2018. május 24., csütörtök

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Ingatlanárverési hirdetmény, Boldizsár Lajos Ernőné és Boldizsár Lajos Ernő adósok
  2. Adás-vétel - Ibrány hrsz.: 0175/9 hrsz.
  3. Adás-vétel - Nagycsány hrsz.: 046
  4. Adás-vétel - Tófej hrsz.: 0261/11
  5. Adás-vétel - Ibrány hrsz.: 4509 hrsz.

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

Osztály: ÉPÍTÉSHATÓSÁG

Címe: 9400 SOPRON, FŐ tér 1..

Telefon: 0699515171

Fax: 0699515288

E-mail cím: fersli.aliz[kukac]sopron-ph.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: FERSLI ALÍZ

Telefon: 0699515171

Fax: 0699515288

E-mail cím: fersli.aliz[kukac]sopron-ph.hu

Eljáró hatóság

Neve: SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

Címe: 9400 SOPRON, FŐ tér 5..

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 15651/2018

Iktatási szám: 15651-14/2018

Kifüggesztés időpontja: 2018. május 10.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. május 25.

Kifüggesztés helye: 9400 SOPRON, FŐ TÉR 5. II. EM.

A hirdetmény tárgya: 9400 Sopron, Balfi út 164., 5352/16 hrsz 22 db lakásra és 1 db 630 kg teherbírású személyfelvonó haszn.vét.eng.

Kategória: Építésügy és területfejlesztés

Cimke: eljárás építéshatósági

Törzsszöveg


9400 Sopron, Fő tér 5. telefon: +3699515171, fax: +3699515280
e-mail: epiteshatosag@sopron-ph.hu, webcím: www.sopron.hu

Kitéve:
Levéve:
Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201800021172
Iratazonosító: IR-000175586/2018
Iktatószám: 15651-14/2018.
Ügyintéző: Fersli Alíz/Barbély Kitti
Elérhetősége: +3699515-171, epiteshatosag@sopron-ph.hu

Tárgy: hatósági hirdetmény
Használatbavételi engedélyezési eljárás
9400 Sopron, Balfi út 164., 5352/16 hrsz 22 db lakásra és 1 db 630 kg teherbírású személyfelvonó haszn.vét.eng.

HATÓSÁGI HIRDETMÉNY
Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság, értesítem az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 10.§ (4) bekezdés h) pontja valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88.§ (1) bekezdés alapján, az ügyben érintetteket, hogy:

a Sopron, Balfi út 164. szám alatti, 5352/16 hrsz-ú ingatlanon felépített vegyes rendeltetésű épületben az építési engedély VII-VIII. ütemében elkészült 22 db lakásra és 1 db 630 kg teherbírású személyfelvonó berendezésre vonatkozó használatbavételi engedélyezési eljárásban a 2018. május 9-én kelt, 15651-13/2018. számú határozatában döntést hozott.

Tájékoztatom, hogy a fenti ügyben hozott döntést Ön vagy meghatalmazottja az alábbi címen veheti át:
- Soproni Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályánál Sopron, Fő tér 5. II. emelet címen,
- ügyfélfogadási időben: hétfőn: 13.30-17.00-ig, szerdán: 8.00-12.00-ig és 13.00-16.00-ig, valamint pénteken 8.00- 12.00-ig,
- Fersli Alíz ügyintézőnél (II./ 29. szoba, tel.: 515-251)
Tájékoztatom, hogy a fenti ügyben hozott döntés ellen a hirdetmény kihelyezésétől számított 15. napot követő 15 napon belül, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal vezetőjének címzett, de Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjéhez ÉTDR rendszeren keresztül vagy személyesen, elektronikus adathordozón lehet fellebbezést előterjeszteni. A fellebbezési illeték mértéke 30.000 Ft, mely megfizetésének igazolását a fellebbezéshez az előzőekben leírt módon kell csatolni. (Az illeték megfizetésének lehetőségei: készpénz átutalási megbízással, átutalási megbízással, bankkártyás átutalással; ÉTDR felületen: elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül. Banki utalás esetén az eljárási illeték megfizetését az átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozattal kell igazolni. Az átutalás közlemény rovatában a kérelemhez kapcsolódó ügyszámot fel kell tüntetni. Sopron M.J.V. Illetékbeszedési számla száma: 11600006-00000000-62368603.)Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. Amennyiben a jogorvoslati kérelem az első fokú szakhatósági állásfoglalás tartalma ellen is irányul, úgy igazolni kell, hogy a fellebbező a másodfokú eljárásban részt vevő szakhatóságok díjait – a fellebbezési illetéken felül – befizette.
Sopron, 2018. május 10.
Dr. Sárvári Szabolcs jegyző nevében és
felhatalmazása alapján kiadmányozó:
dr. Varga Józsefné sk.
építéshatósági osztályvezető