2018. április 26., csütörtök

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. NIF Zrt. Bp. Keleti pályaudvar és Kőbánya felső állomás között a 3. vágány kiépítése, előzetes vizsgálati eljárás
  2. Ipolydamásd – Chl’aba (Helemba) (SK) közötti közúti kapcsolat, kerékpárút és híd létesítése, előzetes vizsgálati eljárás
  3. Adás-vétel - Veszprémvarsány hrsz.: 071/12 hrsz
  4. Adás-vétel - Kisbárkány külterület hrsz.: 032/8.
  5. Adás-vétel - Kisbárkány külterület hrsz.: 027/35 hrsz.

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Győr Megyi Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Fősztály

Osztály: Építéshatósági

Címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1.

Telefon: 0696500413

Fax: 0696500459

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Száraz Andrea

Telefon: 0696500413

Fax: 0696500459

Eljáró hatóság

Neve: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivalata Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály

Címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 20889-17/2018.

Kifüggesztés időpontja: 2018. április 13.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. május 02.

Kifüggesztés helye: Győr, Honvéd liget 1.sz. alatti hirdetőtáblákon

A hirdetmény tárgya: Rábapatona, István utca 21. szám, 265. hrsz. alatti ingatlanon helyi termék bolt és garázs építési engedélye

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: engedély építési

Jogorvoslat

Jogorvoslat: Fellebezés

Határideje: 2018. május 02.

Törzsszöveg

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. Törvény (a továbbiakban: Akr.) 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján tájékoztatom azon érintetteket, akinek jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy közvetlenül érinti, valamint azon magyarországi lakcímmel nem rendelkező ügyfelet, akinek részére történő kézbesítés nem lehetséges, hogy az alábbi ügyben Győr Megyei Jogú Város Jegyzője, mint I. fokú építésügyi hatóság döntést hozott.
A kifüggesztés napja: 2018. április 13.
Az eljáró hatóság neve: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály
A döntés száma: 20889-16/2018.
A döntés tárgya: a 9142 Rábapatona, István utca 21. szám, 265. hrsz. alatti ingatlanon helyi termék bolt és garázs építési engedélye
A kérelmező neve: Edelmann-Roncz Ursula Anna

Azon ügyfelek neve és utolsó ismert lakcíme, akik részére a kézbesítés nem lehetséges:
• Aranka Maria Labriola-Roncz - St. Gallen, Herisauerstrasse 9015 Switzerland
• Anne Elisabeth Roncz - Gossau SG, Schwalbenstrasse 37/A 9200 Switzerland

Az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője a határozatba és az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek, a döntést átvehetik a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály Győr, Honvéd liget 1. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:
hétfő 8.30 - 15.00
szerda 12.30 – 15.00
csütörtök 8.00 – 17.30
A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfelek amennyiben az eljárás során, de legkésőbb a döntés közléséig nyilatkozatot nem tettek, kérelmet nem nyújtottak be, úgy ügyféli jogaikat a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 10. §. (4) bekezdés f) pontja és az 1997. évi LXXVIII. tv. 53/G. § (2) bekezdése alapján a továbbiakban nem gyakorolhatják.