2018. március 19., hétfő

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Kiskunlacháza XV.-kavics védnevű bányatelek, környezetvédelmi engedély időbeli hatályának meghosszabbítása, tájékoztatás
  2. EGIS Gyógyszergyár Zrt. Bp. X. Keresztúri út 30-38. tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedély
  3. Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap Bp. IX. Táblás u. 36. raktárépület építése, előzetes vizsgálati eljárás
  4. Győri Előre Halászati Termelőszövetkezet meglévő halfeldolgozó üzem átalakítása-bővítése
  5. Szihalom II kavics védőnevű bánya kapacitásbővítésre vonatkozóan kezdeményezet környezeti hatásvizsgálati eljárás

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala

Osztály: Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Címe: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3..

Telefon: 0674415411

E-mail cím: tolna.mf.ut[kukac]tolna.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Zeller Márta

Telefon: 0674415411

Fax: 0674415411

E-mail cím: tolna.mf.ut[kukac]tolna.gov..hu

Eljáró hatóság

Neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Műszaki Engedélyézesi és Fogyasztóvédelmi Főosztálya

Címe: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3..

Kérelmező

Neve: Paks Város Önkormányzata

Azonosító adatok

Ügyiratszám: KH-T/KF/UT/NS/A/165/2018.

Iktatási szám: KH-T/KF/UT/NS/A/165/1/2018

Kifüggesztés időpontja: 2018. március 13.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. március 29.

Kifüggesztés helye: TMKH SZJH Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főoszt. Szekszárd, Kiskorzó tér 3.

A hirdetmény tárgya: Paks, Gesztenyés u., Kandó K. u. helyi közútszakaszok út- és közműépítés, átépítés, felújítás közlekedésépítési engedély időbeli

Kategória: Közlekedés, hírközlés

Cimke: meghosszabbítási engedély eljárás közlekedésépítési megindítása

Törzsszöveg

KH-T/KF/UT/NS/A/165/1/2018. SZ. HIRDETMÉNY
KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI ENGEDÉLY IDŐBELI HATÁLYÁNAK HOSSZABBÍTÁSI ELJÁRÁSA MEGINDÍTÁSÁRÓL

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: 1988. évi I. törvény) 29/B. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbi közigazgatási hatósági eljárás elindulásáról értesítem az érintett ügyfeleket:
Ügy tárgya: Paks, Gesztenyés u., Kandó K. u. helyi közútszakaszok út- és közműépítés, átépítés, felújítás közlekedésépítési engedély időbeli hatályának hosszabbítása
Ügy iktatási száma: KH-T/KF/UT/NS/A/165/2018.
Építtető megnevezése: Paks Város Önkormányzata
7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61.
Az eljárás megindításának napja: 2018.03.09.
Ügyintézési határidő: 55 nap, melybe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.
A tervezett létesítmény ismertetése:
1./ Gesztenyés u. – jelenlegi aszfaltburkolat felmarása min. 8cm vastagságban, új kopóréteg terítés 296fm hosszon,
2./ Kapubehajtók, merőleges gyepköves várakozóhelyek (41+37db), járda akadálymentes átépítése, jobb oldalon új párhuzamos várakozóhelyek (10db) kialakítás szürke térkővel, antracit osztásokkal;
3./ Kerékpárút (kétirányú, 2x1 forgalmi sávos) építése Kandó K. utca bal oldalán, 160fm hosszon, 2m széles térkőburkolattal Ifjúság utcáig – 0+000 - 0+160km szelvényig;
4./ Ifjúság utcai csomópontban gyalogos átkelőhely kijelölése;
5./ Elválasztott gyalog- és kerékpárút építése Gesztenyés utca bal oldalán, 296fm hosszon, 4m széles térkőburkolattal Ifjúság utcától Kishegyi utcáig – 0+160 - 0+446km szelvényig;
6./ Közműkorszerűsítés szükség szerint, vízépítés korszerűsítés az új kialakításhoz igazítva;
7./ Közlekedésépítési munkák kapcsolódó forgalomtechnikai, műtárgyépítési, megvilágítási járulékos munkáival egyetemben.
Fenti munkákra KH-T/KF/UT/NS/A/82/5/2015. (2015.03.31.) számon kiadott közlekedésépítési engedély 2015. május 16-án jogerőssé vált, Építtető 3 éves időbeli hatályán belül kezdeményezte az engedély meghosszabbítását.
Érintett hatásterület: A tervezési szakaszon lévő azon ingatlanok, melyeket a közlekedési létesítmény terület-igénybevétellel érint, melyek az építés területével közvetlenül határosak, továbbá melyek kapubejárója az útépítéssel közvetlenül érintett szakaszhoz csatlakozik.
Környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó utak esetében a hatásvizsgálattal érintett terület.
Tárgyi eljárás során KH-T/KF/UT/NS/A/165/2/2018. iktatószámon függő hatályú döntés született, amely az ügy irataival, a létesítmény tervdokumentációjával együtt az érintett ügyfelek számára a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztályán (a továbbiakban: közlekedési hatóság) az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben, előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető.
Ügyintéző neve: Zeller Márta
Hivatali elérhetősége: 74/415-411/134
e-mail cím: tolna.mf.ut@tolna.gov.hu
Az érintett hatásterületen lévő ingatlanok tulajdonosai, illetőleg ingatlan-nyilvántarásba bejegyzett jogszerű használói az eljárás során írásban, vagy szóban nyilatkozatot tehetnek.
A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (együtt: szóban) tart kapcsolatot.
Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozó elektronikus tájékoztatás a www.kormanyhivatal.hu honlapon érhető el.
Szekszárd, 2018. március 10.Kifüggesztés napja: 2018. március 13.
Levétel napja: 2018. március 29.

Dr. Ugodi Andrea Járási Hivatalvezető nevében és megbízásából:
Baumann Péter
főosztályvezető