zajárnyékoló elemek kihelyezését.
A könnyű szerkezetű plexi anyag a hídműtárgy statikai teherbírásának elősegítése érdekében javasolható.
A fentiek alapján elmondható, hogy amennyiben a környezeti körülményektől (pl. speciális akusztikájú völgy) függetlenített módon, azaz a zajterhelés eredetének/forrásának közetlen közelében kerülnek zajvédelmi intézkedések/létesítmények (pl. zajárnyékoló elem) kialakításra, úgy a várható zajártalom mértékének csökkentésében ugyanolyan hatékonysági mutatót képes produkálni egy síkvidéki, dombvidéki, vagy hegyvidéki térségben.
Egy domb-, illetve hegyvidéki jellegű térségben attól, hogy egy bizonyos tevékenységből eredő hang-, illetve zajforrás halhatóvá válik, az még nem minősül az emberi egészségre ártalmas zajterhelésnek. A zajterhelési határértékek tervezett gyorsforgalmi út megvalósulását követő, jövőbeni teljesülésének biztonsága érdekében lehetőség van úgynevezett zajvédelmi monitoring pontok kijelölésére és üzemeltetésére, mely segít nyomon követni az aktuális zajhatás alakulását, és esetleges zajterhelési határértéket meghaladó körülmények esetén a szükséges védelmi intézkedések megválasztását, biztosítását.
A tervezett gyorsforgalmi út mértékadó zajterhelését a forgalomszámlálási adatok, helyszínrajzok, beépítési jellemzők alapján az elvégzett zajméréseket követően a mértékadó forgalmi adatok alapján számítással, határoztuk meg. Az egyes útszakaszokon az adott állapotban várható nappali és éjjeli zajkibocsátást a forgalmi vizsgálatban megadott forgalomnagyság a napszaki forgalommegoszlás, és a járműkategóriák szerinti haladási sebesség alapján határoztuk meg.
A tervezett gyorsforgalmi út megvalósulása esetére, a teljes szakaszra készült zajterhelési modell a terepi adottságokból, illetve a tervezett műtárgyak jellegéből adódó körülményekkel is kalkulált. A modellezés során elvégzett felülvizsgálatok és értékelése eredményei mutattak arra a körülményre, mely szerint a völgyhídban vezetett szakaszon várhatóan keresztül haladó forgalomból eredő zajterhelés mértéke a jelenleg tapasztalható háttér zajterhelés mértékéhez képest nem változik jelentős mértékben, továbbá az így megváltozó zajhatás mértéke jogszabályban előírt zajterhelési határérték alatt marad, az nem haladja meg. Így külön zajvédelmi intézkedés nem szükséges a völgyhíd esetében sem.
Szendehelyen a tervezett gyorsforgalmi út várható forgalmából eredő zajterhelés érzékelhető lesz, de a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, nagymértékben a zajterhelési határértékek alatt marad, így külön zajvédelmi intézkedés (zajvédő fal építése) jogi értelemben nem szükséges.
A településrészre és annak környezetére vonatkozó akusztikai sajátosságokat a tanulmány elkészítésénél végzett felülvizsgálatok során teljes mértékben figyelembe vettük. Ki kell azonban emelni, hogy adott zajforrás hallhatósága, észlelhetősége nem jelenti azt, hogy az a jogszabályban meghatározott határérték feletti terhelést okoz.
Rögzítettük többek között, miszerint a zajméréseken túlmenően (amellyel a zajszámításokat kalibráltuk) a terjedési számításokat a SoundPlan7.4 szoftver segítségével készítettük el. A program a magyar előírások szerint számol. A geometriai adatok digitalizálása, bemenő adatok megadása után a program számítja ki a várható zajterhelést. Az egyes állapotokban várható terhelések nagyságát terjedési számítások módszerével vizsgáltuk, melynek során a környezet topográfiájának jellemzői közül a szintvonalakat, a pálya közvetlen környezetében lévő földművek határoló éleit egy 3 dimenziós modellel képeztük le. A zajterjedés során a növényzet elnyelő hatását nem vettük figyelembe, ezzel a számítás a biztonság irányába tér el. Az előző kérdésekre adott válaszok során is ismertetett modellezési eredmények értelmében nem vált indokolttá a település zajterheléssel szembeni védelme érdekében külön intézkedés meghatározása, biztosítása.

4. SZENDEHELY KÖZSÉG LAKOSAI NEVÉBEN KIS NIKOLETTA ÁLTAL BENYÚJTOTT ÉSZREVÉTELEKRE ADOTT SZAKTERVEZŐI VÁLASZOK

4.1. A tervzsűri által elvetett B változat gazdasági-műszaki és környezetvédelmi szempontú jellemzése, elvetésének okai

Az észrevétel szerint megemlített, 2010. évben M2 „A” nyomvonalként ismertetett elképzeléstől lényeges különbséget mutat be a 2016. évben lakossági észrevételezésre bocsátott nyomvonal tervezet, mivel a közvetlen belterületi érintettség és lakóingatlan kisajátítás kockázatának kiküszöbölése teljesült.

A környezeti hatástanulmányt megelőzően készült, előzményként szolgáló dokumentációkban – pl. a 2011. évben készült előzetes vizsgálati dokumentációban, vagy a 2013. évben Dejtár és Balassagyarmat közötti határsávra készült megvalósíthatósági tanulmányban – szerepelt nyomvonal változatok előszűrése érdekében, az egyes változatok tengelyétől mért 200-200 m széles sávokra felduzzasztva kerültek felülvizsgálatra.

A nyomvonalsáv változatok több szempontú értékelés szerint kerültek vizsgálatra, mely szempontok a következők:
• Hálózati illeszkedés
• Környezeti hatások
• Műszaki színvonal, tervezési paraméterek
• Pénzügyi finanszírozhatóság, fenntarthatóság
• Társadalmi - gazdasági hasznosság
• Intézményi és működési kockázatok
A Vác-Rétság közötti I. szakaszon felülvizsgálatra került nyugatról keletre haladva az A és B változat.

A „B” változatnál a kényszerűen kedvezőtlenül pozícionált kezdőcsomópontot a Vác felé tartó célforgalom elkerüli, az eggyel megelőző csomópontot igénybe véve. Ezzel a Vác déli részén fekvő 2104. j. út terhelése jelentősen megnő – a korábbi három bekötés (2104, 2106, 21117. j. utak) egyensúlya felborul. E mellett a Pest megye észak-nyugati részéből, valamint Nógrád megye nyugati részéből érkező utazók számára sem jelent kívánatos útvonalat a – kezdőcsomóponti elhúzás miatt – nehezebben megközelíthető M2 autóút Vác déli részénél, könnyebben választják a városon átvezető 2. sz. főutat egy későbbi becsatlakozással Dél felé, mely azonban túlzott forgalmi többletet jelent a főút településen áthaladó szakaszán.

Tovább haladva az új nyomvonal szakaszok esetén látható, hogy azok nagymértékben átveszik a 2. sz. főút jelenlegi térségi összekötő szerepét. A „B” változat esetében a Rétság-déli csomópont nagy távolsága a településtől erősebb helyi szabályozást igényel mind az ipari park tehergépjármű forgalmának, mind pedig az átmenő személygépjármű forgalomnak az elkerülő szakaszra való terelése érdekében.
A „B” nyomvonal jellemzően erdőgazdálkodási és mezőgazdasági térségeken, valamint lejtőmozgásoknak kitett területen vezet át. A Naszályon található barlangok összevont felszíni védőidomát metszi. A nyomvonalán egy alagút kiépítése tervezett, melynek hossza 1220 m. A felszín alatti vizek érzékenysége szempontjából érzékeny (Bánk, Felsőpetény, Ősagárd, Rétság, Rád, Kosd), valamint fokozottan és kiemelten érzékeny (Keszeg, Vác) területeket érint.
A „B” nyomvonal a megvalósítás nélküli távlati állapothoz képest érzékelhető forgalomnövekedést, ezzel együtt növekvő levegőterhelést jelent a Vácon átfutó 2. sz. főút tekintetében, vagyis az ott lakók életében. Továbbá Nőtincs településhez az „A” változatnál közelebb vezet, bár a közvetlen hatásterületen kívül esik, azonban a belterületi útszakaszokon ez forgalomnövekedést, ezzel együtt többlet levegőterhelést jelent a lakott területen.

Élővilágvédelmi szempontból a „B” nyomvonal közvetlen területi igénybevétellel érinti a Nyugat-Cserhát és Naszály kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 területet. A „B” nyomvonal Rád és Keszeg között Natura 2000 területet metsz a 44+750 – 47+000 km szelvények között, közel 2 km-en keresztül. Itt jelölő élőhelyek is megszűnnek.

A „B” változat a Naszály keleti elkerülésével a Börzsöny és Naszály közötti ökológiai kapcsolatra közvetett módon befolyással lehet, mivel a Naszály és Nyugat-Cserhát közötti ökológiai kapcsolatrendszert és egyben – viszonylag hosszú szakaszon – különleges természetmegőrzési Natura 2000 területet is keresztez, értékes élőhelyek megszűntetésének kockázatát erősítve. A „B” változat az „A” változathoz képest több értékes élőhelyet is érint a 40+000-40+750 és 52+500-53+250 km szelvények között (északias kitettségű, természetes állapotú üde erdőt, közepes korú gyertyános-kocsánytalan tölgyest [K2] és gyertyános-kocsánytalan tölgyes [K1a] átmenetét). A tervezett új nyomvonal változat jelentős (új) barriert vált ki a Nyugat-Cserhát, a Nógrádi-medence és a Naszály között.

A Rádi-patak és a Cselőte-patak völgyének keresztezésében az Országos Ökológiai Hálózat övezeti elemét metszi át, ezeknél kifejezetten jó állapotú élőhely-foltokat érint közvetlen területi igénybevétel.
- Rádnál Cselőte-patak: 40+000 – 41+000 km szelvények között (H5a –löszgyepek) Délnyugati kitettségű meredek domboldal, amelyet több csenkeszfaj (Festuca ssp.) által dominált löszgyep borít. A gyep közepesen gyomosodó, a cserjésedés (galagonya) kevésbé előrehaladott. Több védett növényfaj fordul elő benne (budai imola – Centaurea sadleriana, tavaszi hérics – Adonis vernalis)
- Keszeg és Nőtincs között: 52+500 – 53+250 km szelvények között (K2 - gyertyános-tölgyesek)
- Pusztaszántónál: 57+500 – 57+750 km szelvények között (BA, B5, B1a, P2a, RA – vizes élőhelyek a Pusztaszántói-pataknál)
- Rétságnál: 62+500 km szelvénynél (BA, B5, B1a, P2a, RA – vizes élőhelyek a Jenői-pataknál)

Az előzetes régészeti dokumentáció alapján a „B” nyomvonal öt régészeti lelőhelyet keresztez, valamint az általa keresztezett kosdi Kéménd (MRT9 14/34) lelőhely magas kockázatú.
Erdő-igénybevétel tekintetében a „B” változat kis mértékben érint állami és/vagy magántulajdonban álló talajvédelmi és honvédelmi rendeltetésű erdőtagokat, illetve a „B” változat esetében Kosd település közigazgatási határán belül egy állami tulajdonú, természetvédelmi rendeltetésű erdőtag is érintett erdő igénybevétellel.
Tájképvédelmi szempontból az évszázadok során megőrzött tájkarakter jellegét legmarkánsabban befolyásoló nyomvonalnak a „B” változat ítélhető (többek között az OTrT, Tájvédelmi övezetét legnagyobb mértékben érinti).
A Vác-Rétság közötti szakasz változatai közül zajvédelmi szempontból az „A” változat előnyösebb hálózati funkcionálású, mint a „B” változat, azonban a várható zajterhelés nagymértékben a zajterhelési határértékek alatt marad.
A kapcsolódó, közvetett hatásterületi utak tekintetében határozottan kedvezőbb az „A” változat, amely nagymértékben tehermentesíti a jelenleg jelentős zajvédelmi problémákat okozó, 2. sz. főút Vác-Rétság nyomvonalszakaszát. Ezzel szemben a „B” változat – azzal együtt, hogy nem képes érzékelhetően tehermentesíteni tárgyi 2. sz. főúti szakaszt -, érzékelhető mértékű zajterhelés növekedést okoz Vác belterület (2. sz. főút, 2117. j. út) esetében, továbbá kedvezőtlen változást okoz Nőtincs 2114. j. út és Felsőpetény 21125. j. út esetében is.

4.2. Nyomvonaltervezés térképi alapjai, pontossága

Az észrevételben jelzett részben pontatlan alaptérkép megjelenítése a dokumentációban egy környezeti átnézeti helyszínrajzra utal, amely esetében térképszerkesztési hiba történt, így jelenhetett meg egy régi térképi alap a változtatások nélkül. Ez a térkép azonban a szaktervi munkákban nem lett felhasználva.

A környezeti hatásvizsgálati dokumentáció készítése során az aktuális, jelenlegi beépítést vettük figyelembe, a környezetvédelmi szakterületek a vizsgálataikat erre vonatkozóan végezték el. Ezt alátámasztják a szakági ábrázolások, térképek, illetőleg a szöveges dokumentáció vonatkozó megállapításai is.

A tervezési fázisban munkánk naprakészségét segítendő személyesen jártunk Szendehelyen 2015. február első hetében, a település aktuális, hatályos rendezési és településszerkezeti terveinek ügyében, amelyeket részletesen megismerhettünk és másolatot készíthettünk róla. A település polgármestere ott akkor, tájékozódott is erről szaktervező kollégánktól.

A NIF Zrt.-vel fent álló tervezési szerződésünk szerint minden hónapban helyszíni vizsgálatokat, terepbejárást kellett tartanunk, aminek maradéktalanul eleget tettünk. A helyszíni vizsgálatok (felmérési, tájképi, zajvédelmi élővilág-védelmi, stb.) adatain, valamint a földhivatali adatokon túlmenően a munkánk elősegítésére felhasználtuk a település műholdas légi felvételeit is, a teljes aktuális állapot felvételezésére. Ezen túlmenően rendelkezésünkre álltak a teljes tervezési területre a szintvonalas térképi adatok is.
A környezeti hatástanulmány során végzett felülvizsgálatok terepi helyszíneléseken alapulnak, az elvégzett értékelések és hatásbecslések a terepen szerzett adatokra, illetve tapasztalatokra támaszkodnak. Ezek a vizsgálati, értékelési eljárások, illetve az így kapott eredmények is szövegesen rögzítésre kerülnek a tanulmányban. A térképes mellékletek pusztán a szemléltetést, az egyszerűbb tájékoztatást hivatottak szolgálni, de nem kizárólag a térképeken szereplő információk alapján készült a hatástanulmány.

A fentiekben hivatkozott rajzszerkesztési hibán túlmenően nincs olyan térkép, amely esetében egyes épületek nem teljes mértékű ábrázolása a környezetvédelmi tervezésre vonatkozóan tervezési hibát okozhatott volna. Adott szakterületek tekintetében nem szükséges egy-egy településrész minden térképi állományát egyforma részletezettséggel megjeleníteni (pl. zajvédelem), hiszen amennyiben a tervezett nyomvonalhoz közelebbi helyeken teljesülnek a vonatkozó környezetvédelmi előírások, úgy a távolabbi területek esetében is. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy például a zaj,- és levegő védelem esetében ugyanakkor a térképes ábrázolás felölelte a teljes települési környezetet, beleértve a lakó-, és nem lakó területeket is, amely térképi megjelenítéseket a hatásvizsgálati dokumentáció elemzett.

4.3. A gyorsforgalmi út, valamint Szendehely és Katalinpuszta zajhelyzete

A tervezett M2 gyorsforgalmi út nyomvonalának közvetlen, mintegy száz méteres környezetében jellemzően nem találhatóak zajtól védendő létesítmények, vagy területek. Szendehely és Katalinpuszta területén a legközelebbi védendő épületek a nyomvonaltól 130 m-re találhatók. A nyomvonal közvetett forgalmi hatásterületi környezetét is vizsgáltuk, a jelenlegi zajállapot jellemzéséhez zajmérést végeztünk többek közt Szendehely-Katalinpuszta területén (Dózsa György út 34.). A környezet állapotának rögzítésére és folyamatos figyelemmel kísérésére Szendehely-Katalinpuszta több pontján monitoring pontok lettek kijelölve az építés és üzemelés időszakában is.

Az észrevétel nem ért egyet azzal, hogy a beruházás megvalósulásával Szendehely belterületén a zajkibocsátás csökken. Az elvégzett forgalmi vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a gyorsforgalmi út megvalósulásával a 2. sz. főút esetében nagymértékű zajterhelés csökkenés várható például Szendehely esetében, amelyen most átmegy az a forgalom, amely a tervezett távlati állapotban elkerüli majd a települést. A település belterületének 2. sz. főúthoz közelebb eső részein így jelentős mértékű zajterhelés csökkenés várható, a 2. sz. főút településre kifejtett negatív hatása a forgalmi átrendeződésnek köszönhetően csökken.

Az észrevétel további megjegyzése, hogy a nem megfelelő térképi alap felhasználása miatt (válasz: 2.2. pont) a környezeti hatástanulmány nem veszi figyelembe egyes településrészekre gyakorolt hatásokat, ez azonban a hatástanulmányban található táblázatok Szendehelyre vonatkozó adatait figyelembe véve nem helytálló megállapítás. A hatástanulmány 5.7.4. és 5.7.6. táblázataiban is szerepelnek Katalinpuszta nyomvonalhoz legközelebb eső védendő létesítményei. Ezeken a helyeken sem várható határérték feletti zajterhelés, így Szendehely esetében, ahol a védendő lakóépületek jóval nagyobb távolságban találhatók a nyomvonaltól, ennél kedvezőbb zajterhelési értékek várhatók.

Térképes szemléltetés (kivágat a KHT Zajvédelmi melléklet ZA1. ábrájából):Távolságok meghatározása, még nem létező épületekre vonatkozóan is:

A gyorsforgalmi út távolsága a legközelebbi Katalinpusztai lehetséges távlati beépítési helyen 115 m (az általunk lemért digitális térkép adatai szerint), azon a helyen, ahol a szomszédos lakóépületek hátsó homlokzatai húzódnak: tárgyi helyen egy esetlegesen lehetséges távlati beépítés tervezett vonalában (itt jelenleg üres belterületi ingatlan található). Meglévő épületek tekintetében ugyanitt a legközelebbi távolság 130 m (lásd. következő ábrán).

Amennyiben fenti térkép kivágat legalsó, 609. hrsz. távolsága a tervezett gyorsforgalmi úttól 130 m, ill. fentebb, a 616. hrsz. távolsága már 200 m, akkor egyértelműen megállapítható észak felé haladva, hogy a beépíthető vagy már beépített lakóterület és a nyomvonal távolodnak. Szendehely esetében a legközelebbi, Kölcsey Ferenc utcai ingatlanok a tervezett nyomvonaltól már mintegy 500 m vagy efeletti távolságban találhatók. Itt nincs minden meglévő (és nyílván a jövőben tervezett) épület feltüntetve, mert a legfrissebb földhivatali térképek nem tartalmazták. Ugyanakkor zajvédelmi szempontból a fentiek miatt nincs is jelentősége, mivel távolodva a nyomvonaltól a zajterhelés csökken (figyelembe véve a domborzati adottságokat is).

4.4. Levegőminőségi hatások

A levegővédelmi számítások figyelembe veszik a környezet topográfiájának jellemzői közül a szintvonalakat, illetőleg a pálya közvetlen környezetében lévő földművek határoló éleit egy 3 dimenziós modellel képeztük le. A levegőmodellezési számítások során kritikus meteorológiai paraméterek mellett ÉNy-i 2 m/s szélsebességgel számoltunk.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a településrészre és annak környezetére (völgyre) vonatkozó mikroklímatikai sajátosságokat teljes mértékben figyelembe vettük a számítások során.

Fontos kiemelni azonban, hogy a gyorsforgalmi úttól eredő levegőterhelés a távolságoknak köszönhetően igen hamar elkeveredik, eloszlik a levegőben, így koncentrált szennyezési lehetőségről nem beszélhetünk a település lakott részeinek vonatkozásában. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy amennyiben releváns mértékű légáramlat tapasztalható, úgy az a völgyben nem szűnik meg, hanem ott is kicseréli levegőtömegeket.

Az észrevétel további állítása szerint a 2. sz. főút településre kifejtett negatív hatását a jelenlegi autópálya-nyomvonal nem megszűnteti, hanem hosszú távon állandósítja. Ez az állítás azonban nem veszi figyelembe, hogy a gyorsforgalmi út megvalósulásával a 2. sz. főút esetében nagymértékű levegőterhelés csökkenés várható például Szendehely esetében, amelyen most átmegy az a forgalom, amely a tervezett távlati állapotban elkerüli majd a települést.

A gyorsforgalmi úton az egyenletes sebességnek következtében a gépjárművek kisebb fajlagos emissziójának köszönhetően lényegesen kisebb levegő terhelő hatást fog okozni a forgalom, mint a meglévő állapotban a 2. sz. főút településen átkelő szakaszán.

4.5. Táj- és természetvédelmi megállapítások

A nyomvonal mentén kialakítandó műtárgyak tájbaillesztését a tervezett növénytelepítés oldhatja meg. A Katalinpuszta és Szendehely melletti szakaszon a bevágásban illetve alagútban vezetett útszakaszoknak tájképileg nincs kedvezőtlen hatása, a töltésen vezetett szakasz és a völgyhíd tájbaillesztése, természetes takarással, pl. megfelelő növénytelepítéssel, vagy ha egyéb szempontokat nem sért, növényzettel borított védődomb alkalmazásával segíthető elő. A település mentén a gyorsforgalmi út erdős területen halad, ahol a meglévő és az út kivitelezése után telepítendő fás állomány járul hozzá az új művi elemek takarásához.

A tervezett nyomvonal Vác-Rétság közötti szakasza a Börzsöny és a Naszály között húzódó ökológiai folyosóban fekvő, viszonylag jó állapotú erdőállományokat érint, mely elsősorban az erdei énekes madarak számára nyújthat ideális élőhelyet. Tekintve a környező, nagy kiterjedésű erdőterületek egybefüggő rendszerét, és a nyomvonal mentén tervezett két alagutat és hídműtárgyakat, és a meglévő 2. sz. főútból származó terhelés/zavarás mértékét, a jelenlegi állapotok kismértékben kedvezőtlenül, de érezhetően változni fognak.

Az ökológiai kapcsolatrendszerben, a viszonylag érintetlen vagy kevésbé zavart, természetes, illetve természetközeli állapotokat hordozó területek révén is fennmaradt élőhelyeket, élőhelyfoltokat – lehetőségekhez mérten – elkerülve és a jelenleg is tapasztalható zavarásokat kiváltó területekhez enyhén illeszkedve történő követés a tervezett nyomvonal vonalvezetésében kedvezőnek azonosítható be. Ezáltal a tervezett gyorsforgalmi út a biodiverzitást kevésbé módosíthatja kedvezőtlenül.

Az élővilág jelenlegi állapotának megőrzése, építkezés, illetve üzemelési időszakra kiterjedően felmerülő hatásokból eredő kedvezőtlen körülmények megelőzése, mérséklése érdekében külön intézkedések kerültek megfogalmazásra a tanulmányban.

5. ÖSSZEGZÉS

Jelen lakossági észrevételekre vonatkozó dokumentációban részletesen megválaszolásra kerültek a felmerült kérdések, témakörök. A környezeti hatásvizsgálati dokumentáció, valamint jelen dokumentációban foglaltak alapján megállapítható, hogy az M2 gyorsforgalmi út Vác – Országhatár közötti szakaszának 2x2 sávos megvalósítása következtében várható hatások nem jelentenek konfliktust az egyes környezetvédelmi jogszabályokkal, szabályozó elemekkel – a tervezett gyorsforgalmi út megvalósításának nincs jogszabályi akadálya.

A tervezett beruházás műszaki tartalmának módosítása nem indokolt (nyomvonal nyugatabbra tolása), különös tekintettel annak jelentős költségvonzó tényezőire (völgyhidak, alagútépítés).”

*

4. A Főfelügyelőség OKTF-KP/57-98/2016. számú megkeresésére (Kis Nikolett és Horváth Péter észrevételei, valamint Szendehely lakosainak közös beadványa fent 7. és 8. pontban ismertetve) adott tájékoztatás:

„1. BEVEZETÉS

A Vibrocomp Kft. - Bokút-Terv Kft. Konzorcium (továbbiakban Konzorcium) által készült „M2 gyorsforgalmi út Vác - Országhatár közötti szakasz” tárgyú környezeti hatástanulmányt az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (továbbiakban Főfelügyelőség) részére a környezetvédelmi engedély megadása iránti eljárásra a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban Kérelmező) nyújtotta be 2015. december 12. napján.

A Főfelügyelőség a megindított környezeti hatásvizsgálati eljárás során 2016. május 12. napján Vác településen tartott közmeghallgatáson egy 2016. május 11. napján kelt lakossági észrevételt fogadott be, mely a helyszínen egy példányban a Kérelmező részére is átnyújtásra került. A korábban beérkezett lakossági észrevételekhez hasonlóan, erre a lakossági észrevételre vonatkozó tájékoztatás is megfogalmazásra kerül a Főfelügyelőség részére.

Jelen dokumentáció a Főfelügyelőség OKTF-KP/57-98/2016. iktatószámú levelében tett kérésre,
 Kis Nikoletta és Horváth Péter (2640 Szendehely, Kölcsey u. 5.) által 2016. május 11-én,
 Szendehely Község lakosai nevében Kis Nikoletta (2640 Szendehely, Kölcsey u. 5.) által 2016. május 10-én
megfogalmazott lakossági észrevételekre adott szaktervezői válaszokat tartalmazza.

2. KIS NIKOLETTA ÉS HORVÁTH PÉTER ÁLTAL BENYÚJTOTT ÉSZREVÉTELEKRE ADOTT SZAKTERVEZŐI VÁLASZOK

2.1. Közösségi érdekek

Az észrevétel szerint megemlített, 2010. évben M2 „A” nyomvonalként ismertetett elképzeléstől lényeges különbséget mutat be a 2016. évben lakossági észrevételezésre bocsátott nyomvonal tervezet, mivel a közvetlen belterületi érintettség és lakóingatlan kisajátítás kockázatának kiküszöbölése teljesült.

A tervezési fázisban végzett munka naprakészségét segítendő személyes konzultáció történt Szendehelyen 2015. február első hetében, a település aktuális, hatályos rendezési és településszerkezeti terveinek ügyében, amelyeket részletesen megismerhettünk és másolatot készíthettünk róla. A település polgármestere ott akkor, tájékozódott is erről szaktervező kollégánktól.

A lakosság érdekeinek figyelembe vétele céljából került a nyomvonal tervezet oly mértékben eltolásra, hogy a távlati forgalmi változásokból (forgalmi előrebecslés) eredeztethető zaj- és levegő terhelés mértéke, a vonatkozó jogszabályi előírásokban rögzített határértékek, az ingatlanok területén biztonságosan teljesüljenek, azokat kismértékben se haladják meg.

A környezeti hatástanulmány készítése során nem csak egy, hanem a tervezett nyomvonal által érintett összes település lakosságának érdekeit is figyelembe véve foglalkoztunk az előzményekben és jelen tervezési fázis során felmerült feszültségek lehetséges kezelésével. Ilyen kezelésként vehetők figyelembe például a zajvédelmi intézkedésként rögzített monitorozási pontok kijelölései is.

2.2. Egyéni érdekek

Szendehely és Szendehely-Katalinpuszta települések környezetében a több alkalommal is megismételt helyszíni terepbejárások és egyéb felülvizsgálatok is jól tükrözték a tájban rejlő lehetőségek (tájpotenciál) gazdagságát, vonzerejét. A településrendezési eszközök is többek között ezen lehetőségek megőrzését szolgálják. Szendehely településrendezési terve az M2 nyomvonalának lehetséges megvalósulására felülvizsgálható területet a település és a Naszály közötti sávban jelölte meg, a szabályozási tervben leírtak értelmében egy 2003. évben készült tanulmányra alapozva. A szomszédos Vác, illetve Nőtincs hatályos (2015. év során felülvizsgált) településrendezési tervei a Szendehely esetében hivatkozott, kijelölt nyomvonal folytatását nem tartalmazzák, utalást nem rögzítenek ilyen elképzelésről.

Az M2 fejlesztésével kapcsolatosan tudomásunk szerint 2008. évben jogszabályi értelemben is jóváhagyott és beruházó által elfogadott külön tanulmánytervben megvalósítás céljából rögzített elképzelés vagy terv még nem állhatott rendelkezésre, mely alapján egyértelműen kijelenthető lett volna Szendehely esetében a végleges valós, vagy várható érintettség formája és mértéke.

A tervezett létesítmény kapcsán végzett előzetes becsléseket, modelleket alátámasztó számítások által feltárt körülmények határértékeket meg nem haladó mértéke a biztosíték arra, hogy a lakókörnyezet állapotában a hosszú távú emberi jelenlét környezet-egészségügyi feltételei a tervezett beruházás megvalósulását követően is fennmaradnak.

A jelenlegi környezeti és természeti állapotokra való tekintettel, azok sérülésének megelőzése, a várható hatások mérséklése érdekében került kijelölésre a tervezett nyomvonal tengelye az egybefüggő erdőtérség és a lakott területek közötti „puffersávban”, mely ily módon képes lehetőséget szolgáltatni a település közvetlen környezetében előforduló élővilág élőhelyeinek, továbbá az emberi lakókörnyezet megkímélésére.

A Szendehely-Katalinpuszta térségében jelenleg érzékelhető háttér zajterhelés mértéke, illetve a várható forgalmi növekedés tervezett gyorsforgalmi út nyomvonalára helyezésével modellezett, várható zajterhelés mértékében bekövetkező változás esetében a mérési ponton nem várható jelenős (aktuálisan tapasztalható mértékhez képest 10 dB értéket meg nem haladó) változás. Ez is azt erősíti meg, hogy nem csak akkor kívánjuk figyelembe venni az emberi tényezőt, amikor már valamely terhelés típus tartósan határérték feletti mutatókkal bír, hanem azt megelőzően kívánjuk feltárni a meglévő és várható körülményeket, így is elősegítve az Alkotmányban is rögzített egészséges környezethez való jog teljesülésének biztosítását.

2.3. A település érdekei

Településfejlesztési lehetőségek bezáródása

Szendehely Településrendezési Terve szerint, „Fejlesztési iránya” tárgyú leírásában a község további fejlesztése Szendehelytől É-ra, külterület igénybevételével lehetséges. A fejlesztés irányát a Szabályozási Terv jelöli, mely irány a tervezés során is figyelembe vételre került, azt a tervezett gyorsforgalmi út kialakítása nem korlátozza. A közigazgatási területen kívül haladó szakaszból már 2010. évben is feltételezett negatív hatások kockázatának valószínűsége a környezeti hatástanulmányban is bemutatott számításokra alapozott becslések alapján is kismértékűnek tekinthető, a legkedvezőtlenebb természeti adottságokra alapozott számítások esetén is teljesülnek az előírt határértékek.

Ennek értelmében a településfejlesztési célokkal nem mond ellent a tervezett létesítmény, mivel a nevesített északi területek közvetlen érintettségből eredő veszélyeztetésének kockázata nem áll fenn. Azonban itt megjegyzendő, hogy amennyiben a rendezési tervben is nevesített, illetve kijelölt É-i fejlesztési területeken belül további lakófunkció célú beépítéseket terveznek kijelölni a jelenlegi kiépítettséghez képest, úgy a településrendezési terv és a tervezett beruházás közötti teljes összhang érdekében szükséges a rendezési terv felülvizsgálata.

Az észrevétel állítása szerint Szendehely-Katalinpuszta körül a gyorsforgalmi út megépülésével egy közúti körgyűrű alakulna ki, korlátozva a lakók szabad mozgását, valamint a forgalmi terhelés káros hatásai valójában csak áttevődnének más településrészekre, így a zaj-, por-, fény- és légszennyezés által tovább rontva az itt lakók életminőségét. Ez az állítás azonban nem veszi figyelembe, hogy a tervezett M2 és a meglévő 2. sz. főút hatásterülete nem fedi egymást, valamint azt, hogy a gyorsforgalmi út megvalósulásával a 2. sz. főút esetében nagymértékű zajterhelés csökkenés várható például Szendehely esetében, amelyen most átmegy az a forgalom, amely a tervezett távlati állapotban elkerüli majd a települést. A zajterheléssel kapcsolatos változáshoz közel hasonló tendenciák várhatóak a többi terhelés tekintetében is. Az M2 nyomvonalára átkerülő forgalom menet tulajdonságainak (lejtő esésének, illetve a megengedett sebesség mértéke) változása következtében az abból eredő terhelések mértéke is változik, a jelenlegi 2. sz. főúton tapasztalható körülményekhez képest kedvezőbb irányba.

A tervezett nyomvonal Szendehely és Katalinpuszta számára a nyugati irányú kapcsolatok megőrzésére lehetőséget biztosít a tervezett híd műtárgyak által, akár az emberi (lovas, gépkocsis) átjárásra is. A kiépülést követően a főúton jelenleg érzékelhető forgalom mértékének jelentős visszaesésével lehet számolni, így a belterületi szakasz környezetének terhelése jelentős mértékben csökkenhet, elősegítve egy élhetőbb környezet kialakítását.

A tervezett gyorsforgalmi út által érintett térség településein (köztük értve Szendehely és Katalinpuszta településeket is) észlelhető demográfiai mutatók alakulását alapvetően az országos, illetve megyei tendenciákhoz hasonló tényezők (pl. munkavállalási lehetőségek irányába történő vándorlás) befolyásolják erőteljesebben.

A település környékén kialakult turisztikai vonzerő megőrzését is figyelembe veszi a tervezett gyorsforgalmi út környezeti hatástanulmányban vizsgált kialakítása, például a Gyadai-rét nyújtotta és eddig kiaknázott turisztikai fejlesztések, törekvések elkerülésével. A keresztezett turista útvonalak átjárhatósága a gyorsforgalmi út kivitelezése és üzemelése alatt is megfelelő módon biztosításra kerül. A vadászati lehetőségek megőrzését szolgálta a tervezett nyomvonal jelenlegi kialakítása, minimalizálva a vadászat céljából hasznosítható területek érintettségének mértékét.

Kiemelt tájvédelmi körzet, ökológiai folyosó lerombolása

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT) 2§ 32b. pontja értelmében „tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi tevékenység kölcsönhatása, változása következtében kialakult olyan területek tartoznak, amelyek a táj látványa szempontjából sajátos és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak.”

Ennek értelmében az övezetbe egyszerre tartozhatnak külön jogszabállyal védett és nem védett területek is. A tervezés során Szendehely és Katalinpuszta településrendezési tervének Táj- és természetvédelemre vonatkozó előírásai is figyelembe vételre kerültek, mely értelmében a község területén sem országos, sem helyi jelentőségű védett terület nem található. A Szabályozási Tervben jelölt tervezett országos természeti területek is figyelembe vételre kerültek a tervezés során.

Az OTrT 14/A. § (6) bekezdés értelmében az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni. A Nógrád Megyei Területrendezési Tervben foglalt ajánlások értelmében „az övezetben művelési ág megváltoztatása, ill. más célú területhasználat csak az adottságoknak megfelelő tájhasználat kialakítása, ill. a tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése érdekében engedélyezendő.” További ajánlás, hogy „a kiépítendő közlekedési vonalakat – a közlekedésbiztonság megtartása mellett – a geomorfológiai adottságokhoz igazodóan kell vezetni.

Ennek tükrében a tervezett gyorsforgalmi út kialakítása a tájba illesztést elősegítő intézkedések biztosítása mellett környezetvédelmi szempontból megvalósítható.

Szendehely nyugati térségéből nyíló tájképben a tervezett nyomvonal látványának megjelenése, tekintettel a tervezett magassági vonalvezetés kialakítására és a meglévő domborzati és felszínborítási adottságokra, kifejezetten minimális mértékben várható.

A tanulmányterv szintű műszaki tervek betekintésével kapcsolatosan a beruházó NIF Zrt. képviselőivel szükséges egyeztetni.

Az ökológiai folyosók lerombolásának kiküszöbölése érdekében a tervezett nyomvonal mentén több helyen kerültek olyan műtárgyak és átjárók kijelölésre, melyek az ökológiai átjárhatóságot hivatottak biztosítani. A kijelölés érdekében történt felülvizsgálattal kapcsolatos részletek a környezeti hatástanulmány dokumentáció 5.4.8.2. alfejezetében (Vadátjárási lehetőségek felülvizsgálata a nagyvad és a nagyragadozó vonatkozásában) részletesebben is szemléltetésre került. A tervezett alagutak és hidak figyelembevételével kijelölt vadátjárók az 5.4.8.3. fejezetben kerültek bemutatásra. Ökológiai funkcióval kialakítandó műtárgyak és külön műtárgyként létesítendő vadátjárók listáját összefoglaló táblázatból a Szendehely és Katalinpuszta térségére vonatkozó létesítmények az alábbiakban kerülnek összegzésre.

Javasolt ökológiai és vadátjárók, illetve ökológiai átjárhatóságot biztosító műtárgyak összesítése

Hid Indító szelvény (km sz.) Zárószelvény
(km sz.) Hossz (m)
A2 49+930 50+480 550
A3 51+265 51+515 250
A4 52+340 53+250 910
A5 53+910 54+110 200
A6 55+015 55+220 205

Ezek a km szelvényezés alapján az alábbi térkép kivágaton is jól láthatóan kiemelésre kerültek.Útfejlesztéssel ellentétben álló erdőgazdálkodás

A környezeti hatástanulmány során az elvi erdő igénybevételi eljárás előkészítése kapcsán is felülvizsgálatra kerültek a várhatóan közvetlen területi igénybevétellel érintett erdőtagok. Ezek jellemző többsége, kiváltképpen Szendehely és Katalinpuszta térségében, állami tulajdonban lévő, elsődleges rendeltetésük szerint gazdasági, pontosabban faanyagtermelő célú erdők. A Szendehelytől északnyugati irányban fekvő, településszegélyhez legközelebbi erdőtagok magántulajdonban állnak. Az aktuális tájhasználat és így az erdőterületek kapcsán is a tervezett nyomvonal hosszú távon az állandó erdőborítottsággal számol. Az egyes erdőtagok művelési, kezelési technológiájának, módszertanának megválasztása és alkalmazása a tervezett beruházás keretein túl mutató témakör. A megyei területrendezési tervben külön ajánlásként szerepel az erdőgazdálkodás útján művelt területeken belül a tarvágás alkalmazásának lehetőség szerinti mellőzése.

A tervezett beruházáshoz készült környezeti hatástanulmány során végzett terepi bejárások során az aktuális felszínborítottság is felmérésre került, így a tarvágott területek is. Ezek külön térképen történő feltüntetése a tervezett tevékenység szempontjából tervezői véleményünk szerint nem releváns, tekintettel arra, hogy alapvetően a környező területek hasznosítása kell a mérvadó legyen a becsülhető hatások vizsgálata során. Az említett erdőtagokon kivágott faállomány a művelési formából adódóan várhatóan ismét telepítésre kerül, így a jelenlegi tarvágott felszín nem tekinthető állandó, végleges állapotnak.

Továbbá a község közigazgatási területén belül tervezett erdőgazdálkodási célú fejlesztéseket a tervezett beruházás nem korlátozza, mivel újabb védelmi és turisztikai célú erőterület kijelölés egyedül Katalinpuszta belterületén található a kedvezőtlen terepadottságok miatt (beépítésre nem alkalmas). Ez a tervezett erdőterület kijelölés, a tervezett gyorsforgalmi út a településről nyíló tájképben való látványának megjelenését akár kedvezően is befolyásolhatja.Elavult térképek használatából adódó hiányosságok

Az észrevételben jelzett részben pontatlan alaptérkép megjelenítése a dokumentációban egy környezeti átnézeti helyszínrajzra utal, amely esetében térképszerkesztési hiba történt, így jelenhetett meg egy régi térképi alap a változtatások nélkül. Ez a térkép azonban a szaktervi munkákban nem lett felhasználva.

A környezeti hatásvizsgálati dokumentáció készítése során az aktuális, jelenlegi beépítést vettük figyelembe, a környezetvédelmi szakterületek a vizsgálataikat erre vonatkozóan végezték el. Ezt alátámasztják a szakági ábrázolások, térképek, illetőleg a szöveges dokumentáció vonatkozó megállapításai is (pl. egyes távolság adatok, amelyek egyeznek a lakók észrevételében közölttel).

A tervezési fázisban munkánk naprakészségét segítendő személyesen jártunk Szendehelyen 2015. február első hetében, a település aktuális, hatályos rendezési és településszerkezeti terveinek ügyében, amelyeket részletesen megismerhettünk és másolatot készíthettünk róla. A település polgármestere ott akkor, tájékozódott is erről szaktervező kollégánktól.

A NIF Zrt-vel fent álló tervezési szerződésünk szerint minden hónapban helyszíni vizsgálatokat, terepbejárást kellett tartanunk, aminek maradéktalanul eleget tettünk. A helyszíni vizsgálatok (felmérési, tájképi, zajvédelmi élővilág-védelmi, stb.) adatain, valamint a földhivatali adatokon túlmenően a munkánk elősegítésére felhasználtuk a település műholdas légi felvételeit is, a teljes aktuális állapot felvételezésére. Ezen túlmenően rendelkezésünkre álltak a teljes tervezési területre a szintvonalas térképi adatok is.

A környezeti hatástanulmány során végzett felülvizsgálatok terepi helyszíneléseken alapulnak, az elvégzett értékelések és hatásbecslések a terepen szerzett adatokra, illetve tapasztalatokra támaszkodnak. Ezek a vizsgálati, értékelési eljárások, illetve az így kapott eredmények is szövegesen rögzítésre kerülnek a tanulmányban. A térképes mellékletek pusztán a szemléltetést, az egyszerűbb tájékoztatást hivatottak szolgálni, de nem kizárólag a térképeken szereplő információk alapján készült a hatástanulmány.

A fentiekben hivatkozott rajzszerkesztési hibán túlmenően nincs olyan térkép, amely esetében egyes épületek nem teljes mértékű ábrázolása a környezetvédelmi tervezésre vonatkozóan tervezési hibát okozhatott volna. Adott szakterületek tekintetében nem szükséges egy-egy településrész minden térképi állományát egyforma részletezettséggel megjeleníteni (pl. zajvédelem), hiszen amennyiben a tervezett nyomvonalhoz közelebbi helyeken teljesülnek a vonatkozó környezetvédelmi előírások, úgy a távolabbi területek esetében is. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy például a zaj,- és levegő védelem esetében ugyanakkor a térképes ábrázolás felölelte a teljes települési környezetet, beleértve a lakó-, és nem lakó területeket is, amely tréképi megjelenítéseket a hatásvizsgálati dokumentáció elemzett.

A lakossági észrevételben 2016. május 10-én készült fotókkal is szemléltetett szakasz kapcsán elmondható, hogy jelenleg valóban tarvágott területek jellemzik a térséget, azonban ez az állapot nem állandósuló, ott erdőtelepítéssel lehet, és művelési ág típusából kifolyólag kell is számolni. A tervezett gyorsforgalmi út kapcsán a környezeti hatástanulmányban előkészített elvi erdő-igénybevételi eljárás során az eljárásban megkeresésre kerülő Erdészeti Hatóság döntése alapján egyes szakaszokon akár csereerdősítés szükségessége is felmerülhet, mely esetben az érintett helyi önkormányzatokkal együttműködve valósulhat meg az ilyen csereerdők kijelölése, akár olyan helyeken is, melyek a tervezett útra való esetleges rálátás mértékét tovább csökkenthetik.

A hatástanulmány egyéb „súlyos hiányosságai”

A környezeti hatásvizsgálati dokumentációban részletesen bemutattuk, hogy milyen vizsgálati módszerrel, milyen adatok birtokában és ismeretében, milyen eszközök segítségével vizsgáltuk a meglévő és várható környezeti zajhelyzetet (lásd. KHT 5.7.1. pont). Rögzítettük többek között, miszerint a zajméréseken túlmenően (amellyel a zajszámításokat kalibráltuk) a terjedési számításokat a SoundPlan7.4 szoftver segítségével készítettük el. A program a magyar előírások szerint számol. A geometriai adatok digitalizálása, bemenő adatok megadása után a program számítja ki a várható zajterhelést. Az egyes állapotokban várható terhelések nagyságát terjedési számítások módszerével vizsgáltuk, melynek során a környezet topográfiájának jellemzői közül a szintvonalakat, a pálya közvetlen környezetében lévő földművek határoló éleit egy 3 dimenziós modellel képeztük le. A zajterjedés során a növényzet elnyelő hatását nem vettük figyelembe, ezzel a számítás a biztonság irányába tér el.

Fentieknek megfelelően a településrészre és annak környezetére vonatkozó akusztikai sajátosságokat teljes mértékben figyelembe vettük. Ki kell azonban emelni, hogy adott zajforrás hallhatósága, észlelhetősége nem jelenti azt, hogy az a jogszabályban meghatározott határérték feletti terhelést okoz.

Az észrevételben nevesített „különbségtérképet” illetően a környezeti hatástanulmány során tervezett beruházás kapcsán a teljes nyomvonalra készült térkép a beruházás megvalósulása esetén várható távlati állapotot mutatja be. Ezt a zajvédelmi mellékletből, külön Szendehely-Katalinpusztára az alábbiakban prezentáljuk.

Tervezett M2 gyorsforgalmi út forgalmától származó távlati (2030. évi) zajterhelés


A távlati, tervezett beruházás megvalósulása nélküli állapotra külön számítások készültek, melyek a Forgalmi mellékletben kerültek közlésre. A Szendehely-Katalinpusztára számított eredményeket alább prezentáljuk.

M2 gyorsforgalmi út Vác- Országhatár közötti szakasz – 2. sz. főút jelenlegi (2015. év) zajterhelése


M2 gyorsforgalmi út Vác- Országhatár közötti szakasz – 2. sz. főút referencia (megvalósulás nélküli) távlati (2030. év) zajterhelése


M2 gyorsforgalmi út Vác- Országhatár közötti szakasz – 2. sz. főút (megvalósulás esetén) távlati (2030. év) zajterheléseA táblázatos formában bemutatott számítási eredmények jól tükrözik a Szendehely-Katalinpusztát érintő 2. sz. főút szakaszon várható forgalmi változást, illetve az abból eredő zajterhelés alakulását (7.5 m távolságban) a tervezett gyorsforgalmi út megvalósulása nélküli és megvalósulása esetén várható távlati állapotban.

Csak az „A” nyomvonal további vizsgálata

A jelen környezeti hatástanulmányban vizsgált nyomvonal változat kijelölésének előzményei, továbbá a tervezés előkészítéséhez készült döntéselőkészítő tanulmány felülvizsgálatainak eredményei röviden ismertetésre kerültek a környezeti hatástanulmány dokumentáció 1.2. és 1.3. fejezeteiben. A nyomvonalsáv változatok (köztük az „A” és „B” változat is) több szempontú értékelés szerint kerültek vizsgálatra, mely szempontok a következők:


• Hálózati illeszkedés
• Környezeti hatások
• Műszaki színvonal, tervezési paraméterek

• Pénzügyi finanszírozhatóság, fenntarthatóság
• Társadalmi - gazdasági hasznosság
• Intézményi és működési kockázatok


A tervezett beruházás által érintett települések előzetes tájékoztatása, a tervezési folyamatba történő részleges bevonása, illetve a helyi viszonyok és érdekek alaposabb feltárása érdekében a helyi önkormányzatok képviselőinek részvételével 2015. július 21-én Rétság településen a tervezés aktuális helyzetét bemutató találkozó került összehívásra. A tervezett nyomvonal változatok bemutatását követően a helyi önkormányzatoktól megjelent képviselők hozzászólásukkal előzetes véleményt adhattak a tárgyi beruházással kapcsolatosan.

A változatok közül a 2006. évi LIII. Tv. alapján lefolytatott előzetes szakhatósági egyeztetés során szakhatóságok által felállított rangsor figyelembe vételével 2015. október 1-jén Tervzsűri választotta ki az „A” (Vác - Rétság közötti) és a „C” (Rétság-országhatár közötti) változatokat, melyek jelen környezeti hatástanulmány tárgyát képezik.

Az elvetett „B” változattal kapcsolatos körülmények, fontosabb részletek a környezeti hatástanulmány 1.3.1. alfejezetében kerültek röviden összegzésre.

3. KIS NIKOLETTA ÉS HORVÁTH PÉTER BEADVÁNYÁBAN MEGFOGALMAZOTT LAKOSSÁGI JAVASLATOKRA ADOTT SZAKTERVEZŐI VÁLASZOK

3.1. Keletebbi nyomvonalkeresés

A beruházói tervtanács által 2010. évben kiválasztott nyomvonalváltozatokra készített előzetes vizsgálati dokumentáció előzetes hatósági véleményeztetés céljából benyújtásra került a Közép- Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre, amellyel kapcsolatban a Felügyelőség véleményt adott 2010. október 2. napján (és a kiadást követően megfogalmazott további szakhatósági állásfoglalásokkal utólagosan kiegészítve).

A lakossági észrevételben megemlített, kifejezetten keletebbi nyomvonal változat keresése a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság I-822/2/2010. számon tett észrevételének összefoglaló részében már alapvetően a Középső-Ipoly-völgy keresztezése kapcsán került megfogalmazásra az előzetes hatósági véleményben. A Naszály keletebbre történő kerülésének vizsgálata nincs egyértelműen kiemelve, mivel a Naszály esetében elsősorban a Natura 2000 területek érintettségének kiküszöbölését javasolja, ez pedig nem csak keletebbi irányba történő eltolással lett felülvizsgálva.

A korábban és jelen tervezési folyamat során felülvizsgált „B” nyomvonal változat még keletebbre tolása esetén több olyan érdek szempontja is sérül, mely esetén a megvalósulás esetén elvárható funkciók és előzetesen várt változások nem teljesülnének.

3.2. Alagútban vezetett szakasz kialakításának felülvizsgálata

A tervezett M2 Szendehely-Katalinpuszta térségét nyugati irányból elkerülő szakasza több lehetséges műszaki megoldás felülvizsgálatával is kiértékelésre került (KHT 1.3. és 1.4. fejezeteiben ismertetett részletek alapján). Ennek eredményeként, a környezeti, gazdasági, társadalmi és műszaki paramétereket egybevetve került a környezeti hatástanulmányban véglegesen felülvizsgált változat kijelölésre.”

A fenti dokumentáció 4. pontja Szendehely község lakosai nevében Kis Nikoletta által benyújtott észrevételekre adott szaktervezői válaszokat tartalmazza, amely megegyezik a fent ismertetett, a Főfelügyelőség OKTF-KP/57-87/2016. számú megkeresésére megküldött dokumentáció 4. pontjában foglaltakkal, emiatt ismételt ismertetése indokolatlan.

*

5. A Főfelügyelőség OKTF-KP/57-115/2016. számú megkeresésére (Radnóti Tibor és Homonnai Mónika észrevételei, fent 10. pontban ismertetve) adott tájékoztatás:

„1. BEVEZETÉS

A Vibrocomp Kft. - Bokút-Terv Kft. Konzorcium (továbbiakban Konzorcium) által készült „M2 gyorsforgalmi út Vác - Országhatár közötti szakasz” tárgyú környezeti hatástanulmányt az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (továbbiakban Főfelügyelőség) részére a környezetvédelmi engedély megadása iránti eljárásra a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban Kérelmező) nyújtotta be 2015. december 12. napján.

A Főfelügyelőség a megindított környezeti hatásvizsgálati eljárás során 2016. május 31. napján OKTF-KP/57-115/2016. iktatószámon Homonnai Mónika és Radnóti Tibor (2640 Szendehely-Katalinpuszta, Ady E. u. 52.) által benyújtott lakossági észrevételekre vonatkozó tájékoztatást kérő levelet adott ki, melyben Szendehely-Katalinpuszta településre vonatkozóan kérte a lakossági észrevételek megválaszolását.

Jelen dokumentáció Homonnai Mónika és Radnóti Tibor (2640 Szendehely-Katalinpuszta, Ady E. u. 52.) – OKTF-KP/57-115/2016. – által feltett kérdésekre adott szaktervezői válaszokat tartalmazza.

2. HOMONNAI MÓNIKA ÉS RADNÓTI TIBOR ÁLTAL BENYÚJTOTT ÉSZREVÉTELEKRE ADOTT SZAKTERVEZŐI VÁLASZOK

2.1. A tervezett nyomvonal felülvizsgálata

Lakossági észrevétel: A lakossági fórumon részt vett számos katalinpusztai és szendehelyi lakos, közös levélben fogalmazta meg aggályait a tervezett nyomvonallal kapcsolatban, amelyet májusban megküldtünk Önöknek. Ehhez szeretnénk magunk és családunk nevében ezúton ismételten egyénileg is csatlakozni, ahogyan azt már néhány évvel ezelőtt, egy korábbi tervezési körben is megtettük (2010.11.19-i levelünkben az akkori megkeresők: azaz a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felé). Az akkori döntés értelmében az „A” nyomvonal akkori formájában nem támogatható, az okokat levelükben részletesen kifejtették. Azonban az akkori (2010-es) nyomvonaltervezethez képest a jelenleginél (2016-os) minimális változtatásokat látunk, amelyek nem befolyásolják döntően a véleményünket azzal kapcsolatban, hogy a megépített út súlyosan fogja károsítani életkörülményeinket, ezért ennek a nyomvonalnak a megépítését a jelenlegi formájában továbbra is határozottan ellenezzük.

A lakossági észrevétel megemlíti a tárgyi környezeti hatástanulmány 2010. évi előzményét, az azzal kapcsolatosan indított előzetes konzultáció lezárásaként, Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: KDVKTVF) által 2010. december 2. napján KTVF: 51604-89/2010. iktatószámon kelt véleményét is.

Fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy a KDVKTVF 2010. évben kiadott véleménye a jelenlegi hatástanulmány során teljes mértékben figyelembevételre került. A 2010. évi KDVKTVF vélemény kihangsúlyozta, hogy a tervezett beruházás kapcsán az Előzetes Vizsgálati Dokumentációnál részletesebb, azaz Környezeti Hatástanulmány elkészítése szükséges. A 2010. évben M2 „A” nyomvonalként ismertetett elképzeléstől a Környezeti Hatástanulmányban vizsgált, illetve 2016. évben lakossági észrevételezésre bocsátott nyomvonal tervezet lényeges különbséget mutat be, mivel a közvetlen belterületi érintettség és lakóingatlan kisajátítás kockázatának kiküszöbölése teljesült.

A tervezési fázisban végzett munka naprakészségét segítendő személyes konzultáció történt Szendehelyen 2015. február első hetében, a település aktuális, hatályos rendezési és településszerkezeti terveinek ügyében, amelyeket részletesen megismerhettünk és másolatot készíthettünk róla. A település polgármestere ott akkor, tájékozódott is erről szaktervező kollégánktól.

A lakosság érdekeinek figyelembe vétele céljából került a nyomvonal tervezet oly mértékben eltolásra, hogy a távlati forgalmi változásokból (forgalmi előrebecslés) eredeztethető zaj- és levegő terhelés mértéke, a vonatkozó jogszabályi előírásokban rögzített határértékek, az ingatlanok területén biztonságosan teljesüljenek, azokat kismértékben se haladják meg.

2.2. Felhasznált térképek aktualitása

Lakossági észrevétel: A térkép, amin az „A” nyomvonal feltüntetésre került, még mindig nem tükrözi az aktuális állapotokat, A jelen állapot szerint a tervezett nyomvonal csak a 250 méteres kötelező távolsági sávot tekintve is kb. 40-45 megépült házat, plusz építési telkeket érintene. Többek között a mi házunk sem szerepel a térképen, pedig 2007-ben kaptunk használatbavételi engedélyt és azt követően az ingatlan a földhivatali térképre is bejegyzésre került. A tervezett nyomvonal a mi házunktól például 150 méteren belül haladna, a domboldalban, a fejünk fölött.

Az észrevételben jelzett alaptérkép megjelenítése a dokumentációban egy környezeti átnézeti helyszínrajzra utal, amely esetében térképszerkesztési hiba történt, így jelenhetett meg egy régi térképi alap a változtatások nélkül. Ez a térkép azonban a szaktervi munkákban nem lett felhasználva.

A környezeti hatásvizsgálati dokumentáció készítése során az aktuális, jelenlegi beépítés került figyelembevételre, a környezetvédelmi szakterületek a vizsgálataikat (pl. levegőtisztaság-védelmi vagy zajvédelmi melléklet térképein) erre vonatkozóan végezték el. Ezt alátámasztják a szakági ábrázolások, térképek, illetőleg a szöveges dokumentáció vonatkozó megállapításai is (pl. egyes távolság adatok, amelyek egyeznek a lakók észrevételében közölttel).

A tervezési fázisban munkánk naprakészségét segítendő személyesen jártunk Szendehelyen 2015. február első hetében, ahogy azt a 2.1. válaszunkban már említettük.

A Kérelmezővel (NIF Zrt.) fent álló tervezési szerződésünk szerint minden hónapban helyszíni vizsgálatokat, terepbejárást kellett tartanunk, aminek maradéktalanul eleget tettünk. A helyszíni vizsgálatok (felmérési, tájképi, zajvédelmi élővilág-védelmi, stb.) adatain, valamint a földhivatali adatokon túlmenően a munkánk elősegítésére felhasználtuk a település műholdas légi felvételeit is, a teljes aktuális állapot felvételezésére. Ezen túlmenően rendelkezésünkre álltak a teljes tervezési területre a szintvonalas térképi adatok is.

A környezeti hatástanulmány során végzett felülvizsgálatok terepi helyszíneléseken alapulnak, az elvégzett értékelések és hatásbecslések a terepen szerzett adatokra, illetve tapasztalatokra támaszkodnak. Ezek a vizsgálati, értékelési eljárások, illetve az így kapott eredmények is szövegesen rögzítésre kerülnek a tanulmányban. A térképes mellékletek pusztán a szemléltetést, az egyszerűbb tájékoztatást hivatottak szolgálni, de nem kizárólag a térképeken szereplő információk alapján készült a hatástanulmány.

Az építmények elhelyezésére vonatkozóan az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 38. § 8. bekezdés a) pontja értelmében meglévő gyorsforgalmi út esetében az út tengelyétől számított 250-250 m széles területen belül új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Új gyorsforgalmi út kijelölése, kialakítása és a már beépült, vagy korábban (tervezés megindítását megelőzően is) beépítésre tervezett területek közötti távolság behatárolása, meghatározása során az egyes környezeti közegekre, illetve hatótényezőkre előírt határértékek teljesülése a mérvadó. Ezek a határértékek a jelenleg tervezett kialakítás alapján végzett vizsgálatok és egységesen elfogadott modellezési módszerek alapján becsült eredmények szerint a 2640 Szendehely-Katalinpuszta, Ady E. u. 52. címen jegyzett ingatlan határain belül is teljesülnek.

2.3. A 2. sz. főút és tervezett M2 gyorsforgalmi út viszonya, illetve hatásai Szendehely és Katalinpuszta térségében

Lakossági észrevétel: Szendehelyet közrefogná a 2-es út és az M2-es autópálya. A Rétság-Vác forgalom továbbra is a 2-es úton menne, beszorítva a községet két forgalmas út közé. Üdvözlendőnek tartjuk a régi 2-es út – főleg nemzetközi – kamionforgalmának elterelését Szendehelyről, azonban véleményünk szerint ennek nem lehet ára egyben az adott község jó részének ellehetetlenítése. Mind Katalinpuszta, mind Szendehely (közigazgatásilag egy község, földrajzilag azonban külön állnak) ugyanis éppen a tervezett nyomvonal irányába terjeszkedett, ennek azonban a tervezett nyomvonal útját állja. (Mivel részben felépült ingatlanokat, részben közművesített építési telkeket közelít.)

Az észrevétel állítása szerint Szendehely-Katalinpuszta a gyorsforgalmi út megépülésével két forgalmas út közé lenne beszorítva. Ez az állítás azonban nem veszi figyelembe, hogy a tervezett M2 gyorsforgalmi út és a meglévő 2. sz. főút hatásterülete nem fedi egymást, valamint azt, hogy a gyorsforgalmi út megvalósulásával a 2. sz. főút esetében nagymértékű forgalmi, és ebből következően zajterhelés csökkenés várható például Szendehely esetében, amelyen most átmegy az a forgalom, amely a tervezett távlati állapotban elkerüli majd a települést. A zajterheléssel kapcsolatos változáshoz közel hasonló tendenciák várhatóak a többi terhelés tekintetében is. Az M2 nyomvonalára átkerülő forgalom menet tulajdonságainak (lejtő esésének, illetve a megengedett sebesség mértéke) változása következtében az abból eredő terhelések mértéke is változik, a jelenlegi 2. sz. főúton tapasztalható körülményekhez képest kedvezőbb irányba, tehát a környezeti hatástanulmány értelmében a község ellehetetlenítésének kockázata a tervezett beruházás kapcsán nem áll fenn.

A tervezett nyomvonal Szendehely és Katalinpuszta számára a nyugati irányú kapcsolatok megőrzésére lehetőséget biztosít a tervezett híd műtárgyak által, akár az emberi (lovas, gépkocsis) átjárásra is. A kiépülést követően a főúton jelenleg érzékelhető forgalom mértékének jelentős visszaesésével lehet számolni, így a belterületi szakasz környezetének terhelése jelentős mértékben csökkenhet, elősegítve egy élhetőbb környezet kialakítását.

Szendehely Településrendezési Terve szerint, a beépítésre kijelölt területeken túli „Fejlesztési iránya” tárgyú leírásában a község további fejlesztése Szendehelytől É-ra, külterület igénybevételével lehetséges. A fejlesztés irányát a Szabályozási Terv jelöli, mely irány a tervezés során is figyelembe vételre került, azt a tervezett gyorsforgalmi út kialakítása nem korlátozza. A közigazgatási területen kívül haladó szakaszból már 2010. évben is feltételezett negatív hatások kockázatának valószínűsége a környezeti hatástanulmányban is bemutatott számításokra alapozott becslések alapján is kismértékűnek tekinthető, a legkedvezőtlenebb természeti adottságokra alapozott számítások esetén is teljesülnek az előírt határértékek.

Ennek értelmében a település terjeszkedési irányának nem állja útját a tervezett létesítmény, mivel a beépítésre kijelölt (és részben már be is épült) területek, illetve a nevesített északi fejlesztési területek közvetlen érintettségből eredő veszélyeztetésének kockázata nem áll fenn.

Szendehely-Katalinpuszta tervezett nyomvonal általi megközelítésének mértéke környezetvédelmi szempontból, a környezeti hatástanulmány során elvégzett vizsgálatokat és eredményeket összefoglaló leírások alapján nem tekinthető jelentősnek.

2.4. A tervezett gyorsforgalmi út, valamint Szendehely és Katalinpuszta térségének zajhelyzete

Lakossági észrevétel: Katalinpuszta egy 4 oldalról zárt völgyben (katlanban) fekszik, emiatt a zajterhelés valószínűleg elviselhetetlen lenne. A völgy visszhang-hatását ma is tapasztaljuk pl. kutyaugatás, szarvasbőgés esetén. Nehezen tudjuk elképzelni, hogy egy mérés adataiból olyan következtetést vonjanak le, amely alapján ilyen, az életünket nagymértékben és hosszútávon befolyásoló beruházás nyugodt szívvel megvalósítható. Egyrészt a zajhatás gyakran nagyon függ az időjárástól (a dombtetőn haladó kamion és motorforgalmat például bizonyos időjárási körülmények között viszonylag hangosabban halljuk, máskor viszont egyáltalán nem. Szerencsére többnyire nem.). Ezenkívül hiányoljuk a mérés eredményéről a megnyugtató tájékoztatást. Valamint nem tudjuk, hogyan lehet megjósolni egy olyan zajhatás mértékét, aminek a forrása még nem is létezik. Ismerve a helyi sajátos akusztikai viszonyokat, elképzelhetetlennek tartjuk, hogy egy 200 méteren belül (de akár 500 méteren belül) haladó gyorsforgalmi út zaja határértéken belül maradjon. Ám az sem megnyugtató, ha feltesszük, hogy így lesz. A tájékoztatón elhangzott, hogy zajterhelés – Önök szerint – határértéken belül, de azért lesz. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy mi itt annak idején olyan alapon vásároltunk ingatlant, hogy prioritás volt, hogy lehetőség szerint semmilyen autózaj ne legyen. A telekárak és az ingatlanok kialakítása ennek megfelelően alakult. Ha nem zavarna az autózaj, valószínűleg máshol is, könnyebben megközelíthető helyen, városban, alacsonyabb áron stb. is vásárolhattunk volna ingatlant. De mi éppen azért áldoztunk több anyagi forrást, és vállaltunk számos kényelmetlenséget (iskola, üzlet távolsága például), mert kifejezetten csendes, autózaj-mentes környezetben szerettünk volna élni. Ez most többnyire megvalósul. Ehhez képest a csendes-akár határértéket el nem érő- folyamatos autózaj nem elfogadható kompromisszum a számunkra!

Szendehely-Katalinpuszta településrészre és annak környezetére vonatkozó akusztikai sajátosságokat a tanulmány elkészítésénél végzett felülvizsgálatok során teljes mértékben figyelembe vettük. Egy domb-, illetve hegyvidéki jellegű térségben attól, hogy egy bizonyos tevékenységből eredő hang-, illetve zajforrás halhatóvá, észlelhetővé válik, az még nem minősül az emberi egészségre ártalmas, jogszabályban meghatározott határérték feletti zajterhelésnek.

A tervezett M2 gyorsforgalmi út nyomvonalának közvetlen, mintegy száz méteres környezetében jellemzően nem találhatóak zajtól védendő létesítmények, vagy területek. Szendehely és Katalinpuszta területén a legközelebbi védendő épületek a nyomvonaltól 130 m-re találhatók. A nyomvonal közvetett forgalmi hatásterületi környezetét is vizsgáltuk, a jelenlegi zajállapot jellemzéséhez – a hazai jogszabályoknak és szabványoknak megfelelő módon – zajmérést végeztünk többek közt Szendehely-Katalinpuszta területén (Dózsa György út 34.) is. Erről a Vácon 2016. május 12. napján tartott közmeghallgatás során is részletes ismertetés történt. A jelenlegi állapotban észlelhető, határértéket túllépő zajterhelés nappal 68 dB, éjjel 62,7 dB. Ezen felül háttérterhelés mérés is történt (helyszín: Szendehely-Katalinpuszta, Nagydomb u. 2.), mely alapján megállapításra került, hogy a jelenlegi állapotban észlelhető háttérterhelés mértéke a határértéket nem haladja meg.
A tervezett gyorsforgalmi út mértékadó zajterhelését a forgalomszámlálási adatok, helyszínrajzok, beépítési jellemzők alapján az elvégzett zajméréseket követően a mértékadó forgalmi adatok alapján számítással (hazai és nemzetközi gyakorlatban is elfogadott módszer) határoztuk meg. Az egyes útszakaszokon az adott állapotban várható nappali és éjjeli zajkibocsátást a forgalmi vizsgálatban megadott forgalomnagyság a napszaki forgalommegoszlás, és a járműkategóriák szerinti haladási sebesség alapján határoztuk meg.
A zajméréseken (amellyel a zajszámításokat kalibráltuk) és a várható forgalmi változásra alapozott zajkibocsátás számításon túlmenően a terjedési számításokat a SoundPlan7.4 szoftver segítségével készítettük el. A program a magyar előírások szerint számol. A geometriai adatok digitalizálása, bemenő adatok megadása után a program számítja ki a várható zajterhelést. Az egyes állapotokban várható terhelések nagyságát terjedési számítások módszerével vizsgáltuk, melynek során a környezet topográfiájának jellemzői közül a szintvonalakat, a pálya közvetlen környezetében lévő földművek határoló éleit egy 3 dimenziós modellel képeztük le. A zajterjedés során a növényzet elnyelő hatását nem vettük figyelembe, ezzel a számítás a biztonság irányába tér el. Az előző kérdésekre adott válaszok során is ismertetett modellezési eredmények értelmében nem vált indokolttá a település zajterheléssel szembeni védelme érdekében külön intézkedés meghatározása, biztosítása.

A hatástanulmány 5.7.4. és 5.7.6. táblázataiban is szerepelnek Szendehely-Katalinpuszta nyomvonalhoz legközelebb eső védendő létesítményei. Ezeken a helyeken sem várható határérték feletti zajterhelés.

Térképes szemléltetés (kivágat a KHT Zajvédelmi melléklet ZA1. ábrájából):


A gyorsforgalmi út távolsága a legközelebbi Katalinpusztai lehetséges távlati beépítési helyen 115 m (az általunk lemért digitális térkép adatai szerint), azon a helyen, ahol a szomszédos lakóépületek hátsó homlokzatai húzódnak: tárgyi helyen egy esetlegesen lehetséges távlati beépítés tervezett vonalában (itt jelenleg üres belterületi ingatlan található). Meglévő épületek tekintetében ugyanitt a legközelebbi távolság 130 m (lásd. következő ábrán).

Távolságok meghatározása, még nem létező épületekre vonatkozóan is:

Amennyiben fenti térkép kivágat legalsó, 609. hrsz. távolsága a tervezett gyorsforgalmi úttól 130 m, ill. fentebb, a 616. hrsz. távolsága már 200 m, akkor egyértelműen megállapítható észak felé haladva, hogy a beépíthető vagy már beépített lakóterület és a nyomvonal távolodnak. Itt nincs minden meglévő (és nyílván a jövőben tervezett) épület feltüntetve, mert a legfrissebb földhivatali térképek nem tartalmazták. Ugyanakkor zajvédelmi szempontból a fentiek miatt nincs is jelentősége, mivel távolodva a nyomvonaltól a zajterhelés csökken (figyelembe véve a domborzati adottságokat is).

A tervezett gyorsforgalmi út megvalósulása esetére, a teljes szakaszra készült zajterhelési modell a terepi adottságokból, illetve a tervezett műtárgyak jellegéből adódó körülményekkel is kalkulált. A modellezés során elvégzett felülvizsgálatok és értékelések eredményei mutattak arra a körülményre, mely szerint a Szendehely-Katalinpuszta térségében tervezett szakaszon várhatóan keresztül haladó forgalomból eredő zajterhelés mértéke a jelenleg tapasztalható háttér zajterhelés mértékéhez képest nem változik jelentős mértékben (változás mértéke nem éri el a 10 dB értéket), továbbá az így megváltozó zajhatás mértéke jogszabályban előírt zajterhelési határérték alatt marad, az nem haladja meg.
Szendehely-Katalinpusztán a tervezett gyorsforgalmi út várható forgalmából eredő zajterhelés érzékelhető lesz, de a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, nagymértékben a zajterhelési határértékek alatt marad, így külön zajvédelmi intézkedés (zajvédő fal építése) jogi értelemben nem szükséges.
A zajterhelési határértékek tervezett gyorsforgalmi út megvalósulását követő, jövőbeni teljesülésének biztonsága érdekében lehetőség van úgynevezett zajvédelmi monitoring pontok kijelölésére és üzemeltetésére, mely segít nyomon követni az aktuális zajhatás alakulását, és esetleges zajterhelési határértéket meghaladó körülmények esetén a szükséges védelmi intézkedések megválasztását, biztosítását. A környezet állapotának rögzítésére és folyamatos figyelemmel kísérésére Szendehely-Katalinpuszta több pontján monitoring pontok lettek kijelölve az építés és üzemelés időszakában is.

2.5. A tervezett gyorsforgalmi út, valamint Szendehely és Katalinpuszta térségének levegőtisztaság-védelmi helyzete

Lakossági észrevétel: A levegő minőségét biztosan rontaná a közelben haladó gyorsforgalmi út, tekintettel a várható óriási forgalomra. A helység katlanjellege miatt igen rosszul szellőzik, különösen abban a csücsökben, ahol a legközelebb haladna az út! Ezt telente a fütés miatt is érzékeljük, különösen alacsony légnyomású időjárási viszonyok esetén-ráül a falura a füstgáz, olykor napokig nem tudunk szellőztetni. Szerencsére ez egy időszakos kellemetlenség. Azonban egy közelben haladó autóforgalom légszennnyezése folyamatos megterhelést fog jelenteni. Ki tudja garantálni, hogy mindenfajta időjárási körülmények között határértéken belül marad a légszennyezettség? És ha még marad is, itt ugyanazt tudjuk képviselni, mint a zaj esetében: gyermekeink egészsége érdekében szerettünk volna jó levegőjű helyen élni. Ezért hoztunk jelentős áldozatokat. A csak „kicsi” légszennyezettség sem elfogadható számunkra!

A gyorsforgalmi úton az egyenletes sebesség következtében a gépjárművek kisebb fajlagos emissziójának köszönhetően lényegesen kisebb levegő terhelő hatást fog okozni a forgalom, mint pl. a meglévő állapotban a 2. sz. főút településen átkelő szakaszán. A gyorsforgalmi út kiépülésének időszakára már a gépkocsipark jelentős javulása is várható, a fajlagos emissziós értékek a jövőben javulnak a jelenlegi kibocsátásokhoz képest. Emellett a gyorsforgalmi úttól eredő levegőterhelés a távolságoknak köszönhetően igen hamar elkeveredik, eloszlik a levegőben, így koncentrált szennyezési lehetőségről nem beszélhetünk a település lakott részeinek vonatkozásában. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy amennyiben releváns mértékű légáramlat tapasztalható, úgy az a völgyben nem szűnik meg, hanem ott is kicseréli a levegőtömegeket. Szendehely-Katalinpuszta esetében a téli félévben továbbra is a településrész saját, szén és fatüzelésű pontforrásai lesznek a meghatározóak a levegőterhelés alakulásában.

A környezeti hatásvizsgálati dokumentációban szereplő levegővédelmi számítások figyelembe veszik a környezet topográfiájának jellemzői közül a szintvonalakat, illetőleg a pálya közvetlen környezetében lévő földművek határoló éleit egy 3 dimenziós modellel képeztük le. A levegőmodellezési számítások során kritikus meteorológiai paraméterek mellett ÉNy-i 2 m/s szélsebességgel számoltunk. A terjedési számításokat a SoundPlan7.4 szoftver segítségével készítettük el. A vonalforrásokra vonatkozó légszennyező anyagok transzmissziójának meghatározását az MSZ 21459-2:1981 szabványban foglaltak szerint végeztük el. Fentiek alapján megállapítható, hogy a településrészre és annak környezetére (völgyre) vonatkozó mikroklímatikai sajátosságokat teljes mértékben figyelembe vettük a számítások során.

A légszennyezettségre meghatározott határértékek éves átlagra vonatkoznak, az egyes szennyező anyag koncentráció mértékének éves átlaga nem haladhatja meg a határértéket. A környezeti hatástanulmányban is közölt számítások alapján általánosságban megállapítható, hogy a közlekedésből származó átlagos napi forgalomra számított levegőminőségi értékek egyik komponensnél sem érik el – még 10 méternél sem – az egészségügyi határértékeket a távlati állapotban.

2.6. Ökológiai hatások

Lakossági észrevétel: A nyomvonal ökológiai zöldfolyosót (valamint Natura 2000 területet) keresztezne a Cserhát és Börzsöny között (Naszály csücsök-Katalinpuszta). A község körül erdő terül el, amely számos állatfaj számára élőhelyet biztosít. Azért költöztünk ide, mert a kertünk közvetlenül erdőhöz csatlakozik, amelyben nemritkán látunk vadakat, vaddisznókat, őzeket, szavasokat, madarakat. Nem hisszük, hogy egy forgalmas út mellett ez így marad majd. valamint félünk, hogy maga az építkezés veszélyeztetni fogja a megmaradt fákat is.

A tervezés előkészítése során különleges figyelmet fordítottunk a térségben kialakult települési hálózat felületi kiterjedésére (lakott területekre is), és a természetes, illetve természetközeli élőhelyek rendszerére, illetve az ökológiai szempontból értékes felületekre egyaránt. Szendehely-Katalinpuszta e tekintetben kifejezetten különleges helyzetképet tartogatott a tervezés számára.

A tervezett nyomvonal jelenleg ismertetett kialakításától nyugatabbra fekvő területek mind ökológiai, mind természetvédelmi és mind turisztikai szempontból egyaránt kiemelkedő értéket képviselnek a térségben (pl. Szendehely – Udvarhelyi-tó fontos vizes élőhely a Börzsöny és Naszály közötti élővilág számára. A települést körbe ölelő terep adottságai, továbbá az élőhelyek összeköttetését szolgáló ökológiai folyosó hálózata együttesen olyan kötöttségeket adtak a műszaki tervezés számára, mely végeredményeként a jelen nyomvonal bizonyult legoptimálisabbnak minden szempontot együttesen súlyozva. Az élővilág-védelmi felmérések során feltárt értékesebb élőhelyeket jelentős mértékben sikerült elkerülni. Továbbá az ökológiai kapcsolatokat biztosító patakvölgyek, egyéb ökológiai folyosónak számító sávok keresztezésénél a vonalas létesítményből eredő szétválasztó hatás mértékét az ökológiai igényeknek megfelelő paraméterekkel tervezett, ökológiai átjárhatóságot biztosító műtárgyak (pl. völgyhíd, öko- és vadátjáró) kialakítása csökkenti.

A települést körülölelő természetes, illetve természetközeli környezet megőrzése érdekében, de még a településen élő emberek életterét tiszteletben tartva alakult ki a jelen tanulmányban felülvizsgált és eljárásra benyújtott nyomvonal tengely.

A környezeti hatástanulmány az 5.4.3. fejezetében (Védett természeti területek kiemelt oltalomban részesített területek érintettsége) külön az 5.4.1. sz. táblázatban összefoglalja, hogy a tervezett M2 gyorsforgalmi út mely szakaszokon keresztez az Országos Ökológiai Hálózat elemei közé tartozó ökológiai folyosót, vagy Natura 2000 területet. A Szendehely és Katalinpuszta térségét megközelítő (kb. 50+000-55+000 km szelvények közötti) szakasz egyedül a verőcei bekötőúttal párhuzamos Lósi-patak völgyében keresztez ökológiai folyosót, ahol a tervezett völgyhíd átvezetés biztosítja a nyomvonal ökológiai átjárhatóságát. Az előzetes felülvizsgálatoknak köszönhetően a tervezett nyomvonal közvetlen területi igénybevétellel egyáltalán nem érinti a Naszály térségében fekvő Nyugat-Cserhát és Naszály Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Terület (Natura 2000 kód: HUDI20038). A környezetvédelmi helyszínrajzon jelzett élővilág-védelmi hatásterület a kiépítés ideje alatt várható időszakos jellegű hatások (elsősorban zavarások) lehetséges előfordulásának helyét jelöli meg. Azonban ezen a szakaszon a már meglévő 2. sz. főút forgalmából eredő zavarások jelenleg is befolyásolják a Natura 2000 terület szegélyében előforduló élővilágot, mely zavarásokban az tervezett gyorsforgalmi út kiépítése során jelentős mértékű eltérés nem várható.

A jelenlegi környezeti és természeti állapotokra való tekintettel, azok sérülésének megelőzése, a várható hatások mérséklése érdekében került kijelölésre a tervezett nyomvonal tengelye az egybefüggő erdőtérség és a lakott területek közötti „puffersávban”, mely ily módon képes lehetőséget szolgáltatni a település közvetlen környezetében előforduló élővilág élőhelyeinek, továbbá az emberi lakókörnyezet megkímélésére.

A környezeti hatástanulmány során az elvi erdő igénybevételi eljárás előkészítése kapcsán is felülvizsgálatra kerültek a várhatóan közvetlen területi igénybevétellel érintett erdőtagok. Ezek jellemző többsége, kiváltképpen Szendehely és Katalinpuszta térségében, állami tulajdonban lévő, elsődleges rendeltetésük szerint gazdasági, pontosabban faanyagtermelő célú erdők. A Szendehelytől északnyugati irányban fekvő, településszegélyhez legközelebbi erdőtagok magántulajdonban állnak. Az aktuális tájhasználat és így az erdőterületek kapcsán is a tervezett nyomvonal hosszú távon az állandó erdőborítottsággal számol. Az egyes erdőtagok művelési, kezelési technológiájának, módszertanának megválasztása és alkalmazása a tervezett beruházás keretein túl mutató témakör. A megyei területrendezési tervben külön ajánlásként szerepel az erdőgazdálkodás útján művelt területeken belül a tarvágás alkalmazásának lehetőség szerinti mellőzése.

A tervezett beruházáshoz készült környezeti hatástanulmány során végzett terepi bejárások során az aktuális felszínborítottság is felmérésre került, így a tarvágott területek is. Ezek külön térképen történő feltüntetése a tervezett tevékenység szempontjából tervezői véleményünk szerint nem releváns, tekintettel arra, hogy alapvetően a környező területek hasznosítása kell a mérvadó legyen a becsülhető hatások vizsgálata során. Az említett erdőtagokon kivágott faállomány a művelési formából adódóan várhatóan ismét telepítésre kerül, így a jelenlegi tarvágott felszín nem tekinthető állandó, végleges állapotnak.

A kivitelezés alatt, illetve az üzemeltetés idejére várható hatások mérséklése, felszámolása céljából több olyan intézkedés is megfogalmazásra került, melyek a növény- és állatvilág alapvető szükségleteihez biztosítandó körülmények helyreállítását, megmaradását elősegítsék.

2.7. Egyéb észrevételek

Lakossági észrevétel: Három gyermeket nevelünk itt, így különösen fontos számunkra a csend, a nyugalom, az erdő közelsége, a levegő jó minősége. Nem közömbös az sem, hogy nem vagyunk elvágva a Börzsönytől, a község panorámáját a Börzsöny festői, erdős elődombságai képezik. Örömmel vállaljuk a természetközeliségért cserébe az utazási távolságot Vác, Budapest viszonylatában, a vadvédelmet , a téli úttakarítást és egyéb, a vidékies életformával járó kisebb kényelmetlenségeket. Amikor megvásároltuk a telkünket, arra számítottunk, hogy nem kell tartanunk attól, hogy környezetünk városiasan beépül, tekintettel arra, hogy az utcánkat határoló erdő már a Váci Erdőgazdaság kezelésében áll, a község építésügyi politikája pedig maximum kétszintes beépíthetőséget tesz lehetővé. Ehhez képest egy közelünkben haladó autópálya nem lenne számunkra elfogadható kompromisszum.

Szendehely és Szendehely-Katalinpuszta települések környezetében a több alkalommal is megismételt helyszíni terepbejárások és egyéb felülvizsgálatok is jól tükrözték a tájban rejlő lehetőségek (tájpotenciál) gazdagságát, vonzerejét. A településrendezési eszközök is többek között ezen lehetőségek megőrzését szolgálják. Szendehely településrendezési terve az M2 nyomvonalának lehetséges megvalósulására felülvizsgálható területet a település és a Naszály közötti sávban jelölte meg, a szabályozási tervben leírtak értelmében egy 2003. évben készült tanulmányra alapozva. A szomszédos Vác, illetve Nőtincs hatályos (2015. év során felülvizsgált) településrendezési tervei a Szendehely esetében hivatkozott, kijelölt nyomvonal folytatását nem tartalmazzák, utalást nem rögzítenek ilyen elképzelésről.

Az M2 fejlesztésével kapcsolatosan tudomásunk szerint 2007. évben jogszabályi értelemben is jóváhagyott és beruházó által elfogadott külön tanulmánytervben megvalósítás céljából rögzített elképzelés vagy terv még nem állhatott rendelkezésre, mely alapján egyértelműen kijelenthető lett volna Szendehely esetében a végleges valós, vagy várható érintettség formája és mértéke.

A tervezett létesítmény kapcsán végzett előzetes becsléseket, modelleket alátámasztó számítások által feltárt körülmények határértékeket meg nem haladó mértéke a biztosíték arra, hogy a lakókörnyezet állapotában a hosszú távú emberi jelenlét környezet-egészségügyi feltételei a tervezett beruházás megvalósulását követően is fennmaradnak.

A jelenlegi környezeti és természeti állapotokra való tekintettel, azok sérülésének megelőzése, a várható hatások mérséklése érdekében került kijelölésre a tervezett nyomvonal tengelye az egybefüggő erdőtérség és a lakott területek közötti „puffersávban”, mely ily módon képes lehetőséget szolgáltatni a település közvetlen környezetében előforduló élővilág élőhelyeinek, továbbá az emberi lakókörnyezet megkímélésére.

A Szendehely-Katalinpuszta térségében jelenleg érzékelhető háttér zajterhelés mértéke, illetve a várható forgalmi növekedés tervezett gyorsforgalmi út nyomvonalára helyezésével modellezett, várható zajterhelés mértékében bekövetkező változás esetében a mérési ponton nem várható jelenős (aktuálisan tapasztalható mértékhez képest 10 dB értéket meg nem haladó) változás. Ez is azt erősíti meg, hogy az emberi tényezőt, a meglévő és várható körülményeket a tervezett beruházás megvalósítását megelőzően egységesen kívánjuk figyelembe venni és szükség esetén kezelni, így is elősegítve az Alkotmányban is rögzített egészséges környezethez való jog teljesülésének biztosítását.

3. ÖSSZEGZÉS

Jelen lakossági észrevételekre vonatkozó dokumentációban részletesen megválaszolásra kerültek a felmerült kérdések, témakörök. A környezeti hatásvizsgálati dokumentáció, valamint jelen dokumentációban foglaltak alapján megállapítható, hogy az M2 gyorsforgalmi út Vác – Országhatár közötti szakaszának 2x2 sávos megvalósítása következtében várható hatások nem jelentenek konfliktust az egyes környezetvédelmi jogszabályokkal, szabályozó elemekkel – a tervezett gyorsforgalmi út megvalósításának nincs jogszabályi akadálya.

A tervezett beruházás műszaki tartalmának módosítása nem indokolt (nyomvonal nyugatabbra tolása), különös tekintettel annak jelentős költségvonzó tényezőire (völgyhidak, alagútépítés).”

*

A fenti észrevételeket, valamint a kérelmező által megküldött, az észrevételekre vonatkozó tervezői értékelést a Kormányhivatal megvizsgálta, és a hatáskörét érintő kérdések vonatkozásában az alábbiakat állapította meg:

1. Az általános jellegű, valamint a nyomvonallal kapcsolatos észrevételekre vonatkozóan

A környezeti hatásvizsgálati eljárás során a környezetvédelmi hatóság kérelem alapján jár el, kizárólag a kérelemben szereplő nyomvonalváltozat(ok) vizsgálatára van lehetősége. Ennek megfelelően korábbi tervekben szereplő, vagy korábbi eljárások tárgyát képező nyomvonalat nem vizsgálhat, valamint további alternatívák bemutatását sem írhatja elő a kérelmező részére.

Tekintettel arra, hogy a jelen eljárás során kizárólag 1 nyomvonalváltozat vizsgálata szerepelt az Alapkérelemben, nem képezi a jelen eljárás tárgyát, hogy korábbi tervezési szakaszokban vizsgált, jelenleg azonban már elvetett nyomvonalváltozatok – mint az észrevételekben szereplő „B” nyomvonalváltozat – megvalósítására milyen okokra tekintettel nincs lehetőség.

Az Alapkérelemre vonatkozóan előterjesztett, a nyomvonal áthelyezésével kapcsolatos észrevételek értékelése okafogyottá vált, mivel a kérelmező NIF Zrt. az észrevételekre figyelemmel döntött a nyomvonal megváltoztatása mellett, és nyújtotta be a Kormányhivatal részére a Módosított kérelmet, amelyben Szendehely és Katalinpuszta térségében az Alapkérelemben szereplő nyomvonaltól eltérő, módosított nyomvonalszakasz vizsgálatát kéri.

Az eljárás során vizsgált dokumentáció (környezeti hatástanulmány) a 314/2005. Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében, valamint 6. számú mellékletében szereplő előírások szerint készült, a jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeknek – hiánypótlást követően – megfelel.

Az észrevételekben szereplő nem megfelelő, régi, elavult térképek használatára, valamint ennek okán jelentős számú ingatlan figyelmen kívül hagyására vonatkozó kifogás nem megalapozott. A tervező az észrevételekre adott válaszában megfelelően tisztázta, hogy térképszerkesztési hiba miatt valóban megjelent a dokumentációban egy pontatlan környezeti átnézeti helyszínrajz, a dokumentációban szereplő vizsgálatok, számítások azonban helyszíni vizsgálatok adatai, földhivatali adatok, továbbá műholdas légi felvételek alapján készültek.

A „rövidesen elkészülő hatástanulmány” megküldését kérő észrevétel nem értelmezhető. A Kormányhivatal rendelkezésére álló valamennyi dokumentáció elektronikusan elérhető a Kormányhivatal honlapján, amelyről a Kormányhivatal és jogelődje az eljárás során kiadott közleményeiben az érintett nyilvánosságot tájékoztatta.


2. A táj-és természetvédelmi észrevételekre vonatkozóan

A környezeti hatástanulmány részét képezi a részletes természetvédelmi vizsgálat, továbbá az érintett Natura 2000 területek vonatkozásában Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció is benyújtásra került.

A jelen eljárás során a Kormányhivatal a területre vonatkozó adatok, információk megismerése érdekében a terület természetvédelmi kezelőjét, az Igazgatóságot megkereste, az Igazgatóság adatszolgáltatását az eljárás során figyelembe vette.

Jelen határozat indokolási része tartalmazza az Igazgatóság nyilatkozatát, annak értékelését mind az Alapkérelemre, mind a Módosított kérelemre vonatkozóan, továbbá tartalmazza a dokumentáció részletes természetvédelmi szempontú értékelését is elsősorban az élővilágvédelmi vizsgálatokra, valamint a Natura 2000 hatásbecslési dokumentációkra vonatkozóan (Szakmai megállapítások c. rész).

Mindezek alapján kiemelendő, hogy az élővilágvédelmi kockázatok a jelen határozatban tett előírások érvényesítésével megfelelően mérsékelhetőek, továbbá hogy az érintett Natura 2000 területek kijelölését megalapozó jelölő élőhelyekre és jelölő fajokra a beruházás a jelen határozatban szereplő előírások érvényesítésével jelentős hatással nem lesz, nem ellentétes a kijelölés céljaival, nem sérti a Natura 2000 hálózat koherenciáját.

A tájvédelmi tárgyú észrevételek egy része azt kifogásolja, hogy a beruházás ellentétes OTrT-vel. A Kormányhivatal erre vonatkozóan az alábbiakat állapította meg:

Az OTrT alapján:

12/A. § (1) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési eszközök készítése során a 12. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt térségi övezetek által érintett területeket az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről szóló kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni.

12/A. § (4) A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt térségi és megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb ±5%-kal változhat.

Az OTrT és a megyei területrendezési terv által ábrázolt országos, megyei és térségi övezetek kijelölése és pontosítása a településrendezési eszközök feladata, tehát ezek lehatárolását az OTrT 12/A. § szerint a településrendezési eszközök kidolgozása során folytatott véleményezési eljárásban kell elvégezni. Az OTrT által meghatározott övezetek előírásai nem a környezeti hatásvizsgálati eljárásra, hanem a településrendezési eszközök kidolgozására vonatkoznak.

A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet alapján:

1. § (1) Területrendezési hatósági eljárás kérelmezhető

c) a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben nem szereplő, a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények területi elhelyezéséhez (a továbbiakban: beillesztés);

3. § (3) Területrendezési hatósági eljárás megindítására irányuló kérelmet „térségi területfelhasználási engedély kérelem” formában az illetékes állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani.

A területrendezési tervek egyes övezeteinek előírásaival való összhang és a területrendezési tervek által kijelölt nyomvonalnak való megfelelőség vizsgálata (megyei és Országos Területrendezési Terv) az Állami Főépítész hatáskörébe tartozó szakkérdés.

Jelen eljárás során a területrendezési tervekkel való összhang szakkérdésében állami főépítészi hatáskörében a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály, valamint a Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály adott szakhatósági állásfoglalást, amelyben a környezetvédelmi engedély megadásához hozzájárult.

A Módosított kérelem alapján a Kormányhivatal ismételt – a szervezeti átalakulások figyelembe vételével történt - megkeresésére sem a Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész, sem a Nógrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész nem jelölt meg a környezetvédelmi engedély megadását kizáró okot.

A beruházás megvalósulása esetén létrejövő kedvezőtlen tájjellegre és tájképváltozásra hivatkozó észrevételek vonatkozásában az alábbiak állapíthatók meg:

A nyomvonal a Katalinpuszta melletti szakaszon a településtől távolabbra került a Módosított kérelem alapján, és a völgyhidak kivételével az út alagútban fog haladni, ezeken a szakaszokon ezért területhasználati vagy ökológiai elválasztó hatással nem kell számolni. A völgyhíd Katalinpuszta nyugati szegélyétől 300 méter távolságra lesz. Katalinpusztától nyugati irányban a Hármas-árok völgyét határoló hegylábfelszín változatos felszíni morfológiájú, amely együttesen fejti ki takaró hatását a felszín növényborításával.

A környezeti hatástanulmány részeként részletes tájvédelmi vizsgálat készült, amelynek értékelését jelen határozat indokolási része tartalmazza (Szakmai megállapítások c. rész). A dokumentáció alapján a Kormányhivatal jelen határozat rendelkező részében az általános tájvédelmi eszközrendszer keretein belül rendelkezésre álló védelmi intézkedéseket előírta.


3. A levegőtisztaság-védelmi észrevételekre vonatkozóan

A levegőtisztaság-védelmi tárgyú észrevételek elsősorban azt kifogásolják, hogy a beruházás megvalósulása esetén megnő a légszennyezettség mértéke Szendehely és Katalinpuszta területén, továbbá a 2. sz. főút által okozott jelentős légszennyezettség mellett a gyorsforgalmi úthoz kapcsolódó terhelés közrefogja a települést, ezáltal a szennyezés két irányból érkezik. Az észrevételek megkérdőjelezik az elvégzett számítások helyességét, és alábecsült forgalmi adatokra, továbbá a völgy sajátos jellegének, az uralkodó széliránynak figyelmen kívül hagyására hivatkoznak.

A dokumentáció és az észrevételekre adott tervezői válaszok alapján megállapítható, hogy a tervező a levegővédelmi vizsgálatokat, számításokat a jogszabályi előírásoknak, valamint a vonatkozó szabványoknak megfelelően készítette el, a vizsgálati módszert a környezeti hatástanulmány részletesen bemutatta.

Megalapozott az a tervezői megállapítás, miszerint a gyorsforgalmi út megvalósulásával a 2. sz. főút esetében Szendehely térségében levegőterhelés csökkenés várható a forgalmi átrendeződésnek köszönhetően.

Az uralkodó szélirány azt jelenti, hogy ezen szélirány relatív gyakorisága a legnagyobb egy évben, de ez általában nem haladja meg a kb. 30%-ot, így egyéb szélirányok is előfordulnak.

A nyomvonal módosításának köszönhetően Szendehely térségében a lakott területeket nagyobb távolságban elkerülő nyomvonalszakasz került kijelölésre, ami levegőtisztaság-védelmi szempontból kedvezőbb. A nyomvonal lakott területektől mért távolsága biztosítja a közlekedési eredetű légszennyezőanyagok nagymértékű felhígulását.


4. A zaj-és rezgésvédelmi észrevételekre vonatkozóan

A zajvédelmi tárgyú észrevételek jelentős része a levegőtisztaság-védelmi szempontból kifogásolt körülményeket tartalmazza zajvédelmi szempontból vizsgálva, azaz negatívumként hivatkoznak arra, hogy a beruházás megvalósulása esetén megnő a zajterhelés mértéke Szendehely és Katalinpuszta területén, továbbá a 2. sz. főút által okozott jelentős zaj mellett a gyorsforgalmi úthoz kapcsolódó terhelés közrefogja a települést, ezáltal a zajhatás két irányból érkezik. Az észrevételek megkérdőjelezik az elvégzett számítások helyességét, és alábecsült forgalmi adatokra, továbbá a völgy sajátos jellegének, különleges akusztikai vonatkozásainak figyelmen kívül hagyására hivatkoznak. Véleményük szerint a településrész bármely pontján jelentkező zaj a teljes völgyben hallható.

Fenti észrevételek vonatkozásában is irányadóak a levegőtisztaság-védelmi szempontból tett fenti megállapítások, miszerint a dokumentáció és az észrevételekre adott tervezői válaszok alapján megállapítható, hogy a tervező a zajvédelmi vizsgálatokat, számításokat a jogszabályi előírásoknak, valamint a vonatkozó szabványoknak megfelelően készítette el, a vizsgálati módszert a környezeti hatástanulmány részletesen bemutatta. Megalapozott az a tervezői megállapítás, miszerint a gyorsforgalmi út megvalósulásával a 2. sz. főút esetében Szendehely térségében zajterhelés csökkenés várható a forgalmi átrendeződésnek köszönhetően, így a módosított nyomvonal Szendehely tekintetében zajvédelmi szempontból is kedvezőbb.

Rezgésvédelmi szempontból hiányolják a völgy oldalát jellemzően borító agyagos talajra gyakorolt hatás vizsgálatát, valamint a suvadás vagy lejtőcsuszamlás lehetőségének vizsgálatát is, amely észrevétellel kapcsolatban a Kormányhivatal az alábbiakat hangsúlyozza:

A környezeti hatástanulmány az építés és az üzemelés időszakára vonatkozóan is tartalmazza a rezgésterheléssel kapcsolatos vizsgálatokat, megállapításokat, amelyek alapján határérték feletti rezgésterhelés nem várható.

A 284/2007. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a rendelet hatálya azokra a tevékenységekre, létesítményekre terjed ki, amelyek környezeti zajt, illetve rezgést okoznak vagy okozhatnak.

A 284/2007. Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint:

környezeti rezgés: környezeti rezgésforrástól származó, a szilárd test olyan mértékű és minőségű ismétlődő rugalmas alakváltozása, amely a védendő környezetben levő épület szerkezetén keresztül hat az ott tartózkodó emberre.

A 27/2008. együttes rendelet szerint:

7. § (1) Az emberre ható környezeti rezgéstől védendő épületeket, azok helyiségeit, a vizsgálati küszöbértéket, valamint a helyiségekben megengedhető terhelési határértékeket - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - az 5. melléklet tartalmazza.

7. § (5) Az 5. mellékletben meghatározott határértékek csak az épületekben tartózkodó emberekre ható rezgésekre vonatkoznak, nem érintik a más jogszabályok, előírások alapján meghatározott határértékeket, követelményeket. Nem vonatkoztathatók határértékként az épület szerkezeti károsodását vagy a telepített berendezések működési zavarait okozó rezgésekre.

Az előzőek alapján az építés és üzemelés során fellépő rezgés agyagos talajra kifejtett hatása, illetve az ennek következtében fellépő suvadás, lejtőcsuszamlás lehetőségének vizsgálata nem környezetvédelmi hatáskörben kezelendő, így erre vonatkozóan a Kormányhivatal észrevételeket, megállapításokat sem tehet.

Kérdésként merül fel, hogy a speciális akusztikájú völgy, illetve a völgyhíd esetében hatékonyak-e a zajvédő falak, illetve műszakilag lehetséges-e a zajvédelem. Indokoltnak tartják zajvédő falak kiépítését Szendehely-Katalinpuszta mellett, továbbá nem tartják elfogadhatónak a jelenlegihez képest növekvő, folyamatos autózajt abban az esetben sem, ha az határérték alatt marad.

A tervező részletesen bemutatta, hogy szükség szerint völgy, illetve völgyhíd esetén is lehetséges hatékony zajvédelmi intézkedés biztosítása.

A 284/2007. Korm. rendelet alapján:

9. § (1) A környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.

A tárgyi eljárás során a Kormányhivatal zaj- és rezgésvédelmi szempontból azt vizsgálja, hogy a tervezett nyomvonal, mint vonalas közlekedési létesítmény zajkibocsátásából eredő zajterhelés - az esetleges zajvédelmi intézkedésekkel – megfelel-e a vonatkozó előírásoknak, azaz teljesülnek-e mind a megvalósítás, mind pedig az üzemeltetés során a 27/2008. együttes rendelet 2. és 3. sz. mellékletében megállapított zajterhelési határértékek.

Zajvédelmi intézkedés tervezésére, illetve a környezetvédelmi hatóság által történő előírására kizárólag a jogszabályi határértékek teljesülése érdekében van jogszabályi lehetőség. Ennek megfelelően a jelenlegi zajterhelés növekedése sem indokol zajvédelmi intézkedést a jogszabályban meghatározott határértékek teljesülése esetén.

A tárgyi gyorsforgalmi út esetén a környezeti hatástanulmányban részletesen bemutatott vizsgálatok alapján megállapítást nyert, hogy a nyomvonal mentén a védendő létesítményeknél a zajterhelési határértékek teljesülnek, ezért zajvédelmi intézkedés előírása nem indokolt.

A zajhatárértékek teljesülésének ellenőrzése érdekében a jelen határozat rendelkező részében szereplő előírások alapján a többek között Szendehely-Katalinpuszta területén is kijelölt zajmérési monitorponton mérést kell végezni.*

II. A Módosított kérelemre vonatkozóan érkezett észrevételek

Az eljárás során a Módosított kérelemre vonatkozóan alábbi észrevételek érkeztek a Kormányhivatalhoz a beruházással kapcsolatosan:

1. Kis Nikolett (Szendehely) Szendehely lakosai nevében megküldött észrevétele szerint a szendehelyi lakosság észrevételeit teljesen figyelmen kívül hagyták, ami elfogadhatatlan, a módosított tervek csak Szendehely-Katalinpuszta vonatkozásában reflektálnak a lakosok észrevételeire. Szendehely nyugati településrészén tervezett A4. sz. völgyhíd meghatározó tájelemként fog megjelenni a térségben. A völgyhíd kapcsán a beruházó erdőtakarásról biztosította a lakosságot, azonban a területen az Ipolyerdő Zrt. jelenleg is tarvágásos erdőfiatalítást hajt végre. Az észrevétel szerint a hatástanulmány nem vizsgálja a völgyhídtól északi irányba folytatólagosan tervezett kapaszkodósávot (52+720 – 54+1440 km sz.), ami véleményük szerint kritikusan érinti a közvetlen lakókörnyezetet. Elengedhetetlennek tartották volna, hogy készüljön olyan nyomvonal-térkép, amely feltünteti az elmúlt 5 évben a négyszögrét aljába épült lakóingatlanokat is. Hiányolják, hogy nem készült a völgyhíd és a kapaszkodósáv zajterhelését és légszennyezését modellező mérés, emiatt kérik egy különbségtérkép elkészítését, ami bemutatja a zajterhelés változását összevetve az átadás utáni állapotot a beruházás nélküli állapottal. A felszíni kapaszkodósáv elvágja a lakosok kedvelt átkelési útvonalait az erdők felé, azonban a hatástanulmány szerint erre a szakaszra átjárók telepítése nem szükséges.
Az észrevételben az 52+292 – 54+120 km sz. közötti szakasz vonatkozásában az alábbi javaslat vizsgálatát kérik: kérik a völgyhíd + kapaszkodósávból álló útszakasz lehetséges alternatíváinak vizsgálatát, javasolják a völgyhíd magasságának csökkentését, amely a híd hosszának csökkentését is lehetővé tenné. A rövidebb völgyhíd révén elérhető költségmegtakarítás véleményük szerint átcsoportosítható egy kapaszkodósáv alagúttal való kiváltására, hasonlóan a Katalinpusztát elkerülő szakaszon tett módosításhoz. Kérik megvizsgálni, hogy a völgyhíd hosszának csökkentése mennyiben fedezi az alagút építésének költségeit figyelembe véve a völgyhíd és a kapaszkodó sáv zajvédelmi költségeit, valamint a lakosok várható kártérítési igényeit is.
Véleményük szerint ezzel a megoldással kiegyenlítettebb lenne a szintvezetés, amellyel csökkenthető lenne a környezeti terhelés is. Ez a megoldás jobban kímélné a település védendő tájképi adottságait, minimálisra mérsékelné a lég-és zajterhelést, emellett szabad átkelési lehetőséget biztosítana a Börzsöny felé. Szendehely így jobban megőrizhetné a turisztikai értékét, agglomerációs fejlődési potenciálját, valamint lakosai életminőségét.
Kérik a döntéshozókat, hogy dolgoztassák ki a fenti alternatíva műszaki megvalósíthatóságának lehetőségeit.

2. Kovács Dóra (Szendehely-Katalinpuszta) Szendehely-Katalinpuszta lakosainak nevében megküldött észrevétele szerint a nyomvonalvezetés lényegében nem változott, nem csökkent a településrész érintettsége a lakosság számára kielégítően, ezért ismételten jelzik a környezetterheléssel kapcsolatos problémákat.
Zajterhelés szempontjából továbbra is aktuálisnak tartják a korábbi észrevételben foglaltakat, miszerint a völgy akusztikai sajátosságai miatt bármely pontján jelentkező zaj a teljes völgyben hallhatóvá válik, különösen a felülről érkező zajhatás. Az új alagút kialakítása javít a zajterhelésen, de az alapproblémát nem oldja meg. A két alagút között lévő nyílt útpálya, völgyhíd nem került távolabbra a településtől, így a helyzet nem oldódott meg. Hiányolják a helyspecifikus zajszintbecslést, modellezést, amely a domborzat adottságaira fókuszál. A hatástanulmány szerint a várható zajterhelés 40 dB alá sehol sem csökken, amely az út közelében nyilván tovább növekszik. Ez határérték alatt van, de közelebb a felső határhoz egy jelenleg jórészt „zajtiszta” erdei környezetben. Emiatt Katalinpusztát nem lehet egy városi környezethez hasonlítani. Aggályos az alagutak esetén az alagútszájnál „hangrobbanásként” számon tartott jelenség, amely tovább rontja a káros hatásokat. Emiatt szükségesnek tartják a specifikus és maximális zajvédelem kiépítését, megoldási alternatívák kidolgozását.
Fenti problémák miatt az alábbi javaslattal élnek: különbségtérkép készítése, ami bemutatja a zajterhelés változását a teljes településrészre nézve, illetve ami a tervezett állapotot mutatja be lehetséges zajvédelmi beavatkozással és anélkül, 3D-s megjelenítés a terepmodell érzékeltetésével, a 3 dB feletti zajterhelés-növekedéssel érintett lakóházak védelmére zajvédelmi beavatkozás, zajárnyékolás műszaki megoldásainak maximális körüljárása, új stratégiák alkalmazásának vizsgálata.
A levegőminőség szempontjából megemlítik, hogy a sajátos domborzat miatt a völgykatlan befogja a füstöt, a gázt, szerencsétlen a szélirány is. Télen a kályhák miatti füst a köddel vegyülve komoly levegőminőségi problémát jelent. Kérdés, hogy az alagút szája mennyi káros anyagot fog lehordani a lakóházak közé. Véleményük szerint az érkező légtömeg a kelleténél tovább a területen marad és erősebben koncentrálódik.
Fenti problémák miatt javasolják védőidom rendszer kiépítését, amely nemcsak a zaj, de a légszennyezés ellen is véd, az autópálya gázkoncentrációját nem engedi ki, vagy felfelé vezeti.
Természetvédelem, tájképvédelem szempontjából kérik a környezetvédelmi engedélyben feltételként rögzíteni, hogy a tervező mutassa be az élőhelyvédelmi lehetőségek jelen hatástanulmánynál részletesebb és mélyebb kifejtését. Véleményük szerint a hatástanulmány figyelmen kívül hagyja, hogy a természetes és természetközeli területek számos faj élőhelyeként szolgálnak függetlenül a terület védelmi státuszától. Emiatt részletes környezet- és természetvédelmi koncepció készítését kérik a tervezők részéről. Természet-és tájképvédelmi szempontból a radikális nyomvonal-áthelyezést látnák megoldásnak, ennek hiányában a zavarás mérséklését is fontosnak tartják a vadátjárás biztosítása mellett. Javasolják látványterv készítését, amin keresztül a tájképi érintettség vizsgálható lenne.
Az észrevétel szerint a szabályozási terv napirenden lévő megújításánál javaslat van az újonnan épített és a nyomvonal által leginkább érintett lakóterületek csendes övezetté nyilvánítására, egyes területek helyi védelem alá vételére, egyedi tájértékek deklarálására.
A település nyugati területei kapcsán ötletcsomag született tanösvényről, túraútvonalról, az Udvarhelyi-tó rehabilitációjáról, erdei szálláshelyekről, helyi védett területről, amelyeket keresztülvág a nyomvonal.


A 2017. szeptember 21. napján Szendehelyen tartott közmeghallgatáson elsősorban a fenti észrevételekben foglaltakkal azonos tartalmú hozzászólások érkeztek, továbbá a beruházás egészével kapcsolatban érkezetek kérdések. Az elhangozott kérdésekre, észrevételekre a NIF Zrt. és a tervező, valamint a Kormányhivatal képviselői reagáltak.

Tekintettel arra, hogy az észrevételek jelentős részben a beruházás egészére vonatkozó, a nyomvonal vezetésével kapcsolatos, műszaki jellegű kérdéseket érintettek, amelyek vizsgálatára a Kormányhivatal hatáskörrel nem rendelkezik, az eljárás során a Módosított kérelem vonatkozásában érkezett észrevételeket a Kormányhivatal PE/KTF/1482-58/2017. számon megküldte az építtető NIF Zrt. és a tervező Vibrocomp Kft. részére, és kérte, hogy a lakossági észrevételekre vonatkozó álláspontjukat a Kormányhivatal részére szíveskedjenek eljuttatni.

A NIF Zrt. a fenti megkeresésekre válaszát a tervezői konzorcium bevonásával elkészítette, és K-19504/2017, NIF-70700/2017. számon az alábbiak szerint küldte meg a Kormányhivatal részére:

„A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban Kérelmező) képviseletében eljárva, a Vibrocomp – Bokút-Terv Konzorcium (továbbiakban Konzorcium) a tárgyi környezeti hatásvizsgálati eljárás kapcsán Pest Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) által PE/KTF/1482-58/2017. ügyiratszámon kiadott tájékoztatás által közölt, PE/KTF/1482-56/2017., valamint PE/KTF/1482-57/2017. számon iktatott lakossági észrevételekben foglaltakra, az alábbi megállapításait adja.

Megjegyezzük, hogy a 2017. Szeptember 21-én Szendehelyen tartott Közmeghallgatáson fenti hivatkozási ügyszámú levelekben foglaltak részletesen megválaszolásra kerültek.

1. PE/KTF/1482-56/2017. számon iktatott lakossági észrevételben foglaltakra vonatkozó megállapítások (Szendehely lakosai)

A Kérelmező képviseletében eljáró Konzorcium által a Szendehely térségében tervezett gyorsforgalmi út környezeti hatástanulmányban ismertetett szakasza kapcsán érkezett lakossági észrevételekben foglaltak megvizsgálása alapján született értékelés az alábbiak szerinti pontokba szedve került összegzésre. Az alábbi leíráshoz általános tájékoztatás céljából közöljük a tervezett nyomvonal adott szakaszának hossz-szelvény kivágatát bemutató 1.1. ábrát.1.1. ábra: Tervezett nyomvonal 52+000 - 55+000 kmsz. közötti szakaszának hossz-szelvénye – kivágat (forrás: Bokút-Terv Kft.)1.1 A4 j. völgyhíd kapcsán adott észrevételek és javaslatok

Az útépítési tanulmányterv kidolgozása során a műszaki szabványok előírásai, az alkalmazható technológiai megoldások nyújtotta lehetőségek, valamint a környezeti (pl. domborzat, vízhálózat, területhasználat stb.) adottságokból eredő korlátozó körülmények együttesen kerültek figyelembevételre. Így alakult ki a tervezett gyorsforgalmi út és kapcsolódó létesítményeinek, köztük az „A4” j. hídnak is az optimális műszaki terve. A javasolt alternatíva (híd magassági és hosszúsági kialakításának csökkentése) további műszaki beavatkozásokat igényelne, melyek megvalósíthatóságát, a részben közlekedésbiztonsági érdekeket (pl. útalakzat ás látási viszonyok közötti összefüggésekből kiindulva a gépjármű forgalom számára stabil menetdinamikát kölcsönző útpálya kialakítás) is szolgáló, gyorsforgalmi hálózati paraméterek, ill. szabványokban rögzített előírások (pl. megengedett maximum lejtés mértéke) nem engedik meg. Az utak vonalvezetését a biztonságos közlekedés feltételeinek megfelelően kell tervezni. Ehhez figyelembe kell venni azt a kölcsönhatást, amely a járműdinamikai adottságok, a térben megjelenő út és környezete, a forgalmi és időjárási körülmények, a gépjárművezető lélektani, fiziológiai reakciói között van. Az utak térbeli vonalvezetésének tervezése során minden esetben törekedni kell a minél nagyobb forgalombiztonság biztosíthatóságának érdekében az egységes, az irányváltozásokat és az útviszonyokat folyamatosan és helyesen előre mutató geometria kialakítására. A szükségesnél több magassági törés, mely az érintett műtárgy magasságának csökkentése esetében elkerülhetetlen, az út egységes magassági kialakítását sérti, forgalombiztonsági szempontból nem javasolt. Továbbá a műtárgy magasságának csökkentése esetén annak tág környezetében magasabb esésértékű, hosszabb emelkedők alakulnak ki, melyek esetén további kapaszkodósávok létesítése válik szükségessé. Mindezeken túl, ha az előírásokat figyelmen kívül hagyva feltételezzük a megvalósíthatóságot, úgy az alternatív javaslat megvalósítása révén feltételezett költségmegtakarítást a plusz beavatkozási igények (pl. „A2” alagút nyitott módszerrel készülő szakaszának meghosszabbítása, „TA3” és TA4” j. támfalak mélyítése-szélesítése miatt kialakuló nagyobb tájseb) kivitelezése miatt nem lehet optimális megoldásként figyelembe venni. A beavatkozások miatt helyreállítandó, rombolt felületek aránya növekedne az adott szakaszon, ellenben az „A4” j. völgyhíd lehetséges rálátási viszonyaiban nem történne jelentősebb változás. Az aktuális tervek szerint a völgyhíd 52+500 - 53+100 kmsz. közötti szakasza (~600 m) lesz észlelhető eltérő mértékben Szendehely irányából, ellenben az alternatív javaslattal kb. az 52+600 - 53+000 kmsz. között (~400 m) továbbra is látható maradna. A tájképben várhatóan megjelenőd völgyhídból közel 200 m hosszú szakasz láthatóságának csökkentése a lentebb javasolt véderdősáv megfelelő helykiválasztásával költséghatékonyabb módon teljesíthetővé válhat. A javasolt alternatíva megvalósításán felül jelentkező plusz beavatkozási igények kivitelezésével sajnos nem válna az elvárt mértékben teljesíthetővé az adott tájkép megkímélése.

Tájképvédelmi szempontból, illetőleg a láthatóság csökkentése, a takarás mértékének növelése szempontjából tárgyi műtárgy környezetében a jelenleg gazdasági célú erdőművelés helyett a védelmi célú erőművelésre történő váltás kérelmezésének kezdeményezésére, az érintett erdőrészlet(ek) tulajdonosával és kezelőjével való közös megegyezéstől függően, elviekben nem áll fenn különösebb akadály. Mindemellett a Szendehely településrendezési tervében beépítésre tervezett, ill. már beépült lakóterület szegélyében véderdősáv telepítésére alkalmas terület kijelölése, megtervezése, ill. létesítése javasolt. Útépítési szempontból a nyomvonal mellett az érintett szakaszon véderdősáv telepítésének akadályát nem látjuk. További tervfázisok során, a vonatkozó műszaki előírások betartása mellett tervezhető.


1.2 Az 52+720 - 54+400 kmsz. között (jobb oldalon 1400 m tiszta hosszon) tervezett kapaszkodósáv kapcsán adott észrevételek és javaslatok

Úttervezési szempontból a kapaszkodósávra vonatkozóan a következő kötelező érvényű műszaki előírások vonatkoznak. KTSZ 2.7.2.2.1. „Gyorsforgalmi utakon, ha a hossz-szelvény emelkedése legalább 500 m hosszon, eléri vagy meghaladja a 3 százalékot, minden esetben kapaszkodószakaszokat kell létesíteni, többlet előzési sáv jelleggel.” – a szakaszon a tervezett hosszesés értéke 3,50 százalék az 500 m-es előírást meghaladó hosszban, a kapaszkodósáv tehát szükséges.

A kapaszkodósáv kiváltására vonatkozóan alternatív javaslatként tett alagút kiépítés alapvetően a műszaki és biztonsági követelmények szerint szükséges minimális fedőréteg hiánya miatt nem tekinthető optimális megoldásnak. Az alternatív javaslatok tükrében az „A4” j. híd és a kapaszkodósáv alagúttal történő kiváltása között feltételezett kapcsolatból következtetett költségmegtakarítás az 1.1. pontban ismertetettek alapján sajnos nem állja meg a helyét, nem szabadulna fel elegendő forrás.

A lakossági javaslatok összessége az útügyi műszaki előírások miatt teljesíthetetlen, mivel a völgyhíd magasságának csökkentése nagyobb mértékű hosszesést vonzz maga után, ami a kapaszkodó sáv indokoltságát növeli, továbbá az alagút műtárgy költség töredékének kiváltására lenne csak alkalmas a műtárgy méretéből eredő feltételezett megtakarítás.

Az érintett nyomvonal szakasz mentén a viszonylag távol elhelyezkedő legközelebbi zajtól védendő létesítmények esetében a hosszú távú forgalmi előrebecslés adatai alapján várható zajterhelés jelentős mértékben határérték alatt várható.

A terület közigazgatási határának nyomvonalterv, illetőleg műhold térkép aláhívással szemléltetett zajtérképét az 1.2. ábra mutatja be. A zajábra megjeleníti az összes meglévő ingatlant, illetőleg kifejezetten bemutatja a völgyhíd és a kapaszkodósáv zajterhelését.

Tárgyi ábra alapján megbízhatóan igazolható, hogy megvalósítás esetén, az üzemelés során határérték konfliktus nem várható, továbbá a várható kismértékű zajterhelésnek köszönhetően még az autópálya hatásterülete (határérték -10 dB) sem éri el a lakott területeket.1.2. ábra: Tervezett nyomvonal 51+500 - 53+500 kmsz. közötti szakasza mentén várható zajterhelés lehatárolása (forrás: Vibrocomp Kft.)


Levegővédelmi szempontból a Hatástanulmány Levegővédelmi melléklet ábrái mutatják be ugyanezen terület terheltségét levegővédelmi aspektusból. A tervezett autópálya üzemeléséből várható igen alacsonymértékű levegőterhelés – a völgyi adottságok és inverzió figyelembe vételével – nem okoz kimutatható mértékű levegőterhelés változást a távolabbi lakóépületek környezetében. Ezen lakóterületek levegőterheltségét a fűtési félévben a jelenlegi adottságokkal megegyezően a lakossági fűtés levegőszennyezése fogja meghatározni.

Fentiek mellett mivel tárgyi szakaszon a védőtávolságok többszörösen biztosítottak, illetőleg a várható környezeti terhelések jelentősen elmaradnak a határértékektől, nem indokolt/releváns a lakossági felvetés szerinti módosítás részletes vizsgálata.

Átjárhatóság szempontjából kiemeljük, hogy tárgyi területen épp a völgyhíd biztosítja a megfelelő átjárhatóságot. Az útpálya és az eredeti terepfelszín közötti szintkülönbségből (lásd. 1.1. ábrán, terepfelszín tagoltságától függően kb. 15 m, 20 m, vagy 30 m) kialakuló űrszelvényt nem hatalmas rézsű tölti ki, hanem a híd pillérei és pillér közei, melyek között az átjárást biztosító földút alakítható ki, pontosabban a meglévő erdei utak nyújtotta kapcsolat őrizhetőek meg. A tágabb térség átjárhatóságának szemléltetésére az 1.3. ábrán közölt helyszínrajz kivágat mutat rá. A topográfiai térképen a beépítésre tervezett területek halvány narancssárga színnel kerültek lehatárolásra. A tervezett nyomvonal által keresztezett meglévő erdei utak (ábrán fekete vékony szaggatott vonal jelöli) közül több is az alagútban vagy völgyhídban vezetett szakaszokkal van átfedésben (ezeket az ábrán piros nyíllal jelöltük), mely azt eredményezi, hogy azok az utak a nyomvonal kiépítését követően is használhatóak maradnak.1.3. ábra: Tervezett nyomvonal 51+500 - 53+500 kmsz. közötti szakaszának átjárhatóságát biztosító műtárgyak elhelyezkedése (forrás: Vibrocomp Kft.)2. PE/KTF/1482-57/2017. számon iktatott lakossági észrevételben foglaltakra vonatkozó megállapítások (Szendehely-Katalinpuszta lakói)

A Kérelmező képviseletében eljáró Konzorcium által a Szendehely-Katalinpuszta térségében tervezett gyorsforgalmi út környezeti hatástanulmányban ismertetett, illetve módosított szakasza kapcsán érkezett lakossági észrevételekben foglaltak megvizsgálása alapján született értékelés az alábbiak szerinti pontokba szedve került összegzésre.

2.1 Zajterhelés, zajvédelem kapcsán adott észrevételek és javaslatok

A 2016. év májusában kelt lakossági észrevételeket tartalmazó levelekre kimerítő szakmai válaszokat adtunk, amelyek tisztázták az észrevételek megalapozatlanságát. Ugyanakkor a 2016. május hónapban megtartott Közmeghallgatáson is megválaszoltuk széles körben az összes felmerült ugyanilyen tárgyú észrevételt. A 2017. Szeptember 21-én Szendehelyen tartott Közmeghallgatáson többszöri észrevételekre ismételten részletes és megnyugtató választ nyújtottunk.

Az „OKTF-KP/57-115/2016. Lakossági észrevételekre válasz” c. 2016. június 6-án kelt dokumentációnk 2.3. és 2.4 pontjában ugyanezen tárgyban adott válaszaink alapján összefoglalva az alábbiakat szeretnénk kiemelni.

A zajméréseken (amellyel a zajszámításokat kalibráltuk) és a várható forgalmi változásra alapozott zajkibocsátás számításon túlmenően a terjedési számításokat a SoundPlan7.4 szoftver segítségével készítettük el. A program a magyar előírások szerint számol. A geometriai adatok digitalizálása, bemenő adatok megadása után a program számítja ki a várható zajterhelést. Az egyes állapotokban várható terhelések nagyságát terjedési számítások módszerével vizsgáltuk, melynek során a környezet topográfiájának jellemzői közül a szintvonalakat, a pálya közvetlen környezetében lévő földművek határoló éleit egy 3 dimenziós modellel képeztük le. A zajterjedés során a növényzet elnyelő hatását nem vettük figyelembe, ezzel a számítás a biztonság irányába tér el.

Fentieket figyelembe véve a Hatástanulmányban bemutatott zajszint előrejelzés maximálisan hely specifikus és pontos.

Az alagutak kijáratára vonatkozó „hangrobbanás”-nak nevezett észrevétel tekintetében megjegyezzük, hogy a túlzó kifejezés nem fedi a valóságban kialakuló többlet zajhatást – amellyel a modellező program kalkulált a bemutatott számítások során.

Az észrevételben megfogalmazott lakossági javaslatok teljes mértékben indokolatlanok, tekintettel különbségtérképre, vagy 3D ábrázolásra – mivel az itt várható zajterhelés messze jelentősen határérték alatt marad, amit a Hatástanulmány teljesen közérthetően és szemléletesen be is mutatott, továbbá mind a korábbi lakossági válaszok során, mind a Közmeghallgatásokon kimerítő válaszokban magyaráztuk el, mit jelent a várható zajterhelés a térségben.

Az előzőekben ismételten ismertetett modellezési eredmények értelmében nem vált indokolttá a település zajterheléssel szembeni védelme érdekében külön intézkedés meghatározása, biztosítása. Az erre vonatkozó lakossági javaslat teljesen megalapozatlan kérés, amelyek további mértékű vizsgálatára az előzőekkel együtt jelen eljárás keretében nincs sem jogszabályi kötelezettség, sem szakmai indokoltság.

A lakossági észrevétel 3. pontjában a „csendes övezet” kijelölésére tett megjegyzéshez kapcsolódóan szeretnénk jelezni, hogy egy ilyen irányú esetleges kijelölés nem változtat a nyomvonal potenciális helyén, illetőleg a szükséges zajvédelem eszközein, mivel a csendes övezet kijelölése mindössze -5 dB zajhatárérték szigorodást jelent, amely értéket még így sem közelítené meg a várhatóan kialakuló zajterhelés.

2.2 Levegőtisztaság-védelem kapcsán adott észrevételek és javaslatok

Az „OKTF-KP/57-115/2016. Lakossági észrevételekre válasz” c. 2016. június 6-án kelt dokumentációnk 2.5 pontjában ugyanezen tárgyban adott válaszaink alapján összefoglalva az alábbiakat szeretnénk kiemelni.

A gyorsforgalmi úton az egyenletes sebesség következtében a gépjárművek kisebb fajlagos emissziójának köszönhetően lényegesen kisebb levegő terhelő hatást fog okozni a forgalom, mint pl. a meglévő állapotban a 2. sz. főút településen átkelő szakaszán. A gyorsforgalmi út kiépülésének időszakára már a gépkocsipark jelentős javulása is várható, a fajlagos emissziós értékek a jövőben javulnak a jelenlegi kibocsátásokhoz képest. Emellett a gyorsforgalmi úttól eredő levegőterhelés a távolságoknak köszönhetően igen hamar elkeveredik, eloszlik a levegőben, így koncentrált szennyezési lehetőségről nem beszélhetünk a település lakott részeinek vonatkozásában. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy amennyiben releváns mértékű légáramlat tapasztalható, úgy az a völgyben nem szűnik meg, hanem ott is kicseréli a levegőtömegeket. Szendehely-Katalinpuszta esetében a téli félévben továbbra is a településrész saját, szén és fatüzelésű pontforrásai lesznek a meghatározóak a levegőterhelés alakulásában.

A környezeti hatásvizsgálati dokumentációban szereplő levegővédelmi számítások figyelembe veszik a környezet topográfiájának jellemzői közül a szintvonalakat, illetőleg a pálya közvetlen környezetében lévő földművek határoló éleit egy 3 dimenziós modellel képeztük le. A levegőmodellezési számítások során kritikus meteorológiai paraméterek mellett ÉNy-i 2 m/s szélsebességgel számoltunk. A terjedési számításokat a SoundPlan7.4 szoftver segítségével készítettük el. A vonalforrásokra vonatkozó légszennyező anyagok transzmissziójának meghatározását az MSZ 21459-2:1981 szabványban foglaltak szerint végeztük el. Fentiek alapján megállapítható, hogy a településrészre és annak környezetére (völgyre) vonatkozó mikroklímatikai sajátosságokat teljes mértékben figyelembe vettük a számítások során.

A légszennyezettségre meghatározott határértékek éves átlagra vonatkoznak, az egyes szennyező anyag koncentráció mértékének éves átlaga nem haladhatja meg a határértéket.

Az észrevételben feltételezett levegőszenyezettségi terjedés és terhelés tehát megalapozatlan. Az észrevétel légszennyezés elleni védőidomra tett javaslata nem takar valós, vagy megvalósítható műszaki megoldást, továbbá annak szükségtelensége fentiek alapján megállapítást nyert.


2.3 Környezet- és természet-, ill. tájvédelem kapcsán adott észrevételek és javaslatok

Az „OKTF-KP/57-115/2016. Lakossági észrevételekre válasz” c. 2016. június 6-án kelt dokumentációnk 2.6 pontjában ugyanezen tárgyban adott válaszaink alapján összefoglalva az alábbiakat szeretnénk kiemelni.

A tervezés előkészítése során különleges figyelmet fordítottunk a térségben kialakult települési hálózat felületi kiterjedésére (lakott területekre is), és a természetes, illetve természetközeli élőhelyek rendszerére, illetve az ökológiai szempontból értékes felületekre egyaránt.

A jelenlegi környezeti és természeti állapotokra való tekintettel, azok sérülésének megelőzése, a várható hatások mérséklése érdekében került kijelölésre a tervezett nyomvonal tengelye az egybefüggő erdőtérség és a lakott területek közötti „puffersávban”, mely ily módon képes lehetőséget szolgáltatni a település közvetlen környezetében előforduló élővilág élőhelyeinek, továbbá az emberi lakókörnyezet megkímélésére.
A Hatástanulmány, illetőleg a Natura 2000 hatásbecslési dokumentációk mind kellő alapossággal és részletezettséggel bemutatják a lehetséges természetvédelmi érintettségeket és a várható hatásokat is. További, „koncepciók” szerinti vizsgálatok nem indokoltak a térségben.

Nyomvonal áthelyezés tehát tárgyi szempontból sem indokolt. A zavarás mértékére tekintettel figyelműkbe ajánljuk, hogy többek között a völgyhíd magasságára tekintettel (lóháton is átjárható), a zavarás mértéke kellőképpen mérséklődik és vadátjárás szempontjai teljesülnek.

A láthatóság tájképi vonatkozásaira tekintettel látványtervezéses további vizsgálatok nem indokoltak. A Hatástanulmány szakági munkarésze igen részletesen bemutatja a várható hatásokat, amelyekre vonatkozó megállapítások helytállóak.

2.4 Rekreáció, településfejlesztési lehetőségek kapcsán adott észrevételek

Az „OKTF-KP/57-115/2016. Lakossági észrevételekre válasz” c. 2016. június 6-án kelt dokumentációnk 2.7 pontjában ugyanezen tárgyban adott válaszaink alapján összefoglalva az alábbiakat szeretnénk kiemelni.

Az észrevétel vonatkozásaiban korábbi válaszunkkal továbbra is egyező álláspontunk. A tervezett nyomvonal nem lehetetleníti el a tájban rejlő lehetőségek (tájpotenciál) gazdagságát, vonzerejét. Az észrevétel egyes részeinek vonatkozásában megjegyezzük, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében a szabályozási tervvel való összhangot az építési engedélyezésig szükséges maradéktalanul biztosítani.

A hatósági tájékoztatás által közölt lakossági észrevételekben foglaltak értékelését követően kért megállapítások megtételének teljesülése alapján szeretnénk kérni az eljárás folytatását.”


*

A fenti észrevételeket, valamint a kérelmező által megküldött, az észrevételekre vonatkozó tervezői értékelést a Kormányhivatal megvizsgálta, és a hatáskörét érintő kérdések vonatkozásában az alábbiakat állapította meg:

1. Az általános jellegű, valamint a nyomvonallal kapcsolatos észrevételekre vonatkozóan

A szendehelyi észrevételek figyelmen kívül hagyását kifogásoló hivatkozás nem megalapozott, mivel a tervező az Alapkérelemre vonatkozóan előterjesztett, a Főfelügyelőség által részére megküldött valamennyi észrevételt megvizsgálta, és részletesen értékelte. A tervezői értékelés jelen határozat indokolási részében teljes egészében szerepel.

Az észrevételek alapján került sor a nyomvonalvezetés felülvizsgálatára Szendehely-Katalinpuszta térségében, amelyet a Módosított kérelem, valamint a mellékleteként benyújtott dokumentáció tartalmaz.

Az észrevételben a völgyhíd és a kapaszkodósáv kapcsán előterjesztett javaslatot a tervező megvizsgálta, az észrevételek értékelésére adott válaszában részletesen elemezte. Az alternatíva műszaki megvalósíthatósága lehetőségeinek kidolgoztatását a Kormányhivatal tárgyi eljárás során nem írhatja elő, mivel a Kormányhivatal a jogszabályi előírásoknak megfelelően a kérelemben, illetve a mellékletét képező környezeti hatástanulmányban foglaltak szerint jár el, az abban szereplő megoldásokat vizsgálja, és elfogadja vagy elutasítja, továbbiak kidolgozására azonban nem kötelezheti a kérelmezőt.


2. A táj- és természetvédelmi észrevételekre vonatkozóan

Az észrevételek lényegében megegyeznek az Alapkérelemre vonatkozóan előterjesztett észrevételekben foglaltakkal, amelyeket a Kormányhivatal jelen határozat indokolási részében már értékelt.

Az élőhelyvédelmi lehetőségek részletesebb és mélyebb kifejtésének előírása a környezetvédelmi engedélyben a létesítmény megvalósíthatósági feltételeinek előírásán túlmenően nem indokolt, mert az nem tárgya a környezetvédelmi engedélynek. A környezeti hatástanulmány és az eljárás során benyújtott hiánypótlási dokumentációk alapján megállapítható, hogy a tervező a jogszabályi előírásoknak megfelelően, részletesen vizsgálta a várható hatásokat, a dokumentációban foglaltakat a Kormányhivatal jelen határozat indokolási rész Szakmai megállapítások c. részében részletesen értékelte, a zavaró hatások mérséklését szolgáló kikötéseit ennek megfelelően írta elő jelen határozat rendelkező részében.


3. A levegőtisztaság-védelmi észrevételekre vonatkozóan

Az észrevételek egy részét a Kormányhivatal már értékelte az Alapkérelemre vonatkozóan előterjesztett észrevételek értékelése során.

Ismételten kiemelendő, hogy a tervező a levegővédelmi vizsgálatokat, számításokat a jogszabályi előírásoknak, valamint a vonatkozó szabványoknak megfelelően készítette el, a vizsgálati módszert a környezeti hatástanulmány részletesen bemutatta.

Az észrevételben hivatkozott, közúti levegőterhelés elleni „védőidom rendszer” gyanánt műszaki megoldás jelenleg nem áll rendelkezésre, legfeljebb védőfásítást lehetne alkalmazni, azonban ennek előírása levegőtisztaság-védelmi szempontból a rendelkezésre álló adatok alapján nem indokolt.


4. A zaj-és rezgésvédelmi észrevételekre vonatkozóan

A zajvédelmi észrevételek jelentős részét a Kormányhivatal a korábbi észrevételek kapcsán már értékelte, a Módosított kérelem kapcsán jelzett kifogások lényegében megegyeznek az Alapkérelem kapcsán már vizsgált észrevételekkel.

Zajvédelmi szempontból is fontos hangsúlyozni, hogy az elvégzett vizsgálatok a jogszabályi előírásoknak, valamint a vonatkozó szabványoknak megfelelőek, további vizsgálatok – mint az észrevételben javasolt különbségtérkép készítése - nem indokoltak.

*

Fentiekre tekintettel az engedélykérelem alapján lefolytatott engedélyezési eljárás – a Kormányhivatal által folytatott szakmai vizsgálatok eredménye, a szakhatóságok állásfoglalása, az eljárás során megkeresett hatóságok nyilatkozatai, nyilvánosság bevonása – alapján a környezetvédelmi engedély kiadásának akadálya nincs.

Mindezek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint az M2 gyorsforgalmi út Vác – országhatár közötti szakaszának megvalósítására környezetvédelmi engedélyt adtam.

Az engedély érvényességi idejét a 314/2005. Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel állapítottam meg.

A településrendezési eszközökkel való összhangra vonatkozó megállapítást a 314/2005. Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés a) pontja alapján tettem.

Felhívom a figyelmet az alábbiakra:

A Kvt. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos rendelkezése alapján:

72. § A környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonja, ha a jogerőre emelkedéstől számított öt éven belül a tevékenységet, illetve az ahhoz szükséges építési előkészítési munkákat nem kezdték meg, illetőleg ha a jogosult nyilatkozik arról, hogy a környezetvédelmi engedéllyel vagy az egységes környezethasználati engedéllyel nem kíván élni, továbbá akkor is, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos rendelkezése alapján:

6/F. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 72. §-ától eltérően a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt akkor vonja vissza, ha
a) a jogerőre emelkedéstől számított tíz éven belül a közlekedési infrastruktúra-beruházás megvalósítását vagy az ahhoz szükséges építési előkészítési munkákat nem kezdték meg,
b) a jogosult nyilatkozik arról, hogy a környezetvédelmi engedéllyel nem kíván élni, vagy
c) az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.

13. § E törvénynek a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások megvalósításának gyorsításával összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 6/F. §-át azokra a környezetvédelmi engedélyekre kell alkalmazni, amelyeket a Kormány által a Módtv. hatálybalépését követően nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű infrastruktúra-beruházással összefüggő ügynek minősített ügyekben adtak ki.


Az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását a Ket. 72. § (1) bekezdés db) és ed) pontjai alapján foglaltam határozatomba. A Ket. 44. § (9) bekezdése alapján a szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Határozatomat a Kvt. 71. § (1) bekezdése b) pontja, továbbá a Ket. 71. § (1) bekezdése, a 72. § (1) bekezdése alapján hoztam meg.

Határozatomat a Ket. 78. § (1) bekezdése alapján az ügyben eljárt szakhatóság, továbbá a 71/2015. Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, továbbá az eljárásba bevont hatóságok részére is megküldöm.

A határozatot az eljáró hatóság a Kvt. 71. § (3) bekezdése alapján teszi közzé, továbbá a 314/2005. Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján megküldi az eljárásban részt vett önkormányzat jegyzőjének nyilvános közzététel céljából.

Hatáskörömet és illetékességemet a 71/2015. Korm. rendelet 10. §-a és az Autópálya tv. 9. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Döntésem bírósági felülvizsgálatának lehetőségét a Ket. 100. § (1) bekezdés e) pontja, valamint (2) bekezdése biztosítja.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét a 2018. január 1. napjától hatályos, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése, valamint (3) bekezdés a) pontja alapján állapítottam meg.

A kereset benyújtásának határidejéről a Kp. 39. § (1) bekezdése, a tárgyalás tartása iránti kérelem előterjesztéséről a Kp. 77. § (1), (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Budapest, 2018. március 6.Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:


Dr. Bartus Adrienn
főosztályvezető

Kapják: kezelői utasítás szerint


Ügyintézői utasítás a PE/KTF/444-10/2018. számú határozathoz

Kapja:

Címzett neve, levelezési címe Csatolandó Postázás módja
1. NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
(1134 Budapest, Váci út 45.) - Cégkapu
(11906522)
2. Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály
(1066 Budapest, Teréz krt. 62.) - HK
(BFKHKOZLEK – 645240704)
3. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(1081 Budapest, Dologház u. 1.) - HK
(FKI – 313504758)
4. Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály
(1138 Budapest, Váci út 174.) - HK
(BFKHNSZSZ – 427094958)
5. Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
(3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) - HK
(NMKHNSZSZ – 517596139)
6. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
(1052 Budapest, Városház u. 7.) - HK
(PMKHEJHHF – 543198927)
7. Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
(3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) - HK
(STIEPHIV – 319920398)
8. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény-és Talajvédelmi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztály
(1135 Budapest, Lehel u. 43-47.) - HK
(PMKHNTI – 511509738)

9. Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály
(2660 Balassagyarmat Mártírok útja 78.) - HK
(NOBGYNTO – 146420143)
10. Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály
(3300 Eger, Szövetkezet u. 4.) - HK
(JH10EGRI – 213453798)

11. Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Földhivatali Osztály
(2600 Vác, Káptalan u. 1-3.) - HK
(JH13VACI – 310461779)
12. Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztály
(3100 Salgótarján, Május 1. út 79/A.) - HK
(NMKORZET3 – 705293103)
13. Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztály
(1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) -
HK
(PMKHKER – 329311178)
14. Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész
(1052 Budapest, Városház u. 7.) - HK
(PMKHKER – 329311178)
15. Nógrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész
(3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) - HK
(NMKHAF – 345557989)
16. Földművelésügyi Minisztérium
Környezetmegőrzési Főosztály
(1055 Budapest, Kossuth tér 11.) -
HK
(FOLDM – 327265918)
17. Védegylet Egyesület
(1192 Budapest, Esze T. u. 32.) - Cégkapu
(18689637)
18. Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület
(1085 Budapest, Üllői út 18.) -
Cégkapu
(18226254)
19. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(1149 Budapest, Mogyoródi u. 43.) - HK
(PMKI – 406340395)
20. Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.) - HK
(NMKI – 309268715)
21. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
(1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12.) - HK
(KDVKTVF – 201436115)
22. Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
(3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) -
HK
(NMKHSJKVFO – 446270378)
23. Hnyr - B
24. Irattár - B