2018. április 21., szombat

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Nagykálló hrsz.: 0510/13
  2. Adás-vétel - Nyírbogdány hrsz.: 2382/2
  3. Adás-vétel - Felgyő hrsz.: 0244/23
  4. Adás-vétel - Biharnagybajom hrsz.: 3266 *** Adás-vétel - Biharnagybajom hrsz.: 3266 *** Adás-vétel - Biharnagybajom hrsz.: 3266
  5. Adás-vétel - Szany hrsz.: 0271/35 *** Adás-vétel - Szany hrsz.: 0255/19 *** Adás-vétel - Szany hrsz.: 0255/20

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Győr Megyi Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Fősztály

Osztály: Építéshatósági

Címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1.

Telefon: 0696500413

Fax: 0696500459

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Száraz Andrea

Telefon: 0696500413

Fax: 0696500459

Eljáró hatóság

Neve: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivalata Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály

Címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 27279-belső1/2018

Kifüggesztés időpontja: 2018. április 12.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. április 27.

Kifüggesztés helye: Győr, Honvéd liget 1.sz. alatti hirdetőtáblákon

A hirdetmény tárgya: Győr, Közép u. 13.sz. alatti kétlakásos lakóépület átalakítása, és bővítése ötlakásos lakóépületté

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: engedély építési

Jogorvoslat

Jogorvoslat: Fellebezés

Határideje: 2018. április 27.

Törzsszöveg

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. Törvény (a továbbiakban: Akr.) 10. § (1) alapján tájékoztatom azon érintetteket, akinek jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti, valamint azon ismeretlen ügyfelet, akinek részére a kézbesítés nem lehetséges, hogy az alábbi ügyben Győr Megyei Jogú Város jegyzőjénél, mint I. fokú építésügyi hatóságnál kérelemre eljárás indult:
A kifüggesztés napja: 2018. április 12.
Eljárás megindításának napja: 2018. április 9.
Ügyintézési határidő: a kérelem megérkezését követő első munkanaptól számított 25 nap
Az eljáró hatóság neve: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály
Az eljárás tárgya: kétlakásos lakóépület átalakítása és bővítése ötlakásos lakóépületté – építési engedély
A kérelemmel érintett ingatlan: 9024 Győr, Közép utca 13. szám, 3209. hrsz.
A kérelmező neve: Menzor Ingatlankezelő Kft. (8500 Pápa, Fáy András ltp. 9/C. 2/33.)

Azon ügyfél neve, akinek részére a kézbesítés nem lehetséges:
a 9024 Rét utca 18. szám alatti társasház

Az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője, továbbá az ügyfél jogaival felruházott érdekvédelmi és társadalmi szervezetek az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály Győr, Honvéd liget 1. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:
hétfő 8.30 - 15.00
szerda 12.30 – 15.00
csütörtök 8.00 – 17.30
Az ügyiratba való betekintési igényt kérem az ügyintézőnek telefonon jelezni.
A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül lehet fellebbezni a 27279-2/2018 számú határozatban ismertetett helyen és módon.
Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfelek amennyiben az eljárás során, de legkésőbb a döntés közléséig nyilatkozatot nem tesznek, kérelmet nem nyújtanak be, úgy ügyféli jogaikat a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 10. §. (4) bekezdés f) pontja és az 1997. évi LXXVIII. tv. 53/G. § (2) bekezdése alapján nem gyakorolhatják.
A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.