2018. március 19., hétfő

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Kiskunlacháza XV.-kavics védnevű bányatelek, környezetvédelmi engedély időbeli hatályának meghosszabbítása, tájékoztatás
  2. EGIS Gyógyszergyár Zrt. Bp. X. Keresztúri út 30-38. tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedély
  3. Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap Bp. IX. Táblás u. 36. raktárépület építése, előzetes vizsgálati eljárás
  4. Győri Előre Halászati Termelőszövetkezet meglévő halfeldolgozó üzem átalakítása-bővítése
  5. Szihalom II kavics védőnevű bánya kapacitásbővítésre vonatkozóan kezdeményezet környezeti hatásvizsgálati eljárás

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala

Osztály: Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Címe: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3..

Telefon: 0674415411

E-mail cím: tolna.mf.ut[kukac]tolna.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Zeller Márta

Telefon: 0674415411

Fax: 0674415411

E-mail cím: tolna.mf.ut[kukac]tolna.gov..hu

Eljáró hatóság

Neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Műszaki Engedélyézesi és Fogyasztóvédelmi Főosztálya

Címe: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3..

Kérelmező

Neve: Dunaföldvár Város Önkormányzata

Azonosító adatok

Ügyiratszám: KH-T/KF/UT/NS/A/160/0/2018

Iktatási szám: KH-T/KF/UT/NS/A/160/1/2018

Kifüggesztés időpontja: 2018. március 10.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. március 26.

Kifüggesztés helye: TMKH SZJH Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főoszt. Szekszárd, Kiskorzó tér 3.

A hirdetmény tárgya: Dunaföldvár, Vak Bottyán tér 4231/4 hrsz-on „új piactér” közlekedésépítésének engedélyezése

Kategória: Közlekedés, hírközlés

Cimke: eljárás engedélyezési megindítása közlekedésépítési

Törzsszöveg

KH-T/KF/UT/NS/A/160/1/2018. SZ. HIRDETMÉNY
KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: 1988. évi I. törvény) 29/B. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbi közigazgatási hatósági eljárás elindulásáról értesítem az érintett ügyfeleket:
Ügy tárgya: Dunaföldvár, Vak Bottyán tér 4231/4 hrsz-on „új piactér” közlekedésépítésének engedélyezése
Ügy iktatási száma: KH-T/KF/UT/NS/A/160/2018.
Építtető megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata
7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
Az eljárás megindításának napja: 2018.03.08.
Ügyintézési határidő: 55 nap, melybe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.
A tervezett létesítmény ismertetése: Dunaföldvár, Vak Bottyán tér 4231/4 hrsz. Piactér korszerűsítés két közlekedésépítési szakasza:
ÚT1 – pincék előtti nyomvonal
Hossza: 138,92 m
Útburkolat szélesség: min. 5,50 m, de pincék előtt falsíkig
Útburkolat: aszfalt
Úttartozékok:
1./ 7 db 2,5x5 m-es normál merőleges,
2./ 4 db 2,5x6 m-es normál merőleges,
3./ 1 db 3,6x6,0 m-es merőleges mozgáskorlátozott térkő várakozóhely;
4./ 1,50 és 2,50 m széles térkő gyalogjárda;
ÚT2 – piactér É-i oldalán, lakóházak előtti nyomvonal
Hossza: 73,04 m
Útburkolat szélesség: min. 5,50 m
Útburkolat: aszfalt
Úttartozékok:
1./ 15 db 2,5x5 m-es normál merőleges,
2./ 3 db 2,5x6 m-es normál merőleges,
3./ 3 db 2,5x7 m-es normál merőleges,
4./ 2 db 3,6x6,0m-es merőleges mozgáskorlátozott térkő várakozóhely;
5./ 1,50 m széles térkő gyalogjárda;
Az építéssel érintett kapubejárók változatlanul megmaradnak.
FORGALMIREND VÁLTOZÁS:
1./ 1 db gyalogátkelőhely kijelölés a rendezvénytér DK-i oldalán
2./ 1 db gyalogátkelőhely kijelölés a rendezvénytér DNY-i oldalán;
3./ Rendezvénytér 5111. sz. összekötő út 0+055 km szelvényben lévő közúti kapcsolata megszüntetésre kerül, be- és kihajtás csak a Duna utcai közúti kapcsolaton keresztül megengedett;
Érintett hatásterület: A tervezési szakaszon lévő azon ingatlanok, melyeket a közlekedési létesítmény terület-igénybevétellel érint, melyek az építés területével közvetlenül határosak, továbbá melyek kapubejárója az útépítéssel közvetlenül érintett szakaszhoz csatlakozik.
Környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó utak esetében a hatásvizsgálattal érintett terület.
Tárgyi eljárás során KH-T/KF/UT/NS/A/160/2/2018. iktatószámon függő hatályú döntés született, amely az ügy irataival, a létesítmény tervdokumentációjával együtt az érintett ügyfelek számára a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztályán (a továbbiakban: közlekedési hatóság) az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben, előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető.
Ügyintéző neve: Zeller Márta
Hivatali elérhetősége: 74/415-411/134
e-mail cím: tolna.mf.ut@tolna.gov.hu
Az érintett hatásterületen lévő ingatlanok tulajdonosai, illetőleg ingatlan-nyilvántarásba bejegyzett jogszerű használói az eljárás során írásban, vagy szóban nyilatkozatot tehetnek.
A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (együtt: szóban) tart kapcsolatot.
Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozó elektronikus tájékoztatás a www.kormanyhivatal.hu honlapon érhető el.Szekszárd, 2018. március 08.Kifüggesztés napja: 2018. március 10.
Levétel napja: 2018. március 26.

Dr. Ugodi Andrea Járási Hivatalvezető nevében és megbízásából:
Baumann Péter
főosztályvezető