2018. június 23., szombat

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Nyírparasznya hrsz.: 047/17
  2. Adás-vétel - Zalabaksa hrsz.: 0115
  3. Adás-vétel - Erdőtarcsa hrsz.: 08/2
  4. Adás-vétel - Kiskunfélegyháza hrsz.: 0451/32; 0451/110
  5. Adás-vétel - Tényő hrsz.: 941

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Heves Megyei Kormányhivatal Egr Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály

Osztály: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

Csoport: Koplex Engedélyezés

Címe: 3300 Eger, Szövetkezet utca 4..

Telefon: 0636795145

Fax: 0636795174

E-mail cím: zoldhatosag[kukac]heves.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Horváth Annamária

Telefon: 0636795148

Fax: 0636795174

E-mail cím: zoldhatosag[kukac]heves.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osz

Címe: 3300 Eger, Szövetkezet utca 4..

Kérelmező

Neve: PEMIKA TRANS Kft.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: HE-02/KVTO/01498/2018

Kifüggesztés időpontja: 2018. március 22.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. június 30.

Kifüggesztés helye: 3300 Eger, Szövetkezet u. 4.

A hirdetmény tárgya: Pemika Trans Kft. Kömlő 0190/7 hrsz. sertéstelep összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyez

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: egységes sertéstelep környezethasználati kömlő engedélyezés

Törzsszöveg

KÖZLEMÉNY


A Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán indult, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Khvr.) hatálya alá tartozó egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról


Ügy száma: HE-02/KVTO/01498/2018.
Ügy tárgya: PEMIKA TRANS Kft. (Mezőtárkány), által a Kömlő, 0190/7 hrsz-ú ingatlanon üzemeltetni tervezett sertéstelepre vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás
Kérelmező: PEMIKA TRANS Kft. (3375 Mezőtárkány, 052/31 hrsz.)
A beruházással érintett ingatlan helyrajzi száma: Kömlő, 0190/7 hrsz.
Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Kömlő
A PEMIKA TRANS Kft. (Mezőtárkány) a Kömlő 0190/7 hrsz-ú ingatlanon egykor működő sertéstartó telep felújítását majd üzemeltetését tervezi megvalósítani. A 8 db felújítandó állattartó épületben 2880 db 30 kg-on felüli sertés tartását tervezik egyidejűleg. A telepen jelenleg összesen 12 db állattartó épület van, az épületek végében vízzáróan kialakított szennyvízaknával, szennyvízelvezető rendszerrel, valamint 1 db vasbeton körmedencés hígtrágyatároló, 1 db szociális épület, szennyvízaknával kerékmosóval.
A sertéstelepen 8 db sertéshizlalda és kapcsolódó létesítményei beüzemelése tervezett.
Az eljárás megindításának napja: 2018. március 15.
Az eljárás lefolytatásának ügyintézési határideje: 130 nap
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.
Ügyintéző neve: Horváth Annamária
Elérhetősége (e-mail): horvath.annamaria@heves.gov.hu

Az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás megindításának ténye:
A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rend. (Khvr.)
 3. sz. melléklet 6. pontja Intenzív állattartó telep (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) c) sertéstelepnél 500 számosállattól sertéshízók számára pontjába, valamint
 2. sz. melléklet 11. pontja Nagy létszámú állattartás b) 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára, hatálya alá tartozik.
A Khvr. 1. § szerint:
„ (3) A tevékenység megkezdéséhez, ha az
e) a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepel, és a tevékenység várható környezeti hatásai
ea) jelentősek, környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás,
eb) nem jelentősek, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás
alapján egységes környezethasználati engedély szükséges.
Az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére:
A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról és közhírré tétel céljából megküldi a közleményt, valamint a kérelem és mellékleteinek nyomtatott példányát a tevékenység telepítési helye szerinti település (Kömlő) jegyzőjének.
A jegyző gondoskodik a hirdetmény haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül történő közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről.

A dokumentációk és mellékleteik megtekinthetők nyomtatott formátumban a környezetvédelmi hatóságnál és az érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint elektronikus formátumban a környezetvédelmi hatóság honlapján a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon, HE-02/KVTO/01498/2018. számon.

A Khvr. 9. § (1) bekezdése alapján a 9. § (2) bekezdésre tekintettel az alábbi – Kömlő Község Önkormányzat Jegyzőjével előzetesen egyeztetett – időpontban és helyszínen közmeghallgatást tart:

2018. május 15-én (kedd) 1300 órai kezdettel
a Kömlői Közös Önkormányzati Hivatalban
(3372 Kömlő, Fő út 26-30.)

A hirdetmény megjelenésétől számított 21 napon belül az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációval és a környezeti hatásvizsgálati dokumentációval kapcsolatban írásbeli észrevételeket a környezetvédelmi hatósághoz vagy az illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani.
A környezetvédelmi hatóság az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:
- kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt,
- a kérelmet elutasítja.
A közlemény közzétételének időpontja:

Eger, 2018. március 21.

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és megbízásából:

dr. Kovács Melinda
állami tisztviselő