2018. március 19., hétfő

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Kiskunlacháza XV.-kavics védnevű bányatelek, környezetvédelmi engedély időbeli hatályának meghosszabbítása, tájékoztatás
  2. EGIS Gyógyszergyár Zrt. Bp. X. Keresztúri út 30-38. tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedély
  3. Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap Bp. IX. Táblás u. 36. raktárépület építése, előzetes vizsgálati eljárás
  4. Győri Előre Halászati Termelőszövetkezet meglévő halfeldolgozó üzem átalakítása-bővítése
  5. Szihalom II kavics védőnevű bánya kapacitásbővítésre vonatkozóan kezdeményezet környezeti hatásvizsgálati eljárás

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprém Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

Osztály: Útügyi osztály

Címe: 8200 Veszprém, Kistó út 1.

Telefon: 0688579953

Fax: 0688550847

E-mail cím: veszprem.utugy[kukac]veszprem.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Heinbach Tamás

Telefon: 0688579960

Fax: 0688550847

E-mail cím: veszprem.utugy[kukac]veszprem.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: VEMKH Veszprém Járási Hivatala MEFFF, Útügyi osztály

Címe: 8200 Veszprém, Kistó út 1.

Kérelmező

Neve: Ajka Város Önkormányzata

Azonosító adatok

Ügyiratszám: VE/UT/NS/A/85/22/2018.

Iktatási szám: VE/UT/NS/A/85/22/2018.

Kifüggesztés időpontja: 2018. március 14.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. március 30.

Kifüggesztés helye: VEMKH Veszprém Járási Hivatala MEFFF, Útügyi osztály 8200 Veszprém Kistó út 1.

A hirdetmény tárgya: Ajka, Móricz Zs. utca – Petőfi S. utca – Május 1. tér által határolt lakótömbök között feltáró utak és várakozóhelyek kiépítésén

Kategória: Közlekedés, hírközlés

Cimke: veszprém útügy ajka vemkhkf

Törzsszöveg

Veszprémi Járási Hivatala


VE/UT/NS/A/85/22/2018. SZ. HIRDETMÉNY
ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSSEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MEGHOZATALÁRÓL


A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala (továbbiakban: Veszprémi Járási Hivatal) hivatalvezetőjének útügyi hatáskörében eljárva az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi döntés meghozataláról értesítem az érintett ügyfelet:


Ügy tárgya: Ajka, Móricz Zs. utca – Petőfi S. utca – Május 1. tér által határolt lakótömbök között feltáró utak és várakozóhelyek kiépítésének építési engedélyezési ügye
Építtető: Ajka Város Önkormányzata 8400 Ajka, Szabadság tér 12.
A döntés száma: VE/UT/NS/A/85/19/2018.
Ingatlantulajdonos neve: Csuti Gézáné
Utolsó ismert lakcíme: 8400 Ajka, Móra F. u. 3. 1/2.
Kézbesítés eredménytelensége: A postai küldemény azzal a megjelöléssel érkezett vissza, hogy a címzett ezen a címen elhunyt.
Érintettség indoklása: Az engedélyezési eljárásban érintett ingatlan tulajdonosa.
Figyelem felhívás: A Veszprémi Járási Hivatal a tárgyi ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközött, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben – előzetesen egyeztetett időpontban – átveheti.

Ügyintéző neve: Heinbach Tamás
Hivatali elérhetősége: Telefon: 88/579-960

Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozóan tájékoztatás a www.kormanyhivatal.hu honlapon található.

A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni. Ellene jogorvoslattal élni a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet.

A hirdetmény a Veszprémi Járási Hivatal hirdetőtábláján az alábbiak szerint kerül közzétételre:

Kifüggesztés napja: 2018. március 14.
Levétel napja: 2018. március 30.

A Veszprém Megyei Kormányhivatalnak címzett fellebbezést a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztályhoz (8200 Veszprém, Kistó u. 1.) lehet benyújtani, a jogorvoslati eljárási díj befizetésének egyidejű igazolásával.

A Veszprémi Járási Hivatal hatáskörét a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése állapítja meg.


Benczik Zsolt
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából


Heinbach Tamás
útügyi szakügyintéző
Csatolmányok:

VEUT85222018.pdf