2018. március 19., hétfő

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Kiskunlacháza XV.-kavics védnevű bányatelek, környezetvédelmi engedély időbeli hatályának meghosszabbítása, tájékoztatás
  2. EGIS Gyógyszergyár Zrt. Bp. X. Keresztúri út 30-38. tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedély
  3. Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap Bp. IX. Táblás u. 36. raktárépület építése, előzetes vizsgálati eljárás
  4. Győri Előre Halászati Termelőszövetkezet meglévő halfeldolgozó üzem átalakítása-bővítése
  5. Szihalom II kavics védőnevű bánya kapacitásbővítésre vonatkozóan kezdeményezet környezeti hatásvizsgálati eljárás

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Győr Megyi Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Fősztály

Osztály: Építéshatósági

Címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1.

Telefon: 0696500489

Fax: 0696500459

Ügyintéző

Ügyintéző neve: KOvácsné Horváth Bernadett

Telefon: 0696500489

Fax: 0696500459

Eljáró hatóság

Neve: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivalata Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály

Címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 16954-11/2018.

Kifüggesztés időpontja: 2018. március 13.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. március 28.

Kifüggesztés helye: Győr, Honvéd liget 1.sz. alatti hirdetőtáblákon

A hirdetmény tárgya: Győrújbarát, 2510/130 hrsz. alatti földrészleten épített 2x10 lakás használatbavétele – végzés eljárás szüneteltetése

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: eljárás engedély szüneteltetése hasznáaltbavételi

Jogorvoslat

Jogorvoslat: Fellebezés

Határideje: 2018. március 28.

Törzsszöveg

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Akr.) 10. § (1) alapján tájékoztatom azon érintetteket, akinek jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy közvetlenül érinti, valamint azon ügyfelet, akinek részére történő kézbesítés nem lehetséges, hogy az alábbi ügyben Győr Megyei Jogú Város Jegyzője, mint I. fokú építésügyi hatóság döntést hozott.

A kifüggesztés napja: 2018. március 13.
Az eljáró hatóság neve: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály
Építéshatósági Osztály
A döntés száma: 16954-10/2018.
A döntés tárgya: Győrújbarát, 2510/130 hrsz. alatti földrészleten épített 2x10 lakásos
lakóépület használatbavétele – végzés eljárás szüneteltetéséről
A kérelmezők neve: Papp Kristóf Simon (8291 Nagyvázsony, Bercsényi u. 15.), Porpáczy Nóra Júlia (9700 Szombathely, Nagy L. u. 1. 3. a.), Fábián Szilvia (9081 Győrújbarát, Kossuth u. 7.), Szalóki Jenő Marcell (9023 Győr, Ifjúság krt. 60.), Lukach Nina (Munkács, Ukrajna, Pidoprijori u. 7/67.), Kakucs István Árpád (9024 Győr, Répce u. 47.), Kakucs Teréz (9024 Győr, Répce u. 47.), Nyemcsek Kálmán (2889 Sur, Rákóczi F. u. 3.), György Hermina Szimonetta (2889 Sur, Rákóczi F. u. 3.), Belecz Roland (9028 Győr, Páva u. 2.), Beleczné Ónodi Krisztina (9028 Győr, Páva u. 2.), Nyeste Edit (8438 Veszprémvarsány, Petőfi u. 3.), Bujáki Ferenc (9012 Győr, Hegyalja u. 121.), Bujáki-Korsós Rita Réka (9012 Győr, Hegyalja u. 121.), Vad Péter (4032 Debrecen, Tarján u. 10.), Élő Tamás (9025 Győr, Újsor u. 130.), Élőné Takács Tünde Ildikó (9025 Győr, Újsor u. 130.), Barati István Zsolt (3792 Sajóbábony, Erzsébet királyné u. 7.), Csanak-Lakópark Kft. (9024 Győr, Kálvária u. 27/A.), Stupek Jánosné (3718 Megyaszó, Dózsa Gy. u. 15.), Szalainé Máté Ramóna (9023 Győr, Kodály Z. u. 47.), Szalai Áron (9023 Győr, Kodály Z. u. 47.), Rácz Zoltán (9024 Győr, Déry T. u. 11.), Zsédelyné Farkas Katalin (9012 Győr, Ormos u. 4.), Tóth András (9175 Dunaszentpál, Rét u. 10.), Szabó Antal (9112 Sokorópátka, Újtelep u. 13.), Szabó-Mintler Klaudia (9112 Sokorópátka, Újtelep u. 13.), Harnisch Judit (9024 Győr, Cuha u. 4.)

Azon ügyfelek neve, akik részére a kézbesítés nem lehetséges:
Szomszédos társasház:
Győrújbarát, Bíborka utca, 2510/131 hrsz. alatti társasház közös képviselője

Az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály Győr, Honvéd liget 1. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:
hétfő 8.30 - 15.00
szerda 12.30 – 15.00
csütörtök 8.00 – 17.30
Az ügyiratba való betekintési igényt kérem az ügyintézőnek telefonon jelezni.

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül lehet fellebbezni a 16954-10/2018. számú végzésben ismertetett helyen és módon.

Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfelek amennyiben az eljárás során, de legkésőbb a döntés közléséig nyilatkozatot nem tesznek, kérelmet nem nyújtanak be, úgy ügyféli jogaikat a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés f) pontja és az 1997. évi LXXVIII. tv. 53/G. § (2) bekezdése alapján nem gyakorolhatják.

A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.