2018. április 27., péntek

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Noszvaj hrsz.: 0222/55
  2. Adás-vétel - Noszvaj hrsz.: 0218/16
  3. Adás-vétel - Telekgerendás hrsz.: 0136/59, 0136/60
  4. Adás-vétel - Vázsnok hrsz.: 295
  5. Adás-vétel - Dóc hrsz.: 0140/21

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agárügyi és Környezetvédelmi Főosztály

Osztály: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

Csoport: Komplex Engedélyezés

Címe: 3300 Eger, Szövetkezet út 4.

Telefon: 0636795145

Fax: 0636795174

E-mail cím: zoldhatosag[kukac]heves.gov.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Horváth Annamária

Telefon: 0636795148

Fax: 0636795174

E-mail cím: horvath.annamaria[kukac]heves.gov.hu

Eljáró hatóság

Neve: Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivat Agárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környzetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

Címe: 3300 Eger, Szövetkezet út 4.

Kérelmező

Neve: LKH LEONI Kábelgáyr Hungária KFt.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: HE-02/KVTO/01762/2018

Kifüggesztés időpontja: 2018. április 06.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. április 29.

Kifüggesztés helye: 3300 Eger, Szövetkezet út 4.

A hirdetmény tárgya: Havan 760/11 hrsz. alatti ingatlanon létesíteni tervezett üzemre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás

Kategória: Környezetvédelem

Cimke: előzetes kábelgyártóüzem vizsgálati hatvan eljárás

Törzsszöveg


KÖZLEMÉNY
A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán indult,
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Khvr.) hatálya alá tartozó
előzetes vizsgálati eljárásról

Ügy száma: HE-02/KVTO/01762/2018.

Kérelmező: LKH LEONI Kábelgyár Hungária Kft. (3000 Hatvan. Kölcsey Ferenc u. 53.)
Ügy tárgya: LKH LEONI Kábelgyár Hungária Kft. (Hatvan) által a Hatvan 760/11 helyrajzi szám alatti ingatlanon létesíteni tervezett kábelgyártó üzemre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás

A tervezett tevékenység célja:
Az LKH Leoni Kábelgyár Hungaria Kft. Hatvanban üzemelő meglevő telephelyen kábelek gyártását végzi. Az üzemeltető egy új csarnok kialakítását tervezi a Hatvan, 760/11 helyrajzi számú ingatlanon. A telken több ütemben a jelenlegivel megegyező, azonban folyamatosan növekvő kapacitással kábelek gyártását tervezik végezni.
A meglevő létesítmény egy 38 589 m2-es területen helyezkedik el. Az épületek beépített területe 7208 m2.
Az újonnan létesítésre kerülő épületcsoport egy ~5,8 hektáros ingatlanon helyezkedik el. A tervezési területen első ütemben egy ~15 465 m2-es területű részben kétszintes csarnok kerül kialakításra, melyben helyet kap az irodai funkció is. Ezen épület a későbbiekben bővítésre kerül egy ~10 000 m2-es területű épületrésszel.
A tervezési területen kialakításra kerül tovabbá egy 157 m2-es személyi portaépület, illetve egy 73 m2-es teherporta épület és egyéb kiszolgáló épületek (pl. sprinkler), valamint egy 176 férőhelyes parkoló.

Az érintett ingatlan adatai:
Hatvan, 760/11 helyrajzi számú ingatlan
Művelési ág: belterületi kivett telephely

A tervezett létesítmény főbb építészeti mutatói:
Tervezési terület nagysága: 57 881 m2

Jellemzők I. ütem II. ütem
Beépítettség nagysága 15 465,87 m2 25 338,99 m2
Beépítettség aránya 26,72 % 43,78 %
Zöld felületek nagysága 30 196,08 m2 18 222,96 m2
Zöldfelület aránya 52,17 % 31,48 %
Burkolt felületek nagysága 12 219,06 m2 14 319,06 m2
Burkolt felületek aránya 21,11 % 24,74 %
Személygépjármű parkolók száma 114 db 176 db

Gyártási technológia:
A cég fő profilja egy eres, illetve két eres fonatolt kábelek gyártása, melyek a magyar, illetve környező országbeli autóipari felvevőpiacokra kerülnek első sorban.
A gyártási tevékenység során jellemzően az alapanyagként beszállításra kerülő huzalból fonatolással kerül előállításra a kábel, melyet PVC bevonattal látnak el, melyre a szükséges információkat rányomtatják.
A jelenlegi tevékenység során tehát nagyobb mennyiségben rézhuzalt és PVC granulátumot használnak fel.
A tervezett létesítményben Polipropilén es Poliuretán bevonat kialakítása tervezett.
Egyebekben a tervezett technológia közel azonosnak mondható.

A tervezett kapacitások az I. ütem idején:
• Meglévő gyártó egység termelése:
- Kábel: évi 26 319 t
• Új gyártó egység termelése:
- Kábel: évi 2 447 t

Az összegzett termelés az I. ütem idején 28 766 t/év.

Tervezett kapacitások a II. ütem idején:
• Meglévő gyártó egység termelése:
- Kábel: évi 26 319 t
• Új gyártó egység termelése:
- Kábel: évi 4 078 t

Összegzett termelés az II. ütem idején 30 097 t/év

A tervezett anyagfelhasználás a teljes kapacitás elérése idején:
Réz huzal: évi 21 616 t,
Drót: évi 421 t,
Fólia: évi 36 t,
PVC: évi 7219 t
PP: évi 1 358 t
PU: évi 936 t
Kalcium-sztearát: évi 1,5 t

Összegzett alapanyag felhasználás az teljes kapacitás elérése idején: 31 587 t/év

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Hatvan
Az eljárás megindításának napja: 2018. március 31.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 45 nap
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.
Ügyintéző neve: Horváth Annamária
Elérhetősége (e-mail): horvath.annamaria@heves.gov.huAz előzetes vizsgálati eljárás megindításának ténye:
A tervezett beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. (Khvr.) hatálya alá tartozik.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni.

A kérelem, a dokumentáció és mellékletei megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóságnál és az érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint a keltezés dátumától számított 30 napig
a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es igazgatasi-feladatok internetes oldalon, HE-02/KVTO/01762/2018. számon

Az eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi Hatóság:
1. Értesítést tesz közzé a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon.
2. Közleményt tesz közzé a Khvr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes vizsgálati eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján.
3. Megküldi a Khvr. 3. § (4) bekezdése szerint a kérelmet és a közleményt a tevékenység telepítési helye szerinti települések részére a közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő közzétételének érdekében.

A kérelem, a dokumentáció és esetleges kiegészítései megtekinthetőek a keltezés dátumától 45 napig a Heves Megyei Kormányhivatal http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalán HE-02/KVTO/01762/2018. számon, illetve előzetes telefonos egyeztetést követően a környezetvédelmi hatóság hivatalos helyiségében ügyfélfogadási időben, továbbá az érintett önkormányzatok Jegyzőinél. A közzététel és a betekintési lehetőség időtartama legalább 21 nap.

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:
1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Khvr. 5. számú mellékletének figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások.
- Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.
- Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
2. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
3. Amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
- ennek tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
- ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
4. Ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

A közlemény közzétételének időpontja:

Eger, 2018. április 6.

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és megbízásából:dr. Kovács Melinda
állami tisztviselő